Hướng dẫn cách viết sổ Đoàn

By | March 9, 2024

Cách viết vở doan Chi tiết giúp bạn tham khảo cách ghi số sơ yếu lý lịch chuẩn và cách viết đơn xin gia nhập đoàn tụ có trong sổ đoàn tụ.

Thông qua chỉ dẫn này, bạn sẽ mau chóng và đơn giản viết sổ tay thành viên. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các câu hỏi trắc nghiệm về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Các vấn đề để kết nạp thành viên của Liên minh

Thanh niên Việt Nam trong độ tuổi từ 16 tới 30 học tập, lao động, hăng hái bảo vệ Non sông, học tập và bằng lòng Điều lệ Đoàn, tự nguyện làm việc trong tổ chức cơ sở Đoàn, có lý lịch rõ ràng được xét kết nạp vào Đoàn.

Thủ tục kết nạp đoàn tụ

  • Thanh niên tình nguyện viết đơn và khai báo lý lịch với Đoàn.
  • Nghiên cứu Điều lệ Đoàn và trang bị những kiến ​​thức căn bản về Đoàn trước lúc gia nhập
  • Được 1 thành viên trong cùng nhóm làm việc giới thiệu ít ra 3 tháng.

+ Đối với Đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do số đông Liên đội thể hiện.

+ Đối với hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam do số đông hội giới thiệu.

Được đại hội chi đoàn phê chuẩn đồng tình với biểu quyết tán đồng của trên 1 phần 2 (1/2) tổng số đoàn tụ có mặt dự họp và được Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đồng ý.

Chỉ dẫn đăng ký sách của các bên

1, bìa: ko viết

2. Trang 1:

  • Tên và họ: (Toàn văn bằng chữ in hoa). Thí dụ: NGUYEN GO TO
  • Chuyện trò với: (Chèn địa chỉ đầy đủ của bạn.) Thí dụ: Số 113, Tổ 4, Bình Thạnh, Bình Khánh, Cần Giờ, TP HCM

3. Ứng cử viên giới thiệu bản thân (trang 10):

Tên và họ được sử dụng: (Ghi họ và tên bằng chữ in hoa). Thí dụ: NGUYÊN ĐI ĐẾN

– Họ và tên khai sinh: (Ghi họ và tên bằng chữ in hoa). Thí dụ: NGUYÊN ĐI ĐẾN

Ngày sinh: (Ghi đầy đủ ngày / tháng / 5). Thí dụ: ngày 19 tháng 5 5 2003

– Quê nhà: (Chèn nơi bạn sinh ra). Thí dụ: Thành phố Hồ Chí Minh

– Chỗ ở bữa nay: (Chèn địa chỉ đầy đủ của bạn.) Thí dụ: Số 113, Tổ 4, Bình Thạnh, Bình Khánh, Cần Giờ, TP HCM

– Dân tộc: (Kinh, Khmer, …). Tín ngưỡng: (Nếu có, hãy viết nó, nếu ko, hãy viết “ko”)

– Thành viên trong gia đình: (ko có chữ viết).

– Nghề nghiệp tư nhân: Học trò

– Chừng độ: + Văn hóa: (Học ​​lớp nào thì ghi lớp ấy). Thí dụ: 10/12; 11/12; 12/12

  • Đặc sản: (Trống rỗng)
  • Lý luận chính trị: (Học ​​xong 6 bài lý luận chính trị thì ghi “6 bài lý luận chính trị”, nếu chưa học thì để trống)

– Ngoại ngữ: (Ghi các chứng chỉ ngoại ngữ đã đạt, nếu ko thì để trống)

– Hiện trạng sức khỏe: (ghi rõ hiện trạng sức khỏe ngày nay, bệnh kinh niên (nếu có))

– Đã đi nước ngoài, lý do:….. (ghi nếu có, nếu ko thì để trống)

– Mối quan hệ gia đình và xã hội:

+ Tía má sinh vật (họ tên, tuổi, làm gì hiện thời, ở đâu). Thí dụ :

  • Cha Sinh: Nguyễn Văn B; 40 tuổi; Nghề nghiệp: Dân cày; Địa chỉ thường trú: Thí dụ: Số 113, Tổ 4, Bình Thạnh, Bình Khánh, Cần Giờ, TP HCM
  • Mẹ ruột: Lê Thị C, 40 tuổi; Nghề nghiệp: giao thương vặt vãnh; Địa chỉ thường trú: Thí dụ: Số 113, Tổ 4, Bình Thạnh, Bình Khánh, Cần Giờ, TP HCM

+ Vợ / chồng, con cái (họ tên, tuổi, công tác ngày nay, ở đâu) (để trống)

+ anh em (họ tên, tuổi, làm gì hiện thời, ở đâu). Thí dụ:

Anh: Nguyen Van D; Tuổi: 35; Nghề nghiệp: Cảnh sát; Địa chỉ thường trú: Thí dụ: Số 113, Tổ 4, Bình Thạnh, Bình Khánh, Cần Giờ, TP HCM

– Bản thân:

Quy trình làm việc:

Từ 5… tới 5… học trường Tiểu học ……………………, Cần Giờ, TP.HCM

Từ 5… tới 5… học trường THPT …………, Cần Giờ, TP.HCM

Từ 5… đến giờ: học tại trường THPT Bình Khánh, Cần Giờ, TP.HCM.

+ Khen ngợi (ghi nếu có, nếu ko thì để trống)

+ Kỷ luật: (ghi nếu có, nếu ko thì để trống)

+ Thể dục (ghi nếu có, nếu ko thì để trống)

+ Mạnh bạo (ghi nếu có, nếu ko thì để trống)

* Xem xét: Điền thông tin theo chỉ dẫn ở trên, sau ấy nhập tháng ngày (Chèn tháng ngày từ.) mười lên tới 17 tháng 9), ký tên và đưa cho Thư ký chi nhánh lớp của bạn để ký công nhận đối với K11 và K12 và khối 10 ko được ký (Ngày ký cộng 1, ngày bắt đầu từ ngày trước ấy BỆNH VENEREA: Nếu phần trên ghi ngày 10 tháng 9 thì phần dưới cho biết 1 ngàyTrước tiên tháng 9 5 2020)

4. Phiếu đề nghị tham dự nhóm (trang 13), bạn có thể điền vào mẫu sau: (Phần in nghiêng ko viết vì đã có trong sách)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc

Cần giờngày Trước tiên6 bước đều 5 5 2021

Thân mến: Ban quản lý Chi nhánh: (Chèn tên lớp của bạn) (Khối 10 ko viết)

Ban chấp hành Đoàn cơ sở: Trường THPT Bình Khánh

Tôi là: NGUYÊN ĐI ĐẾN

Ngày sinh: 19 tháng 05 5 2008

Sau 1 thời kì mày mò về Đoàn và nghiên cứu Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi nhận thấy:

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, chỉ huy và đoàn luyện. Đoàn gồm những thanh niên đấu tranh vì lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bình, tân tiến. Tổ chức Đoàn là môi trường để tuổi xanh đoàn luyện, gắn bó và trưởng thành.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng xung kích, trường học, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và ích lợi hợp lí của thanh niên.

Người ứng tuyển(Ký và ghi rõ họ tên)

– Người (hoặc tổ chức) thể hiện với Liên minh: Điền vào chỗ trống họ và tên người được giao nhiệm vụ tương trợ và điền nhân vật Đoàn. Thí dụ: tên Bí thơ chi đoàn nhưng bạn tham dự sinh hoạt hoặc tên bạn hữu kết nghĩa với Chi đoàn;

5. Quyết định kết nạp vào Đoàn (trang 15):

– Thành phố. Hồ Chí Minh – Huyện Cần Giờ

– BCH: Trường THPT Bình Khánh

– Con số: (Trống rỗng)

– Cần Giờ, ngày 23 bước đều 5 5 2021

Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: ĐỘI HÌNH TRƯỜNG THPT BÌNH KHÁNH

– Xem xét yêu cầu và biên bản hội nghị xét kết nạp đoàn tụ…. (Ghi tên lớp đang học lớp 12, 11; lớp 10 ghi Trường THPT Bình Khánh) ngày 2 mươi mốt tháng 9 5 5 2020.

Xem xét đơn xin gia nhập Liên minh của bạn: Viết tên của bạn bằng chữ in hoa

– Điều 1: chấp nhận kết nạp anh chị em (Viết tên của bạn bằng chữ in hoa) tham dự Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

– Điều 2: Ban chấp hành Chi bộ (Ghi tên lớp đang học lớp 12, 11; lớp 10 ghi Trường THPT Bình Khánh) chịu nghĩa vụ tổ chức kết nạp đồng đội (Viết tên của bạn bằng chữ in hoa) gia nhập Đoàn và ghi vào sổ Đoàn bắt đầu từ ngày ký quyết định.

– Điều 3: Chi đoàn và các đồng đội gánh vác giới thiệu đồng đội vào đoàn, đồng đội có nghĩa vụ tiếp diễn đoàn luyện, tương trợ đồng đội (Viết tên của bạn bằng chữ in hoa) Làm tròn nhiệm vụ của người đoàn tụ.

– TM. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ TRƯỜNG ĐẠI HỌC. (Địa điểm này ko ký để Bí thơ chi đoàn ký)

#Hướng #dẫn #cách #viết #sổ #Đoàn

Vik News