Hi tiếng Tày là gì? Biết nghĩa xỉu ngay liền

By | March 8, 2024

hi tiếng Tày là gì? Biết nghĩa xỉu ngay liền

hi tiếng Tày là gì, nghĩa là gì, kin hi là gì, kin hi tua ma đăm nghĩa là gì, biết nghĩa hi xỉu ngay liền trainghiemhay.com nói thật đấy.

Advertisement

Khó nhất là hiểu được nghĩa của tiếng dân tộc khác, nhất là những từ ngữ đặc biệt, hi tiếng Tày là gì? trainghiemhay.com tìm hiểu nhiều nơi và phát hiện ra từ hi tiếng Tày cũng như kin hi và câu “kin hi tua ma đăm xuất phát từ bài Rap tiếng Tày. hi tiếng Tày là gì? hi tiếng Tày trong câu ‘kin hi tua ma đăm’ nghĩa là “Ăn rằm tháng bảy”. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng hi/ hy tiếng Tày có một ý nghĩa ‘đen tối’ hơn rất nhiều. Advertisement

Dưới đây nghĩa của từ hi tiếng Tày là gì mà trainghiemhay.com tìm được nhưng không biết có chính xác thế không?

Bạn nào đọc bài viết này và biết chính xác hi tiếng Tày là gì hãy bình luận cho trainghiemhay.com và mọi người biết nhé.

#tiếng #Tày #là #gì #Biết #nghĩa #xỉu #ngay #liền

hi tiếng Tày là gì? Biết nghĩa xỉu ngay liền

hi tiếng Tày là gì, nghĩa là gì, kin hi là gì, kin hi tua ma đăm nghĩa là gì, biết nghĩa hi xỉu ngay liền trainghiemhay.com nói thật đấy.

Advertisement

Khó nhất là hiểu được nghĩa của tiếng dân tộc khác, nhất là những từ ngữ đặc biệt, hi tiếng Tày là gì? trainghiemhay.com tìm hiểu nhiều nơi và phát hiện ra từ hi tiếng Tày cũng như kin hi và câu “kin hi tua ma đăm xuất phát từ bài Rap tiếng Tày. hi tiếng Tày là gì? hi tiếng Tày trong câu ‘kin hi tua ma đăm’ nghĩa là “Ăn rằm tháng bảy”. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng hi/ hy tiếng Tày có một ý nghĩa ‘đen tối’ hơn rất nhiều. Advertisement

Dưới đây nghĩa của từ hi tiếng Tày là gì mà trainghiemhay.com tìm được nhưng không biết có chính xác thế không?

Bạn nào đọc bài viết này và biết chính xác hi tiếng Tày là gì hãy bình luận cho trainghiemhay.com và mọi người biết nhé.

#tiếng #Tày #là #gì #Biết #nghĩa #xỉu #ngay #liền