Genshin Impact: Leaker tung Banner nhân vật và vũ khí bản 2.6 đầy đủ – Nên Roll hay Skip?

By | March 9, 2024

Genshin Impact: Leaker tung Banner đối tượng và vũ khí bản 2.6 đầy đủ – Nên Roll hay Skip?

Vừa gần đây, các leaker đã tuần tự tung ra hàng loạt thông tin Banner 2.6 chính thức của các đối tượng 4 + 5 sao và banner vũ khí đi kèm trong đợt update tiếp theo của Genshin Impact.

Theo thông tin từ các leaker béo trong số đông Genshin Impact hiện nay (Blank, Ubatcha), thông tin banner chính thức cho bản 2.6 đã chính thức hiện ra với độ đáng tin tưởng hầu hết 100% rồi. Theo bình chọn chung, các banner hiện nay khá tẻ nhạt và chỉ nên Roll lúc bạn thật sự muốn xây dựng đội hình bao quanh Ayato và Trấn.

Banner Nhân Vật Genshin bản 2.6 Nhân vật 5 Sao: Kamisato Ayato + Venti Nhân vật 4 Sao: Yun Jin, Sucrose, Xiangling

Theo banner mới này, trừ các đối tượng 5 sao ra thì có mỗi Yun Jin là đáng roll và dễ ghép đội hình với Ayato nhất – đặc trưng lúc hầu hết phần béo người chơi đều đã có Xiangling C6 (thậm chí C12 luôn rồi), và Sucrose cũng thuộc cảnh huống gần giống (thậm chí còn kém hơn nếu bạn đã có Kazuha hoặc Venti rồi).

Đối với Venti, trừ lúc bạn chưa có Phong Thần trong team thì Banner này hoàn toàn có thể skip hoặc newbie thì roll vào để tìm Xiangling và Venti thôi. Banner Vũ Khí Genshin bản 2.6 Vũ khí 5 Sao: Tiếng Thở Dài Vô Tận + Haran (trấn Ayato) Vũ khí 4 Sao: Cung Rỉ Sét, Kiếm Sáo, Thương Rồng, Chương Nhạc Lang Thang, Đại Kiếm Tế Lễ Đối với Banner vũ khí lần này, thực tiễn có nhiều vũ khí khá đáng lấy cả về 5 Sao lẫn 4 Sao. Nếu đã quay Ayato, bạn có thể thẳng tay chi cho banner vũ khí này để tìm vũ khí hầu hết đều có thể sử dụng ổn (trừ Kiếm Sáo nhỉ). Xuống máu chơi đến kiếm đồ cho Ayato thôi.

Share

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Genshin #Impact #Leaker #tung #Banner #nhân #vật #và #vũ #khí #bản #đầy #đủ #Nên #Roll #hay #Skip

Genshin Impact: Leaker tung Banner đối tượng và vũ khí bản 2.6 đầy đủ – Nên Roll hay Skip?

Vừa gần đây, các leaker đã tuần tự tung ra hàng loạt thông tin Banner 2.6 chính thức của các đối tượng 4 + 5 sao và banner vũ khí đi kèm trong đợt update tiếp theo của Genshin Impact.

Theo thông tin từ các leaker béo trong số đông Genshin Impact hiện nay (Blank, Ubatcha), thông tin banner chính thức cho bản 2.6 đã chính thức hiện ra với độ đáng tin tưởng hầu hết 100% rồi. Theo bình chọn chung, các banner hiện nay khá tẻ nhạt và chỉ nên Roll lúc bạn thật sự muốn xây dựng đội hình bao quanh Ayato và Trấn.

Banner Nhân Vật Genshin bản 2.6 Nhân vật 5 Sao: Kamisato Ayato + Venti Nhân vật 4 Sao: Yun Jin, Sucrose, Xiangling

Theo banner mới này, trừ các đối tượng 5 sao ra thì có mỗi Yun Jin là đáng roll và dễ ghép đội hình với Ayato nhất – đặc trưng lúc hầu hết phần béo người chơi đều đã có Xiangling C6 (thậm chí C12 luôn rồi), và Sucrose cũng thuộc cảnh huống gần giống (thậm chí còn kém hơn nếu bạn đã có Kazuha hoặc Venti rồi).

Đối với Venti, trừ lúc bạn chưa có Phong Thần trong team thì Banner này hoàn toàn có thể skip hoặc newbie thì roll vào để tìm Xiangling và Venti thôi. Banner Vũ Khí Genshin bản 2.6 Vũ khí 5 Sao: Tiếng Thở Dài Vô Tận + Haran (trấn Ayato) Vũ khí 4 Sao: Cung Rỉ Sét, Kiếm Sáo, Thương Rồng, Chương Nhạc Lang Thang, Đại Kiếm Tế Lễ Đối với Banner vũ khí lần này, thực tiễn có nhiều vũ khí khá đáng lấy cả về 5 Sao lẫn 4 Sao. Nếu đã quay Ayato, bạn có thể thẳng tay chi cho banner vũ khí này để tìm vũ khí hầu hết đều có thể sử dụng ổn (trừ Kiếm Sáo nhỉ). Xuống máu chơi đến kiếm đồ cho Ayato thôi.

Share

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Genshin #Impact #Leaker #tung #Banner #nhân #vật #và #vũ #khí #bản #đầy #đủ #Nên #Roll #hay #Skip