Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp Mầm Non 44 module

By | March 8, 2024

Cẩm nang Giáo dục Thường xuyên Măng non là tài liệu quan trọng dành cho các cô giáo măng non. Tài liệu này sẽ giúp các thầy cô giáo măng non áp dụng các định nghĩa về tăng trưởng thể chất vào việc trẻ măng non, để mắt nguyên lý điều độ, nguyên lý từ dễ ợt tới phức tạp giúp trẻ tăng trưởng về mọi mặt. Mời các bạn tải bộ tài liệu bồi dưỡng thường xuyên lớp mẫu giáo về sử dụng.

1. Nội dung bài học bồi dưỡng thường xuyên măng non 5 2020

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên chương trình giáo dục măng non 5 2020 gồm 44 học phần được chia theo nội dung cụ thể được thể hiện ở các phần sau. Mỗi học phần là 1 chủ đề quan trọng trong công việc giáo dục của các cơ sở giáo dục măng non trên cả nước.

Có thể chia các nội dung chính của chương trình BDTX măng non thành các nhóm sau:

– Nghiên cứu đặc điểm của trẻ con.

– Xây dựng môi trường giáo dục toàn diện cho trẻ măng non.

– Tham mưu về việc và giáo dục trẻ bé cho các bậc bố mẹ và xã hội

Kế hoạch và bí quyết giáo dục trong cơ sở giáo dục măng non.

Phần mềm các bí quyết dạy học hăng hái ở trẻ mẫu giáo.

– Phối hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

– Những người khác chứa

Giáo viên được cử đi học bồi dưỡng theo sự sắp xếp của các trường theo tiêu chuẩn chung và theo điều kiện thực tiễn của trường. Mỗi thầy cô giáo sẽ đăng ký học 1 số học phần nhất mực theo năng lực thực tiễn và đề xuất của cơ sở nơi mình giảng dạy. Xong xuôi công đoạn, thầy cô giáo cũng sẽ viết bài tổng hợp lại toàn thể kiến ​​thức đã được bồi dưỡng.

2. Giáo án bồi dưỡng thường xuyên măng non Mô đun 2020 44

MỤC LỤC MÔ ĐUN(CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO THƯỜNG XUYÊN)

Mô đun MN 1: Đặc điểm tăng trưởng thể chất – Tiêu chí và kết quả mong chờ ở trẻ mẫu giáo về tăng trưởng thể chất

Mô đun MN 2: Đặc điểm tăng trưởng tình cảm, kĩ năng xã hội – Tiêu chí và kết quả mong chờ ở trẻ mẫu giáo về kĩ năng tình cảm và xã hội

Mô-đun MN 3: Đặc điểm, Tiêu chí và Kết quả Dự định ​​của Sự Phát triển Ngôn ngữ ở Trẻ Mẫu giáo Ngôn ngữ

Mô-đun MN 4: Đặc điểm, Tiêu chí và Kết quả Dự định ​​của Sự Phát triển Nhận thức ở Trẻ Măng non Nhận thức

Mô đun MN 5: Đặc điểm, tiêu chí và kết quả mong chờ của sự tăng trưởng thẩm mỹ ở trẻ măng non về thẩm mỹ

Mô-đun MN 6: Chăm sóc trẻ măng non

Mô đun MN 7: Môi trường giáo dục cho trẻ măng non

Mô đun MN 8: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ từ 3 tới 36 tháng

Mô đun MN 9: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ từ 3 tới 6 tuổi

Mô-đun MN 10: Tham mưu về sự để mắt trong giáo dục măng non

Mô đun MN 11: Lời khuyên cho bố mẹ trong việc và giáo dục trẻ từ 3 tới 36 tháng

MN Mô-đun 12: Lời khuyên dành cho bố mẹ về việc và giáo dục trẻ con từ 3-6 tuổi

Mô đun MN 13: Phương pháp tham mưu trong giáo dục măng non cho các tổ chức xã hội

Mô đun MN 14: Phương pháp tham mưu trong giáo dục măng non cho các tổ chức xã hội

Mô-đun MN 15: Đặc điểm của Trẻ em có Nhu cầu Đặc thù

Mô đun MN 16: Chăm sóc, giáo dục và trẻ con có nhu cầu đặc trưng

Mô đun MN 17: Đồ mưu hoạch giáo dục cho trẻ từ 3 tới 36 tháng

Mô đun MN 18: Thực hiện kế hoạch giáo dục trẻ từ 3 tới 6 tuổi

Mô đun MN 19: Phương pháp kiếm tìm, khai thác, xử lý thông tin chuyên dụng cho xây dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục

Mô đun MN 20: Phương pháp dạy học hăng hái trong giáo dục măng non

Mô đun MN 21: Phần mềm các bí quyết dạy học hăng hái trong lĩnh vực tăng trưởng thể chất

Mô đun MN 22: Phần mềm các bí quyết dạy học hăng hái trong lĩnh vực tăng trưởng nhận thức

Mô đun MN 23: Phần mềm các bí quyết dạy học hăng hái trong lĩnh vực tăng trưởng tiếng nói

Mô đun MN 24: Phần mềm các bí quyết dạy học hăng hái trong lĩnh vực tăng trưởng tình cảm và kĩ năng xã hội

Mô đun MN 25: Phần mềm các bí quyết dạy học hăng hái trong lĩnh vực tăng trưởng thẩm mỹ

Mô đun MN 26: Phần mềm các bí quyết dạy học hăng hái trong tổ chức các hoạt động tiêu khiển

Mô đun MN 27: Thiết kế các hoạt động giáo dục tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và giáo dục an toàn giao thông đường bộ

Mô đun MN 28: Chỉ dẫn sử dụng thiết bị giáo dục theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu

Mô đun MN 29: Chỉ dẫn bảo dưỡng và tu sửa 1 số thiết bị giáo dục và giáo khoa dễ ợt

Mô đun MN 30: Sản xuất đồ dùng dạy học và đồ chơi thủ công

MN Mô-đun 31: Chỉ dẫn Sử dụng 1 số Chương trình Học tập và Vui chơi Phổ biến cho Trẻ Mẫu giáo

Mô-đun MN 32: Thiết kế và Sử dụng Giáo án Điện tử

Mô đun MN 33: Bình chọn trong giáo dục măng non

Mô đun MN 34: Sử dụng Chuẩn tăng trưởng trẻ 5 tuổi

Mô đun MN 35: Phương pháp nghiên cứu khoa học trong giáo dục măng non

Mô đun MN 36: Sáng kiến ​​kinh nghiệm trong giáo dục măng non

Mô đun MN 37: Quản lý lớp học mẫu giáo / nhóm lớp

Mô-đun MN 38: Dự trù mở trường măng non dân lập

Mô đun MN 39: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo

MN Mô-đun 40: Làm việc với Gia đình để Giáo dục Trẻ Mẫu giáo

Mô đun MN 41: Phối hợp giữa nhà trường với tập thể và các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ măng non

Mô đun MN 42: Sự tham dự vào các hoạt động chính trị xã hội của thầy cô giáo măng non

Mô đun MN 43: Giáo dục tăng trưởng vững bền trong giáo dục măng non

Mô đun MN 44: Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong giáo dục măng non

Mời các bạn xem toàn thể tài liệu bồi dưỡng thường xuyên Mẫu giáo, đây.

PHÂN TÍCH CÁC ĐẶC ĐIỂM THÁCH THỨC PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM

1. MỤC TIÊU

1.1. Hiểu biết

  • Hiểu được định nghĩa thể chất và các phạm trù liên can tới thể chất khái quát và đối với trẻ măng non nói riêng.
  • Hiểu được các nhân tố tác động tới sự tăng trưởng thể chất của trẻ măng non.
  • Hiểu được công dụng đối với các cơ quan trong thân thể của trẻ măng non lúc trẻ được di chuyển thể dục thể thao.

1.2. Kĩ năng

  • Áp dụng các định nghĩa về tăng trưởng thể chất vào việc trẻ măng non, để mắt nguyên lý điều độ, nguyên lý từ dễ ợt tới phức tạp, nguyên lý phối hợp giữa động và tĩnh …
  • Trong các nhân tố tác động tới sự tăng trưởng thể chất của trẻ, xác định nhân tố điều kiện, nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với trẻ do lớp mình đảm trách.

1.3. Thái độ

Nhận diện thâm thúy các hiện trạng tâm lý tác động như thế nào tới sự tăng trưởng thể chất của trẻ măng non.

Mời các độc giả thêm tại phân mục giáo dục trong bài báo biểu mẫu Xin vui lòng.

  • Thí dụ về kế hoạch đoàn luyện thường xuyên của tư nhân 5 học 2019-2020
  • Các lớp bồi dưỡng thường xuyên khối Tiểu học 45 Mô đun
  • Tổng hợp bộ sưu tập các bài tập bồi dưỡng thầy cô giáo theo Thông tư 17

#Tài #liệu #bồi #dưỡng #thường #xuyên #cấp #Mầm #module

Vik News