Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Hưng Yên

By | March 8, 2024

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Hưng Yên – Các thí sinh trên toàn tỉnh Hưng Yên đã chính thức bước vào kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 trong 3 ngày từ 8-9/6. Trong bài viết này Vik News xin chia sẻ chi tiết điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Hưng Yên, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Điểm chuẩn lớp 10 Hưng Yên năm 2021

Mời các bạn cùng xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Hưng Yên theo bảng dưới đây

Điểm chuẩn lớp 10 Hưng Yên năm 2021

2. Tra cứu điểm thi vào lớp 10 2021 Hưng Yên

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hưng Yên bạn soạn tin như sau:

Cách 1. Soạn tin theo Mã trường

Soạn HS dấu cách Mã trường gửi 8785

Lưu ý: dấu cách là khoảng trống. Cụ thể như sau:

STT

Trường THPT

Soạn tin

1

Ân Thi

31642

Soạn HS 31642 gửi 8785

2

Đức Hợp

31643

Soạn HS 31643 gửi 8785

3

Dương Quảng Hàm

31644

Soạn HS 31644 gửi 8785

4

Hoàng Hoa Thám

31645

Soạn HS 31645 gửi 8785

5

Hưng Yên

31646

Soạn HS 31646 gửi 8785

6

Khoái Châu

31647

Soạn HS 31647 gửi 8785

7

Kim Động

31648

Soạn HS 31648 gửi 8785

8

Minh Châu

31649

Soạn HS 31649 gửi 8785

9

Mỹ Hào

31650

Soạn HS 31650 gửi 8785

10

Nam Khoái Châu

31651

Soạn HS 31651 gửi 8785

11

Nam Phù Cừ

31652

Soạn HS 31652 gửi 8785

12

Nghĩa Dân

31653

Soạn HS 31653 gửi 8785

13

Nguyễn Siêu

31654

Soạn HS 31654 gửi 8785

14

Nguyễn Thiện Thuật

31655

Soạn HS 31655 gửi 8785

15

Nguyễn Trung Ngạn

31656

Soạn HS 31656 gửi 8785

16

Phạm Ngũ Lão

31657

Soạn HS 31657 gửi 8785

17

Phù Cừ

31658

Soạn HS 31658 gửi 8785

18

Tiên Lữ

31659

Soạn HS 31659 gửi 8785

19

Trần Hưng Đạo

31660

Soạn HS 31660 gửi 8785

20

Trần Quang Khải

31661

Soạn HS 31661 gửi 8785

21

Triệu Quang Phục

31662

Soạn HS 31662 gửi 8785

22

Trưng Vương

31663

Soạn HS 31663 gửi 8785

23

Văn Giang

31664

Soạn HS 31664 gửi 8785

24

Văn Lâm

31665

Soạn HS 31665 gửi 8785

25

Yên Mỹ

31666

Soạn HS 31666 gửi 8785

Cách 2. Soạn tin theo tên trường

Soạn HS HYTêntrường gửi 8785

HY là ký hiệu của Hưng Yên

Tên trường: Viết không dấu, liền nhau

Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường THPT Ân Thi Soạn tin như sau:

Trường THPT

Soạn tin

Ân Thi

Soạn HS HYANTHI gửi 8785

Đức Hợp

Soạn HS HYDUCHOP gửi 8785

Dương Quảng Hàm

Soạn HS HYDUONGQUANGHAM gửi 8785

Hoàng Hoa Thám

Soạn HS HYHOANGHOATHAM gửi 8785

Hưng Yên

Soạn HS HYHUNGYEN gửi 8785

Khoái Châu

Soạn HS HYKHOAICHAU gửi 8785

Kim Động

Soạn HS HYKIMDONG gửi 8785

Minh Châu

Soạn HS HYMINHCHAU gửi 8785

Mỹ Hào

Soạn HS HYMYHAO gửi 8785

Nam Khoái Châu

Soạn HS HYNAMKHOAICHAU gửi 8785

Nam Phù Cừ

Soạn HS HYNAMPHUCU gửi 8785

Nghĩa Dân

Soạn HS HYNGHIADAN gửi 8785

Nguyễn Siêu

Soạn HS HYNGUYENSIEU gửi 8785

Nguyễn Thiện Thuật

Soạn HS HYNGUYENTHIENTHUAT gửi 8785

Nguyễn Trung Ngạn

Soạn HS HYNGUYENTRUNGNGAN gửi 8785

Phạm Ngũ Lão

Soạn HS HYPHAMNGULAO gửi 8785

Phù Cừ

Soạn HS HYPHUCU gửi 8785

Tiên Lữ

Soạn HS HYTIENLU gửi 8785

Trần Hưng Đạo

Soạn HS HYTRANHUNGDAO gửi 8785

Trần Quang Khải

Soạn HS HYTRANQUANGKHAI gửi 8785

Triệu Quang Phục

Soạn HS HYTRIEUQUANGPHUC gửi 8785

Trưng Vương

Soạn HS HYTRUNGVUONG gửi 8785

Văn Giang

Soạn HS HYVANGIANG gửi 8785

Văn Lâm

Soạn HS HYVANLAM gửi 8785

Yên Mỹ

Soạn HS HYYENMY gửi 8785

3. Điểm chuẩn vào lớp 10 Hưng Yên 2020

Điểm chuẩn lớp 10 Hưng Yên trường công lập

Điểm chuẩn lớp 10 Hưng Yên trường công lập

Điểm chuẩn lớp 10 Hưng Yên trường chuyên

Điểm chuẩn lớp 10 Hưng Yên trường chuyên

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Vik News.

Tổng hợp: Vik News