Mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay

By | March 9, 2024

Mẫu đơn xin thôi việc viết tay được cập nhật mới nhất và được nhiều bạn sử dụng nhất ngày nay, các bạn có thể tham khảo lúc muốn làm đơn xin thôi việc ở cơ quan, doanh nghiệp. Sử dụng mẫu đơn xin thôi việc sẽ đem đến hiệu quả và bảo đảm bổn phận tư nhân trong công tác, giúp bạn tạo ấn tượng tốt với chỉ đạo công ty ngay cả lúc bạn đã thôi việc.

Ngoài cách viết đơn xin nghỉ việc có sẵn, bạn có thể tham khảo thêm cách viết đơn xin nghỉ việc được hoatieu.vn tổng hợp.

  • Sơ yếu lý lịch
  • Mẫu đơn ứng tuyển dành cho người có kinh nghiệm.
  • Bộ đơn ứng tuyển
  • mẫu đơn ứng tuyển tầm thường bằng tiếng anh

1. Mẫu đơn từ bỏ viết tay số 1

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namđộc lập-Tự do-Hạnh phúc

………… ngày… ..tháng… ..5 20…

Thân mến: Danh bạ công ty ………….

Tên tôi là: ………… .đang làm việc tại phòng ………….

Tôi làm đơn này kính đề xuất Hội đồng quản trị cho phép tôi từ nhiệm với lý do … từ khi ngày …..

Trong thời kì chờ sự chấp nhận của Hội đồng quản trị Doanh nghiệp, tôi sẽ tiếp diễn làm việc nghiêm chỉnh và bàn giao công tác và của cải cho người điều hành trực tiếp là Ông / Bà.

Tôi chân tình bình chọn cao

Người ứng tuyển

(ký, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu đơn từ bỏ viết tay số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc

………, tháng ngày 5…….

ĐƠN XIN VIỆC

Kính gửi: Danh bạ Doanh nghiệp

nguồn nhân công

Tên tôi là: ………..

Chức vụ: Phòng: …………………………………………………………. …………

Nay làm đơn đề xuất này, tôi kính đề xuất Ban Giám đốc cho tôi thôi việc với số lượng ………… ..

Lý do: ……………………………………………………

Tôi đã giao công tác cho: ……………… .. …… ..Cục: …………………… ..Nội dung nhiệm vụ được giao:

…………………….

…………………….

…………………….

Tôi công nhận rằng tôi đã nộp công tác cho bộ phận phù hợp trước lúc xuất phát.Tôi mong rằng Hội đồng quản trị sẽ phê chuẩn và chấp nhận đơn từ chức của tôi.Tôi xin chân tình cảm kích!

trưởng khoa Người ứng tuyển

3. Đơn từ nhiệm viết tay số 3

Đơn từ nhiệm

Nội dung đơn từ nhiệm viết tay:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc——— o0o ———

Địa danh, ngày …… tháng …… ……

ĐƠN XIN VIỆC

Kính gửi: – Ban Giám đốc Doanh nghiệp ……………………

– Phòng Hành chính Nhân sự Doanh nghiệp …………………….

Tên tôi là:…………..………………………………………………………………………………….

Số chứng minh dân chúng: …………. ………… .. …………………………………………………………………………………… ……… …

Phòng làm việc: ……………… .. …………………… ..

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………….

Nay, kính đề xuất Ban Giám đốc Doanh nghiệp cho phép tôi thôi việc từ khi ngày ……………………

Lý do: ………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tôi đã nộp tác phẩm tại: ……………………. …………. …… ..Căn cứ: …………………….

Nội dung công tác được giao: ……………………. ……………… ..

……………………………………………………… .. …………………….

……………………………………………………………………………………………… ..

…………………………………………………………………………………………………….

Tôi công nhận rằng tôi đã nộp công tác cho bộ phận phù hợp trước lúc xuất phát. Tôi mong rằng Hội đồng quản trị sẽ phê chuẩn và chấp nhận đơn từ chức của tôi.

Tôi xin chân tình cảm kích!

trưởng khoa(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn A.

Người ứng tuyển(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn B.

* Chú ý: Lý do thôi việc có nhẽ:

  • Lương thấp, công tác nhàm chán, môi trường làm việc không liên quan hoặc sếp quá khó tính khó nết
  • Bạn cần thời kì để cho việc học và trau dồi kiến ​​thức.
  • Bạn có 1 dự án, 1 trục đường riêng để tự do tăng trưởng?
  • Bạn muốn tìm 1 môi trường mới để thách thức bản thân?

Mời các độc giả thêm tại phân mục việc làm – nguồn nhân công trong bài báo biểu mẫu Xin vui lòng.

#Mẫu #đơn #xin #nghỉ #việc #viết #tay

Vik News