Mẫu giấy mời tổng kết năm học 2021 – 2022 Giấy mời dự lễ bế giảng năm học

By | March 9, 2024

Mẫu giấy mời tổng kết năm học 2021 – 2022 Giấy mời dự lễ bế giảng năm học

Mẫu giấy mời tổng kết năm học 2021 – 2022 gồm 2 mẫu, được thiết kế sẵn rất đẹp mắt, thầy cô chỉ cần tải về, thay đổi thông tin, rồi in ra sử dụng được luôn vô cùng tiện lợi. Giấy mời tổng kết năm 2021 – 2022 được lập ra để gửi tới các bậc phụ huynh, lãnh đạo địa phương về tham dự lễ bế giảng năm học 2021 – 2022. Nội dung mẫu giấy mời cần ghi rõ thời gian, địa điểm, quy trình buổi lễ ra sao để người tham dự nắm rõ. Mời thầy cô cùng tải miễn phí 2 mẫu giấy mời tổng kết năm học: Giấy mời tổng kết năm học – Mẫu 1 Mẫu giấy mời tổng kết năm học Giấy mời tổng kết năm học – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT……………… TRƯỜNG..………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc——-

Số: …/GM

.., ngày… tháng…năm 20…..

GIẤY MỜIDỰ LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 20… – 20… Trường….……………………trân trọng kính mời: Ông/bà:………………………………………… Tới dự: Lễ tổng kết năm học 20…- 20…. Thời gian: …. ngày, vào lúc…ngày…/…/20….. Địa điểm: Trường……………………………… Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận: – Như “Kính gửi”; – Lưu: VP;

HIỆU TRƯỞNG

#Mẫu #giấy #mời #tổng #kết #năm #học #Giấy #mời #dự #lễ #bế #giảng #năm #học

Mẫu giấy mời tổng kết năm học 2021 – 2022 Giấy mời dự lễ bế giảng năm học

Mẫu giấy mời tổng kết năm học 2021 – 2022 gồm 2 mẫu, được thiết kế sẵn rất đẹp mắt, thầy cô chỉ cần tải về, thay đổi thông tin, rồi in ra sử dụng được luôn vô cùng tiện lợi. Giấy mời tổng kết năm 2021 – 2022 được lập ra để gửi tới các bậc phụ huynh, lãnh đạo địa phương về tham dự lễ bế giảng năm học 2021 – 2022. Nội dung mẫu giấy mời cần ghi rõ thời gian, địa điểm, quy trình buổi lễ ra sao để người tham dự nắm rõ. Mời thầy cô cùng tải miễn phí 2 mẫu giấy mời tổng kết năm học: Giấy mời tổng kết năm học – Mẫu 1 Mẫu giấy mời tổng kết năm học Giấy mời tổng kết năm học – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT……………… TRƯỜNG..………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc——-

Số: …/GM

.., ngày… tháng…năm 20…..

GIẤY MỜIDỰ LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 20… – 20… Trường….……………………trân trọng kính mời: Ông/bà:………………………………………… Tới dự: Lễ tổng kết năm học 20…- 20…. Thời gian: …. ngày, vào lúc…ngày…/…/20….. Địa điểm: Trường……………………………… Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận: – Như “Kính gửi”; – Lưu: VP;

HIỆU TRƯỞNG

#Mẫu #giấy #mời #tổng #kết #năm #học #Giấy #mời #dự #lễ #bế #giảng #năm #học