Mẫu quyết định công nhận trưởng thành Đoàn 2022

By | March 8, 2024

Mẫu quyết định công nhận trưởng thành đoàn là mẫu quyết định công nhận tuổi đoàn viên. Thư quyết định mô tả rõ ràng các thành viên đã được công nhận là lãnh đạo. Bạn đọc có thể xem nội dung chi tiết tại đây và tải về quyết định công nhận sự trưởng thành của liên quân.

Công nhận sự trưởng thành của công đoàn có nghĩa là công đoàn tôn trọng những đóng góp của các thành viên đối với công đoàn và ghi nhận sự rèn luyện và trưởng thành của các thành viên. Trong quy trình công nhận trưởng thành đoàn, mẫu quyết định công nhận trưởng thành đoàn là rất cần thiết để đoàn viên bình xét và quyết định. Dưới đây là quy trình và thủ tục mở rộng đoàn bằng ứng dụng mới nhất. Xin lưu ý.

1. Mẫu quyết định công nhận trưởng thành đoàn

Các hình thức quyết định công nhận sự trưởng thành của công đoàn

Liên đội Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Ban liên lạc trường …..——-

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namđộc lập-Tự do-Hạnh phúc—————— con số: … … … … .. … … … … .., buổi chiều … . tháng … . năm … .

quyết địnhVề việc công nhận sự trưởng thành của liên minh—————

Tiêu chuẩn của Hiệp hội trường học ………………………………………. .

– Căn cứ Điều 4 Chương I Điều lệ Hội Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,

– Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Liên đoàn Thanh niên.

– Xem xét số thư chính thức. …………… Ngày … tháng …. năm … … . ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

– Dựa trên một quá trình khát vọng, đào tạo và cam kết của thành viên.

quyết định

Điều 1.

Lời cảm ơn …. Kể từ ngày 26 tháng 3 các đồng chí sau đây được cử làm đoàn viên.

Điều 2.

Chịu trách nhiệm thi hành quyết định này là ban tổ chức – đội ngũ, ban chấp hành công đoàn viên chức và các đồng chí nêu tại Điều 1.

Ủy ban Tiêu chuẩn Liên đoàn Trường học TMBảo vệ

2. Các quy trình và thủ tục cho sự phát triển của liên minh

– Ban chủ nhiệm hội thanh niên chuẩn bị hội viên từ 30 tuổi trở lên (đối với người không thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở trực thuộc hoặc không sinh hoạt trong cơ sở chuyên trách của hội) hàng năm và thông báo cho hội .. . Thành viên này biết.

– Nếu thành viên trên 30 tuổi, chi nhánh triệu tập họp để tìm hiểu nhu cầu của thành viên. Nếu đoàn viên có nguyện vọng tiếp tục tham gia hoạt động đoàn thì xem xét cho phép đoàn viên dưới 35 tuổi tiếp tục tham gia hoạt động đoàn. Nếu đoàn viên muốn trở thành chủ tịch công đoàn, chi đoàn lập danh sách, báo cáo với ban chấp hành đoàn thanh niên cơ sở, cân nhắc và quyết định trở thành chủ tịch công đoàn đối với đoàn viên.

Lễ mừng tuổi cần được chuẩn bị chu đáo, trang trọng, tạo không khí thân mật. Trường hợp đoàn viên trưởng thành là đoàn viên ưu tú trong buổi lễ đón tuổi thì những đảng viên nổi tiếng đó cũng phải được kết nạp và trải qua lớp bồi dưỡng khai giảng.

3. Chương trình United Coming-of-Age

– Mỹ thuật.

– Biện minh cho việc giới thiệu đại biểu.

– Giới thiệu ngắn gọn về hoạt động của nhóm thanh niên và những thành tích, đóng góp của các thành viên trưởng thành.

– “Giấy chứng nhận trưởng thành hợp tác” và quà tặng kỷ niệm (nếu có) cho đoàn viên trưởng thành (dưới dạng Giấy chứng nhận trưởng thành hợp tác xã được cấp ở cấp công đoàn xác định sự trưởng thành của đoàn viên).

– Thành viên đã thành niên (hoặc đại diện thành viên) phát biểu cảm nghĩ.

-Đại diện đoàn viên đang sinh hoạt đoàn phát biểu.

– Đại diện cấp ủy và các đồng chí đại diện phát biểu ý kiến.

– Chấm dứt.

Với những điều trên, Vik News đã gửi phiên bản mới nhất về quyết định công nhận sự trưởng thành của Đội Thiếu niên Liên quân năm 2022.

Mời quý độc giả cùng tham khảo tại chuyên mục. Thủ tục hành chính trong bài báo hình dạng Xin vui lòng.

Tổng hợp: Vik News