Mẫu đơn xin học hè mầm non

By | March 8, 2024

Mẫu đơn đề nghị dạy kèm hè cho các em học trò hoặc phụ huynh học trò có nhu cầu đăng ký dạy kèm hè cho con em mình. Tải Mẫu đơn đăng ký học hè măng non và điền đầy đủ thông tin học trò và gửi lại cho thầy cô giáo để được xếp đặt dạy thêm theo đề nghị của phụ huynh học trò.

  • Đơn đăng ký tham dự câu lạc bộ mùa hè
  • Đơn đăng ký tham dự câu lạc bộ năng khiếu
  • phần mềm học bỏng

1. Đơn Xin Học Hè Mẫu Giáo Số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ỨNG DỤNG ĐỂ HỌC

Kính gửi: Ban Gimật hiệu Trường Măng non …………………….

Tên tôi là:…………………….

Tôi đưa ra đề nghị này để đề nghị với Ban giám hiệu những điều sau:

Do gia đình ko có người nào coi ngó, chăm nom cháu nên gia đình xin cho cháu đi học hè tại ………… .. có thời hạn (ghi rõ ngày 8/6/7) để tạo điều kiện thuận tiện, củng cố. các kĩ năng của bạn, được đoàn luyện và sẵn sàng tốt để học tập trong 5 học mới

Thành ra, tôi làm đơn này để đề nghị Ban giám hiệu cho phép con tôi đăng ký vàVới việc tham dự học hè tại trường, gia đình tôi cam kết tiến hành tốt nội quy, quy chế và các khoản đóng góp của lớp và của trường.

Tôi xin thật tình cảm ơn!

….….., tháng ngày 5…..

Người ứng tuyển

2. Đơn Xin Học Hè Mẫu Giáo Số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ỨNG DỤNG ĐỂ HỌC

Kính gửi: Ban Gimật hiệu Trường Măng non …………………….

Tên tôi là:………………………………………………………………………….

Địa chỉ: Thôn …………………… Xã ……………………

Số dế yêu:………………………………………………………………

Là thầy u của con bạn: ………………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh:………………………………………………………………..

Tôi đưa ra đề nghị này để đề nghị với Ban giám hiệu những điều sau:

Do nhà ko có người nào chăm cháu nên gia đình muốn cháu học trường măng non …… trong 2 tháng hè (07/06) từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần.

Vậy tôi làm đơn này kính yêu cầu ban giám hiệu cho phép con tôi đăng ký và tham dự học hè tại trường. Gia đình tôi đồng ý chấp hành nội quy, quy chế học hè của nhà trường và đóng đủ các khoản theo quy định.

Tôi xin thật tình cảm ơn. /.

….….., tháng ngày 5…..

Người ứng tuyển

3. Hình ảnh thực tiễn của Đơn đăng ký học hè cho trường măng non

Mời các độc giả thêm tại phân mục giáo dục trong phần biểu mẫu Xin vui lòng.

#Mẫu #đơn #xin #học #hè #mầm

Vik News