Giáo Dục

51 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán

Toán lớp 2 Ôn tập cuối học kì 2 gồm 51 câu hỏi giúp kiểm tra học kì 2 lớp 2. Luyện giải bài tập thành thạo để chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 2 môn Toán sắp tới.

Bộ đề thi cuối học kì 2 này còn có Bảng ma trận và đề thi môn Toán lớp 2 có đáp án kèm theo đáp án giúp các em chuẩn bị tốt cho bài thi cuối học kì 2. tôi. Cùng tham khảo 39 bài toán nâng cao cấp 2 để đạt điểm 9, 10 dễ dàng hơn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tải miễn phí Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2.

Đề thi học kì 2 Toán 2 năm 2021 – 2022 Sách Cánh diều

2021 – 2022 Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

khả năng, chất lượngSố câu và số điểmcấp độ 1cấp độ 2cấp 3súng
TNKQmuỗng cà phêTNKQmuỗng cà phêTNKQmuỗng cà phêTNKQmuỗng cà phê

Số học – Định lượng – Giải toán bằng văn bản

số câu

4

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

2

5

số ba

đánh số

1a, c, d

2

4

1b

3.5

ghi bàn

2

2

0,5

2

2,5

4

Phần tử GETIVE

số câu

Ngày thứ nhất

2

Ngày thứ nhất

2

đánh số

7b

7a, c

ghi bàn

0,5

Ngày thứ nhất

0,5

Ngày thứ nhất

Yếu tố thống kê, xác suất

số câu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

2

Ngày thứ nhất

số ba

đánh số

6a

6b

6c

8 ngày

ghi bàn

0,5

0,5

Ngày thứ nhất

0,5

1,5

súng

số câu

6

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

số ba

4

7

8 ngày

ghi bàn

số ba

2

0,5

2,5

2

3.5

6,5

2021 ~ 2022 Đề thi cuối học kì 2 môn Toán

Bộ Giáo dục và Đào tạo ……………
Trường tiểu học … … .

Ngày Kiểm tra Kết thúc II Năm học 2021-2022
Toán – Cấp độ 2
(Thời gian kiểm tra 20 phút)

Đố:

Câu hỏi 1: Số cần điền: 1 giờ = …. phút (M1- 0,5đ)

A.12
B 20
Thế kỷ 30
D 60

Phần 2: Chiều dài của bảng là 15 …… Tên đơn vị cần điền là: (M2 – 0,5 điểm)

cm
B.km
cdm
DM

Câu hỏi 3: Điền T đúng và điền S sai. Số đứng trước số 342 là: (M1 – 0,5 điểm)

341
tôi. 343

Câu hỏi 4: Khoanh tròn câu trả lời mà bạn cho là đúng vào trước chữ cái.

Giá trị của số 8 trong 287 là: (M1 – 0,5 điểm)

800
B 8
C.80
D 87

Câu hỏi 5: Nối mỗi số với một bài đọc: (M1 – 0,5 điểm)

Câu hỏi 6:

a) (M3 – 0,5 điểm) Số ô vuông trong hình bên là:

câu 6

a) (M1 – 0,5 điểm) Hình nào sau đây là hình của một hình trụ? Hãy tô màu các hình dạng.

câu 6

tôi. Bài văn:

Phần 7: Tính toán sau khi thiết lập tính toán (M 2- 2d)

56 + 28 362 + 245 71 – 36 206 – 123

Mục 8: con số? (M2 – 1 điểm)

câu 8

Phần 9: Mỗi chuồng thỏ nuôi được 5 con thỏ. Hỏi 4 lồng như vậy có bao nhiêu con thỏ? (M2 – 2đ)

Câu 10: Nhìn vào bảng và trả lời các câu hỏi sau.

10 bộ

) mỗi loài có bao nhiêu con? Điền từ thích hợp vào chỗ trống: (M1 -0,5 điểm)

10 bộ

b) Số con tối đa là bao nhiêu …………..? Số trẻ em …………… ít nhất? (M2 – 0,5đ)

c) (M3 – 0,5đ)

10 bộ

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề số 1

Bài 1. Chọn chữ cái với câu trả lời đúng.

A) số 562; 625; 652, được viết theo thứ tự từ nhỏ nhất đến lớn nhất, như sau.

tất cả các. 562; 625; 652

cơn mưa. 625; 562; 652

Hạt giống. 652; 625; 562

B) Số 265; 279; 257; 297; Các số lớn hơn 279 là:

tất cả các. 265

cơn mưa. 257

Hạt giống. 297

Bài 2. Đúng chữ Đ, sai chữ S:

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán. tất cả các. 38m + 27m = 65m

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán. b.1m = 10dm

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán. Hạt giống. 16cm: 4 = 12cm

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán. d.1000m = 10km

Bài 3. Tiếp tục viết vào những điểm thích hợp.

tất cả các. 211; 212; 213; …..; …..; 216; …..; 218; 219; …..

cơn mưa. 510; 515; 525; 530; …..; …..;

Bài 4. Ghép mỗi số với số tương ứng của nó.

Bài 5. con số ?

Bài 6. Nhập văn bản>,

tất cả các. 600 + 30 Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán. 63

cơn mưa. 30: 5: 3 Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán. thứ mười hai

Hạt giống. 100 Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán. 1000

Nói cách khác. 400×2 Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán. 600 + 200

Bài 7. Thiết lập và tính toán:

tất cả các. 400 + 99
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

cơn mưa. 764-357
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

điều 8 ngày. Tìm x:

tất cả các. 400 + x = 200x

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

cơn mưa. 295 – x = 180

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

điều 9. Tìm một tam giác

Hình bên dưới là ……… một hình tam giác.

Viết tên của tam giác:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán.

Bài 10. Nhà Lan có 86 con gà và bán đi 29 con gà. Hỏi gia đình Lan còn lại bao nhiêu con gà?

sự hòa tan:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề số 2

Bài 1: (1 điểm) Viết đúng số vào ô trống.

a) 216 217; 228; ……………; ……………;

b) 310; 320; 330; ……………; ……………;

Bài 2: (1 điểm) Các số: 28, 81, 37, 72, 39, 93 Viết các số sau từ bé nhất đến lớn nhất.

đi. 37, 28, 39, 72, 93, 81

tôi. 93, 81, 72, 39, 37, 28

tất cả các. 28, 37, 39, 72, 81, 93

D. 39, 93, 37, 72, 28, 81

Bài 3: (1 điểm) Hoàn thành bảng sau.

đọc sốviết sốtrămđơn vị
bảy trăm chín mươi790
………………………………………………………………………………………………………………935

Bài 4: (1 điểm) Viết đúng số cho điểm.

1m =… … … … DM

2m 6 dm =… .dm

519cm = …. m …. cm

14m – 8m = …………..

Bài 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính sau.

84 + 19
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
62-25
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
536 + 243
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
879-356
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Bài 6: (0,5 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái dưới bức tranh màu Frag {1} {3} số bình phương.

Bài 7: (1 điểm) Tìm x:

a) x: 4 = 8

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

b) 4 lần X = 12 + 8

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Bài 8: (1 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD như hình vẽ bên. Tìm chu vi hình tứ giác ABCD.

sự hòa tan:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Bài 9: (1,5 điểm) Đội 1 trồng được 350 cây, đội 2 trồng được ít hơn đội 1 140 cây. Đội 2 trồng được bao nhiêu cây?

sự hòa tan:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Đề thi cuối học kì 2 môn toán lớp 2 – Đề số 3

Bài 1: Nối số đúng vào ô trống: (1 điểm)

tất cả các) Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán.

cơn mưa) Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán. > 40

Bài 2: Phép tính sau khi đặt phép tính (2 điểm)

52 + 27
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
54 – 19
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
33 + 59
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
71 – 29
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Bài 3: Tìm X (2 điểm)

a) X – 29 = 32

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

b) X + 55 = 95

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: (2 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ trống.

a) 5dm = …. cm

40cm = …. ĐM

b) 1 m = ……… cm

60 cm = .. .. dm

Bài 5: (2 điểm) Lớp 2A có tổng số 28 học sinh được xếp thành 4 cột. Có bao nhiêu học sinh trong mỗi hàng?

sự hòa tan:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Bài 6 (1 điểm).

Trong hình sau:

Đúng… . Tam giác

đó … quảng trường

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề 4

Bài 1: tính nhẩm (2 điểm)

2 x 6 = … 3 x 6 = …

15: 3 = … 24: 4 = …

27: 3 =… 20: 4 =…

4×7 = … 5×5 = …

Bài 2: Tính toán sau khi đặt (2 điểm)

356 + 212 857-443

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

96-48 59 + 27

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Tính toán (2 điểm)

5 x 4 +15 = ………………………….

7 giờ + 8 giờ = …..

30: 5: 3 = ………

24km: 4 = ……………………………………………………………………

Bài 4: Tìm x (1 điểm)

Xx5 = 35

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

x + 15 = 74

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Bài 5: 24 bút màu được chia đều thành 3 nhóm. Có bao nhiêu bút màu trong mỗi nhóm? (2 điểm)

sự hòa tan

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Mỗi chuồng nuôi 4 con thỏ. Hỏi 5 chuồng như vậy có bao nhiêu con thỏ?

sự hòa tan

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………

Bài 7: Bạn có muốn nhập một số không?

1dm =… …. cm

1m = …. mm

10dm =… .m

10mm = …. cm

1m = …. ĐM

1 cm = ..mm

1000m =… .km

1km = …. trong tổng số

10 cm =… .dm

1000mm =… m

Bài 8: Để có phép tính đúng, hãy đặt các ký hiệu (+, -, x, 🙂) vào ô trống.

452=Lâu đài
số ba515=30

Bài 9: Có bao nhiêu hình dạng trong hình dưới đây?

hình vuông.

b) …… hình tam giác

Bài 9

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 – Đề số 5

Câu hỏi 1: Phép tính sau khi đặt phép tính (3 điểm)

36 + 38 53 + 47

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

100-65 100-8

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Phần 2: con số? (1,5đ)

A) 3 5; Số 7; … … ; …..

b) 10 phần mười hai; 14; … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ; … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

c) 18; 19; 20; … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Câu hỏi 3: Tìm X (1 điểm)

a) 35 – X = 25

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

b) 3 × X = 27

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Câu hỏi 4: Tôi 50 kg và bạn nhẹ hơn tôi 15 kg. Bạn đang tự hỏi có bao nhiêu kilôgam – kilôgam – gam?

giá

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………

Câu hỏi 5: Mỗi nhóm bốn học sinh có chín nhóm như vậy. Tổng cộng có bao nhiêu học sinh?

giá

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 – Đề số 6

Bài 1: Phép tính

453 + 246 = ……………

752-569 = ……………

146 + 725 = ………………………….

972-146 = …….

Bài 2: đếm sau đếm

575-128

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

492-215

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

143 + 279

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Tìm X

tất cả các. X-428 = 176

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

cơn mưa. X + 215 = 772

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Hôm nay cửa hàng bán được 453 kg đường. Trong buổi sáng đã bán được 236 kg đường. Hỏi một buổi chiều bán được bao nhiêu kg đường?

sự hòa tan

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Tìm hai chữ số có tổng các chữ số là 13 và tích là 36

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Trường Tiểu học Hòa Bình có 214 học sinh khối 3 và 4. Số học sinh khối 3 là 119 em. Hỏi trường tiểu học Hoà Bình có bao nhiêu học sinh lớp 4?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Tải xuống tệp tài liệu để biết thêm chi tiết.


Thông tin thêm

51 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán

With 51 exam questions at the end of the 2nd semester of 2nd grade Math to help 2nd graders review, Practice problem solving fluently to prepare well for Maths for the upcoming 2nd semester exam.
This set of 2nd grade 2nd semester end exam questions, there are also Math 2 Kite book exam questions, with matrix tables and answers attached, will help teachers refer to prepare the 2nd term final exam for their students. me. In addition, you can refer to 39 more advanced math problems in grade 2 to get a score of 9, 10 more easily. Invite teachers and students to download for free the 2nd grade 2nd grade math final exam questions:
Exam 2nd semester Math 2 2021 – 2022 book Kite
Matrix of Math 2 semester 2 exam questions for 2021 – 2022
Competence, qualities
Number of sentences and number of points
Level 1
Level 2
Level 3
total
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Arithmetic – Quantitative – MATH SOLUTION WITH WRITTEN

Number of sentences

4

first

first

2

5

3

Sentence number

1a,c,d
2

4

1b

3.5

Score

2

2

0.5

2

2.5

4

GETIVE ELEMENTS

Number of sentences

first

2

first

2

Sentence number

7b

7a,c

Score

0.5

first

0.5

first

Statistical Factor, Probability

Number of sentences

first

first

2

first

3

Sentence number

6a

6b

6c
8

Score

0.5

0.5

first

0.5

1.5

total

Number of sentences

6

first

first

3

4

7

8

Score

3

2

0.5

2.5

2

3.5

6.5

Math 2nd semester final exam questions for 2021 – 2022

DEPARTMENT of Education and Training ………….. PRIMARY SCHOOL …….

TERM END TEST II SCHOOL YEAR 2021 – 2022MATH – GRADE 2(Time to do the test 20 minutes)
A. Quiz:
Question 1: Number to fill in the dots is: 1 hour = …….. minutes (M1- 0.5đ)
A.12 B. 20 C. 30D. 60
Verse 2: The length of the table is about 15……. The name of the unit that needs to be filled in is: (M2 – 0.5 points)
A. cm B. kmC. dmD. m
Question 3: Correctly fill in T, False fill in S: The number preceding the number 342 is: ( M1 – 0.5 points)
A. 341 B. 343
Question 4: Please circle in front of the letter the answer you think is correct
The value of the digit 8 in 287 is: (M1 – 0.5 points)
A. 800 B. 8 C.80D. 87
Question 5: Match each number with its reading: (M1 – 0.5 points)

Question 6:
a) (M3 – 0.5 points) The number of quadrilaterals in the figure is:………….figure.

a) (M1 – 0.5 points) Which figure is a cylinder? Let’s color the shapes.

B. Essay:
Verse 7: Set the calculation and then calculate (M 2- 2d)
56 + 28 362 + 245 71 – 36 206 – 123
Verse 8: Number? (M2 – 1 point)

Verse 9: Each rabbit cage has 5 rabbits. How many rabbits are there in 4 such cages? (M2 – 2 VND)
Question 10: Observe the chart and answer the questions:

a) How many animals are there in each type? Fill in the blanks with suitable words: (M1 -0.5 points)

b) What is the maximum number of children …………? Number of children ………… the least? (M2 – 0.5 VND)
c) (M3 – 0.5 VND)

Final exam of the 2nd semester 2nd grade Math – Topic 1
Lesson 1. Choose a letter that has a right answer:
A) Numbers 562; 625; 652 written in order from smallest to largest is:
a. 562; 625; 652
b. 625; 562; 652
c. 652; 625; 562
B) In the numbers 265; 279; 257; 297; numbers greater than 279 are:
a. 265
b. 257
c. 297
Lesson 2. Correct write D, false write S:
a. 38m + 27m = 65m
b.1m = 10dm
c. 16cm : 4 = 12cm
d.1000m = 10km
lesson 3. Continue to write in the appropriate dot:
a. 211; 212; 213; …….; …….; 216; …….; 218; 219; ……..
b. 510; 515;……..; 525; 530; …….; …….;
Lesson 4. Match each number with its reading:

Lesson 5. Number ?

Lesson 6. Enter the sign >,
a. 600 + 30 63
b. 30 : 5 : 3 twelfth
c. 100 1000
d. 400 x 2 600 + 200
Lesson 7. Set and then calculate:
a. 400 + 99……………..……………..……………..
b. 764 – 357……………..……………..……………..
Item 8. Find x:
a. 400 + x = 200 x
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
b. 295 – x = 180
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
Item 9. Find the triangle
The picture below has …………. triangle.
Write the names of the triangles:
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

Lesson 10. The Lan family has 86 chickens and has sold 29 chickens. How many chickens do Lan’s family have left?
Solution:
…………………………………………. ………………………………………………. ……
…………………………………………. ………………………………………………. ……
…………………………………………. ………………………………………………. ……
Final exam of the 2nd semester 2nd grade Math – Topic 2
Lesson 1: (1 point) Fill in the blanks with suitable numbers.
a) 216; 217; 228; …………; …………;
b) 310; 320; 330; …………; …………;
Lesson 2: (1 point) Numbers: 28, 81, 37, 72, 39, 93 write the following numbers from smallest to largest:
A. 37, 28, 39, 72, 93, 81
B. 93, 81,72, 39, 37, 28
C. 28, 37, 39, 72, 81, 93
D. 39, 93, 37, 72, 28, 81
lesson 3: (1 point) Complete the following table:
Read number
Write numbers
hundred
Dozen
Unit
Seven hundred and ninety
790

……………………
935

Lesson 4: (1 point) Write the correct number in the dot:
1m = ………dm
2m 6 dm = …….dm
519cm = …….m…….cm
14m – 8m = …………
Lesson 5: (2 points) Set the calculation and then calculate:
84 + 19……………..……………..……………..
62 – 25……………..……………..……………..
536 + 243……………..……………..……………..
879 – 356……………..……………..……………..
Lesson 6: (0.5 points) Circle the letter under the colored picture number of squares.

Lesson 7: (1 point) Find x:
a) x : 4 = 8
………………………………………………………………………………
b) 4 x = 12 + 8
………………………………………………………………………………
Lesson 8: (1 point) Let ABCD quadrilateral as shown in the figure. Find the perimeter of quadrilateral ABCD.

Solution:
…………………………………………. …………
…………………………………………. …………
…………………………………………. …………
Lesson 9: (1.5 points) Team One planted 350 trees, Team Two planted 140 trees less than Team One. How many trees can Team Two plant?
Solution:
…………………………………………. …………
…………………………………………. …………
…………………………………………. …………
Final exam of the 2nd semester of the 2nd grade Math – Topic 3
Lesson 1: Match the correct number with the blank: (1 point)
a)
b) > 40

Lesson 2: Set calculation and then calculate (2 points)
52 + 27……………..……………..……………..
54 – 19……………..……………..……………..
33 + 59……………..……………..……………..
71 – 29……………..……………..……………..
lesson 3: Find X (2 points)
a) X – 29 = 32
………………………………………………………………………………
b) X + 55 = 95
………………………………………………………………………………
Lesson 4: (2 points) Fill in the blanks with suitable numbers:
a) 5 dm = ……. cm
40 cm = ……. dm
b) 1m = ………… cm
60 cm = …….. dm
Lesson 5: (2 points) Class 2A has a total of 28 students, arranged in 4 rows. How many students are there in each row?
Solution:
…………………………………………. …………
…………………………………………. …………
…………………………………………. …………
Lesson 6 (1 point).
In the figure below:
Yes …. triangle
There are ….. the quadrilateral

Final exam of the 2nd semester of 2nd grade Math – Topic 4
Lesson 1: Mental calculation (2 pts)
2 x 6 = … 3 x 6 =…
15 : 3 = … 24 : 4 =…
27 : 3 =… 20 : 4 =…
4 x 7 =… 5 x 5 =…
Lesson 2: Set and then calculate (2pts)
356+212 857-443
…………. ………….…………..…………..…………..…………..
96-48 59+27
…………. ………….…………..…………..…………..…………..
Lesson 3: Calculate (2 pts)
5 x 4 +15=…………………………..
7 hours + 8 hours=……..
30 : 5 : 3 = ………….
24km : 4=………..
Lesson 4: Find x (1 point)
X x 5 =35
…………………….
…………………….
…………………….
x + 15 = 74
…………………….
…………………….
…………………….
Lesson 5: There are 24 crayons, divided equally among 3 groups. How many crayons are there in each group? (2 points)
Solution
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Lesson 6: Each cage has 4 rabbits. How many rabbits are there in 5 such cages?
Solution
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Lesson 7: Enter the number?
1dm = ….…cm
1m = ……. mm
10dm = ….m
10mm = ….cm
1m = ……. dm
1cm = …….mm
1000m = ….km
1km = ……. m
10cm = ….dm
1000mm = ……m
Lesson 8: Put the sign (+, -, x, 🙂 in the empty box to get the calculation right:
4

5

2
=
ten
3

5

15
=
30
Lesson 9: How many shapes are there in the figure below?
a) ………… quadrilateral.
b) ………… triangle

Final exam of the 2nd semester 2nd grade Math – Topic 5
Question 1: Set the calculation and then calculate (3 points)
36 + 38 53 + 47
…………. ………….
…………. ………….
…………. ………….
100 – 65 100 – 8
…………. ………….
…………. ………….
…………. ………….
Verse 2: Number? (1.5 VND)
a) 3 ; 5 ; 7 ; …… ; ……..
b) 10 ; twelfth ; 14 ; …………. ; …………..
c) 18 ; 19 ; 20 ; ………….;……………
Question 3: Find X (1 point)
a) 35 – X = 25
……………………
……………………
……………………
b) 3 x X = 27
……………………
……………………
……………………
Question 4: I weigh 50 kg, you are 15 kg lighter than me. Ask me how many kilos – kilograms – grams?
Prize
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Question 5: Each group of 4 students has 9 such groups. How many students are there in all?
Prize
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Final exam of the 2nd term 2nd grade Math – Topic 6
Lesson 1: Calculate
453+246 = ………….
752-569 =…………..
146+725 =…………………….
972-146=…………
Lesson 2: Calculate then calculate
575 – 128
……………………
……………………
……………………
492 – 215
……………………
……………………
……………………
143 + 279
……………………
……………………
……………………
Lesson 3: Find X
a. X-428 = 176
……………………
……………………
……………………
b. X+215=772
……………………
……………………
……………………
Lesson 4: A sugar shop sold 453 kg of sugar today. In the morning sold 236kg of sugar. Ask how many kg of sugar can be sold in the afternoon?
Solution
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Lesson 5: Find two-digit numbers where the sum of the digits is 13 and the product is 36
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Lesson 6: Hoa Binh Primary School has 214 students in grades 3 and 4. The number of students in grade 3 is 119. How many 4th grade students does Hoa Binh Primary School have?
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………… ………….
Please download the document file to see more detailed content

#đề #kiểm #tra #cuối #học #kì #lớp #môn #Toán

51 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán

With 51 exam questions at the end of the 2nd semester of 2nd grade Math to help 2nd graders review, Practice problem solving fluently to prepare well for Maths for the upcoming 2nd semester exam.
This set of 2nd grade 2nd semester end exam questions, there are also Math 2 Kite book exam questions, with matrix tables and answers attached, will help teachers refer to prepare the 2nd term final exam for their students. me. In addition, you can refer to 39 more advanced math problems in grade 2 to get a score of 9, 10 more easily. Invite teachers and students to download for free the 2nd grade 2nd grade math final exam questions:
Exam 2nd semester Math 2 2021 – 2022 book Kite
Matrix of Math 2 semester 2 exam questions for 2021 – 2022
Competence, qualities
Number of sentences and number of points
Level 1
Level 2
Level 3
total
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Arithmetic – Quantitative – MATH SOLUTION WITH WRITTEN

Number of sentences

4

first

first

2

5

3

Sentence number

1a,c,d
2

4

1b

3.5

Score

2

2

0.5

2

2.5

4

GETIVE ELEMENTS

Number of sentences

first

2

first

2

Sentence number

7b

7a,c

Score

0.5

first

0.5

first

Statistical Factor, Probability

Number of sentences

first

first

2

first

3

Sentence number

6a

6b

6c
8

Score

0.5

0.5

first

0.5

1.5

total

Number of sentences

6

first

first

3

4

7

8

Score

3

2

0.5

2.5

2

3.5

6.5

Math 2nd semester final exam questions for 2021 – 2022

DEPARTMENT of Education and Training ………….. PRIMARY SCHOOL …….

TERM END TEST II SCHOOL YEAR 2021 – 2022MATH – GRADE 2(Time to do the test 20 minutes)
A. Quiz:
Question 1: Number to fill in the dots is: 1 hour = …….. minutes (M1- 0.5đ)
A.12 B. 20 C. 30D. 60
Verse 2: The length of the table is about 15……. The name of the unit that needs to be filled in is: (M2 – 0.5 points)
A. cm B. kmC. dmD. m
Question 3: Correctly fill in T, False fill in S: The number preceding the number 342 is: ( M1 – 0.5 points)
A. 341 B. 343
Question 4: Please circle in front of the letter the answer you think is correct
The value of the digit 8 in 287 is: (M1 – 0.5 points)
A. 800 B. 8 C.80D. 87
Question 5: Match each number with its reading: (M1 – 0.5 points)

Question 6:
a) (M3 – 0.5 points) The number of quadrilaterals in the figure is:………….figure.

a) (M1 – 0.5 points) Which figure is a cylinder? Let’s color the shapes.

B. Essay:
Verse 7: Set the calculation and then calculate (M 2- 2d)
56 + 28 362 + 245 71 – 36 206 – 123
Verse 8: Number? (M2 – 1 point)

Verse 9: Each rabbit cage has 5 rabbits. How many rabbits are there in 4 such cages? (M2 – 2 VND)
Question 10: Observe the chart and answer the questions:

a) How many animals are there in each type? Fill in the blanks with suitable words: (M1 -0.5 points)

b) What is the maximum number of children …………? Number of children ………… the least? (M2 – 0.5 VND)
c) (M3 – 0.5 VND)

Final exam of the 2nd semester 2nd grade Math – Topic 1
Lesson 1. Choose a letter that has a right answer:
A) Numbers 562; 625; 652 written in order from smallest to largest is:
a. 562; 625; 652
b. 625; 562; 652
c. 652; 625; 562
B) In the numbers 265; 279; 257; 297; numbers greater than 279 are:
a. 265
b. 257
c. 297
Lesson 2. Correct write D, false write S:
a. 38m + 27m = 65m
b.1m = 10dm
c. 16cm : 4 = 12cm
d.1000m = 10km
lesson 3. Continue to write in the appropriate dot:
a. 211; 212; 213; …….; …….; 216; …….; 218; 219; ……..
b. 510; 515;……..; 525; 530; …….; …….;
Lesson 4. Match each number with its reading:

Lesson 5. Number ?

Lesson 6. Enter the sign >,
a. 600 + 30 63
b. 30 : 5 : 3 twelfth
c. 100 1000
d. 400 x 2 600 + 200
Lesson 7. Set and then calculate:
a. 400 + 99……………..……………..……………..
b. 764 – 357……………..……………..……………..
Item 8. Find x:
a. 400 + x = 200 x
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
b. 295 – x = 180
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
Item 9. Find the triangle
The picture below has …………. triangle.
Write the names of the triangles:
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

Lesson 10. The Lan family has 86 chickens and has sold 29 chickens. How many chickens do Lan’s family have left?
Solution:
…………………………………………. ………………………………………………. ……
…………………………………………. ………………………………………………. ……
…………………………………………. ………………………………………………. ……
Final exam of the 2nd semester 2nd grade Math – Topic 2
Lesson 1: (1 point) Fill in the blanks with suitable numbers.
a) 216; 217; 228; …………; …………;
b) 310; 320; 330; …………; …………;
Lesson 2: (1 point) Numbers: 28, 81, 37, 72, 39, 93 write the following numbers from smallest to largest:
A. 37, 28, 39, 72, 93, 81
B. 93, 81,72, 39, 37, 28
C. 28, 37, 39, 72, 81, 93
D. 39, 93, 37, 72, 28, 81
lesson 3: (1 point) Complete the following table:
Read number
Write numbers
hundred
Dozen
Unit
Seven hundred and ninety
790

……………………
935

Lesson 4: (1 point) Write the correct number in the dot:
1m = ………dm
2m 6 dm = …….dm
519cm = …….m…….cm
14m – 8m = …………
Lesson 5: (2 points) Set the calculation and then calculate:
84 + 19……………..……………..……………..
62 – 25……………..……………..……………..
536 + 243……………..……………..……………..
879 – 356……………..……………..……………..
Lesson 6: (0.5 points) Circle the letter under the colored picture number of squares.

Lesson 7: (1 point) Find x:
a) x : 4 = 8
………………………………………………………………………………
b) 4 x = 12 + 8
………………………………………………………………………………
Lesson 8: (1 point) Let ABCD quadrilateral as shown in the figure. Find the perimeter of quadrilateral ABCD.

Solution:
…………………………………………. …………
…………………………………………. …………
…………………………………………. …………
Lesson 9: (1.5 points) Team One planted 350 trees, Team Two planted 140 trees less than Team One. How many trees can Team Two plant?
Solution:
…………………………………………. …………
…………………………………………. …………
…………………………………………. …………
Final exam of the 2nd semester of the 2nd grade Math – Topic 3
Lesson 1: Match the correct number with the blank: (1 point)
a)
b) > 40

Lesson 2: Set calculation and then calculate (2 points)
52 + 27……………..……………..……………..
54 – 19……………..……………..……………..
33 + 59……………..……………..……………..
71 – 29……………..……………..……………..
lesson 3: Find X (2 points)
a) X – 29 = 32
………………………………………………………………………………
b) X + 55 = 95
………………………………………………………………………………
Lesson 4: (2 points) Fill in the blanks with suitable numbers:
a) 5 dm = ……. cm
40 cm = ……. dm
b) 1m = ………… cm
60 cm = …….. dm
Lesson 5: (2 points) Class 2A has a total of 28 students, arranged in 4 rows. How many students are there in each row?
Solution:
…………………………………………. …………
…………………………………………. …………
…………………………………………. …………
Lesson 6 (1 point).
In the figure below:
Yes …. triangle
There are ….. the quadrilateral

Final exam of the 2nd semester of 2nd grade Math – Topic 4
Lesson 1: Mental calculation (2 pts)
2 x 6 = … 3 x 6 =…
15 : 3 = … 24 : 4 =…
27 : 3 =… 20 : 4 =…
4 x 7 =… 5 x 5 =…
Lesson 2: Set and then calculate (2pts)
356+212 857-443
…………. ………….…………..…………..…………..…………..
96-48 59+27
…………. ………….…………..…………..…………..…………..
Lesson 3: Calculate (2 pts)
5 x 4 +15=…………………………..
7 hours + 8 hours=……..
30 : 5 : 3 = ………….
24km : 4=………..
Lesson 4: Find x (1 point)
X x 5 =35
…………………….
…………………….
…………………….
x + 15 = 74
…………………….
…………………….
…………………….
Lesson 5: There are 24 crayons, divided equally among 3 groups. How many crayons are there in each group? (2 points)
Solution
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Lesson 6: Each cage has 4 rabbits. How many rabbits are there in 5 such cages?
Solution
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Lesson 7: Enter the number?
1dm = ….…cm
1m = ……. mm
10dm = ….m
10mm = ….cm
1m = ……. dm
1cm = …….mm
1000m = ….km
1km = ……. m
10cm = ….dm
1000mm = ……m
Lesson 8: Put the sign (+, -, x, 🙂 in the empty box to get the calculation right:
4

5

2
=
ten
3

5

15
=
30
Lesson 9: How many shapes are there in the figure below?
a) ………… quadrilateral.
b) ………… triangle

Final exam of the 2nd semester 2nd grade Math – Topic 5
Question 1: Set the calculation and then calculate (3 points)
36 + 38 53 + 47
…………. ………….
…………. ………….
…………. ………….
100 – 65 100 – 8
…………. ………….
…………. ………….
…………. ………….
Verse 2: Number? (1.5 VND)
a) 3 ; 5 ; 7 ; …… ; ……..
b) 10 ; twelfth ; 14 ; …………. ; …………..
c) 18 ; 19 ; 20 ; ………….;……………
Question 3: Find X (1 point)
a) 35 – X = 25
……………………
……………………
……………………
b) 3 x X = 27
……………………
……………………
……………………
Question 4: I weigh 50 kg, you are 15 kg lighter than me. Ask me how many kilos – kilograms – grams?
Prize
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Question 5: Each group of 4 students has 9 such groups. How many students are there in all?
Prize
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Final exam of the 2nd term 2nd grade Math – Topic 6
Lesson 1: Calculate
453+246 = ………….
752-569 =…………..
146+725 =…………………….
972-146=…………
Lesson 2: Calculate then calculate
575 – 128
……………………
……………………
……………………
492 – 215
……………………
……………………
……………………
143 + 279
……………………
……………………
……………………
Lesson 3: Find X
a. X-428 = 176
……………………
……………………
……………………
b. X+215=772
……………………
……………………
……………………
Lesson 4: A sugar shop sold 453 kg of sugar today. In the morning sold 236kg of sugar. Ask how many kg of sugar can be sold in the afternoon?
Solution
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Lesson 5: Find two-digit numbers where the sum of the digits is 13 and the product is 36
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Lesson 6: Hoa Binh Primary School has 214 students in grades 3 and 4. The number of students in grade 3 is 119. How many 4th grade students does Hoa Binh Primary School have?
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………… ………….
Please download the document file to see more detailed content

#đề #kiểm #tra #cuối #học #kì #lớp #môn #Toán


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button