Mẫu bìa sổ điểm và sổ điểm năm học 2019-2020

By | March 8, 2024

Mẫu bìa sổ điểm và mẫu sổ điểm là những mẫu dành cho các giáo viên tham khảo. Đây là 1 mẫu thiết yếu và quan trọng được sử dụng để đánh dấu công đoạn học tập của học trò. Mời quý thầy cô tải về.

Mẫu Sổ Điểm Cá Nhân Của Giáo Viên là cuốn sổ thiết yếu và quan trọng dùng để đánh dấu các thông tin về lớp của học trò: điểm học phần, 15 phút, điểm 1 tiết, điểm học kỳ, điểm trung bình môn học.

1. Mẫu bìa sổ điểm tư nhân

2. Mẫu sổ điểm tư nhân

GIAO DỤC VA ĐAO TẠO…………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC………….. độc lập-Tự do-Hạnh phúc BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT – MÔN: ……………………. – NĂM HỌC 1 – NĂM HỌC …………. Bằng cấp……… STT Tên và họ Miệng 15 phút 1 kỳ Học hỏiquá trình = Stage ĐiểmTBHK M1 M2 P1 P2 P3 V1 V2 V3 V4 Trước hết 2 3 4 5 6 7 số 8 9 mười mười 1 thứ mười 2 13 14 mười lăm mười 6 17 18 19 2 mươi 2 mươi mốt 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 mươi mốt 32 33 3. 4

3. Cách giữ sổ điểm tư nhân

Trước hết, chúng ta cần xác định các trường buộc phải:

  • Kinh doanh gì?
  • Loại nào?
  • 5 học?
  • Hệ số tính điểm?
  • Số sinh viên, họ và tên?

Các cột Điểm tổng quát, 15p, 1 tiết, điểm học kỳ và điểm trung bình được đánh dấu và tính toán chuẩn xác.

Nhập điểm hàng ngày, chú tâm những học trò bị điểm kém nên cân nhắc thật kỹ trước lúc cho điểm vào sổ, nên giảm thiểu cho điểm “ko”. Theo chúng tôi, thầy cô giáo nên có thêm 1 bản nháp sổ điểm để vào điểm hàng ngày, hàng tháng dựa trên sự văn minh của học trò trong học tập môn học để xét vào sổ điểm chính thức, điều này có tính năng lôi cuốn học trò học tập và tránh tẩy xóa trong sổ chính thức. sổ điểm.

Mời bạn đọc cùng phân mục Giáo dục – Huấn luyện tham khảo tại mục biểu mẫu Xin vui lòng.

  • Tỉ dụ về nhật ký chỉ huy
  • Xin nghỉ phép tạm bợ và bảo lưu kết quả học tập
  • lộ trình thí dụ

#Mẫu #bìa #sổ #điểm #và #sổ #điểm #5 #học

Vik News