Mẫu sổ chi đội

By | March 8, 2024

Mẫu sổ chi đội là mẫu sổ biên chép lại toàn thể công đoạn hoạt động về học tập, về văn nghệ, thể thao của các chi đội, sổ chi đội được dùng trong các trường tiểu học, trung học cơ sở lúc còn là thành viên của đội thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh. Mẫu nêu rõ những hoạt động chủ điểm theo tháng, theo kỳ của chi đội. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu sổ chi đội tại đây.

  • Chỉ dẫn cách ghi sổ chi đội
  • Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn tụ ưu tú vào Đảng
  • Mẫu yêu cầu Kết nạp Sum họp

1. Mẫu sổ chi đội số 1

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN……..

LIÊN ĐỘI………………..

Chi đội:………………..

……., ngày……tháng ……5 ………

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI

5 học: ……………

Bữa nay, ngày…….tháng……5……. tại …………………………………

Khai mạc Đại hội Chi đội TNTP Hồ Chí Minh Chi đội……………………

Thành phần đại biểu gồm:

* Đại biểu mời:

* Đại biểu chính thức Đại hội có:…………………….đội viên/tổng số.

(Vắng:……………., có lí do:………………, ko có lí do:……………)

Nội dung đại hội:

1. Bạn…………………………………… điều khiển thực hiện nghi lễ Đại hội: Chào cờ, hát Quốc ca, Đội ca, hô đáp khẩu hiệu Đội.

2. Bạn……………………. …………….tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Chủ tịch đoàn, thư ký đại hội. Phát biểu khai mạc Đại hội.

* Chủ tịch đoàn Đại hội:

* Thư ký đại hội:

3. Bạn ………………………………… thay mặt Chủ tịch đoàn phê chuẩn 3́o cáo tổng kết 5 học ……… và Chương trình công việc đội 5 học…………(có văn 3̉n kèm theo).

4. Thảo luận, góp ý các chỉ tiêu phương hướng công tác Đội và phong trào thiếu nhi 5 học: 2016-2017.

5. Biểu quyết và đăng ký các chỉ tiêu, danh hiệu thi đua (Bằng hình thức giơ tay):

6. Phát biểu của địa biểu hoặc phụ trách Chi đội:

– Ý kiến phát biểu đại biểu…………………………………………………………..

– Ý kiến phát biểu của Thầy (cô) giáo …………………………phụ trách Chi đội

7. Bầu BCH Chi đội mới:

– Chủ tịch Đoàn giới thiệu cơ cấu, tiêu chuẩn BCH chi đội 5 học mới (biểu quyết phê chuẩn bằng hình thức giơ tay).

– Giới thiệu, ứng cử, đề cử các 3̣n tham dự vào BCH Chi đội, chốt danh sách bầu cử (biểu quyết bằng hình thức giơ tay).

– Bầu Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ tay (có danh sách kèm theo).

– Ban kiểm phiếu làm việc: Tiến hành bầu cử; Công bố kết quả bầu cử: các 3̣n có tên sau đây trúng cử vào BCH Chi đội 5 học: ………… (có biên 3̉n bầu cử kèm theo).

1……………………………………..

2……………………………………..

3……………………………………..

4……………………………………..

5……………………………………..

– Mời BCH Chi đội mới ra mắt và Chi đội trưởng phát biểu nhận nhiệm vụ.

8. Bầu đại biểu dự Đại hội Liên đội:

1………………………………………………….

2………………………………………………….

3………………………………………………….

– Thông qua quyết định phân bổ số lượng đại biểu đi dự đại hội Liên đội.

– Giới thiệu cơ cấu, tiêu chuẩn đại biểu và thực hiện các bước như bầu BCH Chi đội (biểu quyết phê chuẩn bằng hình thức giơ tay), đoàn đại biểu ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Chi đội.

9. Bạn……………………………….lên phê chuẩn nghị quyết của Đại hội.

10. Chào cờ, bế mạc Đại hội.

Đại hội đã kết thúc tốt đẹp vào lúc………giờ……….phút cùng ngày.

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI

NĂM HỌC…………….

I. CHỦ ĐỀ “Thiếu nhi Việt Nam”

Vâng lời Bác dạy

Làm ngàn việc tốt

Mừng Đại hội Đoàn”

II. NỘI DUNG

1. Chương trình 1: Kiêu hãnh truyền thống,tiếp bước cha anh.

– Thực hiện phong trào “Em yêu lịch sử Việt Nam”, tham dự tốt các hoạt động do liên đội tổ chức chào mừng các ngày lễ mập trong 5.

– Tiếp tục tiến hành phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua tiến hành tốt 5 điều Bác Hồ dạy”… tham dự phong trào “Kế hoạch bé”, tham dự quyên góp sách vở, đồ dùng học tập cho thiếu nhi miền núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực gian khổ.”Xây dựng tình bạn đẹp, nói ko với bạo lực học đường”; ko nói tục, chửi thể.

– Tham gia các hoạt động hướng về biển đảo quê hương trong thiếu nhi phê chuẩn khai triển phong trào “Em yêu biển đảo Việt Nam”, viết thư gửi đến chiến sĩ biên thuỳ, hải đảo.

– Tham các hoạt động giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho thiếu nhi, đặc thù là luật giao thông. Tham gia các hoạt động tuyên truyền, bình thường Luật trẻ con; tham dự góp ý xây dựng các văn bản quy phạm luật pháp về trẻ con, bảo vệ, và giáo dục trẻ con.

– Tận dụng truyền thông đa dụng cụ, internet chuyên dụng cho cho công việc giáo dục thiếu nhi. Tham gia viết tin, bài phản ảnh hoạt động của chi đội gửi về liên đội để tổng hợp đăng trên website của liên đội, tham dự tốt trường học kết nối . Tăng cường phong trào “Đọc và tuân theo báo Đội” trong thiếu nhi. Tham gia tốt chương trình phát thanh học đường do liên đội cắt cử.

Chỉ tiêu về Hạnh kiểm:

SS

Tốt

%

Khá

%

TB

%

Yếu

%

Ghi chú

32

23

71.9

9

28.1

0

0.0

2. Chương trình 2: Luyện rèn kiến thức, vững bước mai sau.

– Phát huy tính chủ động, thông minh và đề cao vai trò tự học tập, tự đoàn luyện, tự tu dưỡng của mỗi đội viên, thiếu nhi. “Học đi đôi với hành”, “Học bản chất – Thi nghiêm chỉnh”. Duy trì và tăng trưởng mẫu hình hoạt động của các câu lạc bộ học tập, khuyến khích thiếu nhi hăng hái, chủ động trang bị những tri thức về ngoại ngữ, tin học; định hướng cho đội viên tiếp cận sử dụng internet, mạng xã hội chuyên dụng cho nhu cầu học tập, tiêu khiển lành mạnh; Tham gia cuộc thi viết thư UPU 5 2017

– Tiếp tục tăng cường hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học gần gũi, học trò hăng hái“. Xây dựng tiểu ban cán sự bộ môn rà soát truy bài 15 phút đầu giờ, cắt cử đôi bạn cùng tiến, mỗi đội viên đăng ký thi đua trong 5 học về học lực hạnh kiểm.Trong mỗi tiết học hăng hái tham dự phát biểu xây dựng bài, sẵn sàng bài và làm bài đầy đủ trước lúc tới lớp.

– 100% đội viên tham dự sinh hoạt 15 phút đầu giờ, ko bỏ giờ, bỏ tiết, giảm thiểu thấp nhất hiện tượng đi trễ.

Chỉ tiêu học lực

SS

Giỏi

%

Khá

%

TB

%

Yếu

%

Ghi chú

32

7

21.9

16

50.0

9

28.1

0

0.0

3. Chương trình 3: Vui khỏe an toàn, học nghìn điều hay.

Tham gia các hoạt động tuyên truyền về Luật an toàn giao thông, văn hóa giao thông, đội viên trong chi đội tham dự giao thông an toàn; 100% đội viên tiến hành tốt phòng chống đuối nước và bạo lực học đường.

– Tăng cường các hoạt động tham dự gìn giữ vệ sinh vật học đường, trồng, , bảo vệ cây xanh, thu gom, vứt rác đúng nơi quy định; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường.

– Tổ chức và tham dự các hoạt động giáo dục về văn hóa dân gian, trò chơi dân gian, tổ chức “Liên hoan em yêu dân ca”, “Liên hoan các trò chơi dân gian”… tham dự nghĩa địa liệt sỹ tại địa phương.

– Sử dụng đồ chơi an toàn, ko có chất độc hại, tham dự các trò chơi online có ý nghĩa giáo dục như đoạt được vũ môn, Tham gia phong trào thể dục thể thao do nhà trường tổ chức.

Chỉ tiêu: Tham gia đầy đủ các phong trào do nhà trường liên đội tổ chức, ko có đội viên vi phạm nội qui điều cấm, an toàn giao thông.

4. Chương trình 4: Xây dựng Đội mạnh, tiến bước lên Đoàn.

-Triển khai chương trình đoàn luyện đội viên theo quy định, tổ chức rà soát, bình chọn và xác nhận các chuyên hiệu nghiên túc, chất lượng. Chỉ tiêu 100% đội viên đạt các chuyên hiệu.

– Tham gia tốt hội thi kĩ năng chuyên môn Đội cấp trường chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Chú trọng công việc xây dựng nền nếp, thi đua hằng tuần, tháng, kỳ và 5 học

Chỉ tiêu

100% đội viên đạt các chuyên hiệu hạng nhị trở lên (Chuyên hiệu An toàn giao thông, Nhà sử học bé dại, Chăm học, lang y bé dại, Nghi thức đội viên, Hữu hảo quốc tế…).

– Tham gia xây dựng công trình mầm non chào mừng Đại Hội Đoàn.

– Xây dựng quỹ đội 20.000 đồng/ đội viên/5 học.

– Chi đội đạt danh hiệu: Chi đội mạnh

Trên đây là chương trình công việc đội và phong trào thiếu nhi 5 học ………….

Tổng phụ trách

Phụ trách Chi đội

TM.BCH CHI ĐỘI

Chi đội trưởng

2. Mẫu bìa sổ chi đội

3. Mẫu sổ chi đội số 2

TIÊU CHUẨNDANH HIỆU CHI ĐỘI MẠNH

(5 tiêu chuẩn)

***

1. Có chương trình công việc chi tiết và tiến hành với chất lượng cao chương trình kế hoạch đề ra.

2. Ban chỉ đạo Chi đội và các nhóm nòng cột hoạt động có hiệu quả. Có đủ sổ sách và những dụng cụ cần phải có chuyên dụng cho hoạt động Đội.

3. Có nhiều vẻ ngoài khích lệ đội viên học tập, có chí ít 30% số đội viên xếp loại văn hóa từ khá giỏi trở lên, ko có đội viên nào xếp loại yếu, kém.

4. Số đông kết đoàn, thân ái, có nhiều giải pháp giúp nhau tu dưỡng, đoàn luyện; có số đội viên xếp loại đạo đức khá, tốt từ 80% trở lên. Không có đội viên xếp loại đạo đức yếu, kém.

5. Duy trì nền nếp sinh hoạt Chi đội, có quỹ Chi đội, lập quỹ “Vì bạn nghèo”, có chí ít 1 tờ báo Thiếu niên Tiền phong. Huy động đa số đội viên tham dự công việc Sao nhi đồng, các hoạt động nhân đạo từ thiện và các hoạt động trên khu vực dân cư, hăng hái tham dự công việc phong trào của Liên đội và nhà trường, làm tốt công việc tăng trưởng đội viên mới, đội viên mập lên Đoàn. Có chí ít 50% đội viên đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”

TIỂU SỬ ANH HÙNG CHI ĐỘI MANG TÊN

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI

5 học:………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

LIÊN ĐỘI THCS …………..

Chi đội: ………………………..

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI

5 học:…………………….

Bữa nay, ngày ……..tháng………5 …………tại …………………………………………………….

Khai mạc Đại hội Chi đội TNTP Hồ Chí Minh Chi đội ………………………………………………..

Thành phần đại biểu gồm:

Đại biểu mời: ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Đại biểu chính thức Đại hội có: …………đội viên/tổng số……….

(Vắng: …………, hợp lí do: ……………., ko hợp lí do: ……………)

Nội dung Đại hội:

1. Bạn ……………………………………điều kiển Chào cờ (theo Nghi thức Đội)

2. Bạn …………………………………..tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, Chủ tịch đoàn, thư kí Đại hội. Phát biểu mở đầu Đại hội.

Chủ tịch đoàn Đại hội:

– …………………………………………………………………………………………………………………..

– …………………………………………………………………………………………………………………..

– …………………………………………………………………………………………………………………..

Thư kí Đại hội có:

– …………………………………………………………………………………………………………………..

– …………………………………………………………………………………………………………………..

3. Bạn ………………………………………thay mặt Chủ tịch đoàn đọc báo cáo tổng kết công việc Đội và phong trào thiếu nhi 5 học ………………………và bản phương hướng hoạt động 5 học ………………………..(có văn bản kèm theo).

4. Thảo luận, góp ý các mục tiêu phương hướng công việc đội và phong trào thiếu nhi 5 học:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

5. Biểu quyết và đăng kí các mục tiêu, danh hiệu thi đua (bằng vẻ ngoài giơ tay).

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

6. Phát biểu của đại biểu hoặc đảm trách Chi đội:

– Quan điểm phát biểu của anh (chị) ………………………………………………… tổng đảm trách Đội.

– Quan điểm phát biểu của anh (chị) …………………………………………………. đảm trách Chi Đội.

7. Bầu BCH Chi đội mới:

– Chủ tịch đoàn giới thiệu cơ cấu, tiêu chuẩn BCH Chi đội 5 học mới (biểu quyết phê chuẩn bằng vẻ ngoài giơ tay).

– Giới thiệu, ứng cử, đề cử các bạn tham dự vào BCH Chi đội, chốt danh sách bầu cử (biểu quyết phê chuẩn bằng vẻ ngoài giơ tay).

– Bầu ban kiểm phiếu bằng vẻ ngoài giơ tay (có danh sách kèm theo).

– Ban kiểm phiếu làm việc: Tiến hành bầu cử; Ban bố kết quả bầu cử: các bạn có tên sau đây đắc cử vào BCH Chi đội 5 học ……………………(có biên bản bầu cử kèm theo).

1…………………………………………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………………………………………..

4…………………………………………………………………………………………………………………..

– Mời BCH Chi đội mới ra mắt và Chi đội trưởng phát biểu nhận nhiệm vụ.

– Mời BCH Chi đội 5 học ………………………lên nhận quà lưu niệm.

8. Bầu đại biểu đi dự Đại hội Liên đội: (nếu có)

Thông qua quyết định phân bổ số lượng đại biểu đi tham gia Đại hội Liên đội.

Giới thiệu cơ cấu, tiêu chuẩn đại biểu và tiến hành các bước như bầu BCH Chi đội (biểu quyết phê chuẩn bằng vẻ ngoài giơ tay), đoàn đại biểu ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Chi đội.

9. Mời bạn ………………………………………lên đọc Nghị quyết của Đại hội.

10. Lễ chào cờ bế mạc Đại hội.

Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp vào khi ……… giờ cùng ngày.

TM. Chủ tịch đoàn(Ký tên) Thư kí Đại hội(Ký tên)

Mời các bạn cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin của mẫu sổ chi đội

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục huấn luyện trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #sổ #chi #đội

Vik News