Các số điện thoại tổng đài Thế Giới Di Động, Điện máy XANH chính chủ

By | March 8, 2024

Trong bài viết này, mình sẽ tổng hợp tất cả các số dế yêu tổng đài chính thức của Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, v.v. Các số dế yêu này bao gồm đầu số người dùng gọi tới (mở đầu bằng 1800, 1900) và số tổng đài người dùng (mở đầu bằng 028, 08, …).

1. Số dế yêu tổng đài của Thế giới thiết bị cầm tay

1.1 Tổng đài tham vấn sắm hàng của Thế giới thiết bị cầm tay

– Số lượng người dùng liên hệ sắm: 18001060 (7:30 sáng tới 10 giờ tối).

– Số lượng chuyên gia bản vấn (tổng đài) cần gọi cho người dùng, bao gồm:

+ 02822211060.

+ 02836221060.

+ 0896151060.

1.2 Tổng đài tham vấn kỹ thuật của Thế giới thiết bị cầm tay

– Số dế yêu liên hệ của người dùng để được viên chức phân phối: 18001763 (7:30 sáng tới 10 giờ tối).

– Số dế yêu viên cần gọi cho người dùng: 02836220270.

1.3 Trung tâm Bảo hành Thế giới Di động

– Số dế yêu liên hệ của người dùng để được viên chức phân phối: 18001064 (8 giờ sáng tới 9 giờ tối).

– Số lượng chuyên gia bản vấn gọi cho người dùng, bao gồm:

+ 0896151064.

+ 02836221064.

+ 02822211064.

1.4 Trung tâm khắc phục tố cáo của Thế giới thiết bị cầm tay

– Số dế yêu liên hệ của người dùng để được viên chức phân phối: 18001062 (8 giờ sáng tới 9 giờ 30 tối).

– Số lượng chuyên gia bản vấn gọi cho người dùng bao gồm:

+ 02836221062.

+ 02822211062.

+ 0896151062.

2. Số dế yêu tổng đài Điện máy XANH

2.1 Tổng đài tham vấn sắm hàng Điện Máy Xanh

– Số dế yêu liên hệ của người dùng để được viên chức phân phối: 18001061(7:30 sáng tới 10 giờ tối).

– Số lượng chuyên gia bản vấn gọi cho người dùng, bao gồm:

+ 0896151061.

+ 02836221061.

2.2 Tổng đài tham vấn kỹ thuật Điện máy XANH

– Số dế yêu liên hệ của người dùng để được viên chức phân phối: 18001764 (7:30 sáng tới 10 giờ tối).

– Số dế yêu viên tham vấn cho người dùng 02836220280.

2.3 Trung tâm dịch vụ Điện Máy Xanh

– Số dế yêu liên hệ của người dùng để được viên chức phân phối: 18001065 (8 giờ sáng tới 9 giờ tối).

– Số lượng chuyên gia bản vấn gọi cho người dùng bao gồm:

+ 02836221065.

+ 02822211065.

2.4 Tổng đài khắc phục tố cáo Điện Máy Xanh

– Số dế yêu liên hệ của người dùng để được viên chức phân phối: 18001063 (8 giờ sáng tới 9 giờ 30 tối).

– Số lượng chuyên gia bản vấn gọi cho người dùng bao gồm:

+ 02836221063.

+ 02822211063.

+ 0896151063.

3. 1 số tổng đài khác của MWG (Thế giới thiết bị cầm tay)

Ngoài 2 tổng đài Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh, dưới đây là các đầu số khác thuộc mảng kinh doanh của Tập đoàn Thế giới Di động.

3.1 Tổng đài điều hành sắm hàng và tố cáo Bách Hóa Xanh

– Số dế yêu liên hệ của người dùng để được viên chức phân phối: 19001908 hoặc 02836229900 (7:00 sáng tới 9:30 tối).

– Số lượng cố vấn cần gọi cho người dùng: 02836229900.

3.2 Tổng đài nhà thuốc A Khang

– Số dế yêu liên hệ của người dùng để được viên chức phân phối: 19001572 (8 giờ sáng tới 9 giờ 30 tối).

– Số dế yêu viên tham vấn cho người dùng: 02836222255.

Tổng đài nhà thuốc A Khang

Trên đây là toàn thể số dế yêu liên hệ chính thức của các chuỗi thương nghiệp thuộc Tập đoàn Thế giới thiết bị cầm tay để phân phối người dùng trong công đoạn sử dụng dịch vụ. Xin thật tình cảm ơn quý người dùng đã tin cậy và ủng hộ!

#Các #số #điện #thoại #tổng #đài #Thế #Giới #Động #Điện #máy #XANH #chính #chủ

Vik News