Khi nào học sinh thi học kì 2?

By | March 8, 2024

Lịch thi học kì 2 lớp 2 năm học 2021-2022 năm học 2021-2022 là vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm để chuẩn bị ôn tập cho con em mình và thỏa thuận lịch làm việc hợp lý để không bị trùng lịch thi học kì của con em mình. . Trong bài viết này, Vik News nhằm chia sẻ lịch học năm học 2021-2022 tại Hà Nội và TP.HCM để các bậc phụ huynh nắm được những mốc thời gian quan trọng trong năm học của con em mình.

Khung thời khóa biểu năm học 2021-2022 của Sở Giáo dục là nguồn lực quan trọng để các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch thời gian năm học cụ thể, thống nhất trên phạm vi cả nước. Đối với lịch thi học kì 2, các trường phải căn cứ vào lịch thi cuối học kì 2 và cuối năm để lập lịch thi học kì 2 hợp lý theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục.

  • Thông tin đăng ký ứng dụng VssID cho người dưới 18 tuổi
  • Cách tính điểm trung bình học kỳ 2 năm học 2020-2021

1. Thời khóa biểu Năm học 2021-2022 của BGD

Bộ Giáo dục công bố kế hoạch năm học 2021-2022 đối với Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục bổ túc như sau:

– Thời gian đi học lại sớm nhất là ngày 01/09/2021. Đặc biệt, sinh viên năm thứ nhất sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 23/8/2021.

– Tổ chức khai giảng ngày 05/09/2021.

– Kết thúc học kỳ I trước ngày 16/01/2022; Chương trình học kỳ 2 hoàn thành trước ngày 25 tháng 5 năm 2022 Năm học kết thúc trước ngày 31/5/2022.

– Xét công nhận tốt nghiệp tiểu học và hoàn thành trung học cơ sở trước ngày 30/6/2022.

– Vui lòng hoàn tất đăng ký cho lớp học đầu tiên của bạn trước ngày 31 tháng 7 năm 2022.

– Đề thi cử nhân, thi học sinh giỏi quốc gia môn công nghệ, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức.

Theo quy định của BGD cho năm học 2021-2022, phụ huynh sẽ biết chính xác thời gian kiểm tra học kỳ 2 của con em mình.

2. Thời khóa biểu năm học 2021-2022 tại Hà Nội

trình độ học tập

Học bổng I

học bổng thứ hai

cuối năm học

Ngày bắt đầu HKI

Ngày kết thúc HKI

Kỳ nghỉ lễ HKI

Ngày bắt đầu HKII

Ngày kết thúc HKII

Trường mầm non

Ngày 6 tháng 9 năm 2021 (Thứ Hai)

2022-06-01 (Thứ năm)

2022/07/01 (Thứ sáu)

Ngày 1 tháng 10 năm 2022 (Thứ Hai)

20 tháng 5 năm 2022 (thứ sáu)

27 tháng 5 năm 2022 (thứ sáu)

chủ yếu

Ngày 6 tháng 9 năm 2021 (Thứ Hai)

Ngày 13 tháng 1 năm 2022 (Thứ năm)

Ngày 14 tháng 1 năm 2022 (thứ sáu)

Ngày 17 tháng 1 năm 2022 (thứ hai)

20 tháng 5 năm 2022 (thứ sáu)

27 tháng 5 năm 2022 (thứ sáu)

cao đẳng trung học cơ sở

Ngày 6 tháng 9 năm 2021 (Thứ Hai)

Ngày 14 tháng 1 năm 2022 (thứ sáu)

Ngày 15 tháng 1 năm 2022 (thứ bảy)

Ngày 17 tháng 1 năm 2022 (thứ hai)

21 tháng 5 năm 2022 (thứ bảy)

28 tháng 5 năm 2022 (thứ bảy)

Giáo dục trung học (trung học cơ sở và trung học phổ thông)

Ngày 6 tháng 9 năm 2021 (Thứ Hai)

2022/07/01 (Thứ sáu)

1 tháng 8 năm 2022 (thứ bảy)

Ngày 1 tháng 10 năm 2022 (Thứ Hai)

21 tháng 5 năm 2022 (thứ bảy)

28 tháng 5 năm 2022 (thứ bảy)

3. Thời khóa biểu năm học 2021-2022 Thành phố Hồ Chí Minh

Khi nào học sinh thi học kì 2?

Đối với các trường tiểu học, tựu trường từ ngày 8 tháng 9 năm học 2021-2022 (Tích hợp bài học và kiến ​​thức). Học kỳ 1 kéo dài từ ngày 20 tháng 9 năm 2021 đến ngày 22 tháng 1 năm 2022 (18 tuần). Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 24 tháng 1 năm 2022 đến ngày 28 tháng 5 năm 2022 (17 tuần thực hành). Kết thúc năm học 29-31 / 5/2022. Xem xét hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, trường sẽ tổ chức các khóa học khắc sâu kiến ​​thức ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 06 tháng 9 năm 2021 đến ngày 15 tháng 01 năm 2022 (18 tuần thực hành, 1 tuần dự bị). Học kỳ 2 kéo dài từ ngày 17 tháng 1 năm 2022 đến ngày 28 tháng 5 năm 2022 (17 tuần thực hành, 1 tuần chuẩn bị). Kết thúc năm học 29-31 / 5/2022. Các trường THCS xét tuyển xong THCS trước ngày 15/6/2022.

Đối với hệ giáo dục thường xuyên, năm học bắt đầu từ ngày 01/9/2021. Học kỳ 1 kéo dài từ ngày 6 tháng 9 năm 2021 đến ngày 15 tháng 1 năm 2022 (16 tuần học thực hành và 3 tuần học phụ đạo). 17/01/2022 – 28/05/2022 Học kỳ 2 (16 tuần thực hành, 2 tuần dự bị) Xét tốt nghiệp THPT trước ngày 15/6/2022.

Để biết thêm thông tin hữu ích, hãy xem phần Phổ biến hợp pháp về Dữ liệu lớn.

Tổng hợp: Vik News