Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học

By | March 8, 2024

Chứng chỉ Hoàn thành Chương trình Tiểu học bao gồm ba mẫu được tạo ra để chứng minh rằng một học sinh lớp năm đã hoàn thành chương trình tiểu học. Chuẩn bị cho các kì thi vào lớp 6.

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu học Dùng cho học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được Hiệu trưởng phê duyệt giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học. Mẫu đơn này do hiệu trưởng phát hành và không yêu cầu học sinh cung cấp bằng chứng về việc hoàn thành chương trình tiểu học. Dưới đây là hai mẫu Giấy chứng nhận Hoàn thành Chương trình Tiểu học. Làm theo chỉ dẫn.

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu học

Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học – Mẫu 1

Bộ Giáo dục và Đào tạo …trường học… … … … … … … … … … .

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namđộc lập-Tự do-Hạnh phúc

chứng nhận giáo dục tiểu học đầy đủhiệu trưởng trường tiểu học……………

Xác nhận: … … … … … … … … …. … … …

ngày sinh nhật:… … … … … … … … … … … … … … … … … …

Nơi sinh:… … … … … … … … … … … … … … …. … … …

hoàn thành chương trình 10 tỷTrường tiểu học ~ lớp 20 …. – 20 …

…buổi chiều……tháng……20 năm…..

hiệu trưởng

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học – Mẫu 2

Bộ Giáo dục và Đào tạo …trường học… … … … … … … … … … .

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namđộc lập-Tự do-Hạnh phúc

giấy chứng nhận

giáo dục tiểu học đầy đủ

Lĩnh vực chính ………………………….

Tôi xác nhận với bạn: ……………………………………… . …………………………………………………………………………………………………………………… …………… ………………………………………………………………………

ngày sinh nhật:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Nơi sinh:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Hoàn thành chương trình cơ bản ………….. Lớp:… … ..

…buổi chiều……tháng……20 năm…..

hiệu trưởng

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………

Nhập số người khuyết tật và số an sinh xã hội của bạn:

Ngày xuất bản … tháng … năm …

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học – Mẫu 3

Phòng GD & ĐT ……………Trường tiểu học… … … … … … …———— 000 —————

Hiệu trưởng trường Tiểu học ………………………….

Kiểm tra tôi: …………………………

Hoàn thành trường tiểu học ……………………………………… .

Kết quả kiểm tra cuối năm nhận khen thưởng môn Toán Tiếng Việt Khoa học Lịch sử địa lý đề tiếng Anh khoa học máy tính

……………, ngày tháng năm …….

Điều kiện xác nhận hoàn thành khóa học tiểu học

Ngày 4/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư quy định về đánh giá học sinh tiểu học. Công bố 27/27 / TT-BGDĐT.

  • Giáo dục tiểu học kéo dài từ lớp 1 đến hết lớp 5 đến hết lớp năm. Sinh viên nhập học năm thứ nhất là 06 tuổi và được tính bằng năm.
  • Học sinh hoàn thành khóa học sơ cấp và đáp ứng các điều kiện do Bộ trưởng Bộ Giáo dục quy định sẽ được hiệu trưởng xác nhận là chứng chỉ hoàn thành khóa học sơ cấp.

Vì vậy, học sinh tiểu học phải hoàn thành khóa học trong vòng 5 năm.

Thủ tục cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình cơ bản

– Lệnh thực hiện:

  • Giai đoạn 1: Trường mà học sinh đang theo học xem xét hồ sơ học tập, thành tích học tập, hạnh kiểm và các ưu tiên (nếu có).
  • Bước 2: Thành lập hội đồng đánh giá và tạo danh sách các yêu cầu công nhận.
  • Bước 3: Hiệu trưởng nhà trường cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp năm đủ điều kiện.
  • Bước 4: Học viên nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học.

– Làm thế nào để làm nó: Áp dụng cho trường tiểu học.

– Cấu trúc hồ sơ:

  • học tập thành công.
  • hồ sơ của trường.
  • giấy khai sinh

– khôngpoohng hồ sơ: 01 bộ).

– Thời kì thanh toán: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Chạy tới: cá nhân.

– Cơ quan thực hiện: Trường tiểu học.

– kết quả: giấy chứng nhận.

– phí: không

Tổng hợp: Vik News