Mẫu đơn xin miễn giảm học phần thể dục

By | March 9, 2024

Biểu mẫu Đề nghị Miễn trừ Giáo dục Thể chất là 1 biểu mẫu được tạo ra để đánh dấu việc từ bỏ khóa học thể dục. Trong đơn nêu rõ thông tin thí sinh, lý do xin miễn học môn thể dục. Đọc thông tin cụ thể và tải về tại đây.

1. Đề nghị Miễn trừ Giáo dục Thể chất là gì?

Đề nghị Miễn trừ Giáo dục Thể chất, còn được gọi là Đề nghị Miễn trừ Giáo dục Thể chất hoặc Đề nghị Đình chỉ Giáo dục Thể chất, được sử dụng lúc học trò là học trò hoặc sinh viên có trạng thái hoặc vấn đề sức khỏe khiến họ chẳng thể tham dự. Giáo dục thể chất: môn học buộc phải trong chương trình giáo dục phổ biến từ cấp tiểu học tới đại học.

Thông thường, lý do rời bỏ lớp tập gym thường là do các vấn đề sức khỏe bẩm sinh như bệnh tim, co cứng cơ chân, dị tật ở chân và tay, hoặc do tai nạn bất thần như tai nạn, gãy tay, v.v. Học trò ko được tham dự các môn học yêu cầu nhiều. chuyển động và linh động chả hạn như thể dục phương tiện.

Khi viết đơn xin nghỉ học thể dục cần thể hiện rõ lý do kèm theo giấy má sức khỏe của bệnh viện, cơ sở y tế để lý do thuyết phục. Trong 1 số trường hợp, nhà trường sẽ giám định lại giấy má để bảo đảm lý do hợp thức.

Ngoài ra, bạn cũng phải ghi rõ thời kì nghỉ học có thể là cả học kỳ hoặc chỉ 1 vài tuần.

2. Đề nghị Miễn trừ Lớp tập Gym

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc

YÊU CẦU CHỜ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHỈ ĐỐI VỚI KHÓA HỌC GIÁO DỤC THỂ DỤC

Thân mến:

– Ban Gimật hiệu Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung;

– Phòng Quản lý Huấn luyện.

Tên sinh viên: ……………………………………………………. Mã sinh viên: ……………………

Ngày sinh: …………………… .. Nơi sinh (Tỉnh / Thành phố): ………….

Hiện đang học tại lớp (tên lớp chính): …………………………………………………….

Chi nhánh:……………………………………………………………………………………………………..

Trực thuộc Khoa (Khoa chủ nhiệm các lớp chuyên ngành): ……………………

Số dế yêu:…………………………………………………………………………………

Vui lòng được miễn môn học giáo dục thể chất:

Lý do miễn học: …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Kèm theo giấy má xét miễn, giảm:

Trước hết………………………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………………………………..

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

…………, ngày …. có thể …..

Người ứng tuyển

PHÊ DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

3. Đề nghị Miễn trừ Giáo dục Thể chất cho Học trò

PHÒNG GD & ĐT ………… ..TRƯỜNG ĐẠI HỌC ………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc

NGOẠI LỆ ĐƠN ĐỂ HỌC GYM

Kính gửi: Giám đốc Trường …………………….

Tên tôi là: …..……………………………………………………….

Là học trò lớp: ……………… .Trường …………………… ..

Bởi vì giáo sư / giáo sư ………… .là giáo sư danh hiệu.

Nay tôi kính đề xuất đồng đội Giám đốc Trường …………. cho tôi được miễn học môn thể dục ……………………. (HK hoặc cả 5) 5 học: 20 …… – 20 …….

Lý do: ……………………………………………………

………………………………………………

(Có kèm theo văn bản của bệnh viện).

Kính mong nhà trường phê duyệt biện pháp.

Xin thật tâm cảm ơn

Luật sư

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Biểu mẫu Đề nghị Từ bỏ PE bằng Văn bản của Cha mẹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc

………, ngày ……. tháng ……. 5…….

NGOẠI LỆ ĐƠN ĐỂ HỌC GYMNĂM HỌC:……………………

Thân mến:

– Ban Gimật hiệu Trường THPT Lê Thành Phương;- Giám đốc: …………………….;- Giáo viên dạy môn Thể dục: …………………….

Tên tôi là: ……………………., Sinh 5 …………………….

Số Chứng minh dân chúng / Căn cước công dân: …………………….

do Công an tỉnh ………………… .. cấp ngày ……………………

Số nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………………….

Giống bố: …………………………………………………………………………………………………………

Hiện đang học lớp: …………………… Trường …………

Hiện thời tôi làm đơn này để đề xuất con tôi được miễn học môn Giáo dục Thể chất của ……………………. tới ngày ………………………………………… ..

Lý do:………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

(Có kèm theo văn bản của bệnh viện).

Đang chờ sự đồng ý của chỉ huy nhà trường.

Cám ơn rất nhiều!

Ban Giám đốc Điều hướng GVCN Giáo viên bộ môn Luật sư(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời quý bạn đọc cùng tham khảo phân mục Thủ tục hành chính trong bài báo biểu mẫu Xin vui lòng.

1 số vẻ ngoài liên can là:

  • Tỉ dụ về hiệp đồng thuê ca sĩ
  • Mẫu hiệp đồng cho thuê cây cảnh

#Mẫu #đơn #xin #miễn #giảm #học #phần #thể #dục

Vik News