Phiếu đề xuất thiết bị – công cụ làm việc 2022

By | March 9, 2024

Vik News muốn giới thiệu một “biểu mẫu đề xuất công cụ và triển khai” nhằm thu hút các đề xuất cung cấp thêm thiết bị hoặc công cụ để thực hiện công việc hiệu quả hơn. Trước khi yêu cầu thiết bị bổ sung cho công việc, bạn phải gửi yêu cầu thiết bị và nhập thông tin cần thiết vào biểu mẫu. Mời độc giả xem thông tin chi tiết tại đây và tải về Biểu mẫu đề xuất thiết bị – Công cụ hành động.

  • Hồ sơ bổ nhiệm viên chức
  • Ứng dụng xử lý đơn
  • Đơn xin bổ nhiệm sĩ quan theo mẫu

1. Đề xuất Thiết bị – Công cụ là gì?

Ứng dụng Thiết bị và Công cụ Làm việc được sử dụng để hỗ trợ công việc và yêu cầu các thiết bị và công cụ khác giúp bạn thực hiện công việc hiệu quả hơn. Trong quá trình thiết kế, biểu mẫu yêu cầu bổ sung thiết bị và dụng cụ phải được điền đầy đủ thông tin liên quan được yêu cầu trên biểu mẫu để làm cho quá trình đề xuất hiệu quả hơn.

Ứng dụng Hỗ trợ Thiết bị và Công cụ Làm việc là để yêu cầu hỗ trợ về thiết bị làm việc để hoàn thành tốt hơn tiến độ và hiệu quả công việc. Định dạng của biểu mẫu đề xuất thiết bị và dụng cụ làm việc rất phổ biến trong các tổ chức hoặc công ty để giúp nhân viên đẩy nhanh nhu cầu công việc tổng thể của họ bằng cách đơn giản hóa quy trình đề xuất thiết bị và dụng cụ làm việc.

Ngoài đơn xin sử dụng xe công cụ phục vụ trong quá trình làm việc, đơn xin sử dụng xe công được gửi đến các bộ phận liên quan để xin sử dụng xe riêng theo mẫu do cá nhân tự điền. Đơn xin sử dụng xe công phải có thông tin rõ ràng về người xin, lý do, thời gian sử dụng và nếu cần thì phải được chấp thuận.

2. Báo giá mua sắm thiết bị

Mẫu đề xuất mua sắm thiết bị được các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng rất rộng rãi khi mua thiết bị, dụng cụ, v.v. Cần thiết cho hoạt động của tổ chức và các nhân viên làm việc trong đó.

đơn vị… … ..

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Đề xuất mua tài sản của đơn vị

đến:… … … .

Phòng / ban tiếp theo ………………………………………. …………………………. Chúng tôi đề nghị mua các tài sản sau:

Lâu đài

danh sách tài sản

giải thích cụ thể

Định lượng

lưu ý

Ngày thứ nhất

2

số ba

4

5

6

Kính gửi Giám đốc Phê duyệt!

người xin việc (Ký, họ tên)

trưởng Bộ phận (Ký, họ tên)

kế toán trưởng (Ký, họ tên)

Tìm một Giám đốc (Ký, họ tên)

3. Đề nghị mua

Mẫu báo giá được tạo ra để đề xuất với bộ phận thu mua thiết bị của công ty danh sách các sản phẩm mà bộ phận, phòng ban cần bổ sung.

đơn vị… … ..

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do-Hạnh phúc

đề nghị mua hàng

đến:… … … .

người xin việc:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Tiêu đề:… … … … … … … … … …

phần:… … … … … … … … … … … .

Nội dung đề xuất: …………..

Lâu đài

tên sản phẩm

Định lượng

mục đích

lưu ý

Ngày thứ nhất

2

số ba

4

5

6

Kính gửi Giám đốc Phê duyệt!

người xin việc (Ký, họ tên)

trưởng Bộ phận (Ký, họ tên)

kế toán trưởng (Ký, họ tên)

Tìm một Giám đốc (Ký, họ tên)

4. Báo giá mua vật tư

Mẫu đơn mua nguyên vật liệu dưới đây cũng có đầy đủ thông tin cần thiết để chào bán hàng hóa và thiết bị, nhưng mẫu đơn mua nguyên liệu hơi khác so với đề nghị mua hàng mẫu hoặc đề nghị mua thiết bị theo mẫu tên. Trình đọc đã tải xuống có thể chỉnh sửa nó để phù hợp với các thủ tục hành chính của tổ chức.

đơn vị… … ..

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Đề xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, hàng hóa

Lâu đài:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

đơn vị: … … … … … … … … … … … … … … … … .

Lý do nhập khẩu nguyên vật liệu, hàng hóa: ……………………………………. .. ……………………………………………………………………………………

Lâu đài

Tên vật liệu, tên sản phẩm

Định lượng

đơn giá

lưu ý

Ngày thứ nhất

2

số ba

4

5

6

Kính gửi Giám đốc Phê duyệt!

người xin việc(Ký, họ tên)

trưởng Bộ phận(Ký, họ tên)

kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Tìm một Giám đốc(Ký, họ tên)

5. Báo giá thiết bị – Thực hiện # 1

Đề xuất thiết bị - Thiết bị làm việc 2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo ……………

trường học … … … … … ..

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

….., ngày tháng năm …

Thiết bị văn phòng biểu mẫu đề xuất

Kính gửi: Hiệu trưởng …

Người ủng hộ: ………

Tổ chuyên viên / phòng ban: …………………………

Đã sử dụng:… … … … … … … … … .

Đề xuất cho thiết bị văn phòng:

Lâu đài

tên thiết bị văn phòng

Định lượng

Ghi chú

người xin việc kế toán viên hiệu trưởng

6. Đề xuất Thiết bị – Thực hiện # 2

logo công ty

Tên công ty: ……………………………………….. ……………Địa chỉ:… … … … … … … … … … … … … …Điện thoại:… … … … … … … … … … … … .

Trích dẫn mẫu

buổi chiều:… /… /…

đến: Giám đốc công ty

* Nội dung đề xuất: ………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……. ……..

* Nhân viên được đề cử: ………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………………………… …………… ………………………………………………………………………

* Các bộ phận: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

* Các mặt hàng / văn phòng phẩm / thiết bị / dụng cụ được cung cấp: giá chưa có VAT

Lâu đài

Tên thương hiệu / STICE / bất động sản / CCDC

Định lượng

Ngày thứ nhất

2

số ba

4

5

6

*Giải thích: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

* Thời gian chạy:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Kính gửi Giám đốc Phê duyệt!

người xin việc(Ký, họ tên) trưởng Bộ phận(Ký, họ tên) kế toán trưởng(Ký, họ tên) Tìm một Giám đốc(Ký, họ tên)

7. Thủ tục Mua Bất động sản và Thiết bị

7.1. Yêu cầu mua hàng đối với các doanh nghiệp và tổ chức

Hầu hết các công ty và tổ chức có vốn lớn và hoạt động mạnh trên thị trường hiện nay đều đầu tư đầu tiên vào cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất, bao gồm trang thiết bị, máy móc và nguyên vật liệu cho các phòng ban, trụ sở chính của công ty, v.v.

Mặt khác, tất cả các công ty và tổ chức đều sở hữu lượng tài sản và thiết bị khổng lồ. Chỉ riêng một trụ sở đã có hàng triệu máy móc thiết bị, còn các chi nhánh khác hỗ trợ công việc và hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, mỗi hạng mục đều có ngày hết hạn và thời hạn sử dụng cụ thể, vì vậy bạn nên thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa chúng để tiết kiệm chi phí đầu tư mua tài sản mới thay vì sửa chữa chúng. .

Điều này cho thấy các doanh nghiệp, tổ chức ngày nay có nhu cầu mua sắm tài sản, thiết bị rất lớn và thường xuyên. Những người chịu trách nhiệm trực tiếp và chịu trách nhiệm về vấn đề này cần đệ trình các yêu cầu sửa chữa và bán hàng, sau đó được gửi trực tiếp đến các quản lý bộ phận để phê duyệt và xem xét, sau đó được chuyển đến Ban Giám đốc hoặc quản lý cấp cao để phê duyệt và ký.

7.2. trích dẫn

Đề xuất là bước tiếp theo trong quy trình sửa chữa tài sản và thiết bị sau khi đề xuất được Ban / Cán bộ công chức ký.

Dựa trên cơ sở lý luận và tiêu chí của đề xuất mua và sửa chữa, người chịu trách nhiệm về vấn đề này cần tìm và đánh giá một nhà cung cấp phù hợp trên thị trường dựa trên các yếu tố sau:

  • Chất lượng của vật liệu, hàng hóa, tài sản và thiết bị
  • Mức độ phổ biến của các thương hiệu và địa điểm
  • Các phản hồi khác của khách hàng đến nhà cung cấp
  • Dịch vụ trước và sau khi ký kết hợp đồng
  • Nhà nguyện có hợp pháp không?

Sau đó, người này lựa chọn nhà cung cấp đáp ứng các yêu cầu trên và liên hệ trực tiếp với họ để yêu cầu báo giá.

7.3. Cấu hình

Sau khi nhà cung cấp được lựa chọn và báo giá, đại diện hoặc người đại diện gặp gỡ để ký hợp đồng với thiết bị, vật liệu, vật tư và nhà cung cấp. Tiếp theo, theo yêu cầu của người yêu cầu, đơn vị cung cấp thiết bị sẽ cử nhân sự đến thực hiện việc lắp đặt để đảm bảo đã hoàn thành đúng hợp đồng theo đúng quy trình.

Trong quá trình lắp đặt, bộ phận quản lý của công ty có nhiệm vụ và trách nhiệm giám sát, theo dõi toàn bộ quá trình lắp đặt để đảm bảo không có trường hợp ngoài hợp đồng.

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, đại diện của công ty và nhà cung cấp tiếp tục thương lượng, đạt được thỏa thuận, ký giao thức lắp đặt và chấp nhận tài sản.

7.4. bảo trì và sửa chữa

Trong thời gian bảo hành và thời hạn hợp đồng, đối tác hợp tác có trách nhiệm bảo trì, sửa chữa thiết bị và tài sản của đối tác hợp đồng.

Trong đó, nhà cung cấp cử nhân viên bảo trì đến sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, hệ thống,… thuộc nhà cung cấp theo hợp đồng.

8. Làm thế nào để tôi viết một đề xuất?

Bạn đọc cần lưu ý rằng khi đưa ra lời đề nghị mua hàng hóa, thiết bị, dụng cụ thì lời đề nghị đó phải bao gồm:

– Tiêu đề và phương châm của quốc gia phải ở định dạng chính xác.

– Nêu rõ ràng, ngắn gọn nội dung thông tin đề nghị cung cấp

– Yêu cầu đề xuất: trình bày rõ nội dung đề xuất và những việc cá nhân / tổ chức / cơ sở phải làm.

– Thông tin người nộp đơn cung cấp là chính xác:

+ Cá nhân: Ghi rõ họ tên, ngày / tháng / năm, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước / hộ chiếu. Ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch, hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại; Thông tin liên hệ nếu cần thiết.

+ Tổ chức: Ghi tên tổ chức, mã số người nộp thuế, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức và người đại diện theo pháp luật của tổ chức theo giấy phép hoạt động và điều kiện thành lập.

Chúng tôi mời bạn đọc thêm về phiếu tự đánh giá Thủ tục hành chính trong bài báo hình dạng Xin vui lòng.

Tổng hợp: Vik News