Mẫu số 01a-LĐTL: Bảng chấm công 2022

By | March 9, 2024

Bạn cần một mẫu bảng chấm công đơn giản nhưng đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho nhân viên của mình, dù nghỉ phép, nghỉ không lương đều được ghi chép đầy đủ theo đúng quy định. Dữ liệu lớn có dạng bảng tính ban hành kèm theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC và Thông tư 133/2016 / TT-BTC của Bộ Tài chính quy định hệ thống kế toán của doanh nghiệp. Chúng tôi muốn áp dụng 01a-LDTL. Bạn có thể xem và tải Mẫu bảng chấm công nhân viên tại đây.

Theo dõi thời gian là một nhiệm vụ thường xuyên và rất quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp, cơ sở hoặc tổ chức nào. Bảng chấm công thường được tạo trong bảng tính Excel hoặc Word. Khi điền vào bảng chấm công của công ty cần đảm bảo một số tiêu chí nhất định để không xảy ra tình trạng tính lương sai cho nhân viên. Dưới đây là Mẫu số Đây là mẫu 01a-LDTL. Bảng tính doanh nghiệp vừa và nhỏ theo thông tư 133 và 200. Bạn chỉ có thể tải xuống để sử dụng cho mục đích kinh doanh.

  • Bảng chấm công trong Excel
  • thời gian biểu bằng tiếng anh
  • Bảng chấm công mẫu cho thời gian làm thêm
  • Bảng thanh toán tiền thưởng
  • Bảng thanh toán thuê ngoài

1. Bảng chấm công là gì?

Bảng chấm công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá sự chăm chỉ, cần cù và thái độ tích cực của người lao động trong mọi cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp thông qua việc theo dõi ngày làm việc thực tế, ngày nghỉ phép, nghỉ phép để hưởng các chế độ an sinh xã hội. .

Theo dõi thời gian không phải là rất quan trọng đối với một số mô hình kinh doanh, nhưng nó rất quan trọng để xây dựng một doanh nghiệp đáng tin cậy và lâu dài.

2. Cách đo thời gian

Các công ty, đơn vị hoặc tổ chức khác nhau có các phương pháp theo dõi thời gian khác nhau, tùy thuộc vào mô hình hoạt động và loại hình công việc của họ.

  • Điểm danh theo ngày: Nhân viên ghi thời gian trước và sau khi bắt đầu ca làm việc. Mỗi ngày làm việc được tính bằng một ký hiệu xác định trước trên bảng chấm công. Nếu một nhân viên chạy hai nhiệm vụ vào các thời điểm khác nhau trong ngày, thì việc theo dõi thời gian được thực hiện theo biểu tượng của nhiệm vụ chiếm nhiều thời gian nhất. Trong các công ty sử dụng hình thức theo dõi thời gian này, nhân viên thường làm việc trong giờ làm việc (thường là 8 giờ mỗi ngày). Dựa vào thời gian biểu hàng ngày, người phụ trách đối chiếu và tính toán thời gian biểu hàng tháng.
  • Theo dõi thời gian theo giờ (hoặc theo ca): Khối lượng công việc của người lao động được tính thời gian theo ký hiệu được đánh dấu trên ca, và số giờ làm việc được ghi theo ký hiệu tương ứng bên cạnh. Đây là một định dạng theo dõi thời gian khá linh hoạt áp dụng cho các công ty có nhân viên bán thời gian, trong đó khối lượng công việc được tính theo giờ và ngày làm việc được chia thành nhiều ca khác nhau.

3. Ví dụ mới về bảng chấm công theo Thông tư 107/2017 / TT-BTC

Mẫu số 01a-LĐTL: Bảng chấm công

đơn vị:… … … … … … … … … … … … … … … ..

Số mô hình C01-HD

phần:… … … … … … … … … … … … … … …

Mã QHNS: ……………………………………………

lịch trình

có thể làm được… … …

con số:… … … … … … .

không

tên và họ

ngày trong tháng

mở

Ngày thứ nhất

2

số ba

ba mươi đầu tiên

số lương theo giờ

số ngày nghỉ không lương

số phúc lợi an sinh xã hội

tất cả các

rõ ràng

Ngày thứ nhất

2

số ba

…..

ba mươi đầu tiên

32

33

34

thêm vào

ngày tháng … . năm…

Giám đốc điều hành

(Ký, họ tên)

nhiệm vụ

(Ký, họ tên)

chỉ huy

(Ký, họ tên)

Dấu câu:

– lương giờ

+

– Họp, nghiên cứu

thời gian

– Bị ốm, chăm sóc

ô

– Nghỉ bù

NB

– Tôi bị ốm

– nghỉ phép không lương

không

– vận chuyển

ts

– ngừng chuyển động

giống cái

– Tai nạn

10 tỷ

– cưỡng bức lao động

chì

– Vào những ngày nghỉ

máu

4. Ví dụ mới về bảng chấm công theo Thông tư 133/2016 / TT-BTC

Mẫu tờ khai được ban hành số 133/2016 / TT-BTC.

đơn vị:… … … … … … … … … … … …

Địa chỉ:… … … … … … … … … … … …

Mẫu # 01a-LDTL(Công bố theo Quy tắc thi hành số 133/2016 / TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính)

lịch trình

có thể làm được… … … … .

Lâu đài tên và họ Mức lương hoặc cấp bậc chức vụ ngày trong tháng mở Ngày thứ nhất 2 số ba ba mươi đầu tiên số lượng phúc lợi trả lương theo sản phẩm số lương theo giờ Nghỉ hưu, nghỉ việc hưởng 100% lương Số lần nghỉ không lương và nghỉ phép… % lương số phúc lợi an sinh xã hội tất cả các rõ ràng Ngày thứ nhất 2 số ba ba mươi đầu tiên 32 33 34 35 36 phép cộng: ngày tháng năm….. người quản lý(Ký, họ tên) phụ trách(Ký, họ tên)

Người phê duyệt(Ký, họ tên)

Dấu câu:

Nội dung sản phẩm: SP – Vào những ngày nghỉ: máu – Lương theo giờ: + – Họp, nghiên cứu: thời gian – Đau ốm, chăm sóc: ô – Nghỉ bù: thận trọng – bệnh: dì – Nghỉ phép không lương: to lớn – vận chuyển ts – ngừng chuyển động giống cái – Tai nạn 10 tỷ – Các cuộc hẹn làm việc: làm việc

5. Nộp phiếu theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC

đơn vị:… … … … … … … … … … … …

Địa chỉ:… … … … … … … … … … … …

Số mô hình: 01a – LDTL(ban hành theo Thông báo số 200/2014 / TT-BTCNgày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài chính)

lịch trình

có thể làm được… … … … .

Lâu đài tên và họ tình dục lương hoặc Các lớp họcđịa điểm ngày trong tháng mở Ngày thứ nhất 2 số ba ….. ba mươi đầu tiên không sự chi trảsản phẩm không sự chi trảThời gian không bỏ việc của một người ngừng tận hưởng 100% lương số kỳ nghỉ làm việc, nghỉ việc Hưởng ….% lương

không có một thời gian tuyệt vời bảo hiểm xã hội

tất cả các rõ ràng Ngày thứ nhất 2 số ba ….. ba mươi đầu tiên 32 33 34 35 36 thêm vào người quản lý(Ký, họ tên) phụ trách(Ký, họ tên) ngày tháng năm…..Người phê duyệt(Ký, họ tên)

Dấu câu:

– Nội dung SP:- Lương theo giờ:- Đau ốm, chăm sóc:- bệnh:- vận chuyển:- Tai nạn: SP+ôdìts10 tỷ – Vào những ngày nghỉ- Họp, nghiên cứu:- Nghỉ bù- nghỉ phép không lương- ngừng chuyển động- cưỡng bức lao động

máuthời gianthận trọngto lớngiống cáilàm việc

6 mẫu mô tả thời gian theo Quyết định 48/2006 / QĐ-BTC:

đơn vị:… … … … … … … … ..

phần:… … … … … … … …

Số mô hình: 01a-LDTL(ban hành theo QĐ số 48/2006 / QĐ-BTCNgày 14 tháng 9 năm 2006 Bộ trưởng BTC)

lịch trình

có thể làm được… .

Lâu đài tên và họ Mức lương hoặc cấp bậc chức vụ ngày trong tháng mở Ngày thứ nhất 2 số ba ba mươi đầu tiên số lượng phúc lợi trả lương theo sản phẩm số lương theo giờ Nghỉ hưu, nghỉ việc hưởng 100% lương Số lần nghỉ không lương và nghỉ phép… % lương số phúc lợi an sinh xã hội tất cả các rõ ràng Ngày thứ nhất 2 số ba ba mươi đầu tiên 32 33 34 35 36 thêm vào ngày tháng năm….. người quản lý(Ký, họ tên) phụ trách(Ký, họ tên) Người phê duyệt(Ký, họ tên)

Dấu câu:

Nội dung sản phẩm: SP – Vào những ngày nghỉ: máu – Lương theo giờ: + – Họp, nghiên cứu: thời gian – Đau ốm, chăm sóc: ô – Nghỉ bù: thận trọng – bệnh: dì – Nghỉ phép không lương: to lớn – vận chuyển ts – ngừng chuyển động giống cái – Tai nạn 10 tỷ – Các cuộc hẹn làm việc: làm việc

Mời bạn đọc tham khảo phần Kế toán thuế trong phần Biểu mẫu.

Tổng hợp: Vik News