DTCL Mùa 7: Hướng dẫn Top đội hình Kim Long Idas hỗn hợp mạnh nhất bản 12.11 Rank Kim Cương

By | March 9, 2024

DTCL Mùa 7: Hướng dẫn Top đội hình Kim Long Idas hỗn hợp mạnh nhất bản 12.11 Rank Kim Cương

Là đội hình trâu bò farm trang bị khá ổn định từ đầu đến cuối game, hãy cùng điểm qua Hướng dẫn đội hình Kim Long hỗn hợp với Idas mạnh nhất rank Kim Cương của DTCL Mùa 7 meta 12.11 ngay tại đây nhé. Xem thêm: DTCL Mùa 7: Hướng dẫn Top 10 đội hình mạnh nhất Rank Thách Đấu bản 12.11 quốc tế Đội hình 4 Pháp Thủ Reroll kẹp Idas Kim Long Lễ Hội Đội hình chính: Tristana Jinx Senna Lulu Corki Sona Idas Tổng buff: 4 Pháo Thủ, 3 Kim Long, 3 Lễ hội, 2 Thuật Sĩ, 2 Luyện Rồng

Trang bị khuyến cáo: Tristana: Đao Tử Thần, Cuồng Đao, Vô Cực Kiếm Idas: Giáp Warmog, Thú Tượng Thạch Giáp, Cung Ánh Sáng Đội hình Kim Long Idas kẹp Cuồng Long Xayah Đội hình chính: Xayah Twitch Shen Lulu Idas Sona Hecarim Tổng Buff: 3 Cuồng Long, 3 Kim Long, 2 Thuật Sĩ, 2 Xạ Tiễn, 1 Bang Hội

Trang bị khuyến cáo: Xayah: Cuồng Đao, Vô Cực Kiếm, Áo choàng thủy ngân Idas: Giáp Warmog, Thú Tượng Thạch Giáp, Cung Ánh Sáng Đội hình hỗn hợp Chiến Binh Rồng, Ngọc Long và Lôi Long Ezreal Reroll Đội hình chính: Ezreal Ashe Karma Lee Sin Taric Idas Tổng buff: 3 Chiến Binh Rồng, 3 Ngọc Linh, 3 Kim Long, 2 Hộ Pháp, 2 Xạ Tiễn, 2 Lôi Long

Trang bị khuyến cáo: Ezreal: Bùa Xanh, Găng bảo thạch, Vô Cực Kiếm Idas: Thú Tượng Thạch Giáp, Cung Ánh Sáng Taric: Đồ tank bất kì

#DTCL #Mùa #Hướng #dẫn #Top #đội #hình #Kim #Long #Idas #hỗn #hợp #mạnh #nhất #bản #Rank #Kim #Cương

DTCL Mùa 7: Hướng dẫn Top đội hình Kim Long Idas hỗn hợp mạnh nhất bản 12.11 Rank Kim Cương

Là đội hình trâu bò farm trang bị khá ổn định từ đầu đến cuối game, hãy cùng điểm qua Hướng dẫn đội hình Kim Long hỗn hợp với Idas mạnh nhất rank Kim Cương của DTCL Mùa 7 meta 12.11 ngay tại đây nhé. Xem thêm: DTCL Mùa 7: Hướng dẫn Top 10 đội hình mạnh nhất Rank Thách Đấu bản 12.11 quốc tế Đội hình 4 Pháp Thủ Reroll kẹp Idas Kim Long Lễ Hội Đội hình chính: Tristana Jinx Senna Lulu Corki Sona Idas Tổng buff: 4 Pháo Thủ, 3 Kim Long, 3 Lễ hội, 2 Thuật Sĩ, 2 Luyện Rồng

Trang bị khuyến cáo: Tristana: Đao Tử Thần, Cuồng Đao, Vô Cực Kiếm Idas: Giáp Warmog, Thú Tượng Thạch Giáp, Cung Ánh Sáng Đội hình Kim Long Idas kẹp Cuồng Long Xayah Đội hình chính: Xayah Twitch Shen Lulu Idas Sona Hecarim Tổng Buff: 3 Cuồng Long, 3 Kim Long, 2 Thuật Sĩ, 2 Xạ Tiễn, 1 Bang Hội

Trang bị khuyến cáo: Xayah: Cuồng Đao, Vô Cực Kiếm, Áo choàng thủy ngân Idas: Giáp Warmog, Thú Tượng Thạch Giáp, Cung Ánh Sáng Đội hình hỗn hợp Chiến Binh Rồng, Ngọc Long và Lôi Long Ezreal Reroll Đội hình chính: Ezreal Ashe Karma Lee Sin Taric Idas Tổng buff: 3 Chiến Binh Rồng, 3 Ngọc Linh, 3 Kim Long, 2 Hộ Pháp, 2 Xạ Tiễn, 2 Lôi Long

Trang bị khuyến cáo: Ezreal: Bùa Xanh, Găng bảo thạch, Vô Cực Kiếm Idas: Thú Tượng Thạch Giáp, Cung Ánh Sáng Taric: Đồ tank bất kì

#DTCL #Mùa #Hướng #dẫn #Top #đội #hình #Kim #Long #Idas #hỗn #hợp #mạnh #nhất #bản #Rank #Kim #Cương