Mẫu lời nhận xét thực tập tốt nghiệp

By | March 8, 2024

Phiếu phản hồi tập sự tốt nghiệp là 1 mẫu phản hồi lúc sinh viên chấm dứt khóa tập sự. Mẫu Phản hồi về Thực hành bao gồm Phản hồi về Thực hành và Phản hồi của Người chỉ dẫn. Phiếu phản hồi ghi rõ thông tin của đơn vị tập sự. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải Mẫu phiếu phản hồi tập sự tốt nghiệp tại đây.

1. Ôn tập thực hành là gì?

Nhận xét tập sự là giai đoạn theo dõi, xác minh, bình chọn kết quả thật tập của sinh viên đang làm việc tại đơn vị tập sự. Sinh viên cần 1 báo cáo tập sự để chấm dứt giấy tờ tốt nghiệp đại học của họ. Bản nhận xét tập sự còn là giấy công nhận kết quả thật tập của sinh viên đơn vị tập sự. Báo cáo tập sự sẽ được bình chọn và công nhận bởi đơn vị thực hành. Phần bình chọn, nhận xét của đơn vị tập sự sẽ được tổng hợp từ kiến ​​thức, kĩ năng và kết quả làm việc của nghiên cứu sinh và được chấm theo thang điểm 10.

2. Tỉ dụ về phiếu bình chọn, nhận xét tập sự tốt nghiệp doanh nghiệp số 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ………

PHÒNG BAN…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ, BÌNH LUẬN QUỐC TẾ

Họ và tên người chỉ dẫn đào tạo: ………………………………………………………

Đơn vị thực hành: ……………………………………………… .. …………………………………………………….

Dế yêu liên hệ: ………………………………………………………………………………………………

Tên sinh viên tập sự: ………… .. MSSV: ……………………

Thời gian tập sự: Từ ngày …………………… .tới ngày ………….

nội dung được xếp hạng

Tốt

Khá

công cụ, công cụ

Ít hơn

Thực hiện nội quy làm việc trong doanh nghiệp.

thực hành thái độ

tinh thần kỷ luật

Tác phong

Chuyên môn

Khả năng chấm dứt công tác

Khả năng hòa nhập và thích nghi với công tác.

Năng động và thông minh trong công tác.

Nhận xét chung:……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… ..

Điểm bình chọn tập sự (theo thang điểm 10): …………………….

XÁC NHẬN CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI QUẢN LÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Doanh nghiệp Phiếu phản hồi Thực tập Tốt nghiệp Số 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ………

PHÒNG BAN…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc————-

CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ

Họ và tên của người tập sự: …………………………………………………….

Đơn vị thực hành: …………………………………………………………………………………………………… ..

Dế yêu liên hệ: …………………………………………………………………………………………… ..

Tên đơn vị tập sự: ………………………………………………………… .. MSSV: …………………….

Thời gian tập sự: Từ …………………… tới …………………….

Bảng bình chọn, nhận xét giai đoạn tập sự tại doanh nghiệp:

nội dung được xếp hạng

Tốt

Khá

công cụ, công cụ

Ít hơn

Thực hiện nội quy làm việc trong doanh nghiệp.

thực hành thái độ

tinh thần kỷ luật

Tác phong

Chuyên môn

Khả năng chấm dứt công tác

Khả năng hòa nhập và thích nghi với công tác.

Năng động và thông minh trong công tác.

Nhận xét chung:………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

XÁC NHẬN CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY(Ký, ghi rõ họ tên)

…………,tháng ngày 5…….NGƯỜI QUẢN LÝ(Ký, ghi rõ họ tên)

Điểm bình chọn tập sự (theo thang điểm 10): …………………….

4. Phiếu bình chọn tập sự tốt nghiệp số 3

ĐƠN VỊ: ………………………………………………

…………………… ..

…………………… ..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên người tập sự: ……………………. ………… ..

Lớp: ……………………. 5 học:……………………..

Đơn vị thực hành: ……….… ………………………………………………….

Thời gian tập sự: Từ ngày ……………………. chạm đến …………………………

1. Tuân thủ các nội quy, quy chế của cơ quan:

………………………………………………………………………………………………………

2. Tinh thần học tập:

………………………………………………

3. Quan hệ và giao tiếp trong đơn vị:

……………………………………………………………….

4. Điểm bình chọn: …………………….

Chứng nhận của cơ quan, đơn vị tập sự.

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

…………., Ngày 2012

Cố vấn

(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Phiếu phản hồi tập sự tốt nghiệp

Mẫu 1:

Đơn vị thực hành: ……………………………………………………………………………………………….

Giáo viên chỉ dẫn thực hành: ……………………………………………………………………………………………………….

Học trò: ………………………………………………………………………………………………….

Lớp: …………………………………………………………………………………………………………

Trường đại học: …………………………………………………………………………………………………….

Tiết thực hành: …………………………………………………………………………………………………

Nội dung của đợt tập sự: ……………………………………………………………………………………………….

Nhận xét:

– Trong thời kì tập sự tại ……………………. cho rằng…. Đến giờ ….. học viên ………… đã nhất tâm chấp hành nội quy của …………, phấn đấu học hỏi, tích cực mày mò, mày mò về hoạt động, tổ chức và tài liệu của đơn vị để dùng cho cho công việc dò la luận văn của mình.

– Nội dung thể hiện trong khóa luận của học viên … thích hợp với tình hình của đơn vị.

Dạng 2:

Chúng tôi công nhận rằng Nguyễn Văn A đã có thời kì tập sự tại doanh nghiệp TNHH ……………… Mỹ chỉ cần khoảng từ ………… .. tới ………… và có 1 số nhận xét về anh như sau:

+ Siêng năng, siêng năng, đoàn luyện thường xuyên, kỹ càng

+ Khả năng hiểu công tác nhanh, áp dụng tốt lý thuyết vào thực tiễn

+ Chăm chỉ học tập và cầu tiến trong công tác

+ Vui tính, gần gũi với các anh chị em trong doanh nghiệp.

Chúng em bình chọn rất cao kết nghiệp báo cáo tập sự môn học …………… .. này của anh / chị.

6. Biểu mẫu phản hồi của giảng sư

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ………

PHÒNG BAN…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc————-

NHẬN XÉT CỦA NỮ HƯỚNG DẪN

Họ và tên học trò: ………………………………………………………………………………………… ..

Mã sinh viên: ………………………………………………………………………………………………

Lớp: ………………………..

Sinh viên …………………… .. đã chấm dứt báo cáo tập sự tốt nghiệp theo đúng quy định

– Về nội dung: Tập nhớ gồm 3 chương:

Chương I: ……………………………………………………………………………………………………

Chương Hai: ………………………………………………………………………………………………… ..

Chương III: …………………………………………………………………………………………………….

Nội dung báo cáo cân đối, có đầy đủ phụ lục, bảng biểu minh họa, bố cục gọn nhẹ, văn phong nhất quán.

– Về nhận thức: Có thái độ hăng hái và đoàn luyện, phấn đấu mày mò thực tiễn công tác kế toán. Cầu tiến trong học tập.

Kết luận: Cho phép sinh viên nộp luận văn tốt nghiệp và báo cáo tập sự

Dấu câu trong từ: ………………………

……….., tháng ngày 5… người chỉ dẫn

Mời độc giả cùng tham khảo phân mục giáo dục trong bài báo biểu mẫu Xin vui lòng.

  • Mẫu Thư Cảm Ơn Dùng Trong Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp
  • Đơn xin tập sự
  • Thư giới thiệu của sinh viên đi tập sự.

#Mẫu #lời #nhận #xét #thực #tập #tốt #nghiệp

Vik News