Lời bài hát Ghệ Đẹp – Cain x LCKing

By | March 9, 2024

Lời bài hát Ghệ Đẹp – Cain x LCKing

Ghệ Đẹp là bài rap tấp nập được tuổi teen rất thích thú, được rất nhiều bạn teen cover lại điệu nhảy trên MXH Tik Tok. Sau đây là Lời bài hát Ghệ Đẹp, mời các bạn thưởng thức. 1. Ghệ Đẹp Remix https://www.youtube.com/watch?v=mMW4ZCzrKpI 2. Ghệ Đẹp Tik Tok https://www.youtube.com/watch?v=B_aX1qj1gJc 2. Lời bài hát Ghệ Đẹp Ghệ hấp dẫn nhất cả khu Ghệ đẹp got the Juice Ghệ đẹp, ghệ đẹp Ghệ đẹp make it move Ghệ đẹp got a Cren Ghệ đẹp, ghệ đẹp Ghệ đẹp thích newshool Ghệ đẹp love no fools Ghệ đẹp, ghệ đẹp Ghệ đẹp keep it cool Ghệ đẹp keep it cool Eyyy eyyyy Ghệ đẹp ở trong Club Ghệ đẹp thích hiphop Ghệ đẹp, ghệ đẹp Ghệ đẹp thích cao gót Ghệ đẹp ghét Lacoste Ghệ đẹp, ghệ đẹp Ghệ đẹp thích Gucci Ghệ đẹp thích Louis Ghệ đẹp thích Mason Ghệ đẹp thích Saint Laurent SMOKING HELL A STRONG! Eyyyyy Ghệ đẹp còn biết nhảy Làm đon đả hết xảy! Ghệ đẹp ko hot nảy Để cuộc đời bóng bẩy Như dân chơi Southside Ghệ đẹp có mai sau Còn tụi nó tàn phai Ghệ đẹp ko sai lầm Leo lên xe anh lái tới So High mình uống vài chai Heyyy Có thú vui đừng để nó mất nha mấy em yêu. OK? Từ Sài Gòn chơi đến Đà Nẵng Yeah MTFK right Treydi Chainz. It’s a VIBE I can make you fly Đỡ em localbrand Nhìn em high, đôi mình overnight Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Lời bài hát của Vik News VN.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Lời #bài #hát #Ghệ #Đẹp #Cain #LCKing

Lời bài hát Ghệ Đẹp – Cain x LCKing

Ghệ Đẹp là bài rap tấp nập được tuổi teen rất thích thú, được rất nhiều bạn teen cover lại điệu nhảy trên MXH Tik Tok. Sau đây là Lời bài hát Ghệ Đẹp, mời các bạn thưởng thức. 1. Ghệ Đẹp Remix https://www.youtube.com/watch?v=mMW4ZCzrKpI 2. Ghệ Đẹp Tik Tok https://www.youtube.com/watch?v=B_aX1qj1gJc 2. Lời bài hát Ghệ Đẹp Ghệ hấp dẫn nhất cả khu Ghệ đẹp got the Juice Ghệ đẹp, ghệ đẹp Ghệ đẹp make it move Ghệ đẹp got a Cren Ghệ đẹp, ghệ đẹp Ghệ đẹp thích newshool Ghệ đẹp love no fools Ghệ đẹp, ghệ đẹp Ghệ đẹp keep it cool Ghệ đẹp keep it cool Eyyy eyyyy Ghệ đẹp ở trong Club Ghệ đẹp thích hiphop Ghệ đẹp, ghệ đẹp Ghệ đẹp thích cao gót Ghệ đẹp ghét Lacoste Ghệ đẹp, ghệ đẹp Ghệ đẹp thích Gucci Ghệ đẹp thích Louis Ghệ đẹp thích Mason Ghệ đẹp thích Saint Laurent SMOKING HELL A STRONG! Eyyyyy Ghệ đẹp còn biết nhảy Làm đon đả hết xảy! Ghệ đẹp ko hot nảy Để cuộc đời bóng bẩy Như dân chơi Southside Ghệ đẹp có mai sau Còn tụi nó tàn phai Ghệ đẹp ko sai lầm Leo lên xe anh lái tới So High mình uống vài chai Heyyy Có thú vui đừng để nó mất nha mấy em yêu. OK? Từ Sài Gòn chơi đến Đà Nẵng Yeah MTFK right Treydi Chainz. It’s a VIBE I can make you fly Đỡ em localbrand Nhìn em high, đôi mình overnight Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Lời bài hát của Vik News VN.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Lời #bài #hát #Ghệ #Đẹp #Cain #LCKing