Hướng dẫn nhập điểm kiểm tra lại trên VnEdu

By | March 9, 2024

VnEdu là phần mềm do tập đoàn VNPT tăng trưởng giúp thầy cô giáo điều hành học trò, nhập điểm, điều hành lớp học hiệu quả hơn. Sau đây hoatieu.vn sẽ chỉ dẫn các bạn cách nhập điểm thi vào VnEdu.

Đối với học trò có hạnh kiểm cả 5 học từ trung bình trở lên mà xếp loại học lực thấp có thể chọn 1 số môn trong các môn có điểm trung bình chung cả 5 học dưới 5,0 hoặc có kết quả học tập cao đẳng để ôn tập.

Có 2 cách để nhập điểm rà soát lại của học trò:

Phương pháp 1: Nhập trực tiếp vào Sổ điểm.

Vào thời khắc ấy, quản trị viên hoặc thầy cô giáo chủ nhiệm của lớp ấy, nếu được cấp quyền nhập điểm rà soát lại (ghi lại vào ô Cho phép trong trang Trang chủ / Quản lý hệ thống / Thiết đặt hệ thống / Thiết đặt điểm đầu vào rà soát lại).

  • Từ màn hình nền, chọn 5 học rồi chọn biểu trưng bức tường Sổ điểm
 • Chọn Lớp, Lớp và mở Học kỳ Cả 5 để nhập lại điểm rà soát vào cột Nơi rà soát lại dành cho sinh viên đủ điều kiện để thi lại như hình dưới đây:
 • Sau lúc nhập, hãy nhấp vào nút. Tiết kiệm ở đầu thanh phương tiện để hệ thống lưu điểm các bài thi mới.
 • Điểm rà soát lại này sẽ thay thế điểm rà soát cả 5 của học trò trên bảng tóm lược (chọn tùy chọn). sơ yếu lý lịch ngoài màn hình).

Phương pháp 2 – Đăng cai lại kỳ thi trong tiện ích điều hành kỳ thi

Mở Start Menu / Tiện ích điều hành kỳ thi và tạo lại bài rà soát sau lúc rà soát mục Thử lại cho kỳ thi ấy. Thực hiện các thao tác gần giống như đối với kỳ thi phổ biến.Ghi chú:

 • Khi lấy danh sách sinh viên từ công dụng Nhập danh sách sinh viên, mặc định hệ thống sẽ liệt kê tất cả sinh viên đủ điều kiện dự thi lại.
 • Khi đăng ký các bài thi tổ hợp, hệ thống mặc định chấm tất cả các bài thi nhưng học trò có thể đăng ký lại. Ban quản trị cần cập nhật danh sách sinh viên đăng ký thực tiễn.

Ghi chú:

 • Nếu bạn muốn báo cáo 1 sinh viên trượt kỳ thi, bạn phải làm tương tự. cách 2
 • Sau lúc điểm thi lại của học trò được nhập, điểm thi lại sẽ được cập nhật vào điểm TBMCN theo quy định tại TT 58.
 • Sau lúc nhập điểm rà soát lại, cần phải Hoàn thành kết quả rà soát lại trong phần: Quản lý hệ thống -> Khóa học nhập dữ liệu -> Kiểm tra tổng kết và tập huấn hè.
 • Để xuất kết quả của bài rà soát mới, hãy chuyển tới Thống kê Báo cáo -> Điểm Trung bình của Môn học -> Thống kê Kết quả Kiểm tra lại.

Xem phần giáo dục và tập huấn trong phần biểu mẫu.

 • Cách kiếm tìm kết quả học tập trên VnEdu
 • Chỉ dẫn sử dụng ứng dụng VNEDU

#Hướng #dẫn #nhập #điểm #kiểm #tra #lại #trên #VnEdu

Vik News