Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Hà Tĩnh

By | March 8, 2024

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Hà Tĩnh

Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào kỳ thi vào lớp 10 năm 2022. Trong bài viết này Vik News xin chia sẻ thông tin điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Hà Tĩnh để các em học sinh có thể đối chiếu với kết quả bài thi. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Khánh Hòa Điểm chuẩn vào lớp 10 Thanh Hóa 2022 Lưu ý: Hiện tại kì thi vào lớp 10 năm 2022 của tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa diễn ra. Vik News sẽ cập nhật thông tin điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 Hà Tĩnh sớm nhất ngay sau khi Sở giáo dục Hà Tĩnh ban hành, các bạn nhớ chú ý theo dõi. Điểm chuẩn vào lớp 10 2022 Hà Tĩnh Đang cập nhật…. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Hà Tĩnh

Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Chuyên Hà Tĩnh 2021

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Hà Tĩnh Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh 2020 Lớp chuyên Điểm chuẩn Chuyên Toán 36.00 Chuyên Lý 41.25 Chuyên Hóa 38.50 Chuyên Sinh 43.00 Chuyên Văn 43.25 Chuyên Sử – Địa 41.00 Chuyên Anh 45.09 Chuyên Pháp 42.25 Chuyên Tin 35,80 Điểm chuẩn vào 10 2020 các trường không chuyên tỉnh Hà Tĩnh <TRƯỜNG Điểm chuẩn NV1 THPT Phan Đình Phùng 33.75 THPT Thành Sen 15,00 THPT Hồng Lĩnh 15,00 THPT Hương Sơn 24.75 THPT Cao Thắng 23,25 THPT Lê Hữu Trác 15,00 THPT Lý Chính Thắng 15,50 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 23,25 THPT Đức Thọ 15,00 THPT Trần Phú 22,75 THPT Nghi Xuân 19,00 THPT Nguyễn Công Trứ 15,00 THPT Nguyễn Du 20,00 THPT Can Lộc 16,50 THPT Đồng Lộc 15,00 THPT Nghèn 22,75 THPT Hàm Nghi 15,00 THPT Hương Khê 15,00 THPT Phúc Trạch 15,00 THPT Lý Tự Trọng 22,25 THPT Nguyễn Trung Thiên 15,25 THPT Lê Quý Đôn 15,00 THPT Cẩm Bình 19.00 THPT Hà Huy Tập 17.75 THPT Nguyễn Đình Liễn 15.00 THPT Cẩm Xuyên 15,00 THPT Nguyễn Thị Bích Châu 19,00 THPT Nguyễn Huệ 17,25 THPT Kỳ Lâm 15,00 THPT Cù Huy Cận 15,00 THPT Vũ Quang 15,00 THPT Nguyễn Văn Trỗi 15,00 THPT Mai Thúc Loan 20.50 THPT Nguyễn Đổng Chi 15,00 THPT Kỳ Anh 15,00 THPT Lê Quảng Chí 19.50 Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Vik News.

#Điểm #chuẩn #lớp #năm #Hà #Tĩnh

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Hà Tĩnh

Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào kỳ thi vào lớp 10 năm 2022. Trong bài viết này Vik News xin chia sẻ thông tin điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Hà Tĩnh để các em học sinh có thể đối chiếu với kết quả bài thi. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Khánh Hòa Điểm chuẩn vào lớp 10 Thanh Hóa 2022 Lưu ý: Hiện tại kì thi vào lớp 10 năm 2022 của tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa diễn ra. Vik News sẽ cập nhật thông tin điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 Hà Tĩnh sớm nhất ngay sau khi Sở giáo dục Hà Tĩnh ban hành, các bạn nhớ chú ý theo dõi. Điểm chuẩn vào lớp 10 2022 Hà Tĩnh Đang cập nhật…. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Hà Tĩnh

Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Chuyên Hà Tĩnh 2021

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Hà Tĩnh Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh 2020 Lớp chuyên Điểm chuẩn Chuyên Toán 36.00 Chuyên Lý 41.25 Chuyên Hóa 38.50 Chuyên Sinh 43.00 Chuyên Văn 43.25 Chuyên Sử – Địa 41.00 Chuyên Anh 45.09 Chuyên Pháp 42.25 Chuyên Tin 35,80 Điểm chuẩn vào 10 2020 các trường không chuyên tỉnh Hà Tĩnh <TRƯỜNG Điểm chuẩn NV1 THPT Phan Đình Phùng 33.75 THPT Thành Sen 15,00 THPT Hồng Lĩnh 15,00 THPT Hương Sơn 24.75 THPT Cao Thắng 23,25 THPT Lê Hữu Trác 15,00 THPT Lý Chính Thắng 15,50 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 23,25 THPT Đức Thọ 15,00 THPT Trần Phú 22,75 THPT Nghi Xuân 19,00 THPT Nguyễn Công Trứ 15,00 THPT Nguyễn Du 20,00 THPT Can Lộc 16,50 THPT Đồng Lộc 15,00 THPT Nghèn 22,75 THPT Hàm Nghi 15,00 THPT Hương Khê 15,00 THPT Phúc Trạch 15,00 THPT Lý Tự Trọng 22,25 THPT Nguyễn Trung Thiên 15,25 THPT Lê Quý Đôn 15,00 THPT Cẩm Bình 19.00 THPT Hà Huy Tập 17.75 THPT Nguyễn Đình Liễn 15.00 THPT Cẩm Xuyên 15,00 THPT Nguyễn Thị Bích Châu 19,00 THPT Nguyễn Huệ 17,25 THPT Kỳ Lâm 15,00 THPT Cù Huy Cận 15,00 THPT Vũ Quang 15,00 THPT Nguyễn Văn Trỗi 15,00 THPT Mai Thúc Loan 20.50 THPT Nguyễn Đổng Chi 15,00 THPT Kỳ Anh 15,00 THPT Lê Quảng Chí 19.50 Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Vik News.

#Điểm #chuẩn #lớp #năm #Hà #Tĩnh