Mẫu đơn xin gia nhập câu lạc bộ thể thao 2022

By | March 9, 2024

Đơn xin gia nhập câu lạc bộ thể thao là mẫu đơn mà một cá nhân điền và gửi đến câu lạc bộ thể thao để xin gia nhập và xin gia nhập câu lạc bộ. Thông tin của người đăng ký, thông tin câu lạc bộ, v.v. được nêu rõ trong đơn đăng ký. Bạn đọc tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin gia nhập câu lạc bộ thể thao tại đây.

1. Mẫu đơn xin gia nhập câu lạc bộ là gì?

Sau khi dành thời gian giải trí cùng gia đình để học những thứ mình yêu thích như câu lạc bộ trượt băng, câu lạc bộ bóng, câu lạc bộ cầu lông, câu lạc bộ bơi lội, bạn có thể đăng ký tham gia các câu lạc bộ hè trong các câu lạc bộ nghỉ hè hàng năm. Đơn xin gia nhập câu lạc bộ thể thao là mẫu đơn bạn phải điền đầy đủ thông tin và gửi cho chủ nhiệm câu lạc bộ xem xét khi muốn tham gia câu lạc bộ. Dưới đây là hai mẫu đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ.

2. Đơn xin vào câu lạc bộ bóng đá

Đơn đăng ký câu lạc bộ thể thao

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namđộc lập-Tự do-Hạnh phúc——- o0o ——-

… ., ngày tháng năm …

Đơn đăng ký thành viên câu lạc bộ bóng đá

đến: Ban quản trị câu lạc bộ bóng đá trường ……………

Tên tôi là: …………… Ngày, tháng, năm sinh: … …

Tôi được biết trường có mở câu lạc bộ bóng đá để rèn luyện sức khỏe cho học sinh. Bóng đá là môn thể thao tôi rất yêu thích và tôi muốn tiếp tục cải thiện sức khỏe của mình. Đó là lý do tại sao tôi viết đơn này mong ban lãnh đạo câu lạc bộ cho phép tôi tham gia câu lạc bộ.

Chúng tôi hứa:

Thực hiện đúng nội quy câu lạc bộ. Tham gia nhiệt tình các hoạt động do CLB tổ chức.

Cám ơn rất nhiều!

người xin việc(Ký tên và ghi tên của bạn)

3. Đơn xin gia nhập câu lạc bộ

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin gia nhập câu lạc bộ thể thao như sau.

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namđộc lập-Tự do-Hạnh phúc———————

sử dụngTrở thành một phần của câu lạc bộ thể thao

đến: Ban Câu lạc bộ Thể thao ……………

Tên tôi là … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Ngày sinh Nơi sinh: ……………………………………. …

Đơn vị công việc: ………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………………………………………………………………

lợi ích cá nhân … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Sau khi nắm rõ các điều khoản về việc gia nhập câu lạc bộ thể thao và quyền lợi, trách nhiệm của thành viên câu lạc bộ, bạn hãy tự nguyện nộp đơn xin gia nhập câu lạc bộ thể thao này. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Nếu được chấp thuận, tôi xin nghiêm túc tuân thủ các quy định sau của câu lạc bộ: B. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của một thành viên trong câu lạc bộ và tham gia đầy đủ các hoạt động thể chất theo quy định của ban chủ nhiệm câu lạc bộ.

Cảm tạ!

………….., ngày tháng năm… người xin việc

Mời bạn đọc cùng tham khảo tại chuyên mục Giáo dục – Đào tạo. hình dạng Xin vui lòng.

Tổng hợp: Vik News