3rd December là ngày gì? Đúng nhất nhé!

By | March 9, 2024

3rd December là ngày gì? Đúng nhất nhé!

3rd December là ngày gì, 3/12 là ngày gì, 3 tháng 12 là ngày lễ gì, wowhay.com chia sẻ câu trả lời ý nghĩa ngày 3rd of December đúng nhất.

3rd December là ngày gì?

3rd december là ngày International Day of Persons with Disabilities là ngày Quốc Tế Người Khuyết Tật.

Advertisement

Giới thiệu về Ngày Người khuyết tật Thế giới

Năm 1992, Liên hợp quốc kêu gọi tổ chức ngày quốc tế dành cho người khuyết tật vào ngày 3 tháng 12 hàng năm.

Ngày Quốc tế Người khuyết tật là một dịp hàng năm được chỉ định để cùng nhau hỗ trợ người khuyết tật trong cộng đồng của chúng ta, và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc tạo ra một tương lai nơi người khuyết tật có cơ hội bình đẳng và không gặp rào cản về mọi mặt cuộc sống— cho dù đó là về cuộc sống hàng ngày của họ với khả năng tiếp cận đầy đủ trong cộng đồng của họ, tham gia lực lượng lao động hoặc có thể thể hiện khả năng và đạt được mục tiêu của họ mà không gặp phải rào cản.

3r December nhằm mục đích nêu lên vấn đề sống với người khuyết tật theo một số cách

Celebration – để nhận biết và đánh giá cao sự đa dạng của cộng đồng toàn cầu của người khuyết tật, và để trân trọng vai trò của tất cả người khuyết tật, bất kể khả năng của họ thế nào;

Một ngày học tập – để hiểu và học hỏi kinh nghiệm của những người khuyết tật sống chung;

Advertisement

Đó là ngày dành cho sự lạc quan – hướng tới tương lai và tạo ra một thế giới nơi một người không bị đặc trưng bởi những khuyết tật của họ, mà bởi khả năng của họ;

Ngày Hành động – nơi tất cả mọi người, tổ chức, cơ quan và tổ chức từ thiện không chỉ ủng hộ Ngày Quốc tế Người khuyết tật mà còn cam kết tạo ra một thế giới được đặc trưng bởi quyền bình đẳng của con người.

“Nhân Ngày Quốc tế này, chúng ta hãy tái khẳng định cam kết cùng nhau hành động vì một thế giới tốt đẹp hơn, hòa nhập, bình đẳng và bền vững cho tất cả mọi người, nơi các quyền của người khuyết tật được thực hiện đầy đủ.” António Guterres, Tổng thư ký LHQ

Chiến lược hòa nhập người khuyết tật của Liên hợp quốc

Khi khởi động Chiến lược hòa nhập người khuyết tật của Liên hợp quốc vào tháng 6 năm 2019, Tổng thư ký tuyên bố rằng Liên hợp quốc nên đi đầu bằng gương và nâng cao các tiêu chuẩn và hiệu quả hoạt động của Tổ chức về hòa nhập người khuyết tật — trên tất cả các trụ cột công việc, từ trụ sở đến hiện trường.

Chiến lược hòa nhập người khuyết tật của Liên hợp quốc cung cấp nền tảng cho tiến bộ bền vững và mang tính chuyển đổi về hòa nhập người khuyết tật thông qua tất cả các trụ cột công việc của Liên hợp quốc. Thông qua Chiến lược, hệ thống Liên hợp quốc tái khẳng định rằng việc thực hiện đầy đủ và đầy đủ các quyền con người của tất cả người khuyết tật là một bộ phận không thể tách rời, toàn vẹn và không thể chia cắt của tất cả các quyền và tự do cơ bản của con người.

Vào tháng 10 năm 2021, Tổng thư ký đã đệ trình báo cáo thứ hai về các bước mà hệ thống LHQ thực hiện để thực hiện Chiến lược hòa nhập người khuyết tật của LHQ vào năm 2020. Với tác động của COVID-19 đối với người khuyết tật, báo cáo cũng phản ánh ngắn gọn về đáp ứng và phục hồi COVID-19 dành cho người khuyết tật, wowhay.com chia sẻ.

Tổng hợp: Vik News