Hướng dẫn Hard Reset máy tính bảng Mobell Tab 7C

By | March 8, 2024

Chỉ dẫn Hard Reset laptop Mobell Tab 7C

Khi dế yêu của bạn bị treo máy và chẳng thể thao tác hay setup được, phương án rốt cuộc bạn phải dùng những phím cứng bên ngoài để “Reset” lại máy. Xem xét: Tác dụng này sẽ mất hết dữ liệu trên máy. Để hard reset máy Mobell Tab 7C các bạn tiến hành như sau: Bước 1: Tắt nguồn máy. Bước 2: Nhấn cùng lúc 2 phím “Giảm âm lượng” và “Nguồn” giữ lúc nào máy lên nguồn thì bỏ phím “Nguồn” ra rồi giữ luôn phím “Giảm âm lượng” cho tới lúc hiển thị màn hình có chữ ” Chế độ an toàn “ . Bước 3: Mở khóa màn hình bằng cách vuốt mở khóa ,sau đấy chạm chạm màn hình chọn khôi phục như khôi phục setup gốc của máy. Nhấn giữ cùng lúc 2 phím nguồn và giảm âm lượng Vuốt chạm màn hình mở khóa màn hình Chọn chạm màn hình đặt lại Chọn chạm màn hình đặt lại về dữ liệu gốc( Nếu có mật khẩu phải nhập vào để công nhận) Chọn chạm màn hình đặt lại laptop Chọn chạm màn hình xóa mọi thứ Chọn chạm màn hình Ok

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #Hard #Reset #máy #tính #bảng #Mobell #Tab

Chỉ dẫn Hard Reset laptop Mobell Tab 7C

Khi dế yêu của bạn bị treo máy và chẳng thể thao tác hay setup được, phương án rốt cuộc bạn phải dùng những phím cứng bên ngoài để “Reset” lại máy. Xem xét: Tác dụng này sẽ mất hết dữ liệu trên máy. Để hard reset máy Mobell Tab 7C các bạn tiến hành như sau: Bước 1: Tắt nguồn máy. Bước 2: Nhấn cùng lúc 2 phím “Giảm âm lượng” và “Nguồn” giữ lúc nào máy lên nguồn thì bỏ phím “Nguồn” ra rồi giữ luôn phím “Giảm âm lượng” cho tới lúc hiển thị màn hình có chữ ” Chế độ an toàn “ . Bước 3: Mở khóa màn hình bằng cách vuốt mở khóa ,sau đấy chạm chạm màn hình chọn khôi phục như khôi phục setup gốc của máy. Nhấn giữ cùng lúc 2 phím nguồn và giảm âm lượng Vuốt chạm màn hình mở khóa màn hình Chọn chạm màn hình đặt lại Chọn chạm màn hình đặt lại về dữ liệu gốc( Nếu có mật khẩu phải nhập vào để công nhận) Chọn chạm màn hình đặt lại laptop Chọn chạm màn hình xóa mọi thứ Chọn chạm màn hình Ok

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #Hard #Reset #máy #tính #bảng #Mobell #Tab