Mẫu phiếu sinh hoạt hè 2022 (5 mẫu) Phiếu giới thiệu sinh hoạt hè

By | March 9, 2024

Phiếu sinh hoạt hè là biểu mẫu được giáo viên tổng phụ trách đội trường lập ra để giới thiệu chuyển đoàn viên thanh niên về sinh hoạt hè tại địa phương nơi các em sinh sống.

Mẫu phiếu giới thiệu sinh hoạt hè cần trình bày đầy đủ những thông tin từ quốc hiệu tiêu ngữ đến tên phiếu giới thiệu cùng với tên trường, thông tin chi tiết học sinh, nơi sinh hoạt đoàn, thời gian sinh hoạt và cuối cùng là nhận xét của ban chấp hành chi đoàn. Sau khi kết thúc thời gian sinh hoạt hè, địa phương sẽ đưa ra nhận xét về quá trình sinh hoạt hè của các em để nộp lại cho nhà trường.

Phiếu giới thiệu sinh hoạt hè – Mẫu 1

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG………….

…….ngày … tháng ….năm…….

PHIẾU GIỚI THIỆU SINH HOẠT HÈ

Kính gửi: BCH Đoàn xã …………………………………………………………………………

Thực hiện công văn số ……… ngày…. tháng ….năm 20…..của HĐĐ huyện ………….v/v triển khai hoạt động hè cho thiếu nhi năm 20…..

Liên đội trường ………… xã ……………….. gới thiệu:

Em:……………………………………………… Lớp:…………………………………..

Con ông (bà):………………………………………………………………………………

Thôn:……………………………………………………………………………………….

Xã …………………………………………………………………………………………………………….

Kết quả năm học: Học lực:………………………….. Hạnh kiểm:……………………

Về tham gia sinh hoạt tại thôn:……………………… Xã ……………………………………

Từ ngày ………………………………đến ngày…………………………………………………………

Đề nghị BCH Đoàn xã ………….quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ và thông báo kết quả với Liên đội trường.

TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT KẾT QUẢ

Kính gửi Liên đội trường:……………………………………………………………

BCH Đoàn Xã:………………………………………………………………………..

Xác nhận em:……………………………………………….. về tham gia sinh hoạt tại địa phương từ ngày……… Tháng…..….. năm……… đến ngày…….. tháng……… năm…..….

Nhận xét ưu, khuyết điểm:…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

….. ngày…… tháng…… năm…… Xác nhận của Đoàn xã

T.M BCH CHI ĐOÀN

Phiếu sinh hoạt hè – Mẫu 2

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG…………………………… ………….., ngày…tháng…năm…

PHIẾU SINH HOẠT HÈ——

Kính gửi: ……………………………………………

BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI TRƯỜNG……………………….

Trân trọng giới thiệu:

Em: ………………………………………………………… Sinh năm: …………………………….

Trú quán tại: ……………………………………………………………………………………………

Đang sinh hoạt tại chi Đoàn (chi Đội) …………………………………………. thuộc Đoàn (Liên đội) trường

Về sinh hoạt hè tại địa phương từ ngày….tháng….năm…. đến hết ngày….tháng…năm…..

TM. BCH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG

PHẦN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Của Chi đoàn (khu dân cư): …………………………

đối với em: ……………………………………………………………………………………………..

1. Tham gia (hay không tham gia) hoạt động: ………………………………………………….

2. Thời gian tham gia (đầy đủ, không đầy đủ): …………………………………………………

3. Kết quả:

– Thành tích nổi bật: ………………………………………………………………………………….

– Hạn chế: ………………………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐOÀN CẤP XÃ TM. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

Phiếu sinh hoạt hè – Mẫu 3

BCH ĐOÀN HUYỆN…………BCH ĐOÀN TRƯỜNG………….* * *

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

PHIẾU NHẬN XÉT SINH HOẠT HÈ

Kính gửi: BCH Đoàn xã………………………………………………………..

BCH Đoàn trường…………..giới thiệu: đồng chí: …………………………. là đoàn viên Chi đoàn…………….. thuộc Đoàn trường…………..

Về sinh hoạt hè tại địa phương.

Thời gian từ ………. đến ………..

Đề nghị các đồng chí trong BTV Đoàn xã phối hợp quản lí và đánh giá đoàn viên trong thời gian sinh hoạt hè tại địa phương.

Nhận xét về việc tham gia sinh hoạt của ĐV: Có tham gia sinh hoạt (Xuất sắc, Khá, Yếu, Kém)hoặc Không tham gia sinh hoạt; Đề nghị tuyên dương (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………..,Ngày ….. tháng ….. năm………

BCH Đoàn xã(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

………, ngày ……tháng …….. năm ……..

T/M BCH Đoàn TrườngBí thư(đã ký)

Phiếu sinh hoạt hè – Mẫu 4

SỞ GD&ĐT…………………………PHÒNG GD&ĐT………….……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU SINH HOẠT HÈ

Họ và tên: …………………………………………………………………………

Học sinh lớp: …………………………… Trường …….…………………………

Nơi ở: …………………….……………………….………………………………

Đăng ký sinh hoạt tại: ………………………….………………………..………..

NHỮNG ĐIỀU HỌC SINH CẦN CHÚ Ý

1. Các em có trách nhiệm tham gia sinh hoạt hè ở địa phương vui tươi lành mạnh và an toàn, cần tập trung vào những nội dung sau:

  • Đăng ký tham gia sinh hoạt và tích cực hưởng ứng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao do Ban chỉ đạo hè địa phương tổ chức.
  • Tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở nơi mình sinh hoạt như: Tham gia các hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích … Tham gia tổng vệ sinh môi trường tại nơi em ở. Tham gia các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”: Giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc đài tưởng niệm liệt sĩ…

2. Trong bất cứ hoạt động nào, các em cũng phải thể hiện phẩm chất của học sinh văn minh – thanh lịch: Nói lời hay làm việc tốt; chấp hành nội quy công cộng; vâng lời ông, bà, cha, mẹ và thương yêu các anh, chị, em.

3. Đầu năm học 20…. – 20…., các em nộp phiếu này có nhận xét và xác nhận của Ban chỉ đạo hè địa phương cho thầy (cô) chủ nhiệm mới để thông báo kết quả và thành tích hoạt động hè năm 20…..

T/M BGH TRƯỜNG …………………………

HIỆU TRƯỞNG

….……………………………

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA BCĐ HOẠT ĐỘNG HÈ ĐỊA PHƯƠNG

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA BCĐ HÈ PHƯỜNG

….…………, ngày…tháng…năm…..

T/M BCĐ HÈ TỔ DÂN PHỐ…….(Ký và ghi rõ họ tên)

Phiếu sinh hoạt hè – Mẫu 5

BCH ĐOÀN XÃ ………

BCH TRƯỜNG …………

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

GIẤY GIỚI THIỆU SINH HOẠT HÈ NĂM 20….

Kính gửi: – BCH Đoàn xã …………………………………………………

– BCH Chi đoàn thôn: …………………………………………..

BCH Chi đoàn trường ,…………….. giới thiệu em (Đ/c)……………………………… Sinh ngày :…./…../……..Xóm: ……………… Là đoàn viên (đội viên ,thiếu niên, nhi đồng) thuộc chi đội, (lớp)……. Về sinh hoạt tại chi đoàn thôn…………………từ ngày ………. đến ngày ………….

Vậy đề nghị BCH Đoàn xã tiếp nhận và giới thiệu em: ………………………….về tham gia sinh hoạt tại chi đoàn theo đúng quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ghi chú:

Hạn nộp về chi đoàn trước ngày 01/6/20

Nhận phiếu từ chi đoàn từ ngày 31/8 -05/9/20….

Nộp về trường từ ngày 05/9 – 10/9/ 20….

TM.BCH CHI ĐOÀN TRƯỜNG …………

BÍ THƯ

NHẬN XÉT CỦA BCH CHI ĐOÀN THÔN……………… KHI KẾT THÚC HÈ

NỘI DUNG

NGÀY THÁNG THAM GIA HOẠT ĐỘNG

XẾP LOẠI

Ngày tham gia hoạt động

`Tổng số buổi tham gia các hoạt động do chi đoàn tổ chức

Nhận xét, đánh giá, đề nghị của BCH Chi đoàn sau quá trình tham gia sinh hoạt hè tại thôn:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

TM. BCH CHI ĐOÀN THÔN

BÍ THƯ

TM. BCH ĐOÀN XÃ

BÍ THƯ

Tổng hợp: Vik News