Mẫu 19-KNĐ: Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch 2022

By | March 8, 2024

Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng là mẫu giấy được Đảng ủy, chi ủy cơ sở lập ra để giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng. Mẫu giấy giới thiệu nêu rõ người được giới thiệu, nội dung cần thẩm định, nhận xét… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch tại đây.

  • Mẫu quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ Đảng viên nhiệm kỳ 2017-2020
  • Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm của Tổng phụ trách
  • Mẫu 3-HSĐV: Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên

1. Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng là gì?

Giấy giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch là biểu mẫu được lập ra khi cấp ủy Chi bộ, Đảng bộ cơ sở cử đảng viên hoặc đảng ủy viên trực tiếp đến cơ quan, đơn vị, địa phương của người xin vào Đảng và thân nhân của người xin vào Đảng để thẩm tra.

Giấy giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch hiện nay được sử dụng theo mẫu 19-KNĐ được Ban Tổ chức Trung ương ban hành kèm theo Hướng dẫn số 12/HD/BTCTW, ngày 17/5/2012 nhằm hướng dẫn về nghiệp vụ công tác đảng viên cũng như cách lập các biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức Đảng.

2. Nội dung cơ bản của mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng

Mẫu 19-KNĐ: Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch

ĐẢNG BỘ……….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số -GT/…

…….., ngày…tháng…năm…

GIẤY GIỚI THIỆU

(Có giá trị đến ngày …… tháng …… năm ………)

Kính gửi: Đảng ủy (hoặc chi ủy) cơ sở……………….

Đảng ủy/Chi ủy cơ sở: ……………………………………………………………………………..

Giới thiệu đồng chí: ……………………………………….. là ……………………………………

Đến lấy ý kiến nhận xét của các đồng chí về lý lịch của người xin vào Đảng là: ………………..

Nội dung cần được các đồng chí thẩm định, để nhận xét vào lý lịch của người xin vào Đảng như sau:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Mong các đồng chí quan tâm giúp đỡ.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: Đảng ủy/Chi ủy.

T/M ĐẢNG ỦY/CHI ỦY…………….

BÍ THƯ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo Mẫu 19-KNĐ

Người xin vào Đảng sau khi được Chi bộ xem xét, cho viết lý lịch thì cần đọc kỹ hướng dẫn, khai đầy đủ, chính xác các nội dung trong lý lịch. Khi có thắc mắc về cách ghi, người viết cần hỏi ý kiến người hướng dẫn hoặc Chi bộ, Đảng bộ cơ sở để viết cho chính xác, tuyệt đối không được viết cho có, viết bừa.

Sau khi người xin vào Đảng khai đủ các nội dung trong lý lịch, nộp lên cho Chi bộ, Đảng bộ cơ sở thì cấp ủy cơ sở cần tiến hành xác minh lý lịch người xin vào Đảng khai có chính xác, đầy đủ hay không.

Dựa trên Mẫu giấy giới thiệu ở mục 2 nêu trên, có thể thấy rằng, một mẫu giấy giới thiệu hợp lệ và đúng chuẩn phải có đầu đủ các nội dung sau đây:

– Phần tiêu đề: Ghi tên Đảng bộ, góc trên cùng bên phải ghi: “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”

– Phần nội dung: Ghi tên Đảng bộ/ chi ủy cơ sở nhận giấy giới thiệu, tên người cần thẩm tra lý lịch, ghi cụ thể nội dung cần được thẩm định là gì?

– Cuối cùng phần bí thư ký tên, đóng dấu.

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính thuộc chuyên mục Biểu mẫu.

Tổng hợp: Vik News