Định mức tiết dạy của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 2022

By | March 9, 2024

Tổ trưởng chuyên môn là một vị trí rất quen thuộc trong bất kỳ trường tiểu học nào. Pháp luật nói gì về chức danh này?

Trong bài viết này, dữ liệu lớn là Tiêu chuẩn lớp học cho giáo viên giám sát nhóm vào năm 2022 Nghị định chung số Phù hợp với các quy định hiện hành của 23 / TTLN và Nghị định 27/2017 / TT-BGDĐT.

Định mức ngạch giáo viên tổ giám sát năm 2021

1. Quy định về tuổi làm trưởng nhóm

Điều 27, Khoản 2 của Quy tắc thi hành quy định các tiêu chuẩn đối với giáo viên làm tổng phụ trách đội như sau.

1. Giáo viên được chọn làm tổ trưởng chuyên môn phải có đủ các tiêu chuẩn sau.

a) Đạt tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo hạng của chức danh nghề nghiệp giáo viên đang đảm nhiệm (tiêu chuẩn chức danh giáo viên tiểu học được quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015 / TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015); ). 2015 Ngày 16 tháng 9 năm 2015 Nghị định thực thi chung số Được thành lập vào ngày 22/2015 / TTLT-BGDĐT-BNV Quy chuẩn và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trường tiểu học công lập, Bộ luật và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trường trung học cơ sở (giáo viên).

b) Một người đã được đào tạo chuyên môn về làm việc theo nhóm trong cùng một khóa học với khóa học giảng dạy hoặc thúc đẩy làm việc theo nhóm.

c) Khả năng tổ chức các hoạt động đồng đội và thể thao của trẻ phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường.

=> Thông tư 27 là Thông tư liên ngành. Bỏ tiêu chí độ tuổi như tại 23 / TTLT (Thông tư 23 trước đây ấn định độ tuổi tổng giám đốc là 18-35 tuổi).

2. Định mức dạy giáo viên chịu trách nhiệm về tổ

Làm thế nào để lớp học của một giáo viên được giám sát đồng thời trong một nhóm?

Thông tư số Theo khoản 3 (6) của số 28, tiêu chuẩn giảng dạy đối với giáo viên tổ giám sát như sau:

Giáo viên Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh dạy 2 tiết / tuần ở lớp 1, 1/3 giờ lên lớp 2, 1/2 giờ lên lớp 3 giáo án của giáo viên cấp trường. . Phân loại trường trung học theo quy định hiện hành.

3. Nội quy chính sách dành cho giáo viên trong nhóm

Tuyên bố chính sách cho giáo viên trong nhóm

Định mức trả lương và nhân sự cho các Tổng phụ trách Đội được quy định tại Mục II và Mục III của Thông tư liên tịch 23 / TTLT như sau:

Giáo viên Lương – Tổng phụ trách Đội:

 • Cao nguyên, hải đảo và vùng đất thấp:

– Trường trên 19 lớp: Thành lập 1 giáo viên – Tổ trưởng chuyên trách.

Trường từ 19 lớp trở xuống thực hiện chế độ bán thời gian.

 • Các lĩnh vực khác:

– Trường có trên 28 lớp thì 01 giáo viên.

– Trường có 18 – 27 lớp tùy theo biên chế 3/4 giáo viên.

– Trường dưới 18 lớp được phân công theo định mức 1/2 số giáo viên.

hướng dẫn:

 • Các mức lợi ích lãi suất cố định theo khoản nợ sau đây:

– Giáo viên làm tổng phụ trách đội ở các trường loại I được tính Hệ số phụ cấp trách nhiệm hệ số lương tối thiểu là 0,30.

– Giáo viên làm tổng phụ trách Đội ở các trường hạng 2 được tính hệ số Phụ cấp trách nhiệm bằng 0,20 mức lương tối thiểu.

– Giáo viên làm tổng phụ trách Đội ở trường hạng III được tính hệ số Phụ cấp trách nhiệm bằng 0,10 mức lương tối thiểu.

Bạn sẽ không đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp này nếu bạn rời chức vụ giám đốc của mình.

Quyết định tính phụ cấp trách nhiệm của giáo viên – tổ trưởng theo Thông tư số 29 tháng 7 năm 1994 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phù hợp với Mục I của 10 / GD-ĐT.

 • Tổ chức trả lương cho giáo viên của bạn và hưởng các quyền lợi khác như thưởng, giáo viên, nghỉ phép, nghỉ hè, phát triển học tập và nghề nghiệp, văn phòng phẩm …).
 • Được hưởng chế độ khen thưởng như danh hiệu, giáo viên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất.
 • Ngoài các quy định trên, một số chính sách và quy định khác có thể được xem xét để tạo điều kiện cho các khoa phụ trách có thể hoạt động tốt, tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa điểm. B. TỔ CHỨC NHÓM NĂM Đội ngũ chung đi nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm tiên tiến, tạo điều kiện vật chất cho hoạt động.
 • Chính sách sử dụng:

– Những giáo viên được bổ nhiệm làm Ban giám hiệu, thực hiện tốt nhiệm vụ sẽ được khen thưởng, nếu vi phạm kỷ luật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Thưa thầy – Sau khi hoàn thành công việc trong giờ học, tổng phụ trách có trách nhiệm thu xếp trở lại tập huấn chuyên môn.

– Giáo viên được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chính quy để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong thời gian đảm nhiệm chức vụ tổng phụ trách do ngành giáo dục và Liên đội TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

4. Nhiệm vụ của giáo viên tổ

Trách nhiệm của tổng phụ trách đội

Nhiệm vụ của giáo viên làm tổng phụ trách Đội được quy định tại Điều 3 Thông tư 27/2017 / TT-BGDĐT như sau:

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên ở từng cấp học theo quy định của Điều lệ trường học hiện hành.

 • Tham mưu cho hiệu trưởng về các vấn đề chuyên môn, công tác Đội, phong trào thiếu nhi trong trường.
 • Lập kế hoạch, tổ chức và quản lý chương trình hoạt động Đội và học sinh tại trường phù hợp với Kế hoạch của Ngành Giáo dục, Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Ủy ban Đội các cấp.
 • Phù hợp với nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chúng ta thiết lập một hệ thống tổ chức cơ bản của Đội trường học. Thăng tiến đội ngũ, đội trách nhiệm của Hội đồng Chỉ huy các cấp.
 • Phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan để tổ chức các hoạt động Đội, các hoạt động giáo dục thể chất thiếu nhi trong nhà trường.
 • Nghiên cứu, rèn luyện, tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghiệp vụ, công tác Đội và phong trào thiếu nhi được tổ chức trong ngành giáo dục và cấp ủy các cấp.
 • Bảo đảm các điều kiện thực hiện các hoạt động Đội, các hoạt động thể dục thể thao, giáo dục thiếu nhi phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, nơi tổ chức.

Dữ liệu lớn ở trên cung cấp các điều khoản pháp lý liên quan đến chức danh trưởng nhóm. Đọc các bài viết liên quan trong phần Việc làm – Bảng lương, phần Câu hỏi thường gặp về pháp luật.

Đối với một trận đấu:

 • Cách Tính Giờ Làm Thêm Cho Giáo Viên Tiểu Học Năm 2021
 • Mức thuế hàng năm 15 triệu won là bao nhiêu?
 • Mức thuế hàng năm 20 triệu won của bạn là bao nhiêu?
 • Tôi có phải đóng thuế cho khoản lương 11 triệu của mình không?

Tổng hợp: Vik News