Mẫu nhận xét môn Khoa học theo thông tư 22

By | March 8, 2024

Mẫu nhận xét môn Khoa học theo thông tư 22

Mẫu nhận xét môn Khoa học theo thông tư 22 dành cho thầy cô giáo nhận xét trong học bạ của học trò. Mời các bạn cùng tham khảo cụ thể mẫu nhận xét học bạ môn Khoa học lớp 4 theo Thông tư 22 tại đây. Nhận xét môn Khoa học lớp 1,2,3,4,5 theo thông tư 22

STT

Nội dung nhận xét

1

KH1

Biết giữ giàng đồ dùng học tập

2

KH10

Cần tự giác học tập

3

KH11

Chủ động thắc mắc, phát biểu quan điểm

4

KH12

Chưa chủ động thắc mắc, phát biểu quan điểm

5

KH13

Chưa sẵn sàng đầy đủ đồ dùng học tập

6

KH14

Chưa có tinh thần tự giác trong nhiệm vụ được giao

7

KH15

Chưa chấm dứt bài tập ở nhà

8

KH16

Chưa hăng hái tham dự hoạt động giáo dục

9

KH17

Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập

10

KH18

Có nỗ lực trong học tập

11

KH19

Có văn minh trong học tập

12

KH2

Biết giúp bạn học tập

13

KH20

Hiểu bài và làm bài đầy đủ

14

KH21

Hoàn thành các đề nghị học tập, đoàn luyện ở trường, lớp

15

KH22

Hoàn thành công tác được giao

16

KH23

Hoàn thành nhiệm vụ được giao

17

KH24

Lắng tai cô giáo giảng trong giờ học

18

KH25

Tập hợp, lắng tai trong giờ học

19

KH26

Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy định học tập

20

KH27

Tiếp thu bài chậm

21

KH28

Tiếp thu bài nhanh

22

KH29

Tự giác học tập

23

KH3

Biết cộng tác với bạ

24

KH30

Tự giác tham dự vào công tác nhóm

25

KH31

Tự xếp đặt thời kì học tập cân đối

26

KH32

Tự tin, chủ động trong các cảnh huống học tập

27

KH4

Biết kiếm tìm sự viện trợ lúc gặp vấn đề trong học tập

28

KH5

Cần chấm dứt nhiệm vụ được giao

29

KH6

Cần dạn dĩ, tự tin phát biểu quan điểm hơn nữa

30

KH7

Cần hăng hái chủ động trong học tập

31

KH8

Cần hăng hái tham dự hoạt động giáo dục

32

KH9

Cần hăng hái tự học

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho thầy cô giáo của mục Tài liệu.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #nhận #xét #môn #Khoa #học #theo #thông #tư

Mẫu nhận xét môn Khoa học theo thông tư 22

Mẫu nhận xét môn Khoa học theo thông tư 22 dành cho thầy cô giáo nhận xét trong học bạ của học trò. Mời các bạn cùng tham khảo cụ thể mẫu nhận xét học bạ môn Khoa học lớp 4 theo Thông tư 22 tại đây. Nhận xét môn Khoa học lớp 1,2,3,4,5 theo thông tư 22

STT

Nội dung nhận xét

1

KH1

Biết giữ giàng đồ dùng học tập

2

KH10

Cần tự giác học tập

3

KH11

Chủ động thắc mắc, phát biểu quan điểm

4

KH12

Chưa chủ động thắc mắc, phát biểu quan điểm

5

KH13

Chưa sẵn sàng đầy đủ đồ dùng học tập

6

KH14

Chưa có tinh thần tự giác trong nhiệm vụ được giao

7

KH15

Chưa chấm dứt bài tập ở nhà

8

KH16

Chưa hăng hái tham dự hoạt động giáo dục

9

KH17

Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập

10

KH18

Có nỗ lực trong học tập

11

KH19

Có văn minh trong học tập

12

KH2

Biết giúp bạn học tập

13

KH20

Hiểu bài và làm bài đầy đủ

14

KH21

Hoàn thành các đề nghị học tập, đoàn luyện ở trường, lớp

15

KH22

Hoàn thành công tác được giao

16

KH23

Hoàn thành nhiệm vụ được giao

17

KH24

Lắng tai cô giáo giảng trong giờ học

18

KH25

Tập hợp, lắng tai trong giờ học

19

KH26

Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy định học tập

20

KH27

Tiếp thu bài chậm

21

KH28

Tiếp thu bài nhanh

22

KH29

Tự giác học tập

23

KH3

Biết cộng tác với bạ

24

KH30

Tự giác tham dự vào công tác nhóm

25

KH31

Tự xếp đặt thời kì học tập cân đối

26

KH32

Tự tin, chủ động trong các cảnh huống học tập

27

KH4

Biết kiếm tìm sự viện trợ lúc gặp vấn đề trong học tập

28

KH5

Cần chấm dứt nhiệm vụ được giao

29

KH6

Cần dạn dĩ, tự tin phát biểu quan điểm hơn nữa

30

KH7

Cần hăng hái chủ động trong học tập

31

KH8

Cần hăng hái tham dự hoạt động giáo dục

32

KH9

Cần hăng hái tự học

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho thầy cô giáo của mục Tài liệu.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #nhận #xét #môn #Khoa #học #theo #thông #tư