Thủ tục cấp lại hồ sơ Đoàn viên khi bị thất lạc 2022

By | March 8, 2024

Mất cái này, cái kia là chuyện bình thường của bất kỳ ai. Điều tương tự cũng áp dụng cho sách nhóm. Trong bài viết này, Vik News gửi đến bạn đọc thủ tục cấp lại hồ sơ thành viên trong trường hợp bị mất, theo đúng quy định tại Chỉ thị 22 HD / TWĐTN.

1. Tôi có thể cấp lại Sổ Liên đoàn bị mất không?

Hướng dẫn số 22 Theo quy định tại mục 6 c của HD / TWĐTN, nếu hồ sơ đoàn viên bị mất thì thủ tục chuyển về sinh hoạt đoàn phải có tờ khai và xác nhận thành lập đoàn như sau: Một thành viên điều hành, được chuyển từ các bản ghi của vị trí cũ. Nếu vẫn còn thẻ đoàn viên hoặc các giấy tờ khác xác minh tư cách thành viên và tuân thủ các quy định của Điều lệ Đoàn thì phải lập lại sổ đoàn viên tại thời điểm chuyển nhượng. Các trường hợp khác xét đề bạt, kết nạp đoàn viên theo Điều 1 Điều lệ Đội TNCS Hồ Chí Minh.

=> Trường hợp hồ sơ thành viên bị thất lạc, mất mát có thể được cấp lại theo trình tự, thủ tục cụ thể.

2. Thủ tục cấp lại hồ sơ hội viên

Sổ nhóm bị mất có được cấp lại không?

Phân tích ở Mục 1 cho thấy việc yêu cầu cấp lại hồ sơ đoàn viên cần phải có sự báo cáo và chấp thuận của cơ sở công đoàn mà đoàn viên đó chuyển đến. Các lệnh và tài liệu cần thiết được Ban Chấp hành Trường Đại học Y Dược Cần Thơ Hướng dẫn số. Vui lòng tham khảo thủ tục dưới đây theo 01 HD / BTC-KT.ĐTN.

Nếu bạn mất thẻ thành viên: Làm theo các bước bên dưới để phát hành lại thẻ.

 • Ban chấp hành đoàn thanh niên lập danh sách đoàn viên bị mất thẻ đoàn viên nhưng còn sổ đoàn viên, đề nghị ban chấp hành đoàn viên cơ sở cấp lại thẻ đoàn viên.
 • Ban chủ nhiệm chi hội ghi đầy đủ thông tin vào sổ chi đoàn dựa trên thông tin trên sổ chi đoàn và quyết định kết nạp đoàn viên mới vào thẻ đoàn viên (ngày giờ đoàn viên, nơi sinh hoạt, nơi cấp thẻ. …).
 • Ban chấp hành liên đoàn thanh niên cơ sở lập danh sách đoàn viên bị mất thẻ đoàn, danh sách thu hồi thẻ đoàn viên, danh sách đoàn viên bị mất thẻ gửi đoàn cấp trên để đối chiếu, dập. thẻ kết hợp.

Trong trường hợp thư quyết định kết nạp bị thất lạc (tuy nhiên, sổ tay hội viên) Làm theo các bước sau để phát hành lại.

 • Ban chấp hành đoàn thanh niên lập danh sách đoàn viên (tuy nhiên đã có danh sách đoàn viên), lập và báo cáo danh sách đoàn viên, đề nghị ban chấp hành đoàn viên cơ sở trực tiếp ban hành lại nghị quyết đoàn viên.
 • Căn cứ vào thông tin trong sổ đoàn viên, Ban Giám đốc Đoàn cơ sở ra quyết định kết nạp đoàn viên mới. Theo nghị quyết cũ thì phải nhập đầy đủ thông tin, nhưng trong phần chữ ký của ban chấp hành đoàn thanh niên cơ sở công bố nghị quyết thì ban chấp hành đoàn thanh niên cơ sở ban hành lại nghị quyết lại ghi “Ban hành lại ngày…. tháng… .năm ”. Tôi ký tên và đóng dấu vào góc trái của nghị quyết.

Trường hợp mất sổ đoàn viên, quyết định gia nhập đoàn viên, hoặc tất cả các giấy tờ của đoàn viên (đơn xin gia nhập đoàn viên, quyết định gia nhập đoàn viên, thẻ đoàn viên) Làm theo các bước sau để phát hành lại.

 • Hướng dẫn đoàn viên lập bản tường trình quá trình từ khi vào đoàn và tham gia hoạt động công đoàn đến khi bị mất hồ sơ và nguyên nhân mất hồ sơ. Nếu tổ chức cơ sở đoàn bị mất hồ sơ đoàn viên tham gia sinh hoạt chi đoàn của đơn vị thì phải báo cáo đơn vị cấp trên trực tiếp, cấp lại toàn bộ hồ sơ cho đoàn viên và tiến hành kiểm tra. Đánh giá những người liên quan trước công đoàn.
 • Căn cứ xác nhận của báo cáo và các tài liệu còn lại, lập lại toàn bộ hoặc bổ sung vào các biên bản còn thiếu đối với hội viên không vi phạm kỷ luật, không chấm dứt hoạt động của hội theo quy định của pháp luật và các quy định. , không xóa danh sách thành viên. Hồ sơ mới được tạo dựa trên thông tin trước đó của thành viên về thành tích của thành viên đó tại thời điểm đăng ký thành viên, nơi đăng ký thành viên, toàn bộ quá trình tham gia các hoạt động của đoàn và thành tích của thành viên từ khi gia nhập đến khi thời gian tham gia. Chúng tôi đã viết lại quan điểm của mình về Union, hiện đã có trong tập sách thành viên mới của chúng tôi. Đồng thời, ban chấp hành đoàn thanh niên cơ sở ra quyết định khôi phục lý lịch đoàn viên (theo mẫu) và kiểm tra thủ tục cụ thể trong hồ sơ đoàn viên mới.

– Thêm thông tin đầy đủ của thành viên vào danh sách thành viên.

– Khi quyết định kết nạp đoàn viên: Ngày kết nạp, đơn vị kết nạp… Ở góc trái của nghị quyết, Ban Giám hiệu Công đoàn Cơ sở Thanh niên ký xác nhận khôi phục lý lịch đoàn viên với nội dung như sau. … Thứ Hai … … Ban Thanh niên Liên quân ….. Về việc Khôi phục Hồ sơ Thành viên

– Ghi lại toàn bộ quá trình nguyện vọng, thành tích của đoàn viên vào phần nhận xét, xếp loại của sổ đoàn viên.

– Tiếp tục quản lý thành viên bằng số hiệu của nghị quyết phục hồi thành viên, đồng thời đính kèm nghị quyết phục hồi vào danh sách thành viên của thành viên mới.

 • Nếu mất sổ đoàn mà thẻ đoàn viên vẫn còn, công đoàn yêu cầu đoàn viên điền đầy đủ thông tin vào sổ đoàn viên, chụp ảnh thẻ đoàn gửi về Đoàn cơ sở, Đoàn cơ sở. -đăng ký vấn đề đoàn thể và Ghi chép việc giải thể và hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả hồ sơ hội viên được lập thành biên bản do Ban chấp hành chi đoàn ra quyết định khôi phục hồ sơ đoàn viên và ký tên tại cơ sở ở góc trái tờ khai giải thể Giấy xác nhận phục hồi tư cách hội viên Văn bản khôi phục … Hội viên theo số nghị quyết. … Ngày .. Tháng … … ban liên lạc thanh niên ….. về việc khôi phục hồ sơ đoàn viên
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên đề nghị phục hồi nếu đã nghỉ sinh hoạt hội quá lâu (từ một năm trở lên) hoặc chưa xác nhận hội viên trước khi chuyển sang tổ chức đoàn mới.

trong những trường hợp khác: Lập danh sách và liên hệ với đoàn cấp trên để có hướng giải quyết cụ thể.

3. Tôi có thể đi học đại học nếu tôi bị mất sổ cái công đoàn không?

Nhiều bạn bị mất sổ đoàn thắc mắc không biết có được học đại học không? Ngay cả khi bạn làm mất sổ sơ cấp cứu, bạn vẫn có thể đăng ký bình thường vì tập tài liệu sơ cấp cứu không phải là tài liệu bắt buộc trong hồ sơ đăng ký nhập học. Tùy thuộc vào yêu cầu của từng trường đại học, bạn phải nộp Sổ Đoàn sau khi vừa được kết nạp, hoặc, nếu có trường đại học, hãy nộp Sổ Đoàn sau một hoặc hai năm học.

Nếu sổ nhóm bị mất, sau khi đăng ký, xuất trình thẻ nhóm, khoa của trường đại học bạn đăng ký sẽ cấp lại sổ nhóm.

4. Tôi có thể tham gia bữa tiệc ngay cả khi tôi bị mất sổ cái công đoàn không?

Theo quy định, để trở thành đảng viên thì phải là đoàn viên và được ban chấp hành cơ sở, đảng viên giới thiệu.

Ở những cơ sở, công ty chưa có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thì người vào đảng phải là đoàn viên, được ban giám hiệu công đoàn cơ sở giới thiệu, đảng viên chính thức giới thiệu.

Vì vậy, nếu bạn bị mất sổ Đoàn, bạn có thể chứng minh mình là Đoàn viên bằng cách xin cấp lại. Nếu bạn bị mất Sổ Đoàn và các giấy tờ chứng minh bạn là Đoàn viên, bạn sẽ phải học và vào lại trường. Nếu bạn làm mất các giấy tờ chứng minh bạn là thành viên tại thời điểm thành viên, bạn sẽ không thể tham gia.

5. Nếu tôi bị mất thẻ đảng viên thì sao?

Thẻ đoàn viên chứng minh bạn là Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp thống nhất. Thẻ thành viên dùng để đăng ký thành viên và xuất trình khi tham gia các hoạt động nhóm tạm thời. Do đó, nếu bạn bị mất Thẻ Đoàn thì phải liên hệ với chi nhánh để làm thủ tục cấp lại thẻ.

Dữ liệu lớn trên đây cung cấp cho người đọc quy trình phê duyệt lại hồ sơ thành viên.. Để biết thêm các bài viết liên quan, hãy xem phần Quản trị, phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý.

Đối với một trận đấu:

 • Tin tức giả là gì? Đăng tin giả có bị phạt không?
 • Bạn sắp đi làm hay đi học nghĩa vụ quân sự?
 • Người bị huyết áp cao có phải đi bộ đội không?
 • Những thứ cần mang theo khi đi quân sự.
 • Những điều bạn cần biết về nghĩa vụ quân sự năm 2022

Tổng hợp: Vik News