Alumni là gì? Alumni, Alumnus, Alumnae khác nhau thế nào?

By | March 8, 2024

Alumni là gì? Alumni, Alumnus, Alumnae khác nhau thế nào?

Alumni là gì, nghĩa là gì, cách dùng Alumni, Alumnus và Alumnae khác nhau thế nào, trainghiemhay.com chia sẻ đúng nhất. Advertisement

Alumni là gì? Bạn có thể thấy từ này thường xuyên nhất khi nói về sinh viên tốt nghiệp. Alumni là từ dùng để chỉ một nhóm sinh viên tốt nghiệp cả nam và nữ. Alumni cũng được dùng để chỉ một nhóm nam sinh viên tốt nghiệp. Ví dụ: Concordia’s alumni are taking the world by storm. Alumnus Từ “alumnus” dùng để chỉ một nam sinh viên mới tốt nghiệp. Hãy nhớ rằng nếu bạn đang đề cập đến một nhóm nam sinh viên tốt nghiệp, bạn sử dụng “Alumni“. Advertisement

Ví dụ:: He is an alumnus of Concordia University Texas. Alumna

Khi đề cập đến một nữ sinh viên tốt nghiệp, hãy sử dụng từ “Alumna”. Nếu bạn đang nói về một nhóm sinh viên nữ tốt nghiệp, từ chính xác là “Alumnae”. Alum Từ “alum” là một tham chiếu không chính thức để chỉ nam hoặc nữ mới tốt nghiệp. “Alums” dùng để chỉ một nhóm sinh viên tốt nghiệp có thể là nam, nữ hoặc hỗn hợp. Mặc dù tiếng lóng này phù hợp cho các cuộc trò chuyện thông thường, nhưng hầu hết các chuyên gia ngữ pháp khuyên bạn nên sử dụng các tên Latinh thích hợp trong môi trường chuyên nghiệp.

#Alumni #là #gì #Alumni #Alumnus #Alumnae #khác #nhau #thế #nào

Alumni là gì? Alumni, Alumnus, Alumnae khác nhau thế nào?

Alumni là gì, nghĩa là gì, cách dùng Alumni, Alumnus và Alumnae khác nhau thế nào, trainghiemhay.com chia sẻ đúng nhất. Advertisement

Alumni là gì? Bạn có thể thấy từ này thường xuyên nhất khi nói về sinh viên tốt nghiệp. Alumni là từ dùng để chỉ một nhóm sinh viên tốt nghiệp cả nam và nữ. Alumni cũng được dùng để chỉ một nhóm nam sinh viên tốt nghiệp. Ví dụ: Concordia’s alumni are taking the world by storm. Alumnus Từ “alumnus” dùng để chỉ một nam sinh viên mới tốt nghiệp. Hãy nhớ rằng nếu bạn đang đề cập đến một nhóm nam sinh viên tốt nghiệp, bạn sử dụng “Alumni“. Advertisement

Ví dụ:: He is an alumnus of Concordia University Texas. Alumna

Khi đề cập đến một nữ sinh viên tốt nghiệp, hãy sử dụng từ “Alumna”. Nếu bạn đang nói về một nhóm sinh viên nữ tốt nghiệp, từ chính xác là “Alumnae”. Alum Từ “alum” là một tham chiếu không chính thức để chỉ nam hoặc nữ mới tốt nghiệp. “Alums” dùng để chỉ một nhóm sinh viên tốt nghiệp có thể là nam, nữ hoặc hỗn hợp. Mặc dù tiếng lóng này phù hợp cho các cuộc trò chuyện thông thường, nhưng hầu hết các chuyên gia ngữ pháp khuyên bạn nên sử dụng các tên Latinh thích hợp trong môi trường chuyên nghiệp.

#Alumni #là #gì #Alumni #Alumnus #Alumnae #khác #nhau #thế #nào