Đơn xin thôi giữ chức vụ

By | March 8, 2024

Mẫu đơn xin nghỉ việc, đơn xin nghỉ việc được sử dụng trong trường hợp công nhân giữ chức phận trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức kinh tế – chính trị … Xem.

1. Các trường hợp ko được nghỉ việc, thôi giữ chức phận.

Trong các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế, việc thôi giữ chức phận ko giảm thiểu đối với bất cứ người nào.

Ngược lại, trong những cơ quan, đơn vị lệ thuộc vào Nhà nước thì chẳng phải cán bộ, công chức nào đảm nhận chức phận lúc chưa hết nhiệm vụ, chưa hết thời hạn bổ nhậm đều có quyền xin từ nhiệm.

Theo quy định của luật pháp hiện hành, chi tiết là Luật Cán bộ, công chức 2008 và các văn bản chỉ dẫn liên can ko có quy định chi tiết về những trường hợp ko được từ nhiệm cán bộ, công chức.

Tuy nhiên, Điều 7 Quy định 260-QĐ / TW quy định rằng cán bộ ko được từ nhiệm nếu thuộc 1 trong các trường hợp sau:

– Đang tiến hành nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tổ quốc; đảm nhiệm nhiệm vụ quan trọng, cơ mật, chưa chấm dứt nhiệm vụ mà cần tiếp diễn đảm nhiệm nhiệm vụ do cán bộ tự đảm nhiệm; nếu cán bộ từ nhiệm sẽ tác động nghiêm trọng tới nhiệm vụ được giao của đơn vị;

– Chịu sự thanh tra, rà soát, dò hỏi của cơ quan thanh tra, rà soát và các cơ quan bảo vệ luật pháp.

2. Mẫu Đề nghị Miễn trừ số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————

SỰ TỪ CHỨC

Kính gửi (1): …………………….

Tên tôi là:…………………………………

Công tác:……………………………

Chức vụ:…………………………………

Nơi ở ngày nay: …………………….

Tôi gửi đơn này yêu cầu (1) …………………… .được anh / chị coi xét, khắc phục cho tôi xin từ nhiệm với lý do sau: …………………………………….

Vui lòng (1) ……………………. Xem xét bằng lòng đơn đăng ký của tôi.

………., tháng ngày 5……..

Luật sư

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu Đề nghị Miễn trừ số 2

YÊU CẦU ĐẠI DIỆN PHÍ

Thân mến(Trước nhất): …………………….

Tên của tôi:…………..

DNI số: ………… Ngày cấp: ………… .Nơi cấp: …….

Nơi ở ngày nay: …… ..

Tôi hiện đang giữ 1 chức phận(2) ……….., trên(3) …………

Hiện thời tôi xin trân trọng đưa ra đề nghị này.(Trước nhất) …………. cân nhắc để tôi từ nhiệm(2)

………… .. cho rằng…. tháng …. 5 …. vì những lý do sau đây(4): ……………………

Tôi kì vọng bạn sẽ coi xét bằng lòng đơn đăng ký của tôi.

Tôi xin thành tâm cảm kích!

………., tháng ngày 5…

kính trơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

(1) Người đứng đầu / Người đại diện theo luật pháp của cơ quan, đơn vị đang công việc

(2) Ghi rõ chức phận nhưng mà bạn đảm nhận: viên chức, chuyên viên, chuyên viên, trưởng phòng, phó trưởng phòng, v.v.

(3) Ghi tên cơ quan / đơn vị đang công việc, làm việc

(4) Ghi rõ lý do thôi giữ chức phận: Vì lý do tư nhân (gia đình bên ngoại, gia đình chuyển đi, cảnh ngộ gia đình, lý do sức khỏe, …); Vì lý do năng lực (năng lực chuyên môn chưa tốt, chưa tiến hành tốt nhiệm vụ, không liên quan với địa điểm đảm nhận, …) …

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong bài báo biểu mẫu Xin vui lòng.

  • Đơn xin từ nhiệm của người đứng đầu tổ chức.
  • đơn từ nhiệm
  • Thư từ nhiệm của Giám đốc

#Đơn #xin #thôi #giữ #chức #vụ

Vik News