Phiếu giao nhận hồ sơ 609: Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ

By | March 9, 2024

Thông điệp 609: Cấp lại Sổ BHXH do điều chỉnh nội dung ghi trên Sổ tay BHXH TP.HCM là hình thức phổ biến được sử dụng ngày càng nhiều khi nhu cầu cấp lại Sổ BHXH ngày càng tăng. Biểu mẫu này liệt kê tất cả các tài liệu bạn sẽ cần chuẩn bị khi nộp đơn xin cấp lại sổ An sinh Xã hội nếu bị hư hỏng hoặc mất mát, chẳng hạn như: Ví dụ: Phối hợp thông tin kê khai tham gia, an sinh xã hội, bảo hiểm y tế. Đón đọc và tải những mẫu mới nhất trong các bài viết sau.

1. Phiếu thu số 609: Cấp mới thẻ BHXH do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ.

Người đóng góp 609: Sổ BHXH mới do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ

Số tệp: 609 /… … … … ./VÌ THẾ

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Học bổng cho việc cung cấp tài liệu

Loại hồ sơ: Sổ cái an sinh xã hội sẽ được phát hành lạiTrung gian những gì được viết trong cuốn sách

(Thời gian yêu cầu thanh toán: 05 ngày)

1. Tên đơn vị: …………………………. Mã đơn vị: ……….. …………………

2. Điện thoại: Email:

3. Đơn đăng ký nhận thư và địa chỉ trả hàng (nếu có):

Lâu đài

Các loại tài liệu và biểu mẫu

Định lượng

tôi

Người tham gia:

Ngày thứ nhất

Tờ khai tham gia và phối hợp thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS, 01 / người)

2

Các giấy tờ liên quan đến việc hòa giải: Quyết định (văn bản) chứng minh nơi công tác; Xác định việc phân bổ các vị trí và tiền lương. Hợp đồng lao động, hợp đồng lao động và các tài liệu khác liên quan đến việc làm …

II

đơn vị:

Ngày thứ nhất

Phiếu thông tin (Bản sao Mẫu D01-TS, 01)

2

Tờ khai tham gia và phối hợp thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS, 01 / người)

Ghi chú:

1. Quy trình nộp hồ sơ:

– Các chuyên gia nộp tài liệu cho cơ sở giáo dục nơi họ làm việc hoặc cho Cơ quan quản lý an sinh xã hội.

Bất cứ ai thấy có thời gian để trả các khoản đóng góp An sinh Xã hội của họ phải nộp cho các cơ quan An sinh Xã hội trên toàn quốc.

– Trường hợp chưa điền thông tin cấp số an sinh xã hội vào sổ an sinh xã hội thì người lao động đính kèm chứng minh nhân dân / chứng minh nhân dân / hộ chiếu hoặc giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu hoặc các giấy tờ khác và điền thông tin vào mẫu TK1-TS để làm căn cứ. hoàn thành việc cấp khóa bảo hiểm xã hội Mô tả thông tin về

2. Chủ thể / Người tham gia Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tài liệu.

3. Nếu hồ sơ được nộp và kết quả được gửi qua đường bưu điện, thời hạn nộp hồ sơ sẽ được kéo dài thêm 2 ngày cho mỗi đợt.

Giá dịch vụ bưu chính công ích mà người nhận kết quả trả theo địa chỉ.

Ngày trả kết quả:… … … … ./… … … … … … ./… … … … … … .. (Nếu sau 30 ngày mà các đơn vị không nhận được hồ sơ, BHXH tỉnh sẽ chuyển hồ sơ vào kho lưu trữ.)

… … … … … … , ngày tháng năm… …

hồ sơ tiếp nhận

(Ký và ghi rõ họ tên)

người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Thủ tục đổi, cấp lại, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH hiện hành

* Cấp mới, sửa chữa, điều chỉnh thông tin an sinh xã hội

– Trường hợp cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng: Tờ khai đăng ký tham gia và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).

Chỉnh lý sổ BHXH, thông tin thẻ BHYT

– Trường hợp gộp sổ BHXH: Tờ khai tuyển sinh, phối hợp thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS); Đề xuất sổ an sinh xã hội (nếu có).

– Ngày sinh đối với trường hợp cấp lại mã số BHXH do thay đổi họ, tên; Sự phù hợp về giới tính, quốc tịch, nội dung sổ BHXH.

** Người tham gia:

– Tờ khai tham gia, phối hợp cung cấp thông tin về an sinh xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu TK1-TS).

– Các tài liệu liên quan được đính kèm như sau.

+ Nếu đã thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày sinh nhật; quan hệ tình dục; Quốc tịch: Giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh do Phòng Hộ tịch cấp và Chứng minh nhân dân / Thẻ căn cước / Hộ chiếu, nếu cần. (Ngày thứ nhất)

Nếu là đảng viên thì lý lịch đảng viên (bản chính) khi nhập cảnh.

+ Khi chuyển công tác: Quyết định chứng minh nơi làm việc (bằng văn bản). (2)

– Đối với đơn vị: khi người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị.

– Xác nhận tờ khai (TK1-TS) khi NLĐ sửa dữ liệu cá nhân trên sổ BHXH: dữ liệu chỉnh sửa phù hợp với hồ sơ quản lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công chứng, chữ ký, đóng dấu, ghi tên. . Không cần bằng chứng cho bất kỳ ai sắp xếp thời gian thanh toán An sinh Xã hội.

– Thư mục Thông tin (Mẫu D01-TS).

– Trường hợp thuê bao được gia hạn trước năm 1995 nhưng không đủ điều kiện đăng ký, nếu thời gian đóng BHXH đã ghi trên sổ BHXH: Thông báo đăng ký, điều chỉnh BHXH và thông tin BHYT (Mẫu TK1- TS) và các tài liệu liên quan dành cho tất cả những người thuộc các trường hợp sau được đính kèm.

Hồ sơ phù hợp với từng trường hợp

** Thích ứng với công việc hoặc hoạt động nặng nhọc, nguy hiểm, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm và độc hại

+ Tờ khai tham gia, phối hợp cung cấp thông tin về an sinh xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu TK1-TS);

+ Hồ sơ gửi kèm gồm một trong các giấy tờ sau: Quyết định phân công công việc và tiền lương; Hợp đồng lao động, hợp đồng lao động và các tài liệu khác liên quan đến việc điều chỉnh.

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. Thủ tục hành chính trong bài báo hình dạng Xin vui lòng.

Tổng hợp: Vik News