Mất bằng tốt nghiệp cấp 2, 3 có làm lại được không?

By | March 9, 2024

Tôi bị mất bằng tốt nghiệp cấp 3, tôi có thể lấy lại được không? Bạn băn khoăn không biết làm thế nào để cấp lại bằng tốt nghiệp THPT nếu bị mất? Trên thực tế, nếu bản chính bằng tốt nghiệp bị mất thì chỉ có thể cấp lại bản sao. Trong bài viết này, Dữ liệu lớn cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi. “Nếu tôi bị mất bằng tốt nghiệp trung học, tôi có thể lấy lại được không?” Phù hợp với quy định tại Thông tư 21/2019 / TT-BGDĐT.

Tôi bị mất bằng tốt nghiệp cấp 3, tôi có thể lấy lại được không?

1. Nếu tôi bị mất bằng cấp 3, tôi có thể thi lại năm thứ hai được không?

Văn bằng, chứng chỉ được trao một lần, trừ trường hợp quy định tại Điều 18 của Quy chế này, thực hiện theo quy định tại Điều 2 Khoản 2 Thông tư 21/2019 / TT-BGDĐT.

Cụ thể, Điều 18 của quy chế này quy định như sau: Trường hợp văn bằng, chứng chỉ đã được trao nhưng phát hiện sai chính tả do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ thì cơ quan cấp có trách nhiệm: Ngoài ra, chứng chỉ phải có trách nhiệm cấp lại văn bằng hoặc chứng chỉ gốc.

Do đó, nó không thể được cấp lại nếu bị mất ở Cấp 2 hoặc Cấp 3. Thay vào đó, bạn có thể nộp đơn cho một tổ chức cấp bản sao chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp của bạn.

Điều 28 Thông tư 21/2019 / TT-BGDĐT quy định như sau: Trừ khi pháp luật có quy định khác, bản sao văn bằng, chứng chỉ từ các cuốn sách chính có thể được sử dụng trong giao dịch thay cho bản gốc.

2. Nếu tôi bị mất bằng tốt nghiệp cấp 3, tôi có được cấp lại bằng được không?

Như đã nói ở đoạn 1 của điều này, nếu bạn bị mất bằng tốt nghiệp THPT thì không được cấp lại bản chính, chỉ có thể cấp lại bản sao.

3. Quy trình cấp lại văn bằng.

Trường hợp 1: Trường hợp đã cấp bằng, chứng chỉ hoàn thành khóa học nhưng do tổ chức trao bằng phát hiện lỗi chính tả thì bản chính văn bằng tốt nghiệp sẽ được cấp lại theo thủ tục sau.

 • Người đề nghị cấp lại văn bằng, chứng chỉ phải gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền cấp lại văn bằng, chứng chỉ một bộ hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp lại văn bằng, chứng chỉ; Các văn bằng, chứng chỉ sẽ được cấp lại. Văn bản xác nhận văn bằng, chứng chỉ sai chính tả của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ sở được phép cấp lại văn bằng, chứng chỉ xem xét, quyết định việc cấp lại văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp không cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Trường hợp thay đổi mẫu văn bằng, chứng chỉ khi trao văn bằng, chứng chỉ thì cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ phải cấp lại cho người phê duyệt theo mẫu hiện hành của văn bằng, chứng chỉ. Trao bằng hoặc chứng chỉ. mức độ.

Trường hợp 2: Nếu bạn bị mất bằng tốt nghiệp và đang yêu cầu cấp lại bản sao bằng gốc, bạn phải nộp đơn xin cấp bản sao bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ và cung cấp thông tin về văn bằng, chứng chỉ đã được cấp;
 • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân, thẻ đăng ký cư trú hoặc hộ chiếu hợp lệ mà người nhận có thể xác minh được
 • Trường hợp người yêu cầu cấp văn bằng, bản sao chứng chỉ trong sổ đăng ký là người quy định tại Điều 30 Khoản 2 và 3 Quy chế này thì phải xuất trình giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền) hoặc các giấy tờ khác. Vườn Địa Đàng. Chứng minh mối quan hệ của bạn với người được cấp bằng hoặc chứng chỉ gốc.
 • Cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thạc sĩ và các chứng chỉ Nếu người nộp đơn được gửi qua đường bưu điện, bản sao có chứng thực của các tài liệu quy định tại a, b và c của Điều này phải được gửi kèm theo 01 (1) tài liệu đính kèm. phong bì. Phong bì có dán tem bưu chính ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận, phải ghi rõ địa chỉ cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ vào sổ gốc.

4. Lệ phí cấp bản sao văn bằng.

Theo quy định tại Công văn 50 / SGDDT-KTKDCL, lệ phí cấp bản sao văn bằng được quy định như sau:

 • Bằng tốt nghiệp THPT sao y sổ gốc: 7500đ / 1 bản.
 • Bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc: 3000đ / 1 bản (do sử dụng mẫu phôi cũ).

5. Tôi có cần bằng tốt nghiệp trung học để tốt nghiệp đại học không?

Điều 27 của Quyết định 43/2007 / QĐ-BGDĐT quy định các điều kiện để sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp như sau:

Sinh viên đáp ứng các điều kiện sau đây sẽ được coi là tốt nghiệp tại trường.

 • Tính đến thời điểm ra trường, anh chưa từng bị khởi tố hình sự hoặc bị xử lý kỷ luật ở mức đình chỉ công tác.
 • Tích lũy số lượng khóa học cần thiết cho chương trình đào tạo của bạn. 180 tín chỉ trở lên đối với hệ đại học sáu năm; 150 tín chỉ cho chương trình đại học 5 năm; 120 tín chỉ cho chương trình đại học 4 năm; 90 tín chỉ cho các khóa học đại học ba năm; 60 tín chỉ cho khóa học đại học hai năm. Hiệu trưởng phải nêu rõ kiến ​​thức tối thiểu về từng chương trình đào tạo do nhà trường quản lý.
 • Điểm trung bình tích lũy từ 2,00 trở lên cho toàn khóa học.
 • Nó đáp ứng một số yêu cầu về kết quả học tập đối với các nhóm môn học thuộc các ngành chính do Thủ tướng Chính phủ quy định.
 • Có chứng chỉ hoàn thành giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất đối với chuyên ngành đào tạo ngoài quân đội và giáo dục thể chất, giáo dục thể chất.

=> Bạn vẫn phải xuất trình bằng tốt nghiệp cấp 3 nếu hiệu trưởng yêu cầu.

6. Mất bao lâu để viết lại bằng tốt nghiệp trung học của tôi?

Viết lại bằng cấp 3 mất bao lâu?

Trường hợp văn bằng, chứng chỉ đã được trao mà do cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ phát hiện sai lỗi chính tả thì trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cấp lại văn bằng, chứng chỉ. văn bằng hoặc chứng chỉ khả năng cấp lại văn bằng, chứng chỉ; Trường hợp không cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp bị mất bằng tốt nghiệp mà xin cấp lại bản chính văn bằng, chứng chỉ thì thời hạn cấp lại bản sao được quy định như sau.

 • Cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ đăng ký công chức nếu nhận được sau 3 giờ chiều cùng ngày kể từ khi nhận được yêu cầu cấp bản sao hoặc trong ngày làm việc tiếp theo. . Một bản sao phải được phát hành. cho người yêu cầu. Trường hợp yêu cầu cấp bản sao được gửi qua đường bưu điện thì thời hạn được xác định kể từ khi cơ quan tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp bản sao nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện.
 • Khi nhiều cơ quan đăng ký cấp bản chính cùng lúc yêu cầu cấp bản sao thì số lượng bản sao và nội dung văn bằng, chứng chỉ rất phức tạp, việc xác minh, đối chiếu gặp nhiều khó khăn. . Nếu thời hạn quy định tại khoản b của phần này không được đáp ứng thì thời hạn cấp bản sao không được kéo dài quá hai ngày làm việc theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao. .

7. Tôi có thể đăng ký Cấp độ 2 nếu tôi bị mất bằng cấp ở đâu?

Nhiều học sinh bị mất bằng cấp 3 nhưng không biết làm cách nào để đến trường, phải đến Bộ Giáo dục hoặc Bộ Giáo dục để xin cấp lại.

Thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ được quy định tại Điều 15 Thông tư 21/2019 / TT-BGDĐT về văn bằng tốt nghiệp THCS do Thủ trưởng Sở Giáo dục và Đào tạo cấp.

Tuy nhiên, nếu bản chính bằng tốt nghiệp trung học cơ sở bị mất thì chỉ cần nộp một bản sao liên quan đến bản chính các cơ sở được cấp, cấp và quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Tại Điều 19 Thông tư 21/2019 / TT-BGDĐT, sách gốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, giao cho các trường phổ thông.

Do đó, nếu bạn bị mất bậc 2 thì bạn phải đến phòng quản lý giáo dục và đào tạo của trường THCS bạn đang theo học.

8. Đơn xin mất cấp độ 3

Nếu bạn bị mất bằng tốt nghiệp THCS và muốn gửi thông báo đến nhà trường, phòng giáo dục và đào tạo, vui lòng tham khảo mẫu dưới đây.

………………………………………………………………………………………………………………khu vực): … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …chín): … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namđộc lập-Tự do-Hạnh phúc——- o0o ———

yêu cầu lỗi

đến: … … … … … … …

Tên của tôi: … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Sinh ….. Tháng … Năm …. Nơi sinh … … … ..

công việc: … … … … … … … … … … … … … … … … …

Số CCCD / CMND: …………… Ngày cấp: …………………….. …… ….. …..

Địa chỉ thường trú: …………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………

……… Chúng tôi rất vui mừng được thông báo vào tháng 5.

Tôi mất: ……………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

đầu vào: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Lý do: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . ………………………………………………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

……………, ngày tháng năm …….

người xin việc nhân chứng đầu tiên

Chứng nhận Cơ quan có thẩm quyền

nhân chứng thứ hai

9. Tôi có thể lấy bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của mình ở đâu?

Theo phân tích tại mục 7 của bài báo, đến phòng quản lý giáo dục và đào tạo trường trung cấp để yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp, vì phòng giáo dục và đào tạo giữ sổ gốc khi nhận bằng. .

Vik News trên đã cho tôi quy định pháp luật về việc mất bằng cấp 2, tôi có thể làm lại được không? Xem thêm các bài viết liên quan tại mục Quản trị, mục Hỏi đáp pháp luật.

Bài viết liên quan

 • Băng nhóm phải làm gì khi trả hết nợ?
 • Thủ tục yêu cầu bồi thường tai nạn giao thông 2022
 • Quy trình phạt nguội 2022
 • 15 triệu một năm, thuế bao nhiêu?
 • Mức thuế hàng năm 20 triệu won của bạn là bao nhiêu?

#Mất #bằng #tốt #nghiệp #cấp #có #làm #lại #được #không

Tổng hợp: Vik News