Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 23

By | March 8, 2024

hoatieu.vn xin gửi đến thầy cô bài viết Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 23 theo quy định Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng thường xuyên thầy cô giáo măng non để thầy cô cùng tham khảo. Bài thu hoạch có chủ đề quản lí nhóm, lớp học ở cơ sở giáo dục măng non.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 23: Quản lí nhóm, lớp học ở cơ sở GDMN

QUẢN LÝ NHÓM LỚP CHO GIÁO VIÊN MẦM NON

I. MỤC TIÊU:

Sau lúc học xong bài học, học viên có thể:

– Nắm được lí luận căn bản nhất về quản lí nhóm/lớp học măng non.

– Xác định rõ những chỉ tiêu căn bản của quản lí nhóm/lớp.

– Nêu lên được nội dung quản lí nhóm/lớp ở trường măng non.

– Áp dụng tri thức quản lí nhóm/lớp học măng non vào hoạt động quản lí nhóm/ lớp học măng non trong thực tế.

II. NỘI DUNG:

– Nội dung 1: Khái quát chung về quản lí nhóm/lớp.

– Nội dung 2: Nội dung quản lí nhóm/lớp.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

Hoạt động 1

GIỚI THIỆU MỤC ĐÍCH CỦA BÀI HỌC VÀ HỌC VIÊN NÊU NGUYỆN VỌNG CỦA MÌNH KHI HỌC BÀI NÀY

1. Hiện tại, gieo neo bự nhất đối với bản thân bạn trong công việc quản lí trường măng non, quản lí nhóm/lớp học măng non là gì?

2. Với gieo neo đấy, bạn mong chờ được cung cấp, bồi dưỡng nội dung chi tiết nào trong lĩnh vực quản lí nhóm/lớp? (Trừ cung cấp về hạ tầng)

Hoạt động 2

TÌM HIỂU KHÁI NIỆM QUẢN LÍ, QUẢN LÍ GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÍ TRƯỜNG MẦM NON, QUẢN LÍ LỚP HỌC; VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON TRONG QUÁ TRÌNH QUẢN LÍ NHÓM/LỚP

1. Thế nào là quản lí trường măng non, quản lí lớp nhóm/lớp học?

2. Vai trò và nhiệm vụ của thầy cô giáo măng non trong giai đoạn quản lí nhóm/lớp? Đề quản lí nhóm/lớp học măng non có hiệu quả, thầy cô giáo măng non phải làm gì?

THÔNG TIN PHẢN HỒI

1. Khái niệm quản lí trường măng non, quản lí lớp nhóm/lớp học

2. Quản lí trường măng non

– Quản lí trường măng non là giai đoạn ảnh hưởng có mục tiêu, có kế hoạch của chủ thể quản lí (hiệu trưởng) tới số đông các bộ thầy cô giáo để chính họ ảnh hưởng trực tiếp tới giai đoạn chăm nom – giáo dục trẻ nhằm tiến hành chỉ tiêu giáo dục đối với từng độ tuổi và chỉ tiêu chung của từng bậc học.

3. Quản lí nhóm/lớp học

Quản lí nhóm/lớp là giai đoạn ảnh hưởng có mục tiêu, có kế hoạch của thầy cô giáo tới trẻ nhằm tiến hành chỉ tiêu giáo dục đối với trẻ.

Từ định nghĩa nêu trên cho thấy bản chất của công việc quản lí nhóm/lớp của thầy cô giáo măng non là giai đoạn chăm nom – giáo dục trẻ, bảo đảm cho giai đoạn đấy vận hành thuận tiện và có hiệu quả.

Quá trình chăm nom – giáo dục trẻ bao gồm các yếu tố tạo thành như: chỉ tiêu, nội dung, bí quyết, công cụ, giáo dục trẻ con từ 0 tới 6 tuổi, kết quả chăm nom – giáo dục trẻ.Các yếu tố của giai đoạn chăm nom – giáo dục trẻ có quan hệ hỗ tương, trong đấy chỉ tiêu nhiệm vụ giáo dục giữ vai trò định hướng cho sự đi lại tăng trưởng của toàn thể giai đoạn và cho từng yếu tố.

3. Vai trò, nhiệm vụ của thầy cô giáo măng non trong giai đoạn quản lí nhóm/lớp học măng non:

Giáo viên là chủ thể trực tiếp của giai đoạn chăm nom – giáo dục trẻ, họ là lực lượng chủ đạo, là đối tượng trung tâm tiến hành chỉ tiêu giáo dục của nhà trường. Vì vậy, thầy cô giáo măng non là yếu tố quyết định trực tiếp chất lượng giáo dục măng non.

Giáo viên là người giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức quản lí, quản lý các hoạt động chăm nom – giáo dục trẻ. Hàng ngũ thầy cô giáo là người trực tiếp tiến hành nhiệm vụ chăm nom – giáo dục trẻ và xây dựng nhà trường và là người có vai trò quyết định đối với chất lượng giáo dục của trường. Vai trò quan trọng đấy yêu cầu hàng ngũ thầy cô giáo, cán bộ, người lao động viên phải ko dừng tăng lên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm, nhân phẩm đạo đức nghề nghiệp, bất biến và đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm chuyên dụng cho các đề xuất trước mắt và dài lâu của trường. Thành ra, thầy cô giáo phải hết dạ mến thương trẻ, đối xử công bình đối với trẻ, là việc niềm nở và có nghĩa vụ cao, luôn có tinh thần nỗ lực vươn lên về mọi mặt, bảo đảm chất lượng chăm nom – giáo dục trẻ và có uy tín đối với phụ huynh, đối với tập thể.

Nhiệm vụ của trường măng non yêu cầu người thầy cô giáo về nghĩa vụ tư nhân rất cao trong tiến trình hoạt động hiện hành các hoạt động của trường. Thành phầm lao động của người thầy cô giáo có tác động tới xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa. Đặc thù công việc quản lí trường măng non yêu cầu các nhà quản lí ko chỉ là người có học thức, có kinh nghiệm, có nhân phẩm đạo đức tốt nhưng mà còn phải biết tìm ra những đặc điểm của trẻ để có bí quyết ảnh hưởng thích hợp để xúc tiến sự tăng trưởng của trẻ. Những nét đặc thù đấy về nghề nghiệp của người thầy cô giáo măng non phải được trình bày trong tư cách của người quản lí.

* Để quản lí lớp học có hiệu quả, thầy cô giáo măng non cần nắm vững được các mặt sau:

 • Hiểu được đặc điểm trẻ;
 • Xây dựng kế hoạch của nhóm lớp;
 • Quản lý trẻ hằng ngày;
 • Bảo đảm chất lượng chăm nom giáo dục trẻ;
 • Bình chọn sự tăng trưởng của trẻ;
 • Quản lí hạ tầng của nhóm lớp;
 • Xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa thầy cô giáo với thầy u trẻ.

* Để phát huy vai trò của mình, người thầy cô giáo măng non phải tiến hành các nhiệm vụ sau đây:

– Chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo chỉ tiêu giáo dục măng non, phải tiến hành đầy đủ và có chất lượng chương trình chăm nom – giáo dục măng non.

– Chủ động phối hợp chặt chẽ với gia đình trẻ trong việc chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ và tuyên truyền chỉ dẫn tri thức khoa học nuôi dạy trẻ cho các bậc thầy u.

– Kiểu mẫu tiến hành phận sự công dân, các quy định của luật pháp và điều lệ trường măng non, hăng hái tham dự các hoạt động xã hội.

– Giữ gìn nhân phẩm, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng công bình với trẻ, bảo vệ các quyền và ích lợi chính đáng của trẻ con, bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mệnh của trẻ.

– Làm đồ chơi, đồ dùng dạy học, bảo quản và sử dụng tốt trang thiết bị của nả của nhóm/lớp.

– Kết đoàn và có nghĩa vụ xây dựng số đông ko dừng tân tiến.

– Không dừng đoàn luyện đạo đức, học tập văn hóa, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để tăng lên chất lượng và hiệu quả công việc.

– Thực hiện các quyết định của hiệu trưởng, chịu sự rà soát của hiệu trưởng và các ngành quản lí giáo dục.

Các nhiệm vụ của thầy cô giáo măng non có liên can chặt chẽ với nhau, ảnh hưởng qua lại, bổ sung cho nhau và được thực hiện hợp nhất trong giai đoạn chăm nom – giáo dục trẻ.

Hoạt động 3

TÌM HIỂU MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC TRONG QUẢN LÍ NHÓM/LỚP CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON

 1. Phân tích chỉ tiêu chung và chỉ tiêu chi tiết quản lí lớp học?
 2. Thế nào là nguyên lý quản lí lớp học? Trình bày và phân tách hệ thống các nguyên lý quản lí lớp học?
 3. Nêu cách áp dụng các nguyên lý quản lí lớp học măng non trong việc quản lí nhóm/lớp của chị?

THÔNG TIN PHẢN HỒI

1. Tiêu chí quản lí và chỉ tiêu quản lí nhóm/lớp học măng non:

Tiêu chí quản lí trường măng non:

Tiêu chí quản lí trường măng non bản chất là những mục tiêu về mọi hoạt động của nhà trường được dự định trước lúc khai triển hoạt động. Ấy cũng là những nhiệm vụ phải tiến hành, cùng lúc là kết quả mong muốn đạt được lúc xong xuôi 1 chu kì quản lí.

Quá trình quản lí trường măng non phải xác định và nỗ lực tiến hành những chỉ tiêu căn bản sau đây.

– Tiêu chí số lượng: Bảo đảm mục tiêu lôi cuốn số lượng trẻ trong độ tuổi tới trường.

– Tiêu chí chất lượng: Đảm bảo chất lượng chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo chỉ tiêu tập huấn.

– Xây dựng và tăng trưởng số đông sư phạm: đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và tăng lên trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sư phạm, nhân phẩm nghề nghiệp và đời sống vật chất, ý thức.

– Xây dựng, sử dụng, bảo quản tốt hạ tầng chuyên dụng cho cho đề xuất chăm nom – giáo dục trẻ.

– Huy động các nguồn kinh phí có hiệu quả.

– Làm tốt công việc xã hội hóa giáo dục măng non trên khu vực trường đóng.

– Cải tiến công việc quản lí nhằm tăng lên hiệu quả quản lí hoạt động trong nhà trường.

Mỗi chỉ tiêu trình bày đặc thù của hoạt động quản lí nhưng mà giữa chúng có liên can khăng khít và phối hợp cung cấp với nhau tạo thành 1 hệ thống màng lưới chỉ tiêu toàn diện. Trách nhiệm của người cán bộ quản lí là phải khiến cho chỉ tiêu biến thành hiện thực.

Để bảo đảm tiến hành các chỉ tiêu quản lí, các ngành quản lí Giáo dục măng non đều phải được diễn ra và hoạt động dựa trên những nguyên lý nhất mực.

Tiêu chí quản lí nhóm/lớp măng non

Tiêu chí quản lí nhóm/lớp bản chất là những mục tiêu về hoạt động của nhóm/lớp được dự định trong 5 học. Ấy cũng là những nhiệm vụ phải tiến hành, cùng lúc là kết quả mong muốn đạt được lúc xong xuôi 1 5 học.

Quá trình quản lí nhóm/lớp phải xác định và nỗ lực tiến hành những chỉ tiêu căn bản sau đây:

– Tiêu chí chất lượng: Đảm bảo chất lượng chăm nom, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo chỉ tiêu tập huấn.

– Xây dựng, sử dụng, bảo quản tốt hạ tầng chuyên dụng cho cho đề xuất chăm nom – giáo dục trẻ.

2. Nguyên tắc quản lí giáo dục măng non, cách áp dụng nguyên lý quản lí trong quản lí nhóm/lớp măng non

Nguyên tắc quản lí giáo dục là những luận điểm có tính quy luật lãnh đạo thành công hoạt động quản lí.

Nguyên tắc quản lí giáo dục được nhận thức đúng mực trong giai đoạn tổng kết những kinh nghiệm quản lí giáo dục và càng ngày càng được bổ sung hoàn thiện có vai trò lãnh đạo toàn thể hoạt động của chủ thể quản lí và là cơ sở để xây dựng hệ thống các bí quyết quản lí giáo dục.

Quản lí giáo dục là 1 bộ phận của quản lí xã hội với đặc thù căn bản là quản lí con người. Thành ra việc tuân thủ các nguyên lý quản lí có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn tổ chức lãnh đạo tiến hành chỉ tiêu quản lí nhóm/lớp trong trường măng non.

Các nguyên lý quản lí giáo dục măng non

1- Bảo đảm sự chỉ đạo của Đảng trong quản lí giáo dục: Đây là nguyên lý quan trọng đảm bảo tiến hành chiến thắng đường lối, chủ trương, cơ chế của Đảng về giáo dục và giáo dục măng non. Giáo viên là lực lượng quyết định chất lượng giáo dục. Thành ra, việc trước hết là phải đẩy mạnh công việc giáo dục chính trị tư tưởng, tập hợp xây dựng hàng ngũ thầy cô giáo và hàng ngũ cán bộ quản lí mạnh về tổ chức, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, bền chí về lí tưởng cách mệnh và lập trường chính trị, có đủ nhân phẩm, năng lực, trình độ để tiến hành tốt chủ trương, đường lối giáo dục của Đảng và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành.

2- Tập hợp dân chủ: Nguyên tắc này yêu cầu sự liên kết hợp nhất 2 mặt. 1 mặt đẩy mạnh sự lãnh đạo tập hợp hợp nhất của cơ quan nhà nước. 1 mặt phát huy mở mang tính chủ động, thông minh của nhân dân trong việc tiến hành chỉ tiêu giáo dục măng non. Thực hiện nguyên lý này vừa đề cao nghĩa vụ của tư nhân người đảm trách, vừa đề cao quyền làm chủ của công nhân, vừa chống được hiện trạng bè đảng, vô chính phủ, bảo đảm sự hợp nhất ý chí và hành động, là tăng sức mạnh của tổ chức.

3- Nguyên tắc pháp chế: Nguyên tắc pháp chế yêu cầu công việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan quản lí giáo dục măng non phải thực hiện theo đúng quy định của luật pháp, chống sự lạm quyền, trốn tránh phận sự. Mọi cán bộ, thầy cô giáo phải tôn trọng và tiến hành nghiêm túc các đề xuất của luật pháp và các quy phạm của ngành trong hoạt động của mình. Những người vi phạm kỉ luật lao động phải được xử lí nghiêm minh.

4- Bảo đảm tính khoa học: Hoạt động quản lí giáo dục khái quát và quản lí trường măng non nói riêng là hoạt động mang tính tổng hợp rất cao. Nó ko chỉ dựa vào kinh nghiệm nhưng mà phải am tường kiến thức của nhiều ngành khoa học và sự hiểu biết thâm thúy về lĩnh vực chuyên môn mình đảm nhận. Thực hiện nguyên lý này yêu cầu người cán bộ quản lí giáo dục măng non phải tuân thủ cẩn mật thứ tự khoa học lúc ra quyết định hoặc xử lí thong tin để xác định chỉ tiêu. Khi thực hiện bất kỳ 1 hoạt động nào đếu phải xây dựng kế hoạch và tạo nên cho người dười quyền lề thói làm việc có kế hoạch. Người quản lí phải biết tuyển lựa, nêu ra được và khắc phục có lí những khâu chủ đạo. Việc khắc phục khâu này sẽ bảo đảm kết quả của việc tiến hành các nhiệm vụ khác.

5- Bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực và chi tiết: chất lượng giáo dục dựa dẫm rất nhiều vào hiệu quả của quản lí. Để tiến hành nguyên lý này yêu cầu người thầy cô giáo măng non lúc đưa ra quyết định quản lí cần tính tới hiệu quả của chúng và giải quyết được đề xuất của thực tế. Trong giai đoạn quản lí cấn hiểu biết đầy đủ, tường nhiệt tình hình thực tiễn công tác, biết xác định những vấn đề căn bản – cốt lõi trong từng thời kì để tập hợp sức khắc phục. Quan tâm chi tiết tới từng cán bộ thầy cô giáo, tạo điều kiện để họ phát huy ở mức cao bản lĩnh làm việc của mỗi người và nỗ lực đoàn luyện hoàn thiện bản than. Mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường và mọi quyết định đưa ra tiến hành đều phải được rà soát 1 cách tỷ mỉ là cơ sở cho việc đề ra quyết định quản lí đúng mực.

6- Liên kết giữa nhà nước và xã hội: Giáo dục là sự nghệp của toàn Đảng, của nhà nước và của toàn dân. Liên kết Nhà nước và xã hội trong quản lí giáo dục là 1 nguyên lý căn bản là 1 quy luật tăng trưởng giáo dục. Thực hiện nguyên lý này là tiến hành hóa chủ trương “Nhà nước và dân chúng cùng làm giáo dục”. Nguyên tắc liên kết nhà nước và xã hội đề xuất các cơ quan quản lí giáo dục măng non và mỗi cán bộ quản lí trong ngành phải có nghĩa vụ chủ động phối hợp với gia đình và các lực lượng xã hội để tiến hành chỉ tiêu, nguyên lí giáo dục. Phcửa ải khiến cho mọi người và các ngành, các cấp nhận thức đúng mực vai trò giáo dục măng non; nghĩa vụ của mình đối với giáo dục.

Vậy nguyên lý quản lí là những luận điểm có thuộc tính quy luật được đúc kết từ thực tế giáo dục, là chỗ dựa đán tin tưởng về lí luận giúp người cán bộ quản lí giáo dục định hướng đúng mực trong cảnh ngộ phức tạp luôn chuyển đổi để tự mình khắc phục các cảnh huống chi tiết, nhiều chủng loại và biết tổ chức 1 cách khoa học các hoạt động giáo dục để đạt hiệu quả tối ưu. Trong thực tế của hoạt động quản lí giáo dục, các nguyên lý liên hệ chặt chẽ với nhau, ảnh hưởng qua lại bổ sung cho nhau. Chất lượng và hiệu quả giáo dục được bảo đảm tiến hành tốt các nguyên lý quản lí.

Hoạt động 4

NỘI DUNG CỦA QUẢN LÍ NHÓM/LỚP CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON TRONG TRƯỜNG MẦM NON

Nội dung quản lí nhóm lớp trình bày ở 1 số vấn đề

1- Mày mò nắm vững đặc điểm của trẻ.

2- Xây dựng kế hoạch của lớp.

3- Quản lí trẻ hàng ngày.

4- Bảo đảm chất lượng chăm nom và giáo dục trẻ.

5- Bình chọn sự tăng trưởng của trẻ.

6- Quản lí hạ tầng của nhóm lớp.

7- Xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa thầy cô giáo với thầy cô giáo và giữa thầy cô giáo với thầy u trẻ.

Nội dung của quản lí nhóm/lớp và cách tiến hành những nội dung này trong giai đoạn quản lí nhóm/lớp của thầy cô giáo măng non.

1) Mày mò, nắm vững đặc điểm của trẻ.

Hiểu trẻ là điều kiện tiên quyết để giáo dục trẻ có hiệu quả. Đúng như nhà giáo dục K.D.Usinxki đã nói: ”Muốn giáo dục con người thì phải hiểu con người về mọi mặt”.

Vì vậy, nắm vững đặc điểm của từng trẻ là 1 trong những nội dung quan trọng của công việc quản lí nhóm, lớp ở trường măng non.

Giáo viên măng non cần phải hiểu cảnh ngộ sống của trẻ, nắm được những đặc điểm về thể chất, tâm lí của trẻ cũng như lề thói hành vi đạo đức nhưng mà trẻ đã có…Từ đấy tuyển lựa những giải pháp ảnh hưởng sư phạm thích hợp nhằm giúp trẻ tăng trưởng tốt về thể chất, tình cảm, trí óc, thẩm mĩ, và thích nghi với cuộc sống, với môi trường xoành xoạch chuyển đổi.

Để nắm được đặc điểm của trẻ, thầy cô giáo có thể thực hiện bằng nhiều giải pháp không giống nhau như:

– Trao đổi trực tiếp với gia đình trẻ để thu nạp những thông tin thiết yếu về trẻ.

– Quan sát, theo dõi trẻ tham dự vào các hoạt động hàng ngày, thường xuyên gần cận nói chuyện cùng trẻ.

– Sử dụng phiếu khảo sát trưng cầu quan điểm của phụ huynh.

– Ghi nhật kí về trẻ hoặc thăm gia đình trẻ.

– Tạo cảnh huống để trẻ biểu thị đặc điểm…

Mày mò trẻ để nắm được đặc điểm của từng trẻ là 1 việc làm thường xuyên, liên tiếp trong cả 5 học và phải có kế hoạch chi tiết mới nhận được những thông tin phong phú, có độ tin tưởng về thực trạng và bản lĩnh cảnh ngộ của trẻ. Tuy nhiên ở từng thời khắc cụ thế, nội dung và giải pháp thực hiện có không giống nhau.

– Chẳng hạn, công đoạn đầu 5 học, thầy cô giáo mày mò để nắm sơ bộ những nét căn bản của từng trẻ và của cả lớp khái quát (họ tên, tháng ngày 5 sinh, đặc điểm nhấn về tâm sinh lí, họ tên cha mẹ trẻ, địa chỉ gia đình,…). Trên cơ sở đấy dự định cơ chế chăm nom cho thích hợp.

– Những tháng tiếp theo, việc mày mò trẻ nhằm giúp thầy cô giáo rà soát lại độ xác thực của các thông tin nhận được từ lúc đầu, bổ sung thêm những thông tin thiết yếu về trẻ, giúp thầy cô giáo hiểu đầy đủ, thâm thúy nhân vật giáo dục của mình, Ấy là cơ sở để bổ sung, điều chỉnh kịp thời kế hoạch, giải pháp chăm nom – giáo dục trẻ.

– Giai đoạn cuối học kì hay cuối 5 học tiếp diễn mày mò để nắm vững những nét tính cách, năng khiếu, thị hiếu của trẻ, chừng độ tân tiến của trẻ vể các mặt so với đầu 5, kịp thời bổ sung động, điều chỉnh giải pháp ảnh hưởng sư phạm để đạt được kết quả cao hơn.

2) Xây dựng kế hoạch của nhóm lớp.

Xây dựng kế hoạch là dự định trước những công tác phải làm, giải pháp tiến hành các công tác đấy cũng như điều kiện bảo đảm cho công tác tiến hành thành công.

Giáo viên đảm trách các nhóm lớp cần phải xây dựng các loại kế hoạch: kế hoạch 5 học, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần.

Nếu phân loại kế hoạch theo nội dung công tác thì thầy cô giáo phải xây dựng kế hoạch chủ nhiệm, kế hoạch giáo dục, kế hoạch tiến hành các chuyên đề.

Xây dựng kế hoạch 5 học

* Căn cứ xây dựng kế hoạch 5 học

Khi xây dựng kế hoạch 5 học của lớp, thầy cô giáo phải căn cứ vào kế hoạch 5 học của trường, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn của lớp (tình trạng và bản lĩnh). Mặt khác thầy cô giáo cần phải dựa vào:

– Tiêu chí, nội dung và kết quả mong chờ của chương trình giáo dục mẫu giáo trong chương trình giáo dục măng non do Bộ giáo dục và Tập huấn ban hành.

– Thời gian quy định trong 5 học.

– Điều kiện hạ tầng và các nguồn lực khác của địa phương, trường, lớp măng non.

– Nhu cầu và trình độ tăng trưởng thực tiễn của trẻ trong lớp mẫu giáo.

* Đề xuất xây dựng kế hoạch:

1 bản kế hoạch của lớp thực thụ khoa học, có lí phải bảo đảm các đề xuất sau:

– Kế hoạch của lớp phải hợp nhất với kế hoạch của trường, là 1 bộ phận kế hoạch của trường.

– Nội dung kế hoạch bảo đảm tính hợp lý, toàn diện và tính tăng trưởng.

– Kế hoạch phải xác định được các chỉ tiêu căn bản và giải pháp tiến hành. Tiêu chí, giải pháp đề ra phải có cơ sở khoa học và bảo đảm tính thực tế.

– Kế hoạch thể hiện rõ ràng, ngắn gọn, dễ tiến hành, dễ rà soát.

* Nội dung kế hoạch:

Nội dung kế hoạch 5 học của lớp phải giải đáp được 3 câu hỏi: Phcửa ải làm gì? Làm như thế nào? Bao giờ thì chấm dứt? Để giải đáp 3 câu hỏi đấy kế hoạch của lớp phải nêu rõ những vấn đề căn bản sau đây:

Đặc điểm tình hình lớp: Số lượng trẻ, nam-nữ, dân tộc, trẻ khuyết tật… Những thuận tiện và những gieo neo?

1- Tiêu chí nỗ lực trong 5 học.

* Tiêu chí chung

– Danh hiệu thi đua của lớp

– Danh hiệu thi đua của tư nhân

* Tiêu chí chi tiết:

– Tiêu chí tăng trưởng số lượng: số trẻ nhận vào lớp, tỷ lệ siêng năng

– Tiêu chí về chất lượng chăm nom giáo dục trẻ:

+ Chăm sóc sức khỏe, bảo vệ an toàn cho trẻ

+ Phòng chống suy dinh dưỡng(tỷ lệ suy dinh dưỡng so với 5 học trước).

+ Chất lượng tiến hành chương trình giáo dục

+ Chất lượng tiến hành các chuyên đề

– Tiêu chí sử dụng bảo quản hạ tầng nhóm , lớp

– Tiêu chí bồi dưỡng và tự bồi dưỡng

– Tiêu chí liên kết với gia đình trẻ và các lực lượng xã hội

– Các chỉ tiêu khác: tham dự cac phong trò các hoạt động chung của trường, sáng kiến kinh nghiệm của tư nhân.

* Những giải pháp tiến hành kế hoạch

Mỗi chỉ tiêu được xác định phải tuyển lựa các giải pháp tiến hành tương ứng, có tương tự chỉ tiêu mới thành kết quả và kế hoạch mới có bản lĩnh biến thành hiện thực.

Kế hoạch 5 học của lớp cần xác định được 1 số cơ giải pháp căn bản như:

– Biện pháp tiến hành chỉ tiêu số lượng

– Biện pháp tiến hành chỉ tiêu chất lượng

– Biện pháp điều hành cơ sơ vật chất của nhóm,lớp

– Biện pháp bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

– Biện pháp phối hợp với gia đình…

Xây dựng kế hoạch tháng

Dựa vào kế hoạch chung của trường: Giáo viên tiến hành các bước tăng trưởng chủ đề nhánh, Bao gồm chọn chủ đề chi tiết, xác định chỉ tiêu giáo dục, xây dựng mạng nội dung, mạng hoạt động của chủ đề và lên kế hoạch chi tiết hàng tuần cho thích hợp với trẻ và điều kiện thực tiễn của lớp, xác định tên chủ đề cho tháng;chỉ tiêu cần đạt trên trẻ; xác thành kiến thức, kỷ năng và thái độ cần phân phối cho trẻ phê duyệt chủ đề sẽ học; tuyển lựa hoạt động; sắp đặt lịch tuần, sẵn sàng đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ.

Khi thiết kế 1 chủ đề thầy cô giáo cần xem xét 1 chủ cần thỏa mãn 4 đề xuất sau:

– Cần tính tới nhu cầu, hứng thú của trẻ và những tri thức bắt nguồn từ cuộc sống gần cận của trẻ.

– Cần được trình bày trong các hoạt động của trường

– Cần được trình bày ở sự tuyển lựa và phân phối các đồ dùng học liệu ở các khu vực chơi trong lớp.

– Cần được thực hiện tối thiểu trong 1 tuần, bảo đảm có sự lặp lại và mở mang các thời cơ học cho trẻ các độ tuổi không giống nhau(mẫu giáo nhỏ, nhỡ, bự )

GỢI Ý CHỦ ĐỀ TRONG NĂM HỌC CHO MẪU GIÁO NHỠ

Tháng

Chủ đề

Số tuần

9

Trường măng non

2 tuần

9-10

Bản thân

4- 5 tuần

10-11

Gia đình (hoặc nghề nghiệp); Ngày 20-11

4-5 tuần

12-1

Các nghề tầm thường (hoặc Phương tiện giao thông): Ngày thành lập quân đội dân chúng

4-5 tuần

1-2

Thế giới động vật; Tết nguyên đán

4-5 tuần

2

Thế giưới thực vật

4-5 tuần

3

Luật và công cụ giao thông(hoặc gia đình) ngày 8-3

2 tuần

4

Các hiện tượng thiên nhiên

2 tuần

5

Quê hương – Tổ quốc- Bác Hồ

Tết thiếu nhi

1 tuần

Xem xét:

– Tên chủ đề, số lượng chủ đề và số tuần dự định cho tiến hành chủ đề có thể linh động chỉnh sửa tùy theo hứng thú, thích hợp với nhu cầu, bản lĩnh của trẻ và điều kiện khai triển của tầng lớp chi tiết.

– Trong giai đoạn tiến hành, thầy cô giáo cần linh động, thường xuyên phê chuẩn và điều chỉnh kế hoạch thích hợp với nhu cầu hiểu biết và trình độ tăng trưởng của trẻ trong lớp mình cũng như điều kiện hạ tầng ở địa phương.

Kế hoạch chủ đề bao gồm các nội dung như:

 • Xác định chủ đề và thời kì tiến hành,
 • Xác định chỉ tiêu cần đạt của chủ đề.
 • Xây dựng mạng nội dung, xây dựng mạng hoạt động.
 • Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi và lên kế hoạch tiến hành chi tiết hàng tuần cho thích hợp với đặc điểm tăng trưởng của trẻ.

Kế hoạch tiến hành chủ đề giáo dục hàng tháng có soạn theo mẫu sau:

Tên chủ đề:…………………………….

Thời gian tiến hành:…………………………………..

* Xác định chỉ tiêu của chủ đề:

Xác định chỉ tiêu của chủ đề là dự định trước kết quả mong muốn cần đạt được trên trẻ sau lúc khám phá xong chủ đề đấy. Tiêu chí giáo dục của chủ đề nhằm tăng trưởng trên 5 mặt: thể chất, nhận thức, tiếng nói, thẩm mỹ và tình cảm, kỹ năng xã hội. Chọn lựa các chỉ tiêu phải bảo đảm tính tăng trưởng, ko nên đưa quá nhiều chỉ tiêu trong 1 chủ đề.

– Giáo viên cần xác định chỉ tiêu giáo dục chủ đề hoặc nói cách khác là những kết quả mong muốn nhưng mà trẻ có thể đạt được sau lúc học về chủ đề đấy trên cơ sở:

+ Bám sát chỉ tiêu chương trình giáo dục măng non và kết quả mong chờ của từng lĩnh vực giáo dục.

+ Mày mò để nắm được vốn kinh nghiệm của trẻ liên can tới chủ đề (phê duyệt chuyện trò hỏi trẻ)

– Các chỉ tiêu cần chi tiết, vừa sức, thích hợp với độ tuổi, nhằm giúp trẻ từng bước đạt được chỉ tiêu giáo dục cuối độ tuổi.

Xem xét: Khi viết chỉ tiêu bao giờ cũng mở đầu bằng động từ như: trẻ có thể, có bản lĩnh, biết, nhận xét, thích thú…..

* Xây dựng mạng nội dung:

Giáo viên dự định các nội dung có thể tiến hành trong chủ đề. Mạng nội dung chứa đựng những nội dung chính có liên can tới chủ đề, qua đấy thầy cô giáo mong muốn phân phối cho trẻ những tri thức kỹ năng thái độ gì.

Giáo viên có thể sử dụng lược đồ mạng để thiết kế chủ đề (bao gồm mạng nội dung và mạng hoạt động ). Căn cứ vào chỉ tiêu giáo dục, thầy cô giáo xác định nội dung học chi tiết cho tùng chủ đề nhánh.

Giáo viên cần xem xét rằng việc chọn tên cho chủ đề và tăng trưởng mạng nội dung của chủ đề cần dựa trên đặc điểm, nhu cầu của thế hệ và hứng thú của trẻ trong nhóm.

Xem xét: Khi thiết kế mạng nội dung, những nội dung được biểu đạt thường được mở đầu bằng các danh từ.

* Xây dựng mạng hoạt động

Xây dựng “ mạng hoạt động” là đưa ra hàng loạt các hoạt động giáo dục nhưng mà thầy cô giáo dự định cho trẻ trải nghiệm hằng ngày, hằng tuần dưới vẻ ngoài “học bằng chơi, chơi nhưng mà học” để mày mò, khám phá các nội dung của chủ đề, từ đấy trẻ tiếp nhận được các kỹ năng, kinh nghiệm thiết yếu cho sự tăng trưởng toàn diện.

Mạng hoạt động giúp thầy cô giáo dễ ợt trông thấy sự kết hợp giữa các nội dung giáo dục và các hoạt động, sự đan xen giữa các lĩnh vực tăng trưởng trẻ và goiự cho thầy cô giáo bí quyết tiếp cận và học tích hợp trong giáo dục măng non. Ấy là bí quyết phối hợp 1 cách thiên nhiên những hoạt động cho trẻ con trải nghiệm các hoạt động thuộc các lĩnh vực giáo dục, giúp tăng trưởng cùng lúc các mặt tiếng nói, thể lực, nhận thức, tình cảm và kỹ năng xã hội, thẩm mĩ ở trẻ.

Giáo viên dự định các hoạt động sẽ tiến hành ở mỗi chủ đề bé cần cho trẻ trải nghiệp hằng ngày, hàng tuần để mày mò khám phá các nội dung của chủ đề, thầy cô giáo dựa vào các hoạt động gợi ý trong chương trình giáo dục măng non và sưu tầm bổ sung các hoạt động thích hợp ở từng địa phương.

* Chuẩn bị đồ dùng và học liệu

Đồ dùng, học liệu phải thích hợp với nội dung của chủ đề và các lĩnh vực hoạt động, bảo đảm phong phú nhiều chủng loại về thể loại chất liệu và đạt đề xuất an tòan vệ sinh, phục vụ nhu cầu hoạt động khám phá của trẻ. Những đồ dùng, nguyên nguyên liệu ko có sẵn ngòai sự sẵn sàng của thầy cô giáo còn có thể đi lại sự tương trợ của phụ huynh.

Xây dựng kế hoạch tuần

Kế hoạch tuần được xây dựng trên cơ sở xếp đặt các hoạt động vào thời khóa biểu hằng ngày. Các hoạt động giáo dục quay quanh chủ đề cộng với hoạt động chăm nom sức khỏe và dinh dưỡng sẽ góp phần tiến hành tăng trưởng trẻ toàn diện. Trong 1 ngày, thầy cô giáo tuyển lựa 1 số hoạt động gần cận, bổ trợ cho nhau, tạo thời cơ chủ trẻ được tuyển lựa, tham dự những hoạt động không giống nhau theo nhu cầu và bản lĩnh. Khi xây dựng kế hoạch tuần, thầy cô giáo dựa vào cơ chế sinh hoạt và đề xuất nội dung chi tiết của chủ đề nhánh để xây dựng kế hoạch cho thích hợp.

* Kế hoạch tuần ở tuổi vườn trẻ có thể xây dựng như sau

Hoạt động

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Đón trẻ

Thể dục sáng

Chơi tập có chủ định

Chơi với đồ chơi ở các góc

Hoạt động ngòai trời

Chơi tập buổi chiều

Trả trẻ

* Kế hoạch tuần của trẻ mẫu giáo

Hoạt động

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Đón trẻ

Thể dục sáng

Hoạt động học

Chơi và hoạt động ở các góc

Chơi và hoạt động ngoài trời

Hoạt động buổi chiều: Chơi và hoạt động theo ý thích

Trả trẻ

Tóm lại: Xây dựng kế hoạch là 1 công dụng quan trọng của thầy cô giáo măng non trong công việc quản lí nhóm/lớp. Để làm tốt công tác này, thầy cô giáo phải nắm chắc và xử lí tốt những thông tin có liên can trực tiếp hoặc gián tiếp tới việc xây dựng, tiến hành kế hoạch lớp, trong đấy có tính tới những thuận tiện và gieo neo cần giải quyết. Kế hoạch đuợc xây dựng trên cơ sở quán triệt đầy đủ các nhân tố khách quan và chủ quan, có sự thảo luận hợp nhất giữa thầy cô giáo trong nhóm/lớp là tiền đề thiết yếu cho việc tiến hành thành công các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch. Làm việc có kế hoạch là cách làm khoa học nhất của thầy cô giáo măng non.

1 số điểm xem xét lúc xây dựng và tiến hành kế hoạch giáo dục:

– Khi xây dựng kế hoạch giáo dục, thầy cô giáo cần dự báo các bản lĩnh tiến hành và tính tới các nhân tố sau:

+ Khối lượng thời kì trẻ cần để thực hiện các hoạt động.

+ Các hoạt động cần thích hợp và mang tính liên tiếp, kết hợp với nhau.

+ Đề xuất nhiều chủng loại hoạt động và xen kẽ giữa hoạt động động và hoạt động tĩnh.

+ Sử dụng 1 số thủ thuật, trò chơi để thu hút trẻ vào hoạt động.

+ Chú ý lồng ghép đan xen các nội dung và hoạt động 1 cách cân đối, nhẹ nhõm, thiên nhiên, tránh ôm đồm, quá sức của trẻ.

– Trong giai đoạn tiến hành kế hoạch, thầy cô giáo cần linh động, thường xuyên phê chuẩn và điều chỉnh kế hoạch cho thích hợp với nhu cầu, trình độ tăng trưởng của trẻ lớp mình, thích hợp với hạ tầng ở địa phương:

+ Áp dụng các vẻ ngoài số đông cả lớp, nhóm bé và tư nhân 1 cách linh động tùy thuộc và nội dung giáo dục chi tiết.

+ Sử dụng triệt để các điều kiện hữu ích của môi trường bao quanh (lớp học, sân trường, cây trồng, vật nuôi, các hiện tượng tự nhiên, con người…), cho trẻ xúc tiếp, quan sát, mày mò thực tiễn để mở mang tầm hiểu biết.

+ Giúp cho trẻ hăng hái sử dụng nhiều cảm quan trong giai đoạn hoạt động, từ đấy giúp trẻ nhận thức rõ ràng, toàn diện và thâm thúy hơn, làm ngày càng tăng độ mẫn cảm của cảm quan và sự nhận mặt.

+ Cung cấp đầy đủ thời cơ hoạt động cho trẻ. Giáo viên để mắt tới dành cho trẻ thời kì hoạt động và phân phối các công cụ hoạt động đầy đủ, thỏa mãn được hứng thú và nhu cầu ham hiểu biết của trẻ.

+ Chú trọng giai đoạn giáo dục. Không nên thuần tuý nghĩ mình làm như thế nào nhưng mà nên phê chuẩn trẻ học như thế nào, trên cơ sở đấy tìm cách dạy phù hợp. Nên dẫn dắt trẻ nhận mặt, phân tách, suy đoán, suy luận ; dành thời kì nhất mực cho trẻ nghĩ suy, ko nên cắt ngang dòng nghĩ suy của trẻ hay vội giảng giải hoặc tu sửa những sơ sót của trẻ.

+ Trong xây dựng kế hoạch chủ đề luôn để mắt tới tới hoạt động vui chơi – hoạt động cốt yếu của thế hệ này, khai triển chương trình giáo dục lấy vui chơi làm hoạt động cốt yếu.

3/ Quản lý trẻ hàng ngày:

* Bảo đảm mục tiêu số lượng trẻ tới lớp

Duy trì và tăng trưởng số lượng trẻ tới lớp là 1 nhiệm vụ quan trọng của thầy cô giáo măng non. Để tiến hành tốt nhiệm vụ này, thầy cô giáo phải biết tuyển lựa và sử dụng phối hợp các giải pháp không giống nhau như:

– Tuyên truyền đi lại phụ huynh cho trẻ tới trường.

– Tăng lên chất lượng chăm nom – giáo dục trẻ để lôi cuốn số lượng.

– Mến thương tôn trọng và gắn bó với trẻ, tạo cho trẻ xúc cảm hăng hái, thích tới lớp tới trường.

– Quản lý chặt chẽ số lượng trẻ có mặt hằng ngày, tránh mọi sơ sẩy có thể xảy ra và tạo được lòng tin với các bậc thầy u…

Bảo đảm mục tiêu số lượng trẻ tới lớp là 1 đề xuất yêu cầu có sự nỗ lực thường xuyên và nghĩa vụ cao của người thầy cô giáo, trong đấy bản lĩnh tuyên truyền, thuyết phục nhân dân bằng chính lời nói và việc làm của bản thân có tác động bự tới việc lôi cuốn trẻ gửi vào trường măng non.

* Đề xuất chung

Mỗi nhóm lớp trong trường măng non phải lập sổ ghi danh sách trẻ với đầy đủ các thông tin thiết yếu: Họ và tên trẻ, tháng ngày 5 sinh, ngày vào trường; họ tên cha mẹ, nghề nghiệp, cơ quan công việc, địa chỉ gia đình và đặc điểm riêng của trẻ.

Hằng ngày thầy cô giáo phải nắm vững số lượng trẻ có mặt và những trẻ vắng mặt, ghi vào sổ theo dõi. Nắm được những biểu thị thất thường xảy ra đối với từng trẻ để có giải pháp chăm nom – Giáo dục thích hợp. Đối với trẻ nhỏ, cần cắt cử mỗi thầy cô giáo đảm trách 1 số trẻ nhất mực nhằm thuận tiện cho việc chăm nom điều hành. Trong mọi sinh hoạt của trẻ ở trường măng non, thầy cô giáo luôn có mặt theo dõi bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Các nhu cầu của trẻ: Ăn, ngủ, ngơi nghỉ, vệ sinh, vui chơi, học tập… cần được thỏa mãn 1 cách cân đối dưới vai trò tổ chức chỉ dẫn của thầy cô giáo. Khi trẻ tới tuổi chuyển nhóm, chuyển lớp, thầy cô giáo phải tiến hành đúng quy định của trường và có ban giao tỷ mỉ giữa các thầy cô giáo với nhau lúc tiếp thu trẻ.

* Quản lí trẻ trong các thời khắc sinh hoạt hàng ngày

– Quản lí trẻ trong giờ đón trẻ:

Khi đón trẻ thầy cô giáo cần nắm được tình hình sức khỏe và tình trạng tâm lý của trẻ. Biết được người đưa trẻ tới lớp và những đồ dùng mang theo, ko để trẻ mang vào lớp những vật dụng, đồ chơi có thể độc hại hoặc gây thương tích cho trẻ. Trong khi tiếp diễn đón trẻ, thầy cô giáo vừa quan sát, theo dõi những trẻ khác đang chơi để tương trợ hoặc nhắc nhở lúc thiết yếu thầy cô giáo nên tranh thủ thời kì, chủ động hỏi han gia đình về tình hình trẻ khi ở nhà để có thêm những thông tin thiết yếu cho việc chăm nom – giáo dục trẻ.

Khi thầy cô giáo đón trẻ tốt nhất nên đề xuất phụ huynh kí vào sổ theo dõi hằng ngày cảu trẻ và cần ghi hiện trạng sức khỏe của trẻ để thầy cô giáo dễ theo dõi.

Sau giờ đón, thầy cô giáo phải nắm được số trẻ có mặt và tên những cháu vắng mặt, ghi vào sổ theo dõi hằng ngày. Đối với trẻ mẫu giáo, cô sử dụng vẻ ngoài điểm danh thích hợp. (BCV nêu ra VD)

– Quản lí trẻ trong giờ chơi:

Vui chơi là hoạt động cốt yếu của trẻ măng non. Việc quản lí trẻ trong giờ chơi như thế nào để ko làm mất đi tính hăng hái, tình nguyện, hứng thú chơi của trẻ là 1 đề xuất căn bản đối với thầy cô giáo măng non.

Trẻ chẳng những được chơi trong lớp nhưng mà còn được chơi ngoài trời nhằm đẩy mạnh sức khỏe và mở mang vốn hiểu biết cho trẻ. Mở mang khoảng ko gian chơi của trẻ là thiết yếu và cần có những đề xuất quản lí thích hợp với các thời khắc chơi của trẻ hàng ngày.

– Quản lí trẻ chơi trong lớp : Giáo viên phải sẵn sàng đầy đủ đồ chơi, học liệu và xếp đặt các góc chơi có lí để ko tác động tới giai đoạn chơi của trẻ. Giáo viên cần xây dựng môi trường, sắp đặt các góc chơi gợi mở tạo điều kiện để cho mọi trẻ được tự tuyển lựa nhóm chơi, hoạt động theo ý thích ở các góc.

Bằng nghệ thuật sư phạm, thầy cô giáo lôi cuốn mọi trẻ tham dự chơi hăng hái, vui vẻ, thỏai mái. Cô thường xuyên quan sát, theo dõi và chỉ dẫn trẻ chơi, tôn trọng nhu cầu và quyền được chơi của trẻ, gợi ý, cổ vũ kịp thời, xử lý các cảnh huống phát sinh như: Tranh giành đồ chơi của nhau, ko chịu nhịn nhường vai chơi cho bạn, lấn áp bạn lúc chơi hoặc ngậm đồ chơi vào mồm…

Mặt khác, hằng ngày thầy cô giáo nên để mắt tới, quan sát, khuyến khích để trẻ luôn được luân phiên tham dự vào các nhóm, các hoạt động không giống nhau, ko để trẻ chơi hoặc hoạt động ở 1 nhóm quá 1 tuần. Giáo viên cũng cần để mắt tới tạo nên ở trẻ nền nếp, lề thói tốt khi mà chơi và sau lúc chơi xong, biết tự cất đồ chơi vào đúng nơi quy định.

Quản lí trẻ chơi ngoài trời: Giáo viên nên chọn vị trí chơi bảo đảm an toàn, đủ khoảng rộng cho trẻ đi lại, cho trẻ ăn mặc áo quần, dày dép ngăn nắp, thích hợp với thời tiết trong ngày. Hoạt động ngoài trời có thể thực hiện với 1 số nội dung, vẻ ngoài hoạt động sau:

– Chơi tự do với các thiết bị, đồ chơi ngoài trời, làm đồ chơi và chơi với các nguyên liệu tự nhiên như: Cây, quả, hoa, lá, cát, sỏi.

– Chơi với những trò chơi đi lại, trò chơi dân gian nhưng mà trẻ thích.

– Quan sát 1 số sự chỉnh sửa của các hiện tượng tự nhiên.

– Tham gia vào 1 số hoạt động chăm nom ở góc tự nhiên.

– Dạo chơi trong sân trường, thăm các khu vực trong trường và ngoài nhà trường.

Khi trẻ ra chơi ngoài trời phải có ít ra 2 cô giáo quản trẻ. Công tác rà soát sĩ số phải được thực hiện trước và sau lúc xong xuôi buổi chơi, trong giai đoạn trẻ tiến hành các nội dung hoạt động ngoài trời, cô luôn bao quát, theo dõi trẻ, ko để trẻ chạy nhảy quá sức hoặc xô đẩy nhau và ko để cho trẻ chơi gần những nơi ko bảo đảm an toàn.

Giáo viên nên dự định các cảnh huống có thể xảy ra để chủ động trong cách khắc phục. Giáo viên nên giới thiệu và nói rõ khu vực chơi của lớp. Tập cho trẻ làm quen với hiệu lệnh lúc cần tập hợp trẻ lại 1 chỗ hoặc sẵn sàng vào lớp.

Đối với những trẻ nhỏ, trẻ chưa đi vững, cần tổ chức cho trẻ chơi ở hiên để trẻ được xúc tiếp với ánh nắng, ko khí, góp phần đoàn luyện, đẩy mạnh sức khỏe. Khi trẻ chơi ngoài hiên, thầy cô giáo luôn có mặt kế bên trẻ, vừa cùng chơi với trẻ, vừa điều hành theo dõi trẻ chơi.

* Quản lí trẻ trong giờ học (hoạt động chung)

Hoạt động của trẻ thường diễn ra chỉ cần khoảng nhất mực tùy theo từng thế hệ, tùy theo nhu cầu, hứng thú của trẻ. Trong hoạt động, thầy cô giáo có thể tổ chức trong lớp hoặc ngoài trời, học cả lớp, học theo nhóm hoặc học từng tư nhân. Giáo viên tổ chức các hoạt động theo đề xuất của chương trình thích hợp với từng độ tuổi nhưng mà ko máy móc, cứng nhắc nhưng mà linh động, mềm mỏng trên cơ sở thích hợp với đặc điểm nhân vật và cảnh ngộ thực tiễn.

Để thuận lợi cho việc quản lí trẻ trong hoạt động, thầy cô giáo cần nghiên cứu sắp đặt chỗ ngồi cho trẻ có lí đối với từng loại hoạt động sao cho thầy cô giáo dễ bao quát chung và theo dõi riêng. Mọi trẻ trong nhóm lớp đều được tham dự và hoạt động học đầy đủ, hăng hái. Với lớp đông trẻ và có 2 thầy cô giáo, tùy theo điều kiện, hòan cảnh chi tiết, có thể chia trẻ thành 2 nhóm để trẻ học cùng 1 khi hoặc tổ chức cho 1 nhóm trẻ học trong lớp, 1 nhóm chơi và hoạt động ngoài trời sau đấy đổi lại.

Đối với những trẻ mới tới trường hoặc vừa ốm dậy, thầy cô giáo cần ân cần cho trẻ hoạt động vừa sức và làm quen dần. Giáo viên phải bình chọn được bản lĩnh, thái độ của từng trẻ tham dự học tập để điều chỉnh hoạt động dạy học cho thích hợp, cổ vũ, khuyến khích trẻ kịp thời nhưng mà ko nên lạm dụng vỗ tay nhiều lần làm tác động đến sự tập hợp để mắt tới của trẻ. Chừng độ lôi cuốn trẻ hứng thú tham dự vào hoạt động và kết quả của nó dựa dẫm rất nhiều và nghệ thuật tổ chức điều khiển của thầy cô giáo măng non.

* Quản lí trẻ trong giờ ăn.

Giờ ăn có thể coi là giờ cao điểm nên đề xuất thầy cô giáo trong nhóm, lớp phải có mặt đầy đủ để tổ chức và chăm nom tốt bữa ăn cho trẻ. Số suất báo ăn phải đúng với số trẻ có mặt,

Trong trường hợp gia đình ko báo ăn cần đề xuất mang theo thức ăn cho trẻ đúng giờ. Tuyệt đối ko để trẻ phải nhịn đói hoặc ăn uống bất thường.

Giáo viên phải sắp đặt bàn ăn và địa điểm ngồi ăn của trẻ cân đối, thuận tiện cho trẻ và thầy cô giáo vận động để có thể theo dõi bao quát toàn lớp, ko nên bắt trẻ ngồi vào bàn kì vọng quá lâu khiến trẻ căng thẳng, mỏi mệt, làm giảm sự thèm ăn của trẻ.

Khi trẻ ăn, thầy cô giáo luôn cổ vũ, khuyến khích trẻ ăn ngon, ăn hết suất, xử lý nhanh những cảnh huống hóc, sặc thức ăn có thể sảy ra. Với những trẻ ăn chậm biếng ăn phải có sự ân cần để mắt tới nhiều hơn. Trẻ càng nhỏ, việc tổ chức điều hành trẻ trong giờ ăn càng phức tạp, gieo neo. Do đấy, đối với trẻ nhỏ, lúc cho trẻ ăn, thầy cô giáo cần phải ngồi ở địa điểm thuận tiện để vừa cho trẻ ăn vừa có thể theo dõi bao quát những trẻ chưa được ăn hoặc những trẻ đã ăn xong đang chơi trên giường, trong cũi.

Giáo viên cần tạo ko khí vui vẻ, thỏai mái cho trẻ khi mà ăn, nói năng dịu dàng, cổ vũ, khuyến khích trẻ ăn hết suất. Cô cũng cần ân cần nhiều hơn tới những trẻ mới tới lớp, trẻ yếu hoặc mới ốm dậy. Trong giai đoạn tổ chức bữa ăn cho trẻ, thầy cô giáo nên để mắt tới đoàn luyện các hành vi lề thói tốt của trẻ.

* Quản lý trẻ trong giờ ngủ

Giấc ngủ của trẻ có ý nghĩa quan trọng trong việc bình phục sức làm việc của hệ tâm thần. Phòng ngủ của trẻ phải được sẵn sàng sạch bóng, thoáng mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông và có đầy đủ đồ dùng chuyên dụng cho cho giấc ngủ của trẻ. Để đi vào giấc ngủ nhanh cô giáo nên tôn trọng lề thói và tư thế nằm của trẻ: Những lời hát ru êm ái, dịu dàng có công dụng nhẹ nhõm đưa trẻ vào giấc ngủ. Giáo viên phải tổ chức cho trẻ ngủ đúng giờ, đủ thời kì và ngủ ngon giấc theo đề xuất của từng độ tuổi.

Trong lúc trẻ ngủ, thầy cô giáo luôn có mặt kế bên để chăm nom, theo dõi giấc ngủ của trẻ, tạo tình trạng yên tĩnh, tránh tiếng động làm trẻ giật thót. Đối với những trẻ khó ngủ, ngủ ít trẻ mới tới lớp chưa quen giấc ngủ trưa cô cần có giải pháp chăm nom riêng để ko tác động tới giấc ngủ của những trẻ khác. Hết giờ ngủ, cô cho trẻ thức dậy từ từ, tránh đột ngột. Giáo viên chỉ dẫn trẻ tự làm 1 số công tác vừa sức như: Cất gối, xếp chăn, chiếu. Có thể chuyển dần sang hoạt động khác bằng cách âu yếm chuyện trò với trẻ, cho trẻ hát 1 bài hát…

* Quản lí trẻ trong giờ trả trẻ

Trẻ phải được vệ sinh sạch bóng, đầu tóc, áo quần ngăn nắp trước lúc phụ huynh đến đón. Không trả trẻ cho người lạ mặt hoặc trẻ con dưới 10 tuổi chưa đủ nghĩa vụ và bản lĩnh bảo vệ trẻ.

Giáo viên chủ động bàn luận với gia đình về tình hình trẻ trong ngày và bàn luận với phụ huynh những hoạt động cần có sự phối hợp. Nếu có gì sảy ra do sơ sẩy phải thành thật xin lỗi phụ huynh.

Vừa trả trẻ thầy cô giáo phải vừa theo dõi những trẻ khác đang chơi trong phòng. Cô chỉ được ra về sau lúc đã trả hết trẻ.

4- Bảo đảm chất lượng chăm nom và giáo dục trẻ

– Thực hiện tốt cơ chế sinh hoạt

Chế độ sinh hoạt của trẻ là 1 thứ tự khoa học nhằm cung cấp thời kì và trình tự hoạt động trong ngày cũng như việc ăn, ngủ, ngơi nghỉ 1 cách cân đối. Vì vậy việc xây dựng và tiến hành cơ chế sinh hoạt hàng ngày có ý nghĩa bự về giáo dục toàn diện đối với trẻ.

Giáo viên măng non phải biết xây dựng cơ chế sinh hoạt thích hợp với đặc điểm tăng trưởng tâm sinh lý của trẻ ở độ tuổi do mình đảm trách và có tính tới tình hình thực tiễn của trường.

Chế độ sinh hoạt đuợc tiến hành 1 cách bất biến sẽ góp phần tạo nên các lề thói hành vi văn hóa vệ sinh, tính tổ chức kỷ luật và 1 số đức tính tốt ở trẻ. Mặt khác, tiến hành đúng mực cơ chế sinh hoạt hàng ngày sẽ tác động thuận tiện cho giai đoạn sinh lý diễn ra trong thân thể, tạo ra ở trẻ tâm cảnh sảng khoái, vui vẻ, ngăn phòng ngừa sự mỏi mệt.

Để bảo đảm chất lượng cuộc sống cho trẻ ở trường măng non, thầy cô giáo phải tiến hành nghiêm chỉnh cơ chế sinh hoạt hàng ngày và thường xuyên phối hợp với gia đình cùng tiến hành.

– Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho trẻ

Thực hiện tốt cơ chế vệ sinh chăm nom trẻ, vệ sinh môi trường, vệ sinh đồ dùng, đồ chơi, giữ sạch nguồn nước, giảm thiểu tới mức thấp nhất các tác nhân gây bệnh từ môi trường.

Giáo viên cần chăm nom tỷ mỉ giấc ngủ của trẻ, tạo cho trẻ cảm giác an toàn được âu yếm và được mến thương lúc đi vào giấc ngủ. Trẻ được ngủ đủ, ngủ sâu lúc tỉnh giấc sẽ tỉnh ngủ, vui vẻ, hăng hái hoạt động, đấy là nhân tố thiết yếu cho sự tăng trưởng thể lực và đẩy mạnh sức khỏe.

Tổ chức cân đo định kì cho trẻ theo quy định của trường măng non đối với từng độ tuổi. Số liệu cân đo phải được đề đạt kịp thời lên biểu đồ phát triển, nếu đường trình diễn sức khỏe của trẻ nằm ngang hoặc đi xuống, cần mày mò nguyên do và có giải pháp can thiệp sớm.

Giáo viên có nghĩa vụ cùng nhà trường tổ chữ tốt việc rà soát sức khỏe định kì cho trẻ và công bố kịp thời tình hình sức khỏe của trẻ cho gia đình tiến hành hăng hái các giải pháp phòng bệnh theo mùa và tiêm chủng phòng dịch cho trẻ. Bảo đảm mọi trẻ trong nhóm lớp đều được tiêm chủng, uống vắc-xin theo đúng quy định của y tế.

Tổ chức cho trẻ đi lại, hoạt động có lí là 1 nội dung quan trọng của việc chăm nom sức khỏe. Trẻ được đi lại dưới các vẻ ngoài thích hợp với thế hệ, được dạo chơi ngoài trời trong bầu ko khí trong sạch và ánh nắng của buổi sáng, sẽ đẩy mạnh sức khỏe bàn luận chất trong thân thể, giúp trẻ thích ứng với những chuyển đổi của thời tiết, đoàn luyện bản lĩnh thích nghi với mô trường.

Trẻ em ở độ tuổi măng non, tuy bé nhỏ, yếu đuối, chưa có bản lĩnh bảo vệ mình nhưng mà rất hiếu động, thích tìm tòi khám phá toàn cầu bao quanh. Vì vậy, trong giai đoạn chăm nom trẻ, thầy cô giáo phải thường xuyên theo dõi, bao quát trẻ mọi khi mọi nơi, có những giải pháp hăng hái để phòng tránh tai nạn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất và ý thức. Giáo viên phải có tri thức và kỹ năng về phòng xử trí lúc đầu 1 số tai nạn thường gặp. Nhắc nhở và tuyên truyền cho phụ huynh tiến hành các giải pháp bảo vệ an toàn đối với trẻ.

Giáo dục trẻ có những hiểu biết về dinh dưỡng và chăm nom sức khỏe cho bản thân, tạo nên ở trẻ những hành vi lề thói văn hóa vệ sinh trong mọi sinh hoạt.

Trẻ mạnh khỏe, an toàn, thân thể tăng trưởng hài hòa hợp lý là chỉ tiêu quan trọng của việc tiến hành nhiệm vụ chăm nom, bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Để đạt được chỉ tiêu này, yêu cầu thầy cô giáo măng non phải có những hiểu biết đầy đủ về đặc lót dạ sinh lí của trẻ, những nhân tố tác động trực tiếp, gián tiếp tới sự phát triển tăng trưởng của trẻ khái quát và sức khỏe nói riêng. Trên cơ sở đấy, thầy cô giáo tổ chức môi trường thọ hoạt thích hợp và kích thích được sự tăng trưởng thể chất và ý thức cho trẻ.

Bảo đảm chất lượng tiến hành chương trình giáo dục

Chương trình giáo dục măng non do Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành và được tiến hành hợp nhất trong khuôn khổ cả nước. Chương trình được xây dựng trên cơ sở quán triệt đầy đủ những nguyên lý căn bản về lí luận giáo dục măng non nhằm tiến hành tốt ưu chỉ tiêu giáo dục đối với từng độ tuổi và chỉ tiêu chung của giáo dục măng non. Thực hiện nghiêm chỉnh chương trìnhlà 1 đề xuất mang tính buộc phải đối với thầy cô giáo măng non và các nhà quản lí giáo dục măng non.

Để bảo đảm chất lượng tiến hành chương trình giáo dục trẻ, thầy cô giáo phải nguyên túc quán triệt chỉ tiêu, nội dung, bí quyết giáo dục và áp dụng 1 cách linh động, thông minh vào giai đoạn tổ chức tiến hành chương trình nhằm giúp trẻ tăng trưởng về thể chất, trí óc, tiếng nói, tình cảm và kỹ năng xã hội, thẩm mĩ.

Xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch theo hằng tháng, hằng tuần trên cơ sở thông suốt đặc điểm của nhân vật và thích hợp với tình hình thực tiễn. Các nội dung đề ra trong kế hoạch phải được tuyển lựa, sắp đặt có hệ thống, thích hợp với chủ đề giáo dục, thích hợp với vốn kinh nghiệm và bản lĩnh của trẻ. Giữa các nội dung có sự liên kết với nhau 1 cách hợp lý, có lí tạo điều kiện cho việc học của trẻ phê duyệt khám phá chủ phản ánh hiệu quả.

Giáo viên là người tổ chức môi trường cho trẻ, là người tạo thời cơ, tạo cảnh huống, tạo cảm giác tin cậy để kích thích trẻ tham dự vào các trò chơi và các hoạt động tìm tòi khám phá. Dưới vai trò cốt yếu của cô, trẻ chủ động hăng hái tham dự vào các hoạt động trải nghiệm các cảnh huống của cuộc sống, được biểu thị bản lĩnh làm phong phú vốn kinh nghiệm và tăng trưởng tính độc lập thông minh trong các lĩnh vực hoạt động vui chơi, học tập, lao động, dạo chơi thăm quan…

Các điều kiện các công cụ, đồ dung, đồ chơi cho từng hoạt động phải được sẵn sàng đầy đủ, tỷ mỉ, thích hợp với nội dung chủ đề và sắp đặt có lí tạo cho trẻ tham dự vào các hoạt động thuận lợi, tăng trưởng được bản lĩnh. Thường xuyên có sự chỉnh sửa, bổ sung đồ dùng đồ chơi để thích nghi với giai đoạn tăng trưởng của trẻ.

Phương pháp tổ chức chỉ dẫn các hoạt động giáo dục được trình bày ở trẻ lúc tham dự vào các hoạt động và sau lúc xong xuôi chủ đề, kết quả bình chọn là thước đo chất lượng tiến hành chương trình giáo dục của mỗi thầy cô giáo. Cùng lúc là căn cứ để điều chỉnh nội dung, bí quyết giáo dục phù hợp cho các họat động tiếp theo.

Chất lượng tiến hành chương trình giáo dục trẻ trong trường măng non do hàng ngũ thầy cô giáo quyết định. Vì vậy, thầy cô giáo phải ko dừng học tập tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững chỉ tiêu nội dung chương trình, hăng hái đoàn luyện năng lực, nghệ thuật sư phạm, cần cù nghĩ suy cải tiến bí quyết giáo dục thông minh linh động trong giai đoạn tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ… Ấy là những nhân tố căn bản để tăng lên chất lượng tiến hành chương trình giáo dục trẻ ở từng nhóm lớp trong trường măng non.

5/ Bình chọn sự tăng trưởng của trẻ

Bình chọn là giai đoạn tạo nên những đánh giá phán đóan và kết quả của giai đoạn giáo dục, phân tách những thông tin nhận được, đối chiếu với chỉ tiêu, tiêu chuẩn đã đề ra, nhằm cải thiện thực trạng và điều chỉnh, tăng lên chất lượng và hiệu quả giáo dục trẻ.

Bình chọn sự tăng trưởng của trẻ (gọi tắt là bình chọn trẻ) mẫu giáo, gồm 2 loại: bình chọn trẻ hằng ngày và theo công đoạn (bình chọn cuối chủ đề và bình chọn cuối độ tuổi).

Giáo viên cần tiến hành nghiêm chỉnh việc bình chọn trẻ nhằm điều chỉnh kế hoạch giáo dục và bí quyết tổ chức các hoạt động cho thích hợp.

Cách biên chép giấy má tư nhân trẻ

– Cách biên chép

Kết quả nhận xét, bình chọn trẻ hằng ngày được ghi vào nhật kí nhóm/lớp hoặc sổ kế hoạch giáo dục (Mục nhận xét bình chọn). Giáo viên cần đánh dấu những biểu thị thất thường của trẻ (hăng hái, thụ động) và những xem xét trong việc tổ chức hoạt động chăm nom – giáo dục, để rút kinh nghiệm tiến hành tốt hơn.

Kết quả bình chọn trẻ cuối chủ đề được ghi vào phiếu bình chọn việc tiến hành chủ đề và kết quả bình chọn trẻ cuối độ tuổi được ghi vào bảng bình chọn sự tăng trưởng trẻ (theo mẫu trong phụ lục). Kết quả bình chọn được lưu vào giấy má tư nhân trẻ.

Giấy tờ tư nhân trẻ

Giấy tờ tư nhân là 1 dạng tư liệu, cùng lúc là 1 căn cứ quan trọng để bình chọn sự tăng trưởng của trẻ trong suốt 5 học.

– Đề xuất giấy má

Giấy tờ tư nhân trẻ đựng trong túi bằng bìa hoặc ni lông hay cặp ni lông có nhiều ngăn. Trên giấy má tư nhân: tên, ngày sinh của trẻ, lớp/5 học. Giấy tờ bao gồm:

 • Lí lịch của trẻ.
 • Sổ theo dõi sức khỏe của trẻ (nếu có).
 • Kết quả các bài tập (nếu có).
 • Các thành phầm của trẻ đã tiến hành (vẽ, cắt, nặn, xé…) với nhận xét của cô giáo kết quả bình chọn trẻ theo công đoạn. (Sách vở toán tạo hình, tập tô)

Thành phầm của trẻ trong giấy má cần được sắp đặt thành từng loại (bài vẽ, bài xé, dán, ảnh chụp nếu có) những thành phầm khác do trẻ tự làm… Mỗi thành phầm nên sắp đặt theo trình tự thời kì để dễ thấy sự tân tiến của trẻ, cũng như dễ theo dõi. Tất cả thành phầm đều được tích lũy từ đầu cho tới thời khắc bình chọn và hết 5 học.

Tất cả giấy má tư nhân trẻ trong nhóm/lớp nên để cùng 1 chỗ và được sắp đặt sao cho dễ sử dụng và quản lí.

Định kì, thầy cô giáo có thể xem lại những giấy má trẻ, bàn luận với đồng nghiệp hoặc phụ huynh về kết quả đạt được, những gieo neo nhưng mà trẻ gặp phải, từ đấy thầy cô giáo yêu cầu kế hoạch tiếp theo. Giáo viên có thể gửi giấy má của trẻ cho phụ huynh, để biết tòan diện về trẻ (những tân tiến ; điểm tốt, điểm yếu…). Từ đấy cùng phối hợp với gia đình trong việc chăm nom – giáo dục trẻ.

6- Quản lí hạ tầng của nhóm lớp

Hạ tầng của nhóm, lớp là tòan bộ các công cụ vật chất kĩ thuật được nhà trường trang bị để chăm nom – giáo dục trẻ con. Nó bao gồm các phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi trang thiết bị, sách báo, tài liệu chuyên môn…đấy là điều kiện chẳng thể thiếu được để tăng lên chất lượng chăm nom – giáo dục trẻ và hiệu quả làm việc của thầy cô giáo.

Quản lí hạ tầng của nhóm lớp nhằm đạt chỉ tiêu là xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hạ tầng trong giai đoạn chăm nom – giáo dục trẻ.

Hằng 5, thầy cô giáo chủ động yêu cầu với chỉ đạo nhà trường có kế hoạch tu sửa, thay thế hoặc sắm sửa bổ sung các thiết bị, hạ tầng của nhóm lớp, phải lập sổ theo dõi đầy đủ (sổ của nả) và giao nghĩa vụ cho từng thầy cô giáo quản lí chi tiết. Định kì kiểm kê của nả theo đúng quy định của trường, báo cáo kịp thời lúc của nả bị mất mát, hư hỏng cần bổ sung thay thế. Giáo viên có nghĩa vụ quản lí tốt hạ tầng của nhóm lớp và đồ dùng của trẻ, tăng lên tinh thần tiết kiệm, tiến hành nghiêm chỉnh các quy định của trường trong việc quản lí của nả.

Xếp đặt đồ dùng, đồ chơi, các trang thiết bị trong lớp ngăn nắp, gọn ghẽ, thuận lợi lúc sử dụng và bảo đảm đề xuất vệ sinh, an tòan, thẩm mĩ.

Giáo viên cần tranh thủ sự tương trợ của gia đình và các lực lượng xã hội để có thể có đủ đồ dùng, đồ chơi chuyên dụng cho cho sinh họat và nhu cầu học tập, vui chơi của trẻ.

– Các loại sổ sách :

+ Sổ danh sách trẻ ;

+ Sổ kế hoạch của thầy cô giáo ;

+ Số theo dõi của nả,

+ Sổ chuyên môn ;(bổ sung thêm số nhật ký; Số họp hành của nhà trường ngoài chuyên môn) và + Sổ theo dõi sức khỏe của trẻ.

Bảng biểu : Bảng nhỏ ngoan ; Bảng ghi cơ chế sinh hoạt ; Bảng ghi chương trình dạy trẻ ; Bảng cắt cử công việc của thầy cô giáo ; Biểu đồ phát triển của trẻ (số đông); Bảng công bố với gia đình trẻ lúc cần.

Tóm lại : Hạ tầng của nhóm, lớp là của nả của nhà trường được giao nghĩa vụ cho thầy cô giáo trực tiếp quản lí. Quản lí tốt hạ tầng là tăng lên hiệu quả sử dụng và đẩy mạnh điều kiện cần thiết để tăng lên chất lượng chăm nom – giáo dục trẻ.

7) Xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa thầy cô giáo với thầy u trẻ:

Xây dựng mối quan hệ tốt trong sự phối hợp chặt chẽ gữa nhà trường và gia đình là 1 nhiệm vụ quan trọng của trường măng non., Giáo viên là người đại diện nhà trường có nghĩa vụ trực tiếp tiến hành nhiệm vụ này nhằm tạo ra môi trường giáo dục thuận tiện cho sự tạo nên và tăng trưởng tư cách của trẻ. Cùng lúc giúp nhà trường phát huy được điểm mạnh của gia đình trong công việc chăm nom – giáo dục trẻ con, hình thành sự hợp nhất giữa giáo dục trẻ giữa 2 lực lượng giáo dục này.

* Bề ngoài phối hợp giữa cơ sở giáo dục măng non với gia đình

Sự phối hợp giáo dục đuợc thực hiện phê duyệt các vẻ ngoài sau đây:

– Trao đổi trực tiếp hằng ngày phê duyệt giờ đón và trả trẻ;

– Tổ chức họp định kì với gia đình;

– Tổ chức góc tuyên truyền cho thầy u trẻ tại các nhóm, lớp;

– Thông qua các đợt rà soát sức khỏe cho trẻ;

– Thông qua các hội thi văn hóa, văng nghệ;

– Tổ chức thăm hỏi gia đình trẻ;

– Hộp thư gia đình;

– Mời gia đình thăm quan vào 1 số hoạt động của lớp, của trường tùy theo điều kiện và bản lĩnh của họ;

– Thông qua ban phụ huynh; Sổ liên lạc giữa gia đình và nhà trường.

* Nhiệm vụ của thầy cô giáo phối hợp với gia đình

Để tạo sự tin cậy và lôi cuốn sự tham dự của phụ huynh vào các hoạt động chăm nom – giáo dục trẻ của lớp và của nhà trường, thầy cô giáo cần phải:

– Lắng tai quan điểm của thầy u trẻ, chủ động xây dựng mối quan hệ tốt với phụ huynh. Chuẩn bị tham mưu và tương trợ các tri thức chăm nom – giáo dục trẻ lúc gia đình có đề xuất.

– Thông tin đầy đủ cho thầy u trẻ về chương trình chăm nom – giáo dục trẻ ở trường bằng nhiều vẻ ngoài không giống nhau như: Họp phụ huynh, bảng công bố, góc bàn luận với phụ huynh… Tỉ dụ: Trước ngày nhận trẻ vào trường, cần có những chỉ dẫn cho cha mẹ, giới thiệu những hoạt động trong ngày ở trường của thầy cô giáo và của trẻ.

– Nếu trẻ lần trước hết tới lớp, cô giáo cần bàn luận chi tiết về cơ chế sinh hoạt của trẻ ở trường, nắm bắt những thông tin, đặc điểm của trẻ, cho cha mẹ làm quen với lớp, với các bạn và cô giáo. Thời gian đầu có thể cho cha mẹ vào lớp chơi cùng trẻ, đón trẻ về sớm, có thể cho trẻ mang theo tới lớp những đồ chơi ưa chuộng nhưng mà trẻ thường chơi ở nhà để tránh sự hụt hẫng lúc đầu.

– Liên lạc thường xuyên với gia đình để mày mò sinh hoạt của trẻ ở gia đình, thông tin cho thầy u trẻ biết về tình hình của trẻ ở lớp, những chỉnh sửa của trẻ nếu có thể để kịp thời có giải pháp ảnh hưởng chăm nom – giáo dục thích hợp.

– Cần hợp nhất với các bậc phụ huynh về nội quy, các vẻ ngoài và giải pháp phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường trong từng công đoạn và cả 5 học.

– Trong giai đoạn phối hợp với các bậc thầy u, thầy cô giáo cần căn cứ vào điều kiện và cảnh ngộ chi tiết của gia đình để có vẻ ngoài phối hợp thích hợp và đem đến hiệu quả cao nhất.

– Trong lúc lập mưu hoạch của chủ đề, kế hoạch tuần, thầy cô giáo cần phải đưa nội dung phối hợp với gia đình vào kế hoạch, cần nêu những đề xuất chi tiết về vấn đề cần phối hợp với gia đình để tiến hành chủ đề đấy: Tỉ dụ: Từ ngày…tới ngày… cần phụ huynh đóng góp nguyên liệu: giấy báo cũ, bìa, cây hạt,…; Ở nhà, phụ huynh đọc cho trẻ nghe thơ, truyện về gia đình, cô giáo,… Phụ huynh giúp cho trẻ cũng cố kỹ năng rửa tay, đánh răng, rửa mặt,… Những đề xuất này thầy cô giáo nên công bố cho phụ huynh giờ đón, trả trẻ và ở góc “Tuyên truyền cho thầy u”. Sau 1 thời kì đưa ra đề xuất đối với phụ huynh, thầy cô giáo có thể đưa ra 1 số thông tin: Thông báo danh sách nhưng mà phụ huynh đã tiến hành đề xuất, hoặc nhắc lại đề xuất với 1 số phụ huynh. Khi bình chọn sau chủ đề, thầy cô giáo nhu yếu phần nhận xét về công việc phối hợp với gia đình chuyên dụng cho cho việc tiến hành chủ để (những gì đã tiến hành được, còn còn đó gì, có gì cần rút kinh nghiệm, hướng khắc phục).

– Chất lượng chăm nom – giáo dục trẻ trong trường măng non dựa dẫm nhiều vào sự tham dự đóng góp của gia đình trẻ. Thành ra, trong giai đoạn giáo dục, nhà trường và thầy cô giáo nhu yếu sự phối hợp chặt chẽ với gia đình bằng nhiều tiết mục, vẻ ngoài phong phú để giúp cho công việc chăm nom – giáo dục trẻ có hiệu quả.

Hoạt động 5

THỰC HÀNH

Chia nhóm và luận bàn:

 1. Để bình chọn 1 thầy cô giáo quản lí nhóm/lớp tốt thì sẽ bình chọn như thế nào?
 2. Hãy nêu lên 1 số kinh nghiệm của bản thân để quản lí nhóm lớp có hiệu quả?

THÔNG TIN PHẢN HỒI

1. Bình chọn thầy cô giáo quản lí nhóm lớp

Để bình chọn hiệu quả quản lí nhóm, lớp của thầy cô giáo cần bình chọn dựa trên các mặt:

– Về phía trẻ: cô giáo bao quát trẻ tốt, lập mưu hoạch giáo dục thích hợp, tổ chức hoạt động lớp thích hợp (bao gồm: tiến hành tốt thiết kế bài tập theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Tập huấn, và thích hợp với nhu cầu, ước vọng của trẻ (để mắt tới tới hứng thú của từng tư nhân) lập mưu hoạch thích hợp với đặc lót dạ sinh lí của trẻ và tổ chức khai triển những hoạt động trong thực tiễn (biết khai triển, điều chỉnh linh động thích hợp với từng công đoạn, mềm mỏng trong việc tiến hành kế hoạch thích hợp với điều kiện thực tiễn) và kết quả trên trẻ – bình chọn rút kinh nghiệm theo giai đoạn mình tiến hành đúng kế hoạch.

– Với phụ huynh: thầy cô giáo biết tham mưu cho phụ huynh về những vấn đề hot bỏng, tỉ dụ: vấn đề dịch bệnh, về những biểu hện của trẻ: tâm lí của trẻ ko tốt vào những thời khắc nào đấy. Giáo viên biết cách phối hợp với phụ huynh để giáo dục trẻ có hiệu quả.

– Với ban giám hiệu: Thực hiện tốt công dụng chuyên môn và những nhiệm vụ của nhà trường giao trong 5 học.

– Với đồng nghiệp: Cung ứng với nhau trong công tác tốt. Tạo được mối quan hệ tốt với đồng nghiệp.

2. 1 số kinh nghiệm quản lí có hiệu quả

Phụ lục

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ

Trường:

Lớp:

Thời gian:……tuần. Từ ngày….tháng…..tới ngày….tháng…..

Tên chủ đề:………………

1. Tiêu chí của chủ đề

1.1. Các chỉ tiêu trẻ đã tiến hành tốt

1.2 Các chỉ tiêu trẻ chưa tiến hành được hoặc chưa thích hợp và lí do.

1.3 Những trẻ chưa đạt được các chỉ tiêu và lí do

– Tiêu chí 1:

– Tiêu chí 2:….

2. Nội dung của chủ đề

2.1 Các nội dung trẻ đã tiến hành tốt

2.2 Các nội dung chưa tiến hành được và lí do

2.3 Các kỹ năng nhưng mà trên 30% trẻ chưa đạt được và lí do

 1. Tổ chức các hoạt động của chủ đề

3.1 Hoạt động học

– Trẻ tham dự hăng hái, hứng thú và tỏ ra thích hợp với bản lĩnh

– Trẻ tỏ ra ko hứng thú, ko hăng hái tham dự. Lí do

3.2 Việc tổ chức chơi trong lớp

– Số lượng/ xếp đặt các góc chơi (ko gian, diện tích, trang hoàng…)

– Sự giao tiếp giữa các trẻ/ nhóm chơi; việc khuyến khích trẻ đoàn luyện các kỹ năng…

– Thái độ của trẻ lúc chơi.

3.3 Tổ chức chơi ngoài trời

– Số lượng các buổi chơi ngoài trời đã được diễn ra

– Số lượng/ chủng loại đồ chơi

– Địa điểm/chỗ trẻ chơi

– Vấn đề an toàn, vệ sinh đồ chơi và khu vực chơi

=> Khuyến khích trẻ hoạt động, giao lưu và đoàn luyện các kỹ năng phù hợp…

4. Những vấn đề khác cần xem xét

4.1 Sức khỏe của trẻ (những trẻ nghỉ nhiều hoặc có vấn đề về ăn uống, vệ sinh…)

4.2 Chuẩn bị công cụ, học liệu, đồ chơi của cô và của trẻ…

Xem xét để việc khai triển chủ đề sau được tốt hơn.

BẢNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

(So sánh với chỉ số tăng trưởng của trẻ)

Tên trẻ:……………………Ngày….tháng……5

Ngày sinh:……………….

Lớp:……………………….Giáo viên:…………………

Trẻ mẫu giáo (tuổi)

Đạt

Không

Cân nặng……….

Chiều cao….

Di chuyển thô (ghi các chỉ số)………

Di chuyển tinh (ghi các chỉ số)………

Dinh dưỡng – Sức khỏe (ghi các chỉ số)………

Nhận thức (ghi các chỉ số)………

(ghi các chỉ số)………

Ngôn ngữ (ghi các chỉ số)………

Tình cảm, kỹ năng xã hội (ghi các chỉ số)………

Thẫm mĩ (ghi các chỉ số)………

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục tập huấn trong mục biểu mẫu nhé.

 • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 17
 • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 9
 • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 8

#Bài #thu #hoạch #bồi #dưỡng #thường #xuyên #module #GVMN

Vik News