Mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay 2022

By | March 8, 2024

Mẫu đơn xin việc viết tay được cập nhật mới nhất và được sử dụng nhiều nhất hiện nay các bạn có thể tham khảo khi viết đơn xin thôi việc tại cơ quan, công ty. Sử dụng một lá đơn từ chức hiệu quả và đảm bảo trách nhiệm cá nhân trong công việc sẽ giúp bạn gây ấn tượng với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ngay cả khi bạn đã từ chức.

Ngoài việc tham khảo những mẫu đơn xin thôi việc có sẵn, bạn cũng có thể tham khảo thêm cách viết đơn xin thôi việc mà Vik News giới thiệu nhé!

  • bản tóm tắt
  • Đơn xin việc có kinh nghiệm
  • bộ hồ sơ xin việc
  • Ứng dụng tiếng Anh phổ biến

1. Tại sao bạn lại viết đơn từ chức?

Một lá đơn xin thôi việc chuyên nghiệp và thuyết phục giúp nhân viên gây ấn tượng với công ty và đồng nghiệp, giúp việc chấm dứt hợp đồng trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Đơn xin thôi việc thông báo cho người sử dụng lao động thay mặt người lao động về ý định chấm dứt hợp đồng lao động. Nếu được chấp thuận, người lao động sẽ được coi là đã chấm dứt hợp đồng một cách hợp pháp và được hưởng đầy đủ các mức lương và quyền lợi theo quy định.

2. Đơn xin thôi việc viết tay là gì?

Đơn xin thôi việc là thông báo được gửi đến người sử dụng lao động khi người lao động muốn chấm dứt quan hệ lao động. Đơn xin thôi việc viết tay là mẫu đơn mà người lao động tự điền, thể hiện sự chân thành và quan trọng của sự ủng hộ. Một lá đơn xin thôi việc viết tay cũng giúp thuyết phục nhà tuyển dụng rằng việc nhà tuyển dụng gật đầu đồng ý cho nhân viên nghỉ việc sẽ dễ dàng hơn.

3. Đơn xin nghỉ việc viết tay số 1

đơn từ chức viết tay 2022

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namđộc lập-Tự do-Hạnh phúc

… … … … Một… ..tháng… … Năm 20…

đến: Ban Giám đốc Công ty ……………

Tên tôi là: ……………. Tôi đang làm việc trong phòng của tôi …………..

Tôi đang hoàn thiện đơn này để đề nghị Ban Giám đốc cho từ chức với lý do …

Đang chờ sự chấp thuận của ban giám đốc công ty và trung thành chuyển giao kinh doanh và tài sản cho

Xin chân thành cảm ơn

ứng viên (Ký tên và ghi tên của bạn)

4. Đơn xin nghỉ việc viết tay số 2

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namđộc lập-Tự do-Hạnh phúc

……, ngày tháng năm …….

ứng dụng

đến: – Ban Giám đốc Công ty – Bộ nhân sự

Tên tôi là: … … … ..

Chức vụ: Phòng: ………………………………………. ………………………………………………………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Nay tôi kính đề nghị Hội đồng quản trị cho phép tôi hết nhiệm kỳ.

Lý do: … … … … … … … … .

Tôi đã giao nhiệm vụ cho

Nội dung nhiệm vụ được giao:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Tôi xác nhận rằng tôi đã chuyển công việc sang bộ phận liên quan trước khi rời công ty.

Tôi mong Hội đồng quản trị xem xét và chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Xin chân thành cảm ơn!

trưởng Bộ phận ứng viên

5. Đơn xin nghỉ việc viết tay số 3

Lá thư từ chức viết tay có nội dung:

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namđộc lập-Tự do-Hạnh phúc———- o0o ———

Tên địa điểm, ngày… … … …

ứng dụng

đến: – Ban Giám đốc Công ty …………………………………….. .. ………………………………………………………………………………………………………… – Bộ phận quản lý và nhân sự của công ty ………………………….

Tên tôi là:… … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … …

Số CCCD / ID:… … … … … … … … … … … … Ngày xuất bản: … … … Nơi xuất bản: … … … …

Bộ phận công tác: …………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

địa điểm:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Bây giờ, tôi xin trân trọng gửi tới Ban Giám đốc đơn vị bằng cách điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký này. ……………………………………………………………………………………

Lý do: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………………

Tôi đã chuyển giao nhiệm vụ cho ……………… … … … ..Phòng: … … … … ..

Nội dung nhiệm vụ được giao: …………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………… …….

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………………

Tôi xác nhận rằng tôi đã chuyển công việc sang bộ phận liên quan trước khi rời công ty. Tôi mong Hội đồng quản trị xem xét và chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Xin chân thành cảm ơn!

trưởng Bộ phận(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn A

ứng viên(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn B

* nắm tay: Lý do từ chức có lẽ:

  • Lương thấp, công việc nhàm chán, môi trường làm việc không phù hợp, sếp quá khó tính.
  • Cần thời gian tập trung cho việc học và xây dựng kiến ​​thức
  • Có những dự án nào là con đường tư nhân để tự do phát triển không?
  • Bạn đang tìm kiếm một môi trường mới để thử thách bản thân?

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. Việc làm – Nhân sự trong mục hình dạng đạt yêu cầu.

#Mẫu #đơn #xin #nghỉ #việc #viết #tay

Tổng hợp: Vik News