Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022

By | March 9, 2024

Vik News xin gửi đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp năm học 2022 hiện tại tới bạn đọc. Mẫu đơn xin công nhận giấy xác nhận nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí năm 2022 bạn có thể tham khảo tại đây.

Phiếu đăng ký xét tuyển trình độ đại học mới nhất năm 2022 được ban hành theo Phụ lục IX của Công văn 1523 / BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức kỳ thi đào tạo trình độ đại học năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 19 tháng 4 năm 2022. Nội dung của mẫu đơn xin nhập học năm học 2022 như sau. Thông tin cá nhân thí sinh, thông tin xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo, sự đồng ý và chữ ký của thí sinh trúng tuyển …. Mọi thông tin chi tiết vui lòng tải qua bài viết dưới đây.

  • Các tài liệu cần thiết để đăng ký nhập học khóa học
  • Đơn đăng ký thi Abitur
  • Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia

1. Đơn xin Công nhận Chứng chỉ Abitur vào năm 2022

Phòng Giao dục va đao tạo… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

mật khẩu mở khóa:

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Namđộc lập-Tự do-Hạnh phúc————-

Đăng ký đánh giáôChuyển đổi cấp độ NG A

(Thí sinh dự thi chỉ để lấy kết quả xét tuyển cao đẳng, đại học thì không phải khai theo mẫu này. MộtNói cách khác Học sinh nộp đơn này đến nơi thí sinh nộp Phiếu đăng ký thi Tú tài Quốc gia.))

A. Giao tiếp tin rằng cá nhân

1. Họ, chữ đệm và tên của người tham gia (Viết bằng chữ in hoa có dấu, chẳng hạn như giấy khai sinh)

Giới tính (nhập 1 cho nữ, 0 cho nam)

2. Hai chữ số cuối của ngày, tháng và năm sinh ra

(Nếu ngày sinh nhỏ hơn 10, hãy nhập 0. trái) buổi chiều tháng năm

3. Nơi sinh (Tỉnh hoặc Thành phố):

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………

4. Dân tộc (Viết bằng chữ):

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………………

5. ID / số đăng ký cư trú(Viết mỗi số vào ô)

6. Người tham gia làm nghề tự do (dChâu ÁTrưng bày “X” trong hộp nếuNói cách khác sinh miễn phí)

7. Số nhận dạng từ cơ sở dữ liệu toàn ngành

tôi. Thông tin công nhận bằng cấp

8. Điểm trung bình toàn khóa 1 năm 12: ………………………….

9. Cuối năm học lớp 12: hoạt động: ………………………………………… .. Học lực: ……………………………………… ..

10. Các loại hình giáo dục phổ thông: (đánh dấu “X” vào ô thích hợp) GDTX THPT

Đối với các hình thức giáo dục bổ sung, phải ghi rõ năm hoàn thành cấp trung học phổ thông.

11. Những người được miễn thi cuối kỳ: (Nếu được miễn thi cuối kỳ, hãy đánh dấu “X” vào ô thích hợp)

12. Thêm Điểm thưởng:

– Abitur hoặc Abitur, hạng:… ., thêm: … ..

– Giải thưởng trong các kỳ thi do ngành giáo dục tổ chức hoặc phối hợp với các chuyên ngành khác của Nhà nước trở lên cấp THCS (xét chọn các giải cao nhất), gồm:

+ Thi Giỏi các môn Văn hóa: ………………………………………. ….., điểm cộng: …………………………;

+ Thi thực hành (vật lý, hóa học, sinh học), thi nghệ thuật; các môn thể thao; Hội thi Giáo dục Quốc phòng và Hội thao; cuộc thi khoa học kỹ thuật; Viết thư quốc tế: giá ……………, Ưu điểm: ………..

– Trình độ ngoại ngữ: ………….., điểm cộng: …………..

– Chứng chỉ Tin học: ………………………………………. …; Điểm cộng: …………………………

– Tổng số điểm đã cộng: ……………………………………… . (04 chấm trở xuống)

13. Loại ưu tiên tốt nghiệp (điền các ký hiệu theo loại hướng dẫn):…

tất cả các. tài liệu đính kèm

1. Chứng chỉ nghiên cứu: …………………………

không

2. Giấy khai sinh (Sao chép):… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

không

3. Bằng tốt nghiệp cấp 3 hoặc cấp 3 (Sao chép): …………..

không

4. Giấy chứng nhận miễn thi tú tài: …………………………………. …..

không

5. Giấy chứng nhận miễn thi môn Ngoại ngữ: …………..

không

6. Trình độ chuyên môn: ……………………………………… ………………………………………………………………………………

không

7. Giấy chứng nhận vượt qua kỳ thi: …………………………………… …..

không

8. Trình độ ngoại ngữ (GDTX):… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

không

9. Chứng chỉ Kỹ thuật Máy tính (GDTX):… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

không

10. Xác nhận đặt chỗ: ……………

không

11. CÁC GIẤY TỜ KHÁC (NẾU CÓ): ………………………………….. …………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………… ………………………………………

D. Bảo hành

Tôi xác nhận rằng thông tin trong đơn xin cấp bằng trung học này là đúng sự thật. Nếu sai tôi sẽ xử lý theo quy định hiện hành.

bản ghi nhớ: Yêu cầu thay đổi hoặc bổ sung chứng chỉ sẽ không được chấp nhận sau ngày thi.

Ngày … tháng … năm 2022Chữ ký của ứng viên

ngày tháng… .tháng… 2022Người nhận(Ký và ghi rõ họ tên)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày … tháng … năm 2022chỉ huysự đăng ký(đã ký và đóng dấu)… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. Những lưu ý khi viết chứng chỉ hoàn thành khóa học

mặt sau:

Nguyên tắc Bỏ phiếu Phê duyệt Cấp độ

tôi. Ưu tiên bằng tốt nghiệp trung học

Các ứng cử viên thuộc một trong các loại:

Số 1 Khu vực số 1: Không cộng điểm ưu tiên..

Cũng được gọi là bình thường. Biểu tượng: D1

khu vực thứ hai thứ hai: cũ0,25 điểm đối với thí sinh thuộc một trong các trường hợp sau:

– Người tàn tật trong chiến tranh, bệnh binh và cựu chiến binh tàn tật chiếm ít hơn 81% việc làm hiện có (chỉ có bằng đại học). Trẻ em tàn tật do chiến tranh, bệnh binh và trẻ em khuyết tật do chiến tranh chiếm dưới 81% tổng số trẻ em khuyết tật. Anh hùng quân đội nhân dân, anh hùng lao động. Biểu tượng: D2-TB2

– Con anh hùng chiến sĩ, con anh hùng lao động, con bà mẹ Việt Nam anh hùng. Biểu tượng: D2-CAH

– Thiểu số. Biểu tượng: D2-TS2

– Người Kinh, cộng đồng đặc biệt khó khăn, biên giới, cộng đồng an toàn khu và chương trình 135 Việt Nam Người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam với hộ khẩu / hộ khẩu thường trú trên 3 năm (tính đến thời điểm kiểm tra) thuộc địa bàn đầu tư của chương trình 135 Việt Nam Khu vực đồng bằng ven biển theo quy định của Thủ tướng Chính phủ đương nhiệm và các cộng đồng đặc biệt khó khăn trên đảo; Tại các thành phố trực thuộc trung ương vùng I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, học tại các trường phổ thông không thuộc khu vực đô thị của thành phố trực thuộc trung ương, tối thiểu là 2/3 (2/3 ) tại các trường đại học. Biểu tượng: D2-VS2

– Người bị nhiễm chất độc hóa học Con của người bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, giảm khả năng độc lập trong sinh hoạt, làm việc do tiếp xúc với chất độc hóa học. Biểu tượng: Chỉ D2

– Tính đến thời điểm dự thi phải từ 35 tuổi trở lên (đối với người dự thi GDTX). Biểu tượng: D2-T35

3. Vùng 3: Cộng 0,5 điểm cho thí sinh thuộc một trong các môn sau:

– Người thuộc cộng đồng dân tộc thiểu số thường trú / hộ gia đình thuộc cộng đồng đặc biệt khó khăn, biên giới, cộng đồng an toàn khu được đầu tư của Chương trình 135; cộng đồng đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ hiện hành; Theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, nhóm dân tộc thiểu số và cộng đồng dân cư khu vực I, II, III ở miền núi học tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc nội trú không thuộc quận, huyện thuộc thành phố trực thuộc trung ương. Biểu tượng: D3TS3

– Các đối tượng như người tàn tật, ốm đau, bệnh tật, người bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (đối với trường đại học). Biểu tượng: D3-TB3

– Con liệt sĩ, con khuyết tật, ốm đau, người có công, ốm đau, tàn tật giảm trên 81%. Biểu tượng: D3 CLS

* Thí sinh có nhiều tiêu chí ưu tiên chỉ tính ở tiêu chí cao nhất.

II. Chỉ điểm khuyến mãi

Ngày thứ nhất. Giải thưởng Cá nhân cho Học sinh Xuất sắc các môn Văn hóa Lớp 12:

– Hạng nhất, nhì, ba cấp quốc gia hoặc hạng nhất cấp địa phương:

2,0 điểm.

– Giải phụ nữ cấp liên bang hoặc giải nhì cấp tiểu bang:

1,5 điểm.

– Hạng 3 cấp địa phương:

1,0 điểm.

2. Giải thưởng cá nhân và đồng đội cho các thí nghiệm thực tế trong vật lý, hóa học và sinh học. các cuộc thi nghệ thuật; các môn thể thao; Hội thi Giáo dục Quốc phòng và Hội thao; cuộc thi khoa học kỹ thuật; Thư tín quốc tế tổ chức ở cấp đại học, tổ chức trong lĩnh vực giáo dục hoặc hợp tác với các chuyên ngành trên cấp địa phương:

– Nhất, nhì, ba cấp tỉnh hoặc huy chương vàng cấp tỉnh: 2,0 điểm.

– Giải Thành tích cấp Quốc gia hoặc Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia lần thứ 2, 4 hoặc Huy chương Bạc: 1,5 điểm.

– Huy chương đồng 3 sao hoặc đồng: 1,0 điểm.

* Giải đồng đội chỉ được tính cho các cuộc thi quốc gia và điểm cộng thêm giống như cho các cuộc thi cá nhân.

* Học sinh đạt nhiều giải thưởng sẽ chỉ nhận được điểm tổng cao nhất.

số ba. Kiếm được Chứng chỉ nghề nghiệp (CCN) hoặc Bằng tốt nghiệp Trung cấp (BTC):

– Tốt (CCN) / Xuất sắc và Tốt (BTC):

2,0 điểm.

– Cấp quá trình (CCN) / Quá trình và điểm trung bình (BTC):

1,5 điểm.

– Trung bình:

1,0 điểm.

4. Học sinh trình độ cao hơn có Chứng chỉ Ngoại ngữ A hoặc Bậc 1 theo Hệ thống ngoại ngữ sáu bậc dùng cho Việt Nam trở lên. Chứng chỉ Tin học A hoặc Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản trở lên: Mỗi loại chứng chỉ được cộng 1,0 điểm.

* Điểm khuyến khích tối đa cho các mục 1,2,3,4 trên từ 4,0 điểm trở xuống.

* Điểm 1,2,3,4 Điểm kinh phí nêu dưới đây được bảo lưu trong toàn trường.

III. lưu ý: Thí sinh tự do theo § 6 là thí sinh theo § 12 b câu 1 của Quy chế thi. Mục 7 của phiếu đăng ký dự thi chỉ áp dụng cho thí sinh dự thi năm lớp 12, một “mã định danh toàn ngành cơ sở dữ liệu” do các trường THPT cung cấp.

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. tập huấn trong bài báo hình dạng Xin vui lòng.

Tổng hợp: Vik News