Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THCS

By | March 8, 2024

Bằng tốt nghiệp THPT bị mất có được cấp lại ko? Quy trình xin lại bằng tốt nghiệp trung học phổ biến là gì? Đây là 1 số câu hỏi bạn cần giải đáp. hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn mẫu đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THPT, mời các bạn cùng tải về di động.

  • Đơn xin gia nhập Đội thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh
  • Đề xuất công nhận công tác.
  • mẫu đơn từ nhiệm

1. Đề xuất cấp lại bằng tốt nghiệp THPT số 1.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

YÊU CẦU BẢN SAO HỌC TẬP DIPLOMA

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Huấn luyện Huyện ………….

Trung học phổ biến ………………………………………………

Họ và tên: ……………………. ……, Nam, Nữ …………………….

Ngày sinh: …………………………………………………………………..

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………….

Dân tộc: ………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………….

Chứng minh dân chúng số: …………………… .., ngày cấp …………………… ..

Nơi cấp Chứng minh dân chúng: ………………………………………………… ..

Tốt nghiệp cấp 3 5 ……………………., Hệ ………….

Học trò toàn trường (cuối cấp): …………………………………………………….

Bạn sẽ được cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT với lý do: …………………….

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Đính kèm với phần mềm:

– 01 bản sao chứng minh dân chúng có công chứng;

……………., tháng ngày 5 ……

Người ứng tuyển

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem xét: Khi công nhận, nhà trường phải đóng dấu giáp lai vào ảnh.

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG

Căn cứ vào giấy tờ lưu tại trường, trường THPT ……………….….……công nhận:

……………………. …………………… .. ………….

Ngày sinh:… ./…../…. . . . .., Nơi sinh: . .. …………………… ..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………… ..

Đang là học trò cấp 3 …………………………………………………….

Tốt nghiệp …………………… tại trường.

Tốt nghiệp loại …………., Đạt tiêu chuẩn …………………… ..

Số chức danh: ……………………, ngày cấp ……………………

HIỆU TRƯỞNG

2. Đề xuất cấp lại bằng tốt nghiệp THPT số 2.

Nội dung căn bản của đơn yêu cầu cấp lại bằng tốt nghiệp THPT như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…….ngày ……………………. tháng …………………… 5……

ĐỀ XUẤTvui lòng phát hành lạianh đó đã tốt nghiệp trung học

Thân mến: Trung học phổ biến……………………………………………………………………..

– Phòng GD & ĐT ………………………………………………………………………………………… ..

– Họ và tên: …………………… .Sex: ……………………. Dân tộc:…………….

– Ngày sinh: …………. / …………. / ……………………. Nơi sinh:…………………………………….

– Hộ khẩu thường trú: …………………… ..Số dế yêu …………………….

– DNI số …………………… ..Ngày cấp: …………………… Nơi cấp: ………… ..

– Nội dung yêu cầu: Đề xuất cấp lại bằng tốt nghiệp THPT.

– Con số:…………………………….

– 5 tốt nghiệp ……………………. Phân loại TN: ……………………. Bề ngoài thành lập: chính quy

– Lý do yêu cầu cấp lại: ………………………………………………………………………………………………………………… ……….

– Vậy tôi làm đơn này kính yêu cầu Trường THPT …… ..Phòng Giáo dục – Huấn luyện ………… .. xét duyệt và cấp lại bằng tốt nghiệp cho tôi.

– Tôi xin cam đoan nội dung thể hiện là thật thà và xin chịu phận sự trước luật pháp về nội dung trên.

Tôi xin chân tình cảm kích!

XÁC NHẬN ĐỊA PHƯƠNG

XÁC NHẬN

TRƯỜNG HỌC THỨ HAI………….

PHỤ NỮ LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp trung học phổ biến

Mời các độc giả thêm tại phân mục giáo dục trong bài báo biểu mẫu Xin vui lòng.

#Đơn #xin #cấp #lại #bằng #tốt #nghiệp #THCS

Vik News