Sổ theo dõi tổng hợp thi đua của lớp trưởng

By | March 9, 2024

Sổ nhật ký thi đua Tổng hợp 5 học 2020 – 2021 giúp lớp trưởng dễ dãi theo dõi hơn việc tiến hành nền nếp của các thành viên trong lớp mình. Mẫu bảng tổng hợp thi đua của từng tổ trong lớp về điểm học tập, điểm quy trình, tổng điểm và xếp loại.

Mẫu vở thi đua chung của lớp trưởng.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………………….

TRƯỜNG ĐẠI HỌC …………………………….

SÁCH GIÁM SÁT CHUNG VỀ CẠNH TRANH

LỚP… – NĂM HỌC:… -…

LỚP TRƯỞNG: …………………………….

HƯỚNG DẪN CHUNG ĐỂ ĐẠT ĐIỂM THI…

♦ Tổng Điểm = Điểm Học Tập + Điểm Kỷ Luật.

♦ Tổng điểm của Đội = Tổng điểm của các thành viên trong nhóm.

♦ Thường trực của đội chung cuộc phải dùng cho vào tuần sau.

♦ Đội có số lần trước nhất nhiều nhất trong tháng sẽ được miễn trách nhiệm trong tuần tiếp theo.

♦ Tư nhân có điểm cao nhất trong tuần sẽ cộng 5 điểm, người cao thứ 2 và có nhiều tân tiến nhất trong tuần sẽ cộng 3 điểm vào tổng điểm của tuần tiếp theo. (Tiến độ tốt nhất trong tuần: 23-27 tuần trước lên top 5 tuần sau)

♦ Tư nhân có tổng điểm từ 0 trở xuống bị phê bình trước lớp và đi tuân theo sự cắt cử của GVCN.

♦ Những người có tổng điểm 3 tuần liên tục từ 0 trở xuống sẽ phải viết bản kiểm điểm (có chữ ký của phụ huynh), được gắn cờ, mời phụ huynh lên làm việc, v.v.

♦ Gicửa ải thưởng Cuối kỳ:

+ Nhất học kỳ cá biệt: ………… .đồng.

+ Tư nhân học kỳ II: ………… đồng.

+ Tư nhân xếp thứ 3 trong học kỳ: ………… đồng.

+ Số đông xếp thứ nhất học kỳ được tặng quà …………… ..

BẢNG GIÁM SÁT CHUNG TUẦN:……………………

(Từ …… /… .. tới …… /… .. ………….)

STT

TÊN

ĐIỂM HỌC ĐIỂM LINH HOẠT TỔNG ĐIỂM PHÂN LOẠI Trước tiên 2 3 4 5 6 7 Tổng điểm thi đua của tổ 1: Trước tiên 2 3 4 5 6 7 Tổng điểm của Đội 2: Trước tiên 2 3 4 5 6 7 Tổng số điểm của Đội 3: Trước tiên 2 3 4 5 6 7 Tổng điểm thi đua của tổ 4:

Nhận xét tuần …….

Thuận lợi:…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Chỗ mềm:,………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Làm thế nào để giải quyết:……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Số nhóm trong tuần: …………

Tốt hơn:……………………………………………………………………………………………………………

Thứ 2:……………………………………………………………………………………………….

Ba:……………………………………………………………………………………………………………….

Riêng tư:……………………………………………………………………………………………………………….

Yêu cầu chúc mừng tổ: ………………., Tổ: ………………. Trực tuyến

Xếp loại tư nhân trong tuần: ………… ..

Tốt hơn:……………………………………………………………………………………………………………….

Thứ 2:……………………………………………………………………………………………….

Tiến độ vượt bậc: ……………………………………………………………………………………………….

Yêu cầu chúc mừng anh có thành tựu tốt trong tuần: …………………….

Phê bình những bạn sau: ……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

.

#Sổ #theo #dõi #tổng #hợp #thi #đua #của #lớp #trưởng

Vik News