Bài thu hoạch chuyên đề giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam

By | March 9, 2024

Bài thu hoạch chuyên đề giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là mẫu bài thu hoạch đưa ra những nhận thức căn bản về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam và biện pháp nhằm tăng lên hiệu quả giáo dục cho lứa tuổi trẻ. Sau đây là nội dung cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Mẫu bài thu hoạch chủ nghĩa yêu nước Việt Nam

UBND …………………TRUNG TÂM BD CHÍNH TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——o0o—- ………., ngày … tháng … 5 20…

BÀI THU HOẠCHLớp: Bồi dưỡng chuyên đề giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam khóa …/20…

Họ và tên: …………………………………………

Sinh ngày … tháng … 5 …………………….

Đơn vị công việc: ………………………………

ĐỀ THU HOẠCH

Qua nghiên cứu chuyên đề Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong công đoạn hiện tại, anh (chị) có gì tâm đắc nhất?

Theo anh (chị) chúng ta phải làm gì để tăng lên hiệu quả giáo dục Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cho lứa tuổi trẻ?

BÀI LÀM

Qua nghiên cứu chuyên đề Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong công đoạn hiện tại, tôi tâm đắc nhất nội dung yêu nước là phải gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội, yêu quê hương và đồng bào Việt Nam.

Như ta đã biết các đặc trưng cơ 3̉n của chủ nghĩa yêu nước truyền thống của Việt Nam là: Việt Nam là một dân tộc yêu hòa bình, ghét chiến tranh; có lòng nhân ái cao cả; bất khuất chống giặc ngoại xâm quyết vì độc lập dân tộc; có sự cố kết cộng đồng dân tộc cao.

Có người cho rằng, những nét truyền thống ấy thì dân tộc nào mà chẳng có. Đúng thế. Nhưng để có được những đặc trưng truyền thống ấy như Việt Nam thì chẳng có dân tộc nào sánh được.

Ngay từ lúc sử dân tộc ta mới chỉ lưu truyền bằng văn học miệng, dân tộc Việt Nam đã có truyền thuyết Thạch Sanh – Lý Thông.

Khi đất nước bị xâm chiếm, vua ủy quyền Thạch Sanh đánh giặc giữ nước. Với sức mạnh chém chết trăn tinh, bắn rơi đại 3̀ng, nhưng mà Thạch Sanh ko dùng vũ lúć đánh 3̣i quân thù, mà dùng tiếng đàn nhân nghĩa bắt quân thù phải hàng phục. Khi quân thù thất 3̣i, Thạch Sanh ko để chúng đói ra về, mà ban cho chúng niêu cơm nhân nghĩa của dân tộc, khiến kẻ thù khiếp sợ vì ăn mãi ko hết. Tấm lòng nhân nghĩa ấy của Việt Nam, ko đụng đến thì thôi, hễ đụng đến thì sinh sôi nảy nở, kẻ thù làm sao ăn hết được.

Truyền thống ấy đã được chứng minh bởi cuộc kháng chiến chống quân Minh do Lê Lợi và Nguyễn Trãi lãnh đạo. Yêu hòa bình, ghét chiến tranh, thương dân trăm họ lầm than, “đầu vốn ko có mưu lấy người đời… Việc khởi nghĩa thực là cực chẳng đã nhưng mà phải làm vậy thôi” , nên các ông “Cứu dân để dạ, chí háo hức chỉ muốn về Đông” , “Gắng làm điều nhân, gấp hơn cứu đuối” , phất cờ khởi nghĩa “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, Quân cứu nước trước cần trừ 3̣o” .

Phương châm đánh giặc của các ông là “lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường 3̣o” , “Ta mưu đánh vào lòng, ko chiến mà cũng thắng” , “Đầu sỏ giặc đã hàng, mảy may ko xâm phạm. Những kẻ tội lớn tội nhỏ đều tha hết” , “Phục thù báo oán thù, ấy là thường tình của người ta. Không thích giết mổ người, ấy là bản tâm của kẻ nhân giả. Vả người ta đã hàng cơ mà giết mổ, thì ko còn gì ko lành hơn nữa. Để hả mối giận 1 sớm, nhưng mà mang tai mang tiếng giết mổ hàng muôn thuở, thì sao bằng để sống ức vạn người nhưng mà hết mối chiến tranh cho hậu thế, khiến sử xanh biên chép, ngàn thửa lưu thơm, như thế chẳng là to sao!” ;

Nên lúc thế ta như chẽ tre, các ông lại sáu lần lăn miệng hổ, quyết nghị hòa để dân 2 nước khỏi vạ can qua: “Vì ngài tính kế ngày nay, ko gì bằng cởi giáp nghỉ binh, ngồi nhàn mà nhận hàng, đó là thượng sách. Thế tuy là may cho bọn tôi cùng ngài, mà cũng là may lớn cho vạn dân thiên hạ vậy” ; “Như việc hòa hảo đã thành… Từ nay về sau, giá ngài bỏ cái lòng nghi hoặc, dốc lòng hòa hảo, thì dưới sẽ làm cho An Nam thoát khổ lầm than, trên sẽ khiến Trung Quốc khỏi nỗi nhọc mệt, thực là phúc cho thiên hạ lắm” ; “Nay cái kế hay hơn cả cho các ngài, chẳng gì bằng sớm bỏ giáp binh, ra ngoài thành cùng quân của Thái đô đốc lục tục kéo về, để trả lại cho ta cảnh thổ nước An Nam, khiến cho 2 bên đều tiện, như thế lại chẳng hay ư? ; “Nay cái kế tốt cho các ngươi ko gì bằng ra ở ngoài thành, cùng Thái đốc quân quyết định việc về, để cứu vớt mấy nghìn tính mệnh ở trong thành… Các người nếu biết kéo quân ra thành, cùng ta hòa hảo thân tình, thì ta coi các ngươi nghĩa như anh em ruột thịt, nào chỉ những 3̉o toàn tính mệnh vợ con mà thôi đâu?” ; “Nay kế hay của các ông chẳng gì bằng thuận theo sở ngộ, nghe theo mệnh trời, nhân thời cơ này dựng nên công nghiệp, khiến cho dân ta may được thoát khổ làm than, mà công trạng lớn lao của ông được rạng rỡ trong sử xanh” .

Khi đạt được nghị hòa, các ông đã cấp thuyền bè, lương thảo để giặc được lui binh an toàn, khiến cho địch thủ hết đổi thất kinh: “Tham chính Phương Chính, nội quan Mã Kỳ được cấp 5 trăm chiếc thuyền đã vượt biển về mà còn hồn kinh phách lạc. Tổng binh Vương Thông, tham chính Mã Anh, được cấp mấy ngàn ngựa, đã về nước mà còn ngực đập chân run. Chúng đã sợ chết tham sống mà thực muốn cầu hòa, Ta lấy toàn quân làm cốt mà cho dân được nghỉ” . Đại nhân, đại nghĩa như vậy bấy lâu chưa từng thấy. “Xã tắc do đó được yên, Non sông do đó đổi mới. Càn khôn đã bỉ mà lại thái, Nhật nguyệt đã mờ mà lại trong. Để mở nền thái bình muôn thuở, Để rửa nổi sỉ nhục ngàn thu” .

Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong cả 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đã phát huy thành công truyền thống cực kỳ quý 3́u ấy của dân tộc. Vì kẻ thù man rợ cướp nước ta, giết hại dân ta, dùng 3̣o lực giành độc lập dân tộc tự do là việc làm bất khả kháng của Người. Vạch trần, tố cáo tội ác của thực dân Pháp trước dư luận thế giới và ngay cả trong dân chúng lương thiện Pháp, nhằm thức tỉnh cao độ tinh thần quật cường của đồng 3̀o mình, trong 2 tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” và “Đây Công lý của thực dân Pháp ở Đông Dương”, Người mô tả cảnh địa ngục trần gian tối tăm mà thực dân Pháp đang đày đọa dân ta. Tội ác ấy nào khác chi Nguyễn Trãi đã từng kết luận: “Tát cạn nước Đông hải ko đủ rửa hết vết nhơ; Chặt hết trúc Nam sơn, chẳng đủ ghi hết tội ác” . Làm như vậy là vì Người tin vào sức mạnh của chính nghĩa và tiềm năng sức mạnh vô tận vô địch của nhân loại tiến bộ ủng hộ, giúp đỡ hiệu quả cho sự nghiệp đánh 3̣i chủ nghĩa thực dân của dân tộc ta.

Chính vậy mà trong cả 2 cuộc chiến, Người luôn viết thư kêu gọi đối phương, ngồi vào 3̀n hội nghị hòa bình để giải quyết chiến tranh: Trong kết hợp sức mạnh quân sự, chính trị và ngoại giao, thì sức mạnh quân sự chỉ là đòn quyết định, sức mạnh chính trị và ngoại giao mới là chủ yếu. Trong kết hợp sức mạnh quân chính quy, quân địa phương và binh vận, thì sức mạnh binh vận mới là chủ yếu. Dù quân và dân ta đang chịu nhiều thiếu thốn về vật chất, Người vẫn ban chính sách đại khoan hồng, để hàng binh giặc được hưởng chính sách nhân đạo nhất. Người chỉ thị: “Đối với những người Pháp bị bắt trong lúc chiến tranh, ta phải canh phòng cho cẩn thận, nhưng mà phải đối đãi họ cho khoan hồng, phải làm cho thế giới, trước hết là làm cho dân Pháp biết rằng: chúng ta là quang minh chính đại. Chúng ta chỉ đòi quyền độc lập, tự do, chứ chúng ta ko vì tư thù, tư oán; làm cho thế giới biết rằng chúng ta là một dân tộc tiến bộ, tiến bộ hơn bọn đi giết người cướp nước” . Trong Chỉ thị thành lập “Đội Tuyên truyền giải phóng quân”, Người giải thích nhiệm vụ của quân đội ta “chính trị trọng hơn quân sự” . Dù đánh giặc bằng bất cứ phương pháp, biện pháp gì, ở đâu, lúc nào thì đường lối chiến tranh dân chúng của Người là lợi ích của dân phải trên hết. Khi Bác sang Pháp do Chính phủ Pháp mời, tháng 5/1946, thực dân Pháp bội tín Hiệp định sơ bộ 6/3, lập nước Nam Kỳ tự trị, chia rẽ dân tộc ta, gây nguy cơ nội chiến. Bác viết thư kêu gọi đồng 3̀o Nam Bộ nén giận, đề cao nhân nghĩa, mở lòng bao dong, lấy tình thân ái mà cảm hóa, nhằm có thể cải tà quy chính nhân tâm được đối với Nguyễn Văn Thinh. Quả nhiên, chỉ sau một tháng đã tiêu diệt được mầm họa này.

Thanh niên Việt Nam, thanh niên Pháp hay thanh niên Mỹ ngã xuống trên chiến trường, Người đều thương xót y sì. Người đau tất cả nỗi các nỗi đau của những cha mẹ mất con, vợ mất chồng, người thân mất người thân,.. nên kiên định hòa bình, nhân nghĩa trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Nhân từ, nhân hậu, nhân ái, vì đại nghĩa, mà Người đã nổ lực bằng mọi giá, để kết thúc chiến tranh bằng các Hội nghị thương lượng hòa bình.

Và thật tuyệt vời, cả 2 cuộc kháng chiến chống đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ của Việt Nam, đều đã kết thúc tại 2 hội nghị hòa bình thế giới: Hội nghị Giơ-ne-vơ 1954 và Hội nghị Pa-ri 1973. Độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc được giữ vững, dân chúng được hoàn toàn tự do, tạo điều kiện tốt nhất cho toàn dân tộc chung sức chăm lo hạnh phúc của đồng 3̀o.

Cũng từ lúc sử nước ta chưa thành văn viết, Việt Nam đã có truyền thuyết Thánh Gióng: Gióng lên 3, chưa tự và cơm ăn được. Thế nhưng mà, nghe giặc Ân đến xâm lược nước nhà, đã vươn vai trở thành Phù Đổng để đánh giặc giữ nước. Mẹ Gióng quá nghèo, ko đủ sức nuôi Gióng ăn và rèn sắm vũ lúć cho Gióng như Gióng yêu cầu. Toàn bộ dân làng đã cùng chung lưng đấu cật, nuôi Gióng ăn và rèn sắm vũ lúć cho Gióng như Gióng yêu cầu. Ấy vậy mà lúc xung trận, với ngựa sắt, giáp sắt, roi săt, Giống ko thắng được giặc Ân. Gióng chỉ nghiêng mình nhổ bụi tre làng là đã xua tan được giặc Ân. Gióng đã thắng giặc Ân chính vì Gióng đã đại biểu cho tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm và cố kết cộng đồng dân tộc cao, quyết vì độc lập dân tộc.

Truyền thống đó cũng đã được chứng minh hùng hồn bởi cuộc kháng chiến chống quân Minh. Sở dĩ Lê Lợi và Nguyễn Trãi cùng dân tộc là nên được các chiến thắng oanh liệt: Đánh một trận sạch ko kình ngạc, đánh 2 trận tan tác chim muông; chính là vì các ông đã đoàn kết được toàn dân đánh giặc.

Các ông đã “Hòa rượi cùng uống, binh sĩ một dạ cha con” được với tất cả “những con đen đang bị nướng trên ngọn lửa hung tàn, những con đỏ đang bị vùi dưới hầm tai vạ” , “những manh lệ tứ phương” ; mà làm nên được những chiến công: “Trận Bồ Tất như sấm vang chớp giật, Trận Trà lân như trúc chẻ tro bay…Ninh kiều máu chảy thành sông, tanh hôi muôn dặm; Tốt động thây phơi đầy nội, thối để nghìn thu” , “Lãnh câu máu chảy thắm dòng, nước sông ấm ức; Đan xá thầy chồng thành núi, cỏ nội thắm hồng” ; 3̉o vệ thành công lúć phách “nước Đại Việt ta, Thật là một nước văn hiến. Bờ cõi núi sông đã riêng, Phong tục Bắc Nam cũng khác. Trải Triệu, Đinh, Lý, Trần, nối đời dựng nước, Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên đều chủ một phương” .

Trong thời đại ngày nay, 1919 ở “Bản yêu sách tám điểm”, ngay lúc mới bước lên vũ đài chính trị, Hồ Chí Minh đã thống nhất 2 nội dung, nước phải độc lập và dân phải tự do. Trong “Đường kách mệnh” và “Cương lĩnh đầu tiên của Đảng”, Người đã nâng mục tiêu cách mạng ấy của mình lên trình độ mới bằng sự thống nhất 2 nội dung độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Và từ “Tuyên ngôn của Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa”, đến các lời kêu gọi, nhất là kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Hồ Chí Minh đã bổ sung thêm quyết tâm cao nhất của dân tộc trong gìn giữ độc lập dân tộc, với kiên định 2 mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt cho toàn dân tộc, Người từng tuyên bố: “Tất cả các dân tộc sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ quyền được mưu cầu tự do sung sướng. Việt Nam đã là một quốc gia độc lập. Tất cả dân tộc Việt Nam, quyết đem tất cả tinh thần, tính mạng, lực lượng và của cải, để quyết giữ gìn độc lập dân tộc ấy”. “Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Nam, Bắc là một nhà. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó ko bao giờ thay đổi”. “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định ko chịu mất nước, ko chịu làm nô lệ”. “Dù có đốt cháy cả dãy Trường Sơn, thì cũng phải quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. “Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có thể kéo dài 5 5, mười 5, hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố khác có thể bị tàn phá, thì chúng ta cũng phải quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.

Toàn bộ sự nghiệp cách mạng ấy, Hồ Chủ Tịch nhờ kế thừa và phát huy thành công truyền thống quý 3́u của dân tộc “sử ta dạy cho ta 3̀i học: lúc nào dân ta đoàn kết thì độc lập của nước ta được giữ vững, lúc nào dân ta ko đoàn kết thì độc lập của nước ta có nguy cơ bị xâm phạm”; Người đánh giá đúng, đề cao sức mạnh và phát huy tinh thần quật cường của “dân chúng ta có truyền thống nồng nàn yêu nước, mỗi lúc Tổ Quốc bị xâm chiếm thì triệu người như một xông lên phía trước, quyết giữ gìn và 3̉o vệ độc lập dân tộc”, mà luôn thực hiện đường lối cách mạng đại đoàn kết toàn dân, với nguyên tắc “tin dân, dựa vào dân”, khẳng định sức mạnh vô tận, vô địch của dân: “Dễ trăm lần ko dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng qua”, “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”; Người đưa dân tộc Việt Nam lên ngang tầm thời đại với các chiến thắng rực rỡ: từ Cách mạng Tháng 8/1945, chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, đến Đại thắng mùa xuân 1975.

Vậy thì chúng ta phải làm gì để tăng lên hiệu quả giáo dục Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cho lứa tuổi trẻ?

Chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam được cha ông ta un đúc bao đời này, ấy là tình yêu quê hương thôn xóm, là tình cảm gắn bó, cố kết với số đông, là tinh thần gìn giữ, bảo vệ bản sắc văn hóa, bảo vệ chu toàn cương vực non sông, là tinh thần độc lập và niềm tự trọng dân tộc… Trên cơ sở cỗi nguồn đó, đặt trong tình cảnh lịch sử mới hiện tại, lòng yêu nước của thanh niên đã tăng trưởng theo những nội dung mới để thích hợp hơn và phục vụ những đề xuất yêu cầu đặt ra. Giả dụ trong giai đoạn tổ quốc có chiến tranh, lòng yêu nước của thanh niên trình bày thành nỗi đau mất nước và chi tiết hóa bằng hành động xung phong ra mặt trận, ko quản ngại hy sinh, gian nan để giành độc lập, hòa bình, thì bữa nay lòng yêu nước của thanh niên chính là can đảm đối đầu với những thử thách to, tận dụng những thời cơ to để tiến công vào chiến trường khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin vượt qua mọi gian truân để tăng lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đem kiến thức dùng cho công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Nói cách khác thì hiện nay, lòng yêu nước đã chuyển từ động lực ý thức chống ngoại xâm sang động lực ý thức trong xây dựng tổ quốc, giải quyết nghèo khó lỗi thời, coi sự kém cạnh các nước trên toàn cầu như nỗi nhục của người dân bầy tớ ngày xưa.

Lòng yêu nước có thể làm cho ta làm được nhiều hơn ta tưởng. Khi Nguyễn Bích Thủy cất lên tiếng ca tại cuộc thi Opéra châu á, chắc hẳn ở ấy ko chỉ biểu lộ tài năng nhưng mà còn chứa đựng lòng tự trọng dân tộc, lòng yêu nước thiết tha của cô. Với mong muốn cháy bỏng được nhìn lá cờ Việt Nam tung bay trên cột cao trước mắt bằng hữu quốc tế nhưng mà Kim Anh đã đem vô cùng mình để giành huy chương vàng Karatedo trong Asiad 2002. Còn 3 chàng trai của Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh đã vượt qua các kẻ địch “nặng ký” như Nhật Bản, Hàn quốc, Singapore để thắng lợi trong cuộc thi thông minh Robot châu á đâu phải chỉ nhờ họ có trí óc hoàn hảo. Và có bao giờ ta tự hỏi, liệu có phải chỉ bằng sức khỏe và nghị lực nhưng mà Phan Thị Thu Thanh đã về nhất trong cuộc đua xe lăn dành cho người khuyết tật quốc tế. Lòng yêu nước đã đích thực biến thành động lực, giục giã bao thanh niên ưu tú ngày đêm cố gắng ko dừng để giành lấy quang vinh về cho sơn hà. Lòng kiêu hãnh với truyền thống ông cha, ý chí tự lực tự cường và tinh thần tự trọng dân tộc cộng với mơ ước, khát khao cháy bỏng được cống hiến mình đưa Việt Nam tiến lên ngang hàng với các cường quốc 5 châu đã, đang và sẽ đưa thanh niên đi xa hơn nữa.

Trong giai đoạn tăng nhanh công nghiệp hóa, đương đại hóa thì tiến công vào chiến trường kinh tế, làm giàu cho tổ quốc được xem như nhiệm vụ chính trị của thanh niên, cùng lúc nó cũng là 1 biểu lộ của lòng yêu nước. Ngày bữa nay, trên khắp mọi miền quốc gia đã hiện ra hàng loạt gương thanh niên vượt khó vươn lên, nhanh nhạy nắm bắt “thời cục” để biến thành những ông chủ, bà chủ làm giàu cho mình, cho gia đình và góp phần khiến cho “nước mạnh”. Những con người như Nguyễn Chiến Sang- anh thanh niên nhặt ve chai biến thành triệu phú, hay Nguyễn Văn Sỹ – làm giàu cho quê mình nhờ chiếc máy phát điện tự chế… đang là những hình ảnh lý tưởng cho thanh niên hướng đến, để củng cố thêm ý chí và phấn đấu – vì mai sau ko xa của Việt Nam.

Trên thực tiễn, đã có ko ít thanh niên nghĩ rằng phải làm 1 việc gì thật “mập tát” cho Quốc gia mới là yêu nước. Nhưng đích thực là lòng yêu nước ko cần biểu lộ ra trong từng lời nói, câu chuyện hàng ngày nhưng mà nó lắng đọng trong những việc làm âm thầm lặng lẽ tưởng như vô cùng tầm thường. Có những tự nguyện tới công việc ở những miền rừng núi bóng gió nhất lúc vừa mới tốt nghiệp ra trường. Có những thanh niên mài miệt bên chiếu chèo truyền thống khi mà tuổi teen đang ầm ĩ với “Pop”, “Rock”. Có những thanh niên ngày ngày dầm mưa dãi nắng, ko quản ngại để dọn sạch phố phường… ở họ đều toát lên 1 ý thức rất Việt Nam – hiến dâng, hy sinh nhưng mà ko cần người nào ca tụng, ko yêu cầu phải được đền đáp, ghi danh.

Kế bên ấy là những thanh có nhận thức vô cùng méo mó. Họ cũng biết hỏi rằng vì sao nước ta lại nghèo, lại kém cạnh nhiều non sông trên toàn cầu, nhưng mà bản thân họ lại ko biết phải làm gì và ko làm gì để “cải thiện tình hình”. Họ truyền tụng phương Tây, truyền tụng chủ nghĩa tư bản và ngày 1 xa vắng đạo đức, văn hóa truyền thống Việt Nam. 1 số thanh niên đang chạy theo lối sống thực dụng chủ nghĩa, ăn chơi sa đọa, phí phạm, sống tự do, tư nhân, vô tổ chức. Đặt trong tình cảnh hiện tại, lúc các thần thế cừu địch đang ra công tuyên truyền phá hoại hòng làm nhạt phai lòng yêu nước của dân ta, đặc thù là phân khúc thanh niên – những con người được huấn luyện dưới cơ chế cộng sản để sử dụng như 1 lực lượng đánh lại chủ nghĩa cộng sản, thì những biểu lộ ấy của 1 số thanh niên phát triển thành vô cùng nghiêm trọng, biến thành nguy cơ dọa nạt sự lớn mạnh của tổ quốc ta.

Tuy nhiên lòng yêu nước được dân tộc Việt Nam nuôi dưỡng từ đời này nhắm mắt xuôi tay khác, dù có chuyển đổi nhưng mà ko bao giờ mất đi. Những thanh niên ấy, đứng trước tiếng gọi của đất nước và thời đại, trước sau cũng sẽ nhận thức được về vai trò và bổn phận của mình, sẽ tìm được ra lối đi đúng mực. Khi đó, lại chính lòng yêu nước sẽ nâng đỡ họ, đưa họ vượt qua những xấu xa, cám dỗ và làm được nhiều việc bổ ích cho bản thân, xã hội.Chính thành ra, đừng bao giờ nghi ngại lòng yêu nước của thanh niên bởi “Không tin vào thanh niên, tức là ko tin vào mai sau. Sự thật, thanh niên là những người đáng tin tưởng. Tội của người già chúng ta là ko đi sâu mày mò, nêu gương để mọi người theo”- nhà báo Hữu Thọ.

“Ở nước nào, người công dân chân chính cũng yêu tổ quốc của họ. Không phải chỉ người Việt Nam mới yêu nước, mới có người người hùng, mới có truyền thống văn hoá điển hình cho lòng yêu nước. Nhưng đích thực, dân tộc ta đã có 1 chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”.

Bối cảnh lịch sử và thiên nhiên của dân tộc ta đã tạo nên nên chủ nghĩa yêu nước có đặc điểm khác với chủ nghĩa yêu nước của các dân tộc khác, ông nói. Nhìn vào lịch sử, cả Bách Việt bao la hiện giờ chỉ còn lại Lạc Việt trên nhân cách 1 dân tộc. Trcửa ải qua ngàn 5 đô hộ nhưng mà vẫn giữ được tự chủ, bản sắc dân tộc mình, chẳng hề lịch sử dân tộc nào cũng có. Tuy nhiên, hiện nay, định nghĩa xâm lăng mới lắm, khác lắm, ko giống như thời trước, lứa tuổi của các ông phải cầm súng bảo vệ tổ quốc.

“Hiện thời, định nghĩa xâm chiếm của phương Tây là biên thuỳ mềm, là định nghĩa xâm chiếm văn hoá”

tỉ dụ: Người Pháp rất sợ nền văn hoá Gôloa mất đi. Niềm kiêu hãnh rượu nho sẽ bị Coca Cola xâm lăng. Họ nói với tôi rằng, anh uống gì thì uống, ăn gì thì ăn, trừ Coca Cola. Bằng câu chuyện này, nhà báo Hữu Thọ nhắn nhủ: Chủ nghĩa yêu nước đầu tiên là bảo vệ chủ quyền, bảo vệ nền văn hóa dân tộc. “Chủ nghĩa thực dân ko đồng hoá được ta bởi ko xoá sổ được nền văn hoá của dân tộc Việt Nam”.

Trước những băn khoăn hiện đại về tuổi teen đang nguội nhạt lý tưởng, ông quyết đoán: Phcửa ải tin vào thanh niên, phải tin vào tuổi teen. Họ đầy hoài bão, đầy lý tưởng. Có điều phải biết cách khêu gợi.

Đừng bao giờ nghi ngại lòng yêu nước của thanh niên. Khi cần, họ chuẩn bị bảo vệ dân tộc. Nhà văn Việt Hà : “Yêu nước là tình cảm thiên nhiên của mỗi người, thiên nhiên như sự hiếu nghĩa…”

“Không tin vào thanh niên, tức là ko tin vào mai sau. Sự thật, thanh niên là những người đáng tin tưởng”.

Bí thơ thứ nhất Tw Đoàn Võ Văn Thưởng quyết đoán: Tư tưởng yêu nước luôn là tình cảm đặc thù, chủ công trong dân chúng VN, ko chỉ người to tuổi. Các lứa tuổi không giống nhau. Đấy là động lực thôi thúc, méc bảo con người ta hành động, làm những gì có thể vì tổ quốc, dân tộc này. Cảm thu được trằn trọc của lứa tuổi đi trước, người đứng đầu Trung ương Đoàn khẳng định: Giờ đây chẳng hề lòng yêu nước của lứa tuổi trẻ đang kém đi. Không giống như thời chiến, địch thủ hiện hữu rất rõ. Giờ đây địch thủ “mang khuôn mặt khả ái” đang len lách ở khắp nơi, trong tư duy, nghĩ suy, lề thói của mỗi người. Thật khó để trông thấy chúng. Ông cứ liệu luôn: 5 1999, cùng Tổng bí thơ lúc ấy là tướng Lê Khả Phiêu đến công việc tại Thuận An (Huế), nhìn sắc áo xanh tự nguyện đang dấn thân hỗ trợ đồng bào trong cơn lũ dữ. Ông và nguyên Tổng bí thơ Lê Khả Phiêu đã khóc. “Chúng tôi khóc vì thấy thanh niên mình tốt quá. Như vậy mình mới thấy muốn sống thêm”.

“Lòng yêu nước” là 1 trong những trị giá truyền thống văn hóa đặc biệt của dân tộc Việt. Nó ko giống với bất cứ “lòng yêu nước” của dân tộc nào khác trên toàn cầu. Bởi trong mấy ngàn 5 lịch sử, dân ta chỉ được sống trên dưới 300 5 trong hòa bình. Còn lại phải thường xuyên chống giặc ngoại xâm cướp nước. Gác bút cất nghiên, cầm súng ra trận, chuẩn bị hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc là cách trình bày lòng yêu nước của bao lứa tuổi thanh niên trong giai đoạn chống thực dân đế quốc. “Cuộc đời hấp dẫn nhất là trên mặt trận”.

Ngày nay, lúc ko còn tiếng súng tiếng bom nhưng mà các thần thế cừu địch vẫn luôn tìm cách chống phá nước ta. Chúng chuyển từ đạn bom chết chóc đầu rơi máu đổ qua sử dụng những “viên đạn bọc đường” nhằm làm tha hóa cán bộ, phân khúc dân chúng ta. Chúng chuyển từ chiến tranh vũ trang sang chiến tranh văn hóa. Clinton – cựu tổng thống nước Mỹ từng tuyên bố “ko thắng được cộng sản cha nhưng mà cứng cáp sẽ đánh thắng cộng sản con”. Chúng dùng mưu mô “diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ” vốn đã thành công ở nhiều nước trên toàn cầu hòng dã tâm phá hoại nhà nước ta, cướp đi sự thanh bình của đời sống dân chúng ta….

Trước những diễn biến tình hình phức tạp tương tự. Thế hệ thanh niên hiện nay nhu yếu những nhận thức thật đúng mực về bản thân, về thời cục và về các vấn đề trọng đại của dân tộc. Không được có ý kiến sùng Tây bái Mỹ, bỏ tư tưởng “nước Mỹ là thiên đàng hạnh phúc”. Hãy nhìn vào mặt trái trong lòng xã hội các nước tư bản phương Tây, các nước đế quốc để xây dựng cho mình 1 niềm tin kiên cố vào mai sau của sơn hà.

Do vậy, ta hoàn toàn có thể tin cậy vào sự trong lành, lớn mạnh của hàng ngũ thanh niên Việt Nam. Và trong mai sau, cứng cáp họ sẽ còn làm được nhiều hơn nữa. Lòng yêu nước truyền thống của ông cha sẽ được phát huy để dù là ở đâu hay bất kỳ khi nào, lòng yêu nước ấy cũng sẽ biến thành động lực mạnh bạo xúc tiến thanh niên Việt Nam đạt được những thành tựu diệu kỳ, tiến hành chiến thắng sự nghiệp công nghiệp hóa, đương đại hóa, mang đến quang vinh cho Quốc gia. Có 1 nhà báo Cu 3 đã nói rằng: “Tôi ước mơ sau 1 đêm ngủ lúc thức dậy sẽ biến thành người Việt Nam”. Chúng ta đang có được niềm hạnh phúc hoàn hảo là những thanh niên của Việt Nam trong thời đại người hùng, vì thế hãy vun vén, nuôi dưỡng để lòng yêu nước luôn thắp sáng trong tim và xúc tiến ta sống sao cho xứng đáng là con Rồng cháu Tiên.

#Bài #thu #hoạch #chuyên #đề #giáo #dục #chủ #nghĩa #yêu #nước #Việt #Nam

Vik News