Giấy giới thiệu người vào Đảng mẫu 3-KNĐ

By | March 8, 2024

Mẫu Giđó giới thiệu vào Đảng số 3 – KND dành cho sum vầy công đoàn ưu tú xin vào Đảng cộng sản Việt Nam sau 1 thời kì được giáo dục, tương trợ, trong đấy nêu rõ những thế mạnh, thiếu sót về đạo đức, đời sống và bản lĩnh công việc của người đấy. Đơn vị xin kết nạp Đảng này sẽ đề cử 1 đồng đội được kết nạp vào Đảng bộ để đăng ký kết nạp Đảng, sau đấy nhân vật này chỉ cần sử dụng Mẫu đơn xin vào Đảng để nộp cho cấp đơn vị có thẩm quyền. Mời bạn đọc xem nội dung cụ thể và tải đơn đăng ký tại đây.

1. Thư ứng tuyển Đảng là gì?

Mẫu phiếu đề cử kết nạp Đảng viên là 1 trong những căn cứ để xét những sum vầy ưu tú vào hàng ngũ Đảng viên, cùng nhau xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam càng ngày càng lớn mạnh. Giấy má trình dân chúng vào Đảng đối với những người được cắt cử theo dõi dân chúng được làm văn bản trình Đảng ủy coi xét.

Đảng viên giới thiệu người vào Đảng là Đảng viên chính thức, có thời kì công việc, công việc, học tập từ đủ 12 tháng trở lên với người được giới thiệu kết nạp Đảng trong cùng đơn vị theo chỉ huy của cấp ủy, chi bộ cơ sở, chi bộ. Ngoài ra, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xếp loại hoặc cộng đồng chi đoàn xếp loại giỏi; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cũng có thể coi xét và ra nghị quyết giới thiệu sum vầy cho Đảng.

2. Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng.

Tài liệu giới thiệu về đảng mới

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thân mến:

Tiểu ban: ………………………………………………………

Đảng bộ…………………….

Tên tôi làTrước tiên: ……………………………………………………., Sinh ngày ………… ..tháng ………… 5 ………….

Ông vào Đảng ngày… .. tháng ………………, chính thức ngày ……. tháng……. 5……..

Chức vụ hiện tại trong Đảng: …………………… .., chính quyền ………… .., đoàn thể …………………… ..

Quê nhà:…………………………………………………………………………………………………….

Hiện đang làm việc tại chi nhánh ……………………………………………………………………………………………………………………… ….

Ngày ………… ..tháng ………… .5 ………… ..được chi bộ cắt cử giáo dục, tương trợ dân chúng cố gắng kết nạp Đảng; Nay tôi xin công bố với chi bộ những vấn đề chính của người cố gắng vào Đảng như sau:

– Về sơ yếu lý lịch:

Các tác dụng chính cần coi xét2: ………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

– Ưu nhược điểm chính:

(Về nhân phẩm chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công việc; quan hệ công chúng)3………….

………………………………………………………………………………………………………

Đối chiếu tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp Đảng, tôi đã thể hiện để chi bộ coi xét, đề xuất kết nạp dân chúng vào Đảng.

Tôi xin chịu phận sự trước Đảng về phần thể hiện của mình.

……………………, ngày… .tháng …… 5 20 ………… Đảng viên giới thiệu(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(Trước tiên) Người giới thiệu Đảng viên phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Là Đảng viên chính thức và cùng công việc với người vào Đảng chí ít 01 5;

– Thông báo cho chi bộ về lý lịch, trình độ, năng lực của người vào Đảng và chịu phận sự về sự giới thiệu của họ. Nếu có gì chưa rõ cần báo cáo với chi bộ và cấp trên coi xét.

(2) Đặc điểm cần xem xét: Bản khai lý lịch của người vào Đảng có đúng sự thực ko? Bạn có đủ điều kiện để kết nạp Đảng ko?

(3) Làm minh bạch chấp hành chủ trương, đường lối, cơ chế của Đảng, luật pháp của Nhà nước; nhân phẩm chính trị, đạo đức lối sống; Năng suất làm việc; quan hệ dân chúng của đảng viên. Tỉ dụ:

Đồng đội A có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành đúng chủ trương, cơ chế của Đảng và Nhà nước, các tiêu chí, quy chế nội bộ của tổ chức, đơn vị; có lối sống thật thà, giản dị, lành mạnh…

Giđó thuyết trình là 1 trong những dạng giấy văn phòng được sử dụng phổ thông. Mẫu thư giới thiệu chuẩn và cách viết thư ứng tuyển đã được chúng tôi soạn sẵn để chỉ dẫn cho những người nào chưa biết. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu yêu cầu tiêu chuẩn với cách viết bài giới thiệu Vik News VN.

3. Cách viết giấy giới thiệu người vào Đảng.

– Tiêu đề, tên bài giới thiệu viết chữ in hoa, màu chữ in đậm, canh giữa:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

GIẤY GIỚI THIỆU BÊN MẪU 3 – KND

Nơi trình phải ghi rõ chi bộ, đảng bộ nơi người trình công việc.

Thân mến:

Tiểu ban: …………………… ..

Đảng bộ ……………………………………………………

Phần thông tin tư nhân phải ghi rõ thông tin người giới thiệu cán bộ ưu tú cho Đảng, tháng ngày 5 sinh, quê quán, nơi công việc chính.

Tôi tên là: Nguyễn Văn A, sinh ngày ….. tháng ………… 5 ……

Ông vào Đảng ngày… .. tháng ………………, chính thức ngày ……. tháng……. 5……..

Chức vụ hiện tại trong Đảng: ………… .., chính quyền ………… .., công đoàn …………………….

Quê nhà:…………………………………………………………………………………………………….

Hiện đang làm việc tại chi nhánh ……………………………………………………………………………………………………………………… ….

Ngày ………… ..tháng ………… .5 ………… ..được chi bộ cắt cử giáo dục, tương trợ dân chúng cố gắng kết nạp Đảng; Nay tôi xin công bố với chi bộ những vấn đề chính của người cố gắng vào Đảng như sau:

– Về sơ yếu lý lịch:

Những nét chính cần xem xét: Những nét chính cần xem xét: Lý lịch đầy đủ, rõ ràng, trong gia đình ko có người nào tham dự hoặc cộng tác với thực dân, đế quốc, phong kiến.

Lý lịch đã được xác minh kỹ về nơi ở, quê quán, nơi giới thiệu việc làm.

– Ưu nhược điểm chính:

(Về nhân phẩm chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công việc; quan hệ dân chúng) có nhân phẩm đạo đức tốt, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, cơ chế của Đảng, luật pháp của Nhà nước, có tư tưởng chính trị kiên cường, gắn bó với đảng. đường kẻ. Sống chan hòa với đồng nghiệp, có lối sống lành mạnh, luôn chấm dứt tốt nhiệm vụ được giao, niềm nở tham dự các hoạt động của doanh nghiệp, kết đoàn, có tinh thần xây dựng cộng đồng

Đối chiếu tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp Đảng, tôi đã thể hiện để chi bộ coi xét, đề xuất kết nạp dân chúng vào Đảng.

Tôi xin chịu phận sự trước Đảng về phần thể hiện của mình.

– Ghi rõ tháng ngày 5 thể hiện, ký và ghi rõ họ tên Đảng viên thể hiện.

………, tháng ngày 5… Đảng viên giới thiệu(Ký và ghi rõ họ tên)

4. 7 điều kiện để được kết nạp Đảng.

Theo quy định tại Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, để được kết nạp vào Đảng cần có đủ các điều kiện sau đây:

– Tuổi từ 18 tới 60 tại thời khắc xét tuyển;

– Có trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT trở lên;

Tự giác, kết nạp tiến hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, điều lệ và nhiệm vụ của người Đảng viên, hoạt động trong hàng loạt tổ chức cơ sở Đảng;

– Là người tuyệt vời và được mọi người tín nhiệm;

– Có lý lịch rõ ràng và sáng tỏ phê chuẩn việc rà soát lý lịch ngặt nghèo của cả bản thân và các thành viên trong gia đình của họ;

– Do 2 Đảng viên chính thức trình diện. Trong đấy, người giới thiệu phải có chí ít 01 5 làm việc chung, có phận sự công bố cho CN về nghề nghiệp, nhân phẩm, năng lực và chịu mọi phận sự về việc thể hiện của mình;

– Bạn phải sẵn sàng trong 12 tháng từ khi ngày chi nhánh tổ chức lễ kết nạp. Trong thời kì này, các thành viên của nhóm dự bị phải tiếp diễn tập huấn.

Thành ra, để chính thức biến thành Đảng viên, các dân chúng ưu tú phải tham dự các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, thẩm tra lý lịch, trải qua thời kì dự bị 12 tháng tập huấn, tập huấn.

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong bài báo biểu mẫu Xin vui lòng.

  • Đơn xin gia nhập Đảng
  • Chỉ dẫn cách khai lý lịch cho người xin vào Đảng
  • Mẫu nghị quyết về việc giới thiệu sum vầy ưu tú vào Đảng

#Giđó #giới #thiệu #người #vào #Đảng #mẫu #3KNĐ

Vik News