Mẫu phiếu làm bài thi trắc nghiệm Tổng hợp các mẫu phiếu làm bài thi trắc nghiệm đúng chuẩn

By | March 8, 2024

Mẫu phiếu làm bài thi trắc nghiệm Tổng hợp các mẫu phiếu làm bài thi trắc nghiệm đúng chuẩn

Phiếu trả lời trắc nghiệm gồm 8 dạng, dùng để làm đề thi trắc nghiệm, gồm họ tên, thông tin và các trường của thí sinh để thí sinh điền vào ô trả lời đúng. Với 8 dạng đề này sẽ giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo. Tài liệu bao gồm: Phiếu 40 câu, Phiếu 40 câu tự luận, Phiếu 45, Phiếu 50, Phiếu 60, Phiếu 100, Phiếu 120 câu dùng trong bài thi tổ hợp, Phiếu 160 câu. . Vậy mời quý thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Vik News: Phiếu trả lời trắc nghiệm gồm 40 câu hỏi

Phiếu trả lời trắc nghiệm gồm 40 câu hỏi (Multiple Choice & Essay)

Phiếu trả lời trắc nghiệm gồm 45 câu hỏi

Phiếu trả lời trắc nghiệm gồm 50 câu hỏi

Phiếu trả lời trắc nghiệm gồm 60 câu hỏi

Phiếu trả lời trắc nghiệm 100 câu hỏi

Phiếu trả lời trắc nghiệm gồm 120 câu hỏi

Phiếu trả lời trắc nghiệm 160 câu hỏi TRẢ LỜI CÂU HỎI CHO CHÚNG TÔI Kiểm tra Chuyên đề kiểm tra, kiểm tra Ôn thi tốt nghiệp THPT Ngày ……………… Nơi ở: ……………… Họ và tên: …… .. …………………………. Chữ ký: …………..

đầu tiên

41

81

121

2

42

82

122

3

43

83

123

4

44

84

124

5

45

85

125

6

46

86

126

7

47

87

127

số 8

48

88

128

9

49

89

129

mười

50

90

130

11

51

91

131

thứ mười hai

52

92

132

13

53

93

133

14

54

94

134

15

55

95

135

16

56

96

136

17

57

97

137

18

58

98

138

19

59

99

139

20

60

100

140

21

61

101

141

22

62

102

142

23

63

103

143

24

64

104

144

25

65

105

145

26

66

106

146

27

67

107

147

28

68

108

148

29

69

109

149

30

70

110

150

31

71

111

151

32

72

112

152

33

73

113

153

34

74

114

154

35

75

115

155

36

76

116

156

37

77

117

157

38

78

118

158

39

79

119

159

40

80

120

160

Tổng số câu đã làm: 160 câu. Tổng số câu Chính xác: ………… Đánh giá: Được ………./ Không đạt …………… GS1 (Họ tên và chữ ký) … ……………. GS2 (Họ tên và chữ ký) … …………….

#Mẫu #phiếu #làm #bài #thi #trắc #nghiệm #Tổng #hợp #các #mẫu #phiếu #làm #bài #thi #trắc #nghiệm #đúng #chuẩn

Phiếu trả lời trắc nghiệm gồm 8 dạng, dùng để làm đề thi trắc nghiệm, gồm họ tên, thông tin và các trường của thí sinh để thí sinh điền vào ô trả lời đúng. Với 8 dạng đề này sẽ giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo. Tài liệu bao gồm: Phiếu 40 câu, Phiếu 40 câu tự luận, Phiếu 45, Phiếu 50, Phiếu 60, Phiếu 100, Phiếu 120 câu dùng trong bài thi tổ hợp, Phiếu 160 câu. . Vậy mời quý thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Vik News: Phiếu trả lời trắc nghiệm gồm 40 câu hỏi

Phiếu trả lời trắc nghiệm gồm 40 câu hỏi (Multiple Choice & Essay)

Phiếu trả lời trắc nghiệm gồm 45 câu hỏi

Phiếu trả lời trắc nghiệm gồm 50 câu hỏi

Phiếu trả lời trắc nghiệm gồm 60 câu hỏi

Phiếu trả lời trắc nghiệm 100 câu hỏi

Phiếu trả lời trắc nghiệm gồm 120 câu hỏi

Phiếu trả lời trắc nghiệm 160 câu hỏi TRẢ LỜI CÂU HỎI CHO CHÚNG TÔI Kiểm tra Chuyên đề kiểm tra, kiểm tra Ôn thi tốt nghiệp THPT Ngày ……………… Nơi ở: ……………… Họ và tên: …… .. …………………………. Chữ ký: …………..

đầu tiên

41

81

121

2

42

82

122

3

43

83

123

4

44

84

124

5

45

85

125

6

46

86

126

7

47

87

127

số 8

48

88

128

9

49

89

129

mười

50

90

130

11

51

91

131

thứ mười hai

52

92

132

13

53

93

133

14

54

94

134

15

55

95

135

16

56

96

136

17

57

97

137

18

58

98

138

19

59

99

139

20

60

100

140

21

61

101

141

22

62

102

142

23

63

103

143

24

64

104

144

25

65

105

145

26

66

106

146

27

67

107

147

28

68

108

148

29

69

109

149

30

70

110

150

31

71

111

151

32

72

112

152

33

73

113

153

34

74

114

154

35

75

115

155

36

76

116

156

37

77

117

157

38

78

118

158

39

79

119

159

40

80

120

160

Tổng số câu đã làm: 160 câu. Tổng số câu Chính xác: ………… Đánh giá: Được ………./ Không đạt …………… GS1 (Họ tên và chữ ký) … ……………. GS2 (Họ tên và chữ ký) … …………….

#Mẫu #phiếu #làm #bài #thi #trắc #nghiệm #Tổng #hợp #các #mẫu #phiếu #làm #bài #thi #trắc #nghiệm #đúng #chuẩn