Lỏ là cái gì? Đúng nhất nè

By | March 8, 2024

Lỏ là cái gì? Đúng nhất nè

Lỏ là cái gì, lõ dấu hỏi hay dấu ngã, cái lõ là cái gì, wowhay.com giải thích ý nghĩa lỏ là gì đúng nhất nè.

Lỏ là cái gì?

Lỏ là lõ, lô là biến âm của nõ trong tiếng Việt cổ nõ chỉ “thằng nhỏ” của nam giới như nõ nường (nọc nòng).

Advertisement

Lõ trong tiếng Việt là chỉ vật gì đâm ra như cọc nhọn ví dụ mũi lõ, c*c lõ hay lõ c*c, có phương ngữ nói là c*c lỏ (dấu hỏi) như các bạn đang tìm kiếm.

Theo l=n, lỏ = nỏ, vật bắn mũi tên (một thứ nọc, cọc nhọn). Thời cổ con người dùng cây nõ, cây cọc nhọn đâm thú vật mải về sau mới phát minh ra cây nỏ, cây ná bắn mũi tên. Ta thấy cây nõ đẻ ra cân nỏ, cây ná.

Ở đây ta thấy lõ (dấu ngã) và lỏ (dấu hỏi) theo hai cách nói và viết với hỏi ngã khác nhau của hai phương ngữ khác nhau đều đúng cả, chỉ có từ này cổ hơn từ khác mà thôi. Vì thế trong Việt ngữ vùng này nói theo âm dấu hỏi vùng kia nói theo âm dấu ngã chưa hẳn là ai đúng ai sai.

Những từ nào khác có nghĩa tương tự lỏ?

1. Đó là cọc nghĩa tương tự lỏ

Advertisement

Qua câu thơ của Hồ Xuân Hương:

Quân tử có thương thì đóng cọc,

Xin đừng mân mó nhựa ra tay.

(vịnh Quả Mít).

Hay

Cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không.

(vịnh Cái Đu).

2. Từ có nghĩa tương tự lỏ là chông

… Thịt chó tiểu đánh tì tì,

Bao nhiêu lỗ tội tiểu thỉ cắm chông.

Nam mô xứ Bắc xứ Đông,

Con gái chưa chồng thì lấy tiểu tôi.

(ca dao).

3. Từ có nghĩa tương tự lỏ là chim, cò, cu

Chim cò, cu có mỏ nhọn biểu tượng cho dương. Theo biến âm ch= k như chặt = cắt, chim = kim (vật nhọn). Ta có từ ghép đồng nghĩa chim chóc. Chóc là chim. Cò biến âm với cồ là đực. Đực biến âm với đục (chisel), vật nhọn. Đực là nọc như heo đực là heo nọc.

Tục ngữ có câu:

Cơm no, cò đói.

Câu này cùng nghĩa với câu:

No cơm, ấm cật,

Rậm rật tối ngày.

Hay:

Mù u, ba lá mù u,

Vợ chồng cãi lộn, con cu giải hòa.

(ca dao).

Con trai nhỏ thường gọi là thằng cu. Như thế chim, cò, cu có gốc từ vật nhọn, kim, nọc, cọc có nghĩa tương tự như lỏ.

wowhay.com chia sẻ cùng bạn.

Tổng hợp: Vik News