Ý thức là gì? Phân tích vai trò và tác dụng của ý thức

By | March 9, 2024

Ý thức là gì? Theo triết học Mác – Lênin, ý thức là sản phẩm của bộ não con người, là dạng vật chất có tổ chức cao. Để có phân tích sâu hơn về ý thức là gì, hãy đọc bài viết tiếp theo về Dữ liệu lớn.

1. Ý thức là gì?

Theo tâm lý học, ý thức được xác định là hình thức phản ánh tâm lý cao nhất chỉ tồn tại ở con người. Ý thức là sự phản ánh của ngôn ngữ mà con người đã tiếp thu trong những tương tác của mình với thế giới khách quan.

Theo định nghĩa của triết học Mác – Lênin, ý thức là một phạm trù song song với phạm trù vật chất. Như vậy, ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất khách quan vào bộ não con người, có thể thay đổi, sáng tạo. Ý thức có mối quan hệ hữu cơ với vật chất.

2. Nguồn gốc của ý thức

2.1. nguồn gốc tự nhiên

Các nhà duy vật biện chứng, dựa trên những thành tựu của khoa học tự nhiên, đặc biệt là sinh lý học thần kinh, Ý thức Có hai yếu tố không thể tách rời nhau óc Và thế giới bên ngoài Nó ảnh hưởng đến não bộ của con người.

một. óc

– Đây là dạng sống đặc biệt, có tổ chức cao, trải qua quá trình tiến hóa sinh học và xã hội lâu dài. Ý thức là tài sản của riêng hình thức vật liệu này.

Đó là, chỉ con người mới có Ý thức. Không có cấu trúc vật chất nào khác ngoài cây thông. sáng Hầu hết họ đều có khả năng này.

Ý thức Nó phụ thuộc vào hoạt động não bộ của con người nên khi bị tổn thương, não bộ hoạt động. Ý thức Nó không hoạt động bình thường hoặc nó kỳ lạ.

Nhưng nếu thế giới bên ngoài không tác động lên não và chỉ có não Ý thức. Như vậy, nguồn gốc tự nhiên đòi hỏi một yếu tố thứ hai, thế giới bên ngoài.

cơn mưa. Thế giới bên ngoài ảnh hưởng như thế nào đến bộ não con người

– Trong tự nhiên, mọi vật thể vật chất (khỉ, voi, bàn, mặt nước, gương,…) đều có tính chất chung. Phản chiếu. Đó là sự tái tạo các thuộc tính của hệ vật chất này trong hệ vật chất khác trong quá trình tác động lẫn nhau.

Nói một cách ngắn gọn, phản ánh là ghi âm, ghi hình và kể lại một điều gì đó. Sao chép các từ trên giấy là phản chiếu. Nhiếp ảnh cũng là một sự phản ánh.

Để phản ánh diễn ra, cần có một đại lý và một đại lý tiếp nhận.

– Tất nhiên, bộ não con người cũng có tính chất phản xạ. Tuy nhiên, phản xạ của não người cao cấp và phức tạp hơn các dạng vật chất khác.

Trải qua quá trình tiến hóa lâu dài của tự nhiên, con người đã trở thành sản phẩm tốt nhất, đồng thời những đặc tính được bộ não con người phản ánh là hoàn hảo nhất so với tất cả những thứ khác trong tự nhiên.

Chính vì sự hoàn hảo như vậy mà các đặc tính phản xạ của não người được gọi là ‘phạm trù’.Ý thức“. Đó là một phản xạ, tác động của thế giới bên ngoài lên bộ não con người.

2.2. nguồn gốc xã hội

Để ý thức ra đời, nguồn gốc tự nhiên là rất quan trọng và tất yếu, nhưng chưa đủ. Điều kiện quyết định, trực tiếp và quan trọng nhất để ra đời ý thức là tiền đề, nguồn gốc xã hội của nó. Đó là lao động, tức là ý thức xã hội và ngôn ngữ.

Ý thức phản ánh hiện thực khách quan vào bộ não con người thông qua lao động, ngôn ngữ và các thiết chế xã hội. Theo Ph.Ăngghen, lao động và ngôn ngữ là hai kích thích biến não động vật thành não người và óc động vật thành ý thức người.

một. nhân công

– Trong tự nhiên, động vật tồn tại nhờ những vật dụng có sẵn, chẳng hạn như hoa quả, côn trùng, động vật yếu hơn chúng, nhưng… Nhưng ở con người thì khác.

Con người có khả năng và nghĩa vụ sản xuất những sản phẩm mới (bàn ghế, quần áo, ti vi, tủ lạnh, v.v.) khác với những sản phẩm hiện có. Nói cách khác, con người phải làm việc để đáp ứng nhu cầu của cuộc sống.

Chính nhờ công việc, tức là định hình lại thế giới khách quan, con người mới phản ánh về nó, biết được nhiều bí mật về nó và trở nên có ý thức về thế giới này. .

– Nhưng không phải ngẫu nhiên mà thế giới khách quan ở đây vận hành vào bộ não con người làm cho con người có ý thức. Ý thức chủ yếu do những người tác động tích cực đến thế giới khách quan tiếp thu và tu sửa, sửa sang lại để tạo ra sản phẩm mới.

Bằng cách tác động tích cực vào thế giới khách quan, con người buộc các vật có thật (núi, rừng, sông, mỏ than, sắt, đồng …) bộc lộ tính chất, cấu tạo và quy luật của chúng. Những tiết lộ này tác động lên não người để hình thành ý thức của con người.

cơn mưa. ngôn ngữ

Trong quá trình làm việc, mọi người dường như cần trao đổi kinh nghiệm và ý kiến ​​với nhau, tức là họ cần trao đổi với nhau. Chính nhu cầu này đã đòi hỏi sự ra đời của một ngôn ngữ, một thứ ngôn ngữ được nói trước và sau đó là chữ viết.

Ngôn ngữ được định hình bởi nhu cầu lao động và sức lao động. Một hệ thống tín hiệu vật lý truyền tải nội dung có ý thức. Nếu không có hệ thống tín hiệu này, ý thức không thể tồn tại hoặc xuất hiện.

Theo C. Mác, ngôn ngữ là vỏ vật chất của tư tưởng và là hiện thực trước mắt của tư tưởng. Không có ngôn ngữ, con người không thể có ý thức.

Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp và là công cụ của tư duy. Ngôn ngữ cho phép mọi người khái quát hóa và trừu tượng hóa. Điều này có nghĩa là các khái niệm và phạm trù có thể được thể hiện, suy nghĩ và tách rời khỏi những khái niệm và cảm xúc.

Ngoài ra, nhờ ngôn ngữ và kinh nghiệm của con người, kiến ​​thức được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

3. Thực chất của ý thức

Trong lịch sử triết học, triết học duy tâm đề cao tính năng động của ý thức đến mức nhìn nhận ý thức là một thực thể độc lập, một thực tại duy nhất, ý thức làm nảy sinh vật chất chứ không phải tâm trí, đến mức cho rằng ý thức là vật chất phản ánh. .

Do chủ nghĩa duy vật biện chứng ý thức phản ánh thế giới khách quan vào bộ não con người thông qua ý thức nên bản chất của ý thức là hình ảnh chủ quan, phản ánh sáng tạo thế giới khách quan. thế giới vật chất.

Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. Nói cách khác, nội dung của ý thức do thế giới khách quan quyết định, nhưng ý thức không phải là hình ảnh vật chất, vật chất như trong chủ nghĩa duy vật tầm thường mà là hình ảnh chủ quan, hình ảnh tinh thần. thường được quan niệm.

Khi ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan thì cũng có nghĩa là ý thức là sự phản ánh thế giới một cách tự giác và sáng tạo.

Sự phản ánh có ý thức mang tính sáng tạo vì nó luôn được quyết định bởi nhu cầu ý thức. Nhu cầu đó đòi hỏi chủ thể phản ánh có thể đánh giá đúng những gì được phản ánh. Dựa trên cơ sở này, một hình ảnh của tâm trí được hình thành, phản ánh chính xác hiện thực ngày càng khách quan. .

Sự phản ánh ý thức luôn mang tính sáng tạo vì nó dựa trên cơ sở hoạt động của ý thức và là sản phẩm của các mối quan hệ xã hội. Ý thức với tư cách là sản phẩm của các quan hệ xã hội mang bản chất xã hội.

Quan điểm này của triết học Mác về nguồn gốc và bản chất của ý thức hoàn toàn đối lập với chủ nghĩa duy tâm coi ý thức và tư tưởng là có trước và sinh ra vật chất, chủ nghĩa duy vật tầm thường coi là có trước. Nó là một dạng vật chất hay coi ý thức là sự phản ánh đơn giản, thụ động thế giới vật chất.

4. Vai trò của ý thức

+ Khẳng định vật chất là nguồn gốc, cơ sở khách quan để sinh ra ý thức, ý thức chỉ là sản phẩm và sự phản ánh thế giới khách quan trong nhận thức và hành vi của con người, nó phải xuất phát từ hiện thực khách quan, phải được tôn trọng và hành động phù hợp với thực tế khách quan.

+ Cần có phép biện chứng duy vật về nhận thức và hoạt động, khẳng định ý thức có vai trò tích cực đối với sự tác động trở lại của vật chất. Ý thức con người cần nhận biết và vận dụng các quy luật khách quan. Chủ động, sáng tạo, tiêu cực, thụ động.

+ Phát huy tính năng động sáng tạo của ý thức, phát huy vai trò tác động của nhân tố con người, cải tạo thế giới khách quan, đồng thời khắc phục bệnh bảo thủ, trì trệ, tiêu cực, ỷ lại.

5. Ý thức chỉ có con người đúng sai?

Nguồn gốc của ý thức được nói đến ở câu 2 là sự tác động qua lại của hai yếu tố: nguồn gốc tự nhiên và nguồn gốc xã hội. Có thể khẳng định rằng ý thức chỉ tồn tại ở con người, vì con người là động vật bậc cao và bộ não con người phát triển nhất cho phép con người nhận thức, quan sát và đánh giá thế giới bên ngoài. Với ý thức của mình, anh ta có thể ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài.

Ngoài ra, con người sử dụng trí óc của mình để tạo ra của cải và vật chất để hỗ trợ bản thân và những người xung quanh. Thông qua công việc, con người thể hiện ý thức làm chủ cuộc sống của chính mình.

Hơn nữa, sự khác biệt cơ bản giữa con người và động vật là con người có ngôn ngữ riêng của mình và có ngôn ngữ viết. Ngôn ngữ của con người rất đa dạng, và mỗi ngôn ngữ sẽ truyền tải một thông điệp của người nói thể hiện ý thức của con người.

6. Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin, yếu tố nào cấu thành ý thức là quan trọng nhất?

Theo quan điểm triết học Mác – Lênin, ý thức là sự phản ánh năng động, sáng tạo thế giới khách quan vào bộ não con người. C.Mác cho rằng, ý thức “không gì khác hơn là vật chất đã được vận chuyển vào bộ não con người và được biến đổi”.

Ý thức được cấu tạo bởi ba thành phần: tri thức, tình cảm và ý chí.

  • Tri thức là tổng thể những hiểu biết, hiểu biết của con người về thế giới xung quanh thông qua quá trình học tập, thu thập và trau dồi tri thức. Đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến ý thức của con người. Ý thức phát triển khi bạn đi lên, và ngược lại, nếu một người không tiếp thu kiến ​​thức và càng ngày càng tụt lùi, ý thức sẽ dần mất đi.
  • Cảm xúc là những rung động và thể hiện thái độ, suy nghĩ và tình cảm của con người trong một mối quan hệ. Vì con người có ý thức cao nên tình yêu bao gồm vợ chồng, cha con, tình bạn, tình yêu, …
  • Ý chí thể hiện sự quyết tâm vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống của một người. Vì ý chí dẫn dắt con người đến một mục tiêu cụ thể và đạt được mục tiêu đó nên ý chí thống trị chính con người.

Hơn hết, có thể thấy rằng ba yếu tố cấu thành nên ý thức đều có một vai trò và chức năng. Ý thức thiếu một trong ba yếu tố trên thì không còn là ý thức của con người.

7. Viết một tài liệu hay một nghi lễ?

Để trả lời câu hỏi trên, chữ viết của con người là vật chất. Nhưng vấn đề ở đây là kết quả của sự phản ánh sáng tạo thế giới ý thức. Con người tạo ra chữ viết để trao đổi thông tin ngôn ngữ khác với ngôn ngữ nói. Ý thức con người nảy sinh từ nhận thức của chúng ta về thế giới xung quanh và mọi người xung quanh, cùng với những tri thức thu nhận được tạo thành chữ viết.

Dữ liệu lớn ở trên đã giúp độc giả của chúng tôi phân tích và hiểu ý thức là gì. Phân tích vai trò và tác dụng của ý thức. Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác với nội dung đã giới thiệu ở trên vì tùy theo tình hình thực tế mà có những căn cứ pháp lý khác nhau.

Xem các bài viết liên quan đến phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý của Vik News.

  • Khi nào công dân thi hành luật?
  • National Underground là gì?
  • Những hợp đồng nào không phải đóng BHXH năm 2022?

#thức #là #gì #Phân #tích #vai #trò #và #tác #dụng #của #thức

Tổng hợp: Vik News