Giáo Dục

10 Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2

Tuyển tập các mẫu đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 dưới đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập kiến ​​thức và rèn luyện kỹ năng làm bài trước khi làm bài thi cuối học kì 2. Các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh cũng có thể tham khảo cho con em mình chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 2.

Nội dung bài viết:
I. Sách kết nối tri thức
1. Bài kiểm tra số 1
2. Bài kiểm tra số 2
3. Bài kiểm tra số 3
II. chuỗi đường chân trời sáng tạo
1. Bài kiểm tra số 1
2. Bài kiểm tra số 2
3. Bài kiểm tra số 3
4. Bài kiểm tra số 4
III. mở bộ sách
1. Bài kiểm tra số 1
2. Bài kiểm tra số 2
3. Bài kiểm tra số 3

Hockey Rob 2 Mon Vietnam Rob 2

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 |

Các chuyên đề được biên soạn phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 dưới ba bộ sách: Nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo và Cánh diều nhằm đánh giá toàn diện năng lực và phẩm chất của học sinh.

Cấu trúc gồm hai phần: kiểm tra đọc (10 điểm) và kiểm tra viết (10 điểm).

tôi. Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 | Kết nối tri thức và cuộc sống

1. Chủ đề 1:

Trong Đề kiểm tra số 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống, học sinh rèn luyện tiếng Việt bằng cách kiểm tra kỹ năng đọc thành tiếng (6 điểm) và đọc hiểu văn bản “Em yêu” (2 điểm) trong các bài tập sau: , đặt câu (2 điểm). Cùng thầy luyện kỹ năng làm văn kết hợp nghe – viết (4 điểm) và viết đoạn văn miêu tả đồ dùng (6 điểm).

>> Tải câu hỏi 1 sgk Tiếng Việt 2 + đáp án tại đây.

2 tiết học kì 2 Tiếng Việt

2. Chủ đề 2:

Ở phần Đọc hiểu với bài kiểm tra số 2, học sinh bốc thăm, đọc đoạn văn có độ dài từ 60-70 từ và trả lời các câu hỏi liên quan đến đoạn văn đã đọc (4 điểm). Đọc và hiểu văn bản “Câu cá để mở ra ánh sáng” trên 4 câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm). Luyện Tiếng Việt: Điền từ đúng, viết lại và gạch chân từ in đậm trái nghĩa (2 điểm). Ở phần làm văn, nghe và viết (4 điểm), và viết một bài văn ngắn kể về việc làm của một người quen (6 điểm).

>> Tải tiếng Việt năm thứ hai + trả lời câu hỏi tại đây.

2 tiết học kì 2 Tiếng Việt

3. Chủ đề 3:

Trong đề thi này, học sinh đọc và hiểu các văn bản Đọc to (4 điểm) và “Cây chuối mẹ” (4 điểm). Tập làm văn (2 điểm). Để kiểm tra kỹ năng làm văn của mình, học sinh viết bài “Quả sầu riêng” (4 điểm) và nghe đoạn văn kể về một hành trình dài (6 điểm).

>> Tải câu hỏi + Đáp án Tiếng Việt lớp 3 tại đây.

2 tiết học kì 2 Tiếng Việt

II. Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 | chân trời sáng tạo:

1. Chủ đề 1:

Đối với đề thi số 1 – bộ Chân trời sáng tạo, học sinh luyện đọc thành tiếng (4 điểm), trả lời câu hỏi về văn bản “Chuyện cô bán hoa” (4 điểm) và điền vào chỗ trống. trống (2 điểm). Ở phần làm văn, các em nghe bài Làm đồ chơi (4 điểm) và viết đoạn văn kể về cô giáo dạy các em hồi lớp Một.

>> Tải câu hỏi 1 sgk Tiếng Việt 2 + đáp án tại đây.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lop 2 là một cuốn sách rất đáng đọc

2. Chủ đề 2:

Để kiểm tra kỹ năng đọc, học sinh luyện đọc thành tiếng (4 điểm), đọc hiểu truyện Bốn mùa (4 điểm) và Tiếng Việt (2 điểm). Kĩ năng viết cho học sinh nghe và viết được hai khổ thơ đầu của bài thơ “Viên ngọc quý” (4 điểm) và viết đoạn văn về gia đình (6 điểm).

>> Tải tiếng Việt năm thứ hai + trả lời câu hỏi tại đây.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lop 2 là một cuốn sách rất đáng đọc

3. Chủ đề 3:

Ở phần đọc hiểu, các em tiếp tục luyện đọc thành tiếng (4 điểm), đọc hiểu văn bản “Họa sĩ nai” qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm), luyện tập các dạng bài Tiếng Việt. 2 điểm)). chỉ ra). Đối với phần làm văn, học sinh nghe và viết (6 điểm), cuối cùng viết một đoạn văn miêu tả hoạt động mà các em đã tham gia (6 điểm).

>> Tải câu hỏi + Đáp án Tiếng Việt lớp 3 tại đây.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lop 2 là một cuốn sách rất đáng đọc

4. Chủ đề 4:

Trong bài kiểm tra 4, các em luyện tập Tiếng Việt với nhiều dạng bài khác nhau, bao gồm đọc thành tiếng (4 điểm), đọc hiểu câu “Mùa vàng” (4 điểm) và điền vào chỗ trống. Viết các từ cần đánh dấu, tìm và gọi tên (2 điểm). Khi nói đến kỹ năng viết, học sinh luyện nghe. Viết bài Gió (4 điểm), đoạn văn kể về người bạn thân (6 điểm).

>> Tải tiếng Việt năm thứ hai + trả lời câu hỏi tại đây.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lop 2 là một cuốn sách rất đáng đọc

III. Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 | diều

1. Chủ đề 1:

Khi luyện tập cho Bài kiểm tra số 1, bạn sẽ đọc to một câu dài 60-70 từ, trả lời một câu hỏi (6 điểm) liên quan đến câu đó và đọc văn bản. Mùa xuân đã gần kề “Bài ca Lương” được thực hiện theo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm), ở phần Tập làm văn, học sinh luyện nghe, viết (4 điểm) và viết về buổi đi chơi của gia đình (6 điểm).

>> Tải câu hỏi 1 sgk Tiếng Việt 2 + đáp án tại đây.

Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2, hướng dẫn học

2. Chủ đề 2:

Phần đọc bốc thăm, đọc thành tiếng các câu có độ dài từ 60-70 từ, trả lời một câu hỏi liên quan đến đoạn đọc hiểu (6 điểm) và trả lời bốn câu hỏi trắc nghiệm thuộc lĩnh vực đọc hiểu. “Thỏ ăn gì?” (4 điểm). Trong bài kiểm tra viết, học sinh luyện nghe. Viết bài thơ Bàn tay cô giáo (4 điểm) và viết về một lễ hội ở quê em (6 điểm).

>> Tải tiếng Việt năm thứ hai + trả lời câu hỏi tại đây.

Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2, hướng dẫn học

3. Chủ đề 3:

Qua phần thi này, các em tiếp tục được kiểm tra khả năng đọc thành tiếng (điểm 6) và đọc hiểu văn bản “Những chú chim hay”. Phần viết, học sinh luyện nghe. Viết một bài văn có tiêu đề “Gửi lời chào đến học sinh lớp 1” và viết 4-5 câu giới thiệu loại bánh hoặc ẩm thực địa phương.

>> Tải câu hỏi + Đáp án Tiếng Việt lớp 3 tại đây.

Đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2, hướng dẫn học

——hoàn thành——

https://thuthuat.taimienphi.vn/de-thi-hoc-ki-2-mon-tieng-viet-lop-2-69235n.aspx
Để chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 2 sắp tới, các em có thể luyện tập các môn học khác thông qua bộ đề luyện tập Ngoài đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt trên đây. : Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh lớp 2 Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh lớp 2.

Xem thêm thông tin 10 Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2

10 Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2

Tuyển tập các đề thi mẫu giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 dưới đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập kiến ​​thức và rèn luyện kỹ năng làm bài trước khi kì thi cuối học kì 2 diễn ra. Các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh cũng có thể tham khảo để giúp con em mình chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 2.
Mục lục bài viết:I. Sách kết nối tri thức 1. Đề thi số 1 2. Đề thi số 2 3. Đề thi số 3II. Bộ sách Chân trời sáng tạo 1. Đề thi số 1 2. Đề thi số 2 3. Đề thi số 3 4. Đề thi số 4III. Bộ sách Kites 1. Đề thi số 1 2. Đề thi số 2 3. Đề thi số 3

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2
Chuyên đề được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018, theo 3 bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo và Cánh diều nhằm đánh giá toàn diện năng lực, phẩm chất của học sinh.
Cấu trúc gồm 2 phần: Phần thi Đọc hiểu (10 điểm) và Phần thi Viết (10 điểm).
TÔI. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 | Kết nối tri thức với cuộc sống
1. Chủ đề 1:
Ở đề thi số 1 – Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống, các em sẽ kiểm tra kỹ năng đọc thành tiếng (6 điểm) và đọc hiểu văn bản “Em yêu” (2 điểm), luyện tập Tiếng Việt với các dạng bài tập như: điền từ vào chỗ trống. , đặt câu (2 điểm). Cùng với đó, các em sẽ luyện làm văn kết hợp nghe – viết (4 điểm), viết đoạn văn tả một đồ dùng trong gia đình (6 điểm).
>> Tải câu hỏi số 1 môn Tiếng Việt lớp 2 + Đáp án TẠI ĐÂY.

2. Chủ đề 2:
Với đề thi số 2, ở phần đọc hiểu, học sinh sẽ bốc thăm và đọc một đoạn văn có độ dài từ 60-70 từ, trả lời các câu hỏi liên quan đến đoạn đọc hiểu (4 điểm); đọc hiểu văn bản “Đánh cá thả đèn” qua 4 câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm); làm các bài tập Tiếng Việt: viết lại từ sau khi điền đúng, gạch chân từ trái nghĩa với từ in đậm (2 điểm). Đối với phần làm văn, các em nghe – viết (4 điểm) và viết một đoạn văn ngắn kể về công việc của một người mà em biết (6 điểm).
>> Tải câu hỏi môn Tiếng Việt lớp 2 + Đáp án TẠI ĐÂY.

3. Chủ đề 3:
Ở phần thi này, học sinh thực hiện đọc thành tiếng (4 điểm), đọc hiểu văn bản “Cây chuối mẹ” (4 điểm); làm bài tập Tiếng Việt (2 điểm). Để kiểm tra kĩ năng viết văn của mình, học sinh nghe – viết bài “Quả sầu riêng” (4 điểm) và viết đoạn văn kể về một chuyến đi chơi xa (6 điểm).
>> Tải câu hỏi 3 môn Tiếng Việt lớp 2 + Đáp án TẠI ĐÂY.

II. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 | Chân trời sáng tạo:
1. Chủ đề 1:
Đối với đề thi số 1 – Bộ Chân trời sáng tạo, học sinh luyện đọc thành tiếng (4 điểm), trả lời câu hỏi về văn bản “Chuyện người con gái bán hoa” (4 điểm) và làm bài tập điền từ vào chỗ trống. trống (2 điểm). Phần làm văn, các em nghe viết bài “Người làm đồ chơi” (4 điểm) và viết đoạn văn kể về cô giáo đã dạy các em lớp 1.
>> Tải câu hỏi số 1 môn Tiếng Việt lớp 2 + Đáp án TẠI ĐÂY.

2. Chủ đề 2:
Để kiểm tra kĩ năng đọc, học sinh luyện đọc thành tiếng (4 điểm), đọc hiểu truyện “Chuyện bốn mùa” (4 điểm) và luyện Tiếng Việt (2 điểm). Với kĩ năng làm văn, học sinh nghe – viết được hai khổ thơ đầu của bài thơ “Viên ngọc quý” (4 điểm) và viết đoạn văn kể về một người thân trong gia đình (6 điểm).
>> Tải câu hỏi môn Tiếng Việt lớp 2 + Đáp án TẠI ĐÂY.

3. Chủ đề 3:
Ở phần đọc hiểu, các em tiếp tục rèn luyện kĩ năng đọc thành tiếng (4 điểm), đọc hiểu văn bản “họa sĩ hươu” qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm), luyện tập các dạng bài Tiếng Việt (2 điểm) ). điểm). Đối với phần làm văn, học sinh nghe – viết chính tả (6 điểm) và cuối cùng viết một đoạn văn miêu tả hoạt động mà các em đã tham gia (6 điểm).
>> Tải câu hỏi 3 môn Tiếng Việt lớp 2 + Đáp án TẠI ĐÂY.

4. Chủ đề 4:
Ở đề thi số 4, học sinh luyện đọc thành tiếng (4 điểm), kỹ năng đọc hiểu qua đoạn văn “Mùa vàng” (4 điểm), luyện tiếng Việt với các dạng bài như: điền từ vào chỗ trống. đánh dấu, tìm và viết các từ chỉ tên sự vật (2 điểm). Về kĩ năng làm văn, học sinh luyện nghe – viết bài “Gió” (4 điểm), viết đoạn văn kể về người bạn thân (6 điểm).
>> Tải câu hỏi môn Tiếng Việt lớp 2 + Đáp án TẠI ĐÂY.

III. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 | diều
1. Chủ đề 1:
Thực hành với đề thi số 1, học sinh sẽ thực sự đọc thành tiếng một đoạn văn có độ dài từ 60 – 70 từ, trả lời 1 câu hỏi liên quan đến đoạn văn đọc hiểu (6 điểm) và đọc hiểu văn bản “Mùa xuân kề bên”. Sông Lương ”qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm). Đối với phần Làm văn, học sinh luyện nghe, viết (4 điểm) và viết về một chuyến đi chơi của gia đình (6 điểm).
>> Tải câu hỏi số 1 môn Tiếng Việt lớp 2 + Đáp án TẠI ĐÂY.

2. Chủ đề 2:
Đối với phần đọc, học sinh bốc thăm, đọc thành tiếng một đoạn văn có độ dài từ 60-70 từ, trả lời 1 câu hỏi liên quan đến đoạn đọc hiểu (6 điểm) và trả lời 4 câu hỏi trắc nghiệm về phần đọc hiểu. “Thỏ Ăn Gì?” (4 điểm). Đề kiểm tra viết, học sinh luyện nghe – viết bài thơ “Bàn tay cô giáo” (4 điểm) và viết về lễ hội ở quê em (6 điểm).
>> Tải câu hỏi môn Tiếng Việt lớp 2 + Đáp án TẠI ĐÂY.

3. Chủ đề 3:
Với đề thi này, các em tiếp tục kiểm tra khả năng đọc thành tiếng (6 điểm) và đọc hiểu văn bản “Những chú chim hay”. Ở phần làm văn, học sinh luyện nghe – viết bài “Gửi lời chúc vào lớp 1” và viết được 4-5 câu giới thiệu về một loại bánh hoặc một món ăn của địa phương.
>> Tải câu hỏi 3 môn Tiếng Việt lớp 2 + Đáp án TẠI ĐÂY.

—————-KẾT THÚC—————-
https://thuthuat.taimienphi.vn/de-thi-hoc-ki-2-mon-tieng-viet-lop-2-69235n.aspx Để chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 2 sắp tới, bên cạnh việc luyện tập với Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt trên đây, các em có thể luyện tập cho các môn học khác thông qua phần giải bài tập. : Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 2 Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2.

#Đề #thi #học #kì #môn #Tiếng #Việt #lớp

Tuyển tập các đề thi mẫu giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 dưới đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập kiến ​​thức và rèn luyện kỹ năng làm bài trước khi kì thi cuối học kì 2 diễn ra. Các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh cũng có thể tham khảo để giúp con em mình chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 2.
Mục lục bài viết:I. Sách kết nối tri thức 1. Đề thi số 1 2. Đề thi số 2 3. Đề thi số 3II. Bộ sách Chân trời sáng tạo 1. Đề thi số 1 2. Đề thi số 2 3. Đề thi số 3 4. Đề thi số 4III. Bộ sách Kites 1. Đề thi số 1 2. Đề thi số 2 3. Đề thi số 3

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2
Chuyên đề được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018, theo 3 bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo và Cánh diều nhằm đánh giá toàn diện năng lực, phẩm chất của học sinh.
Cấu trúc gồm 2 phần: Phần thi Đọc hiểu (10 điểm) và Phần thi Viết (10 điểm).
TÔI. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 | Kết nối tri thức với cuộc sống
1. Chủ đề 1:
Ở đề thi số 1 – Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống, các em sẽ kiểm tra kỹ năng đọc thành tiếng (6 điểm) và đọc hiểu văn bản “Em yêu” (2 điểm), luyện tập Tiếng Việt với các dạng bài tập như: điền từ vào chỗ trống. , đặt câu (2 điểm). Cùng với đó, các em sẽ luyện làm văn kết hợp nghe – viết (4 điểm), viết đoạn văn tả một đồ dùng trong gia đình (6 điểm).
>> Tải câu hỏi số 1 môn Tiếng Việt lớp 2 + Đáp án TẠI ĐÂY.

2. Chủ đề 2:
Với đề thi số 2, ở phần đọc hiểu, học sinh sẽ bốc thăm và đọc một đoạn văn có độ dài từ 60-70 từ, trả lời các câu hỏi liên quan đến đoạn đọc hiểu (4 điểm); đọc hiểu văn bản “Đánh cá thả đèn” qua 4 câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm); làm các bài tập Tiếng Việt: viết lại từ sau khi điền đúng, gạch chân từ trái nghĩa với từ in đậm (2 điểm). Đối với phần làm văn, các em nghe – viết (4 điểm) và viết một đoạn văn ngắn kể về công việc của một người mà em biết (6 điểm).
>> Tải câu hỏi môn Tiếng Việt lớp 2 + Đáp án TẠI ĐÂY.

3. Chủ đề 3:
Ở phần thi này, học sinh thực hiện đọc thành tiếng (4 điểm), đọc hiểu văn bản “Cây chuối mẹ” (4 điểm); làm bài tập Tiếng Việt (2 điểm). Để kiểm tra kĩ năng viết văn của mình, học sinh nghe – viết bài “Quả sầu riêng” (4 điểm) và viết đoạn văn kể về một chuyến đi chơi xa (6 điểm).
>> Tải câu hỏi 3 môn Tiếng Việt lớp 2 + Đáp án TẠI ĐÂY.

II. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 | Chân trời sáng tạo:
1. Chủ đề 1:
Đối với đề thi số 1 – Bộ Chân trời sáng tạo, học sinh luyện đọc thành tiếng (4 điểm), trả lời câu hỏi về văn bản “Chuyện người con gái bán hoa” (4 điểm) và làm bài tập điền từ vào chỗ trống. trống (2 điểm). Phần làm văn, các em nghe viết bài “Người làm đồ chơi” (4 điểm) và viết đoạn văn kể về cô giáo đã dạy các em lớp 1.
>> Tải câu hỏi số 1 môn Tiếng Việt lớp 2 + Đáp án TẠI ĐÂY.

2. Chủ đề 2:
Để kiểm tra kĩ năng đọc, học sinh luyện đọc thành tiếng (4 điểm), đọc hiểu truyện “Chuyện bốn mùa” (4 điểm) và luyện Tiếng Việt (2 điểm). Với kĩ năng làm văn, học sinh nghe – viết được hai khổ thơ đầu của bài thơ “Viên ngọc quý” (4 điểm) và viết đoạn văn kể về một người thân trong gia đình (6 điểm).
>> Tải câu hỏi môn Tiếng Việt lớp 2 + Đáp án TẠI ĐÂY.

3. Chủ đề 3:
Ở phần đọc hiểu, các em tiếp tục rèn luyện kĩ năng đọc thành tiếng (4 điểm), đọc hiểu văn bản “họa sĩ hươu” qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm), luyện tập các dạng bài Tiếng Việt (2 điểm) ). điểm). Đối với phần làm văn, học sinh nghe – viết chính tả (6 điểm) và cuối cùng viết một đoạn văn miêu tả hoạt động mà các em đã tham gia (6 điểm).
>> Tải câu hỏi 3 môn Tiếng Việt lớp 2 + Đáp án TẠI ĐÂY.

4. Chủ đề 4:
Ở đề thi số 4, học sinh luyện đọc thành tiếng (4 điểm), kỹ năng đọc hiểu qua đoạn văn “Mùa vàng” (4 điểm), luyện tiếng Việt với các dạng bài như: điền từ vào chỗ trống. đánh dấu, tìm và viết các từ chỉ tên sự vật (2 điểm). Về kĩ năng làm văn, học sinh luyện nghe – viết bài “Gió” (4 điểm), viết đoạn văn kể về người bạn thân (6 điểm).
>> Tải câu hỏi môn Tiếng Việt lớp 2 + Đáp án TẠI ĐÂY.

III. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 | diều
1. Chủ đề 1:
Thực hành với đề thi số 1, học sinh sẽ thực sự đọc thành tiếng một đoạn văn có độ dài từ 60 – 70 từ, trả lời 1 câu hỏi liên quan đến đoạn văn đọc hiểu (6 điểm) và đọc hiểu văn bản “Mùa xuân kề bên”. Sông Lương ”qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm). Đối với phần Làm văn, học sinh luyện nghe, viết (4 điểm) và viết về một chuyến đi chơi của gia đình (6 điểm).
>> Tải câu hỏi số 1 môn Tiếng Việt lớp 2 + Đáp án TẠI ĐÂY.

2. Chủ đề 2:
Đối với phần đọc, học sinh bốc thăm, đọc thành tiếng một đoạn văn có độ dài từ 60-70 từ, trả lời 1 câu hỏi liên quan đến đoạn đọc hiểu (6 điểm) và trả lời 4 câu hỏi trắc nghiệm về phần đọc hiểu. “Thỏ Ăn Gì?” (4 điểm). Đề kiểm tra viết, học sinh luyện nghe – viết bài thơ “Bàn tay cô giáo” (4 điểm) và viết về lễ hội ở quê em (6 điểm).
>> Tải câu hỏi môn Tiếng Việt lớp 2 + Đáp án TẠI ĐÂY.

3. Chủ đề 3:
Với đề thi này, các em tiếp tục kiểm tra khả năng đọc thành tiếng (6 điểm) và đọc hiểu văn bản “Những chú chim hay”. Ở phần làm văn, học sinh luyện nghe – viết bài “Gửi lời chúc vào lớp 1” và viết được 4-5 câu giới thiệu về một loại bánh hoặc một món ăn của địa phương.
>> Tải câu hỏi 3 môn Tiếng Việt lớp 2 + Đáp án TẠI ĐÂY.

—————-KẾT THÚC—————-
https://thuthuat.taimienphi.vn/de-thi-hoc-ki-2-mon-tieng-viet-lop-2-69235n.aspx Để chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 2 sắp tới, bên cạnh việc luyện tập với Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt trên đây, các em có thể luyện tập cho các môn học khác thông qua phần giải bài tập. : Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 2 Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2.

#Đề #thi #học #kì #môn #Tiếng #Việt #lớp


#Đề #thi #học #kì #môn #Tiếng #Việt #lớp

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button