Mẫu đơn xin miễn giảm án phí 2022

By | March 8, 2024

Nếu hoàn cảnh khó khăn, đương sự có thể làm đơn xin giảm một phần tiền tạm ứng án phí. Vik News xin gửi đến các bạn mẫu đơn xin miễn giảm án phí mới nhất là mẫu đơn dùng để xin miễn giảm án phí với đơn sự không đủ khả năng chi trả cho mức án. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin miễn giảm án phí tại đây.

Án phí là khoản chi phí về xét xử một vụ án mà đương sự phải nộp trong mỗi vụ án do cơ quan có thẩm quyền quy định. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp với mức án phí cao mà đương sự có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng chi trả được thì có thể làm đơn xin miễn giảm án phí để gửi lên Tòa án xem xét, xét duyệt. Dưới đây là các trường hợp miễn, giảm án phí, tạm ứng án phí cùng Mẫu đơn xin miễn giảm án phí mới nhất, các bạn có thể tải về để tiện sử dụng.

  • Mẫu đơn xin bãi nại
  • Mẫu đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
  • Thủ tục khởi kiện vụ án hành chính

1. Các trường hợp miễn, giảm án phí, tạm ứng án phí

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, những trường hợp sau đây được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí:

– Người lao động khởi kiện đòi tiền lương, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, tiền bồi thường về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giải quyết những vấn đề bồi thường thiệt hại hoặc vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

– Người yêu cầu cấp dưỡng, xin xác định cha, mẹ cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự.

– Người khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng hoặc thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

– Người yêu cầu bồi thường về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín.

– Trẻ em; cá nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người cao tuổi; người khuyết tật; người có công với cách mạng; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ.

* Trường hợp miễn nộp tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án khi giải quyết yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định khoản 1 Điều 4 Nghị quyết này, gồm:

– Trẻ em; người cao tuổi.

– Cá nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

– Người khuyết tật.

– Người có công với cách mạng.

– Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

– Thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ.

2. Mẫu đơn xin miễn giảm án phí

Mẫu đơn xin miễn giảm án phíMẫu đơn xin miễn giảm án phí mới nhất

Nội dung cơ bản của Mẫu đơn xin miễn giảm án phí như sau, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—-****—-

ĐƠN XIN MIỄN ÁN PHÍ

Kính gửi:

– TÒA ÁN NHÂN DÂN ………….

– UBND XÃ (PHƯỜNG) ………….

Tôi là:………………………………………………………………. Sinh ngày:…………………………..

CMND số:………………………… Ngày cấp:………………………. Nơi cấp:………………………..

Nơi đăng ký HKTT:………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………….

Hiện tôi là nguyên đơn (Bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ việc dân sự về việc……………………. giữa……………………….với …………………………………..trú tại………………………………………..và đã được tòa án nhân dân……………………………..nhận đơn khởi kiện.

Nay vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bản thân tôi và không có khả năng nộp tiền án phí.

Vậy tôi viết đơn này kính mong quý tòa xem xét hoàn cảnh kinh tế và……………………….của tôi và miễn, giảm tiền án phí cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

………….., ngày………tháng……..năm…….. Xác nhận của UBND xã (phường) Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

Chú ý: Kèm theo đơn:

– Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí (nếu có).

– CMND, sổ hộ khẩu để xin xác nhận của UBND xã, phường.

3. Thủ tục xin miễn án phí, lệ phí

Hồ sơ đề nghị miễn, giảm án phí, lệ phí Tòa án

Người đề nghị được miễn, giảm tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, án phí, lệ phí Tòa án phải, có đơn đề nghị nộp cho Tòa án có thẩm quyền kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh thuộc trường hợp được miễn, giảm. Đơn đề nghị miễn, giảm tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án phải có các nội dung sau đây:

  • Ngày, tháng, năm làm đơn
  • Họ, tên, địa chỉ của người làm đơn
  • Lý do và căn cứ đề nghị miễn, giảm

Thẩm quyền miễn giảm án phí

  • Trước khi thụ lý vụ án, Thẩm phán được Chánh án Tòa án phân công có thẩm quyền xét đơn đề nghị miễn, giảm tạm ứng án phí sơ thẩm.
  • Sau khi thụ lý vụ án, Thẩm phán được Chánh án Tòa án phân công giải quyết vụ án có thẩm quyền xét đơn đề nghị miễn, giảm tạm ứng án phí của bị đơn có yêu cầu phản tố, của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong vụ án. Thẩm phán được Chánh án Tòa án cấp sơ thẩm phân công có thẩm quyền xét đơn đề nghị miễn, giảm tạm ứng án phí phúc thẩm.
  • Trước khi mở phiên tòa sơ thẩm hoặc phúc thẩm, Thẩm phán được Chánh án Tòa án phân công giải quyết vụ án có thẩm quyền xét miễn, giảm án phí cho đương sự có yêu cầu. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị miễn, giảm tạm ứng án phí, án phí và tài liệu, chứng cứ chứng minh thuộc trường hợp được miễn, giảm, Tòa án thông báo bằng văn bản về việc miễn, giảm hoặc không miễn, giảm tạm ứng án phí, án phí. Trường hợp không miễn, giảm thì phải nêu rõ lý do.
  • Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm có thẩm quyền xét miễn, giảm án phí cho đương sự có yêu cầu khi ra bản án, quyết định giải quyết nội dung vụ án.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục khiếu nại tố cáo trong mục biểu mẫu nhé

Tổng hợp: Vik News