Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý QLPT 01

By | March 8, 2024

Vik News VN xin gửi đến thầy cô bài viết Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ điều hành QLPT 01 theo Thông tư 18/2019/TT-BGDĐT để thầy cô cùng tham khảo. Bài thu hoạch là bài thu hoạch về đổi mới quản trị nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục.

 • Chương trình giáo dục rộng rãi toàn cục 2018
 • Cách đăng nhập Chương trình huấn luyện và bồi dưỡng Giáo viên

Bài thu hoạch BDTX cán bộ điều hành QLPT 01

Xem xét: Đây chỉ là tài liệu tham khảo nhằm hỗ trợ các thầy cô có tài liệu tự viết bài thu hoạch cho bản thân mình.

I. MỤC TIÊU

+ Nắm được định nghĩa, yều cầu, vai trò đạo đức của cán bộ điều hành trong khắc phục các vấn đề ở trường măng non và tập thể.

Kỹ năng:

+ Có kỹ năng thực hành hành vi đạo đức, lối sống, tác phong sư phạm thích hợp ở nhà trường măng non và tập thể.

– Thái độ: Có tinh thần và phận sự cao với các vấn đề của nhà trường khái quát và trong xây dựng môi trường văn hóa trường măng non nóiriêng.

1. Mày mò về những định nghĩa chung

 • Khái niệm về đạo đức

Đạo đức là những chuẩn mực chung được dùng để xử sự giữa người trong xã hội. Khoa học nghiên cứu các chuẩn mực và quy luật chuyển động của các chuẩn mực ấy trong đời sống xã hội được gọi là đạo đức học.

Mỗi 1 xã hội chi tiết phải tự quy định những chuẩn mực chung để ứng xử những vấn đề trong xã hội cho hợp nhất nhằm giúp xã hội bất biến và tăng trưởng.

 • Khái niệm về cán bộ quản

Cán bộ điều hành là những người tham dự vào hệ thống điều hành, chỉ đạo những người khác để thực thi 1 công tác nhất mực có hiệu quả.

Cán bộ điều hành chịu phận sự mọi công tác trong 1 tổ chức chính trị, xã hội nào ấy, từ việc đề ra đường lối, chủ trương, chế độ, hoạch định kế hoạch, tổ chức tiến hành kế hoạch… tới chỉ đạo những người khác nhằm đạt được chỉ tiêu đã đề ra.

 • Phân loại cán bộ quản

Căn cứ vào các mục tiêu không giống nhau, người ta phân chia cán bộ điều hành ra thành các loại không giống nhau.

– Căn cứ vào tác dụng của điều hành, cán bộ điều hành phân thành 3 loại:

+ Cán bộ chỉ đạo là những người chỉ đạo trong bộ máy điều hành có 1 chức danh nhất mực do nhà nước ủy quyền hoặc do cấp trên bổ dụng. Hoạt động đặc thù của cán bộ chỉ đạo là đề ra các quyết định ấy và tổ chức tiến hành các quyết định ấy có kết quả.

+ Chuyên gia là những người có năng lực chuyên môn trong 1 lĩnh vực nào ấy. Chức năng của họ là sẵn sàng các phương án cho cán bộ chỉ đạo đề ra các quyết định thích hợp.

+ Các viên chức điều hành khác là những người có tác dụng tích lũy, chỉnh lý và truyền đạt những thông tin ban sơ, sẵn sàng và tạo nên các tư liệu cần phải có để bảo đảm cho cán bộ chỉ đạo và chuyên gia quản lý công tác trong 1 tổ chức nhất mực.

Trong 3 loại cán bộ điều hành này thì cán bộ chỉ đạo là người nhập vai trò quyết định đối với hàng ngũ chuyên gia và cán bộ điều hành khác. Ngược lại, các chuyên gia và cán bộ điều hành khác tạo điều kiện cho cán bộ chỉ đạo tiến hành tốt tác dụng điều hành hoặc cản trở cán bộ chỉ đạo trong việc tiến hành các nhiệm vụ đã đề ra.

– Căn cứ vào sự phân cấp ngôi thứ, cán bộ điều hành phân thành 3 loại:

Cán bộ điều hành cấp cao là những người ra những quyết định có thuộc tính chiến lược chung cho cả 1 hệ thống điều hành, bao gồm khuôn khổ bao la như tổ quốc hay 1 ngành nào ấy.

+ Cán bộ chỉ đạo cấp trung là người có thẩm quyền ra những quyết định có thuộc tính chiến thuật liên can tới những bộ phận của cả hệ thống điều hành.

+ Cán bộ điều hành cấp cơ sở là những người có quyền ra những quyết định mang tính tác nghiệp cho những đơn vị của hệ thống.

Trong 3 loại cán bộ điều hành này thì cán bộ điều hành cấp cao có vai trò quyết định chủ trương, đường lối, còn cán bộ điều hành cấp trung và cấp cơ sở có vai trò quan trọng trong hệ thống điều hành nhằm thực thi có hiệu quả các chủ trương, đường lối chế độ…

 • Những đề xuất đối với cán bộ quản

Về nhân phẩm chính trị: Phcửa ải có ý kiến chính trị đúng mực, sâu rộng, có ý chí vững vàng, bền chí trong công tác, phấn đấu tiến hành tốt các chủ trương, chế độ, kế hoạch đã đề ra để đưa đơn vị mình đi lên; biết bình chọn theo những tiêu chuẩn chính trị….

Về đạo đức: Phcửa ải có nhân cách đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề mình đảm trách; ngay thẳng,thật thà, công bình, chuẩn bị dấn thân vì những công tác chung, luôn có thái độ tôn trọng, có thiện ý, ko làm điều ác, xử sự có văn hóa, đúng mực theo các chuẩn mực đạo đức với mọi người, đặc trưng là đối với những đồng nghiệp nhưng mà mình đảm trách; xoành xoạch cầu thị, khiêm tốn học hỏi để văn minh…

Về năng lực chuyên môn: Phcửa ải có tri thức chuyên môn lĩnh vực mình điều hành, đặc trưng là phải có năng lực điều hành của cấp mình đảm trách để bảo đảm cho việc thực thi mọi công tác đạt kết quả như mong muốn.

Biết phân tách, tiềm lực, có bản lĩnh xác định phương hướng tăng trưởng hệ thống, biết khắc phục các vấn đề, cảnh huống, phát xuất hiện các thời cơ để yêu cầu các biện pháp nhằm khắc phục thành công công tác. Có năng lực, kỹ năng tổ chức, quản lý công tác, có bản lĩnh tụ hợp, kết đoàn, lôi kéo mọi người vào việc tiến hành các công tác chung, tạo ra được môi trường làm việc nhưng mà mọi người cảm thấy an toàn, vui vẻ, hứng khởi….

Đặc thù, cán bộ điều hành cần có lối sống đúng mực, thật tình với mọi người, có phận sự cao trong tất cả các công tác thuộc đơn vị mình đảm trách, sống hòa đồng khiêm tốn, kết đoàn với mọi người và xây dựng đơn vị thành 1 khối hợp nhất nhưng mà trong ấy cán bộ điều hành được mọi người tin yêu, mến phục…

 • Vai trò của cán bộ quản

Cán bộ điều hành là những người có vai trò rất quan trọng đối với việc thành công, tăng trưởng hay thất bại, suy thoái của cả hệ thống hay tổ chức nhưng mà họ đảm trách. Bởi vì, họ là người đứng mũi chịu sào trong tất cả các công tác, có phận sự kết hợp các bộ phận riêng rẽ, huy động tất cả mọi nguồn lực cả trong và ngoài đơn vị để thực thi có hiệu quả công tác.

Cán bộ điều hành là người tổ chức các mối quan hệ qua lại 1 cách nhẹ nhõm để tạo thành 1 hệ thống toàn vẹn.

– Trong 1 khuôn khổ nào ấy, cán bộ điều hành là người đại diện cho ích lợi của mọi người trong tổ chức của họ hoặc cho cả giai cấp nhưng mà họ là các thành viên.

– Cán bộ điều hành còn có vai trò nêu gương, là hình mẫu, có tính năng giáo dục trong 1 khuôn khổ nhất mực. Vì vậy, mọi hành vi của họ trong công tác, trong xử sự với mọi người đều có ý nghĩa giáo dục thâm thúy.

2. Đạo đức của người cán bộ điều hành ngành mầm non

 • Khái niệm: Cán bộ điều hành măng non là nhữngcán bộ điều hành chịu phận sự tổ chức, quản lý toàn thể kế hoạch và công tác giáo dục măng non nhằm tạo điều kiện cho ngành học này tăng trưởng.

Phân loại cán bộ điều hành mầm non:

Căn cứ vào thuộc tính trực tiếp hay gián tiếp việc thực thi tác dụng và nhiệm vụ tập huấn thì cán bộ điều hành măng non được phân thành 2 loại là cán bộ điều hành trực tiếp và cán bộ điều hành gián tiếp.

– Cán bộ điều hành măng non trực tiếp là cán bộ đang làm công việc điều hành tại các trường măng non, bao gồm ban giám hiệu, các chuyên gia và những người điều hành khác trong trường măng non.

– Cán bộ điều hành măng non gián tiếp là các cán bộ điều hành theo ngành học từ cấp phòng, sở cho tới cấp bộ.

Tất cả đều phải có đạo đức nghề nghiệp nhà giáo để tổ chức, quản lý ngành học măng non tăng trưởng.

– Đạo đức của cán bộ điều hành măng non là những chuẩn mực xử sự đúng mực của người cán bộ điều hành cấp học măng non nhằm tiến hành thành công và chiến thắng chỉ tiêu tập huấn của cấp học này.

– Đề xuất cán bộ điều hành măng non kế bên những nhân phẩm và năng lực chung người điều hành phải có thì cán bộ điều hành măng non cần có 4 đề xuất sau:

 • Phcửa ải là người có tình mến thương trẻ bé, thông suốt những đặc lót dạ sinh lý của thế hệ này để yêu cầu những nhiệm vụ, nội dung chương trình, kế hoạch tập huấn cho thích hợp.
 • Phcửa ải có lòng kiên nhẫn, bền chí, sâu sát, thường xuyên ân cần nhiều hơn đến những mặt giáo dục chi tiết trong nhà trường.
 • Phcửa ải có lương tâm nghề nghiệp, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi với hàng ngũ thầy cô giáo ngành học măng non. Khích lệ, khuyến khích họ yêu nghề, phát huy tất cả các bản lĩnh để dạy trẻ tốt, có hiệu quả nhất.
 • Phát huy dân chủ ở tất cả các cơ sở giáo dục măng non, phát hiện và tạo ra nhiều nguồn lực cùng chung tay giáo dục thơ ấu.
 • Cán bộ điều hành phải hăng hái tu dưỡng, đoàn luyện nhân phẩm đạo đức nghề nghiệp để làm gương cho đồng nghiệp.
 • Nhiệt huyết với nghề, mến thương trẻ, có tinh thần giữ giàng danh dự, nhân phẩm, uy tín lương tâm nhà giáo, có ý thức kết đoàn, thương mến, hỗ trợ đồng nghiệp, bảo vệ quyền và ích lợi hợp lí của trẻ, đồng nghiệp.
 • Kiên quyết tranh đấu chống những hiện tượng bè lũ, cửa quyền, quan liêu và các hành vi vi phạm dân chủ, kỉ cương, nền nếp trong nhà trường. Thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tựu, chống tham nhũng, phung phá.
 • Tận tụy với công tác, tiến hành đúng hành vi của cán bộ điều hành theo quy định của Điều lệ trường măng non, quy chế, nội quy của nhà trường, của ngành.
 • Công bình trong chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, bình chọn đúng bản chất năng lực của trẻ. Trung thực, ngay thẳng trong báo cáo, bình chọn.
 • Thực hiện phê bình và tự phê tầm thường xuyên, nghiêm chỉnh. Hăng hái học tập tăng lên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để kết thúc tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ đề xuất càng ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.
 • Không lợi dụng chức phận, quyền hạn để tiến hành hành vi trái luật pháp, ko gây gieo neo, phiền nhiễu đối với phụ huynh, dân chúng.
 • Không trù dập, chèn lấn và có thái độ thiên tư, phân biệt đối xử, định kiến tư nhân; ko tiếp tay, bao che cho những hành vi thụ động trong giảng dạy, học tập, đoàn luyện của trẻ và đồng nghiệp.
 • Không có hành vi thô bạo, đánh đập, đe dọa, quát mắng, lăng nhục, cay nghiệt, giày xéo, làm thương tổn tới ý thức, thân xác trẻ.
 • Không gây bè lũ, cục bộ địa phương, làm mất kết đoàn trong cộng đồng và trong sinh hoạt tại tập thể.
 • Không lẩn tránh phận sự, thoái thác nhiệm vụ, làm tác động tới kỉ cương, nền nếp của nhà trường.

3. Thực hành hành vi đạo đức của người cán bộ điều hành trong quan hệ với đồng nghiệp nhà trường mầm non.

 • Lối sống, tác phong

– Có nếp sống lành mạnh, thật thà, có ý chí vượt khó vươn lên, có ý thức cố gắng với động cơ trong trắng và tư duy thông minh, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công không lo nghĩ theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Sống có lý tưởng cách mệnh, tin cậy vào chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách Pháp luật của nhà nước, có lòng yêu quê hương, quốc gia.

– Có lối sống hòa nhập với tập thể, thích hợp với bản sắc văn hóa dân tộc và thích nghi với sự văn minh của xã hội; biết khuyến khích những bộc lộ của lối sống tân tiến, văn minh và phê phán những bộc lộ của lối sống lỗi thời, ích kỷ.

– Tác phong làm việc nhanh nhảu, khẩn trương, khoa học, tận tâm, tỷ mỉ.

– Có ý thức kết đoàn, hỗ trợ đồng nghiệp cùng kết thúc tốt nhiệm vụ, hăng hái tranh đấu,chặn đứng những hành vi sai lầm, vi phạm luật pháp và các quy định đạo đức nghề nghiệp.

– Trang phục giản dị, ngăn nắp, lịch sự, thích hợp công tác, ko lòe loẹt, rườm rà gây phản cảm.

 • Quy định trong giao tiếp, ứng xử

– Giao tiếp với đồng nghiệp:

+ Cán bộ điều hành phải có thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp, tiếng nói giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc. Cán bộ điều hành phải có tác phong lịch sự, giữ giàng uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp; lắng tai quan điểm của đồng nghiệp, công bình, không lo nghĩ, khách quan lúc nhận xét, bình chọn, tiến hành dân chủ và kết đoàn nội bộ.

3.3. Quy định trong giao tiếp, xử sự

+ Trong quan hệ đồng nghiệp, cán bộ điều hành phải thật tình, gần gũi, vồ vập, đảm bảo sự đồng thuận, kết đoàn vì sự nghiệp giáo dục và danh dự của nhà giáo.

Gicửa ải quyết những dị đồng, mâu thuẫn:

+ Khi có vấn đề dị đồng ý kiến ban giám hiệu phải có thái độ tĩnh tâm, nhẹ nhõm, ko phát ngôn lời lẽ thiếu văn hóa, lăng nhục đồng nghiệp.

Khi khắc phục những dị đồng, tranh chấp phải bảo đảm từ tốn, hợp lí, có tình, ko kiêu ngạo, thử thách, hống hách, dọa nạt cấp dưới, phải khắc phục dứt điểm; đóng góp quan điểm mang tính xây dựng, giữ giàng sự kết đoàn, biết lắng tai và tiếp nhận quan điểm.

+ Luôn có tinh thần tôn trọng đồng nghiệp, giữ giàng uy tín cho đồng nghiệp. Không xúc phạm tới danh dự, tư cách đồng nghiệp. Phê bình, góp ý đúng khi đúng chỗ, đúng người, đúng việc.

Cán bộ điều hành, công chức, nhân viên và công nhân cần kịp thời bàn luận, yêu cầu với chỉ đạo cấp trên lúc có những cảnh huống thất thường xảy ra. Báo cáo thể hiện sự việc phải thật thà và chịu phận sự về nội dung báo cáo; ko mượn việc công để nói xấu đồng nghiệp.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục tập huấn trong mục biểu mẫu nhé.

 • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ điều hành QLPT 02
 • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 01
 • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 02

#Bài #thu #hoạch #bồi #dưỡng #thường #xuyên #cán #bộ #quản #lý #QLPT

Vik News