Giải Trí

60 rapper đỉnh nhất Kpop do fans bình chọn

60 rapper đỉnh nhất Kpop do fans đánh giá: Lisa (BLACKPINK) lại đứng đầu bảng nữ, 3 thành viên BTS góp mặt trong top 5 cao nhất bảng nam.

KingChoice là website đánh giá ko còn lạ lẫm với số đông người ngưỡng mộ, đặc thù là những fans Kpop. Mỗi tháng, các bảng xếp hạng với các chủ đề không giống nhau liên can đến người nổi danh đều hấp dẫn sự tham dự bỏ thăm của khách hàng. Trong tháng 6, KingChoice đã mở vote cho danh sách những rapper nam và rapper nữ tuyệt vời nhất theo ý kiến của người ngưỡng mộ. Dưới đây là danh sách 60 rapper đỉnh nhất Kpop do fans đánh giá.

30 nam rapper tuyệt vời nhất Kpop

30. Ravi (VIXX)

Ravi (VIXX) đứng hạng 30 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, lead dancer và vocalist. (Nguồn: Internet)

29. S.Coups (SEVENTEEN)

S.Coups (SEVENTEEN) đứng hạng 29 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò leader, main rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)
S.Coups (SEVENTEEN) đứng hạng 29 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò leader, main rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)

28. Zico (Block B)

Zico (Block B) đứng hạng 28 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò leader, main rapper, vocalist và gương mặt đại diện. (Nguồn: Internet)
Zico (Block B) đứng hạng 28 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò leader, main rapper, vocalist và khuôn mặt đại diện. (Nguồn: Internet)

27. Vernon (SEVENTEEN)

Vernon (SEVENTEEN) đứng hạng 27 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, sub vocal, visual và gương mặt đại diện. (Nguồn: Internet)
Vernon (SEVENTEEN) đứng hạng 27 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, sub vocal, visual và khuôn mặt đại diện. (Nguồn: Internet)

26. Mark (NCT)

Mark (NCT) đứng hạng 26 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, main dancer và sub vocal. (Nguồn: Internet)
Mark (NCT) đứng hạng 26 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, main dancer và sub vocal. (Nguồn: Internet)

25. Yongguk

Yongguk đứng hạng 25 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Nam idol là cựu thành viên của nhóm nhạc dự án JBJ. (Nguồn: Internet)
Yongguk đứng hạng 25 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Nam idol là cựu thành viên của nhóm nhạc dự án JBJ. (Nguồn: Internet)

24. Mingi (ATEEZ)

Mingi (ATEEZ) đứng hạng 24 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper và lead dancer. (Nguồn: Internet)
Mingi (ATEEZ) đứng hạng 24 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper và lead dancer. (Nguồn: Internet)

23. Seunghoon (WINNER)

Seunghoon (WINNER) đứng hạng 23 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main dancer, lead rapper và vocalist. (Nguồn: Internet)
Seunghoon (WINNER) đứng hạng 23 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main dancer, lead rapper và vocalist. (Nguồn: Internet)

22. Woojin (AB6IX)

Woojin (AB6IX) đứng hạng 22 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper và main dancer. (Nguồn: Internet)
Woojin (AB6IX) đứng hạng 22 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper và main dancer. (Nguồn: Internet)

21. Jackson (GOT7)

Jackson (GOT7) đứng hạng 21 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, lead dancer và gương mặt đại diện. (Nguồn: Internet)
Jackson (GOT7) đứng hạng 21 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, lead dancer và khuôn mặt đại diện. (Nguồn: Internet)

20. Hongjoong (ATEEZ)

Hongjoong (ATEEZ) đứng hạng 20 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò leader, lead rapper, sub vocal và center. (Nguồn: Internet)
Hongjoong (ATEEZ) đứng hạng 20 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò leader, lead rapper, sub vocal và center. (Nguồn: Internet)

19. Zuho (SF9)

Zuho (SF9) đứng hạng 19 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper. (Nguồn: Internet)
Zuho (SF9) đứng hạng 19 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper. (Nguồn: Internet)

18. Taeyong (NCT)

Taeyong (NCT) đứng hạng 18 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò leader, main rapper, main dancer, sub vocal, visual và center. (Nguồn: Internet)
Taeyong (NCT) đứng hạng 18 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò leader, main rapper, main dancer, sub vocal, visual và center. (Nguồn: Internet)

17. Sehun (EXO)

Sehun (EXO) đứng hạng 17 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò lead rapper, lead dancer, visual và maknae. (Nguồn: Internet)
Sehun (EXO) đứng hạng 17 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò lead rapper, lead dancer, visual và maknae. (Nguồn: Internet)

16. Joohoney (MONSTA X)

Joohoney (MONSTA X) đứng hạng 16 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)
Joohoney (MONSTA X) đứng hạng 16 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)

15. Changbin (Stray Kids)

Changbin (Stray Kids) đứng hạng 15 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)
Changbin (Stray Kids) đứng hạng 15 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)

14. Wooseok (PENTAGON)

Wooseok (PENTAGON) đứng hạng 14 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, sub vocal và maknae. (Nguồn: Internet)
Wooseok (PENTAGON) đứng hạng 14 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, sub vocal và maknae. (Nguồn: Internet)

13. T.O.P (BIGBANG)

T.O.P (BIGBANG) đứng hạng 13 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò lead rapper, vocalist và visual. (Nguồn: Internet)
T.O.P (BIGBANG) đứng hạng 13 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò lead rapper, vocalist và visual. (Nguồn: Internet)

12. Heechul (Super Junior)

Heechul (Super Junior) đứng hạng 12 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò sub rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)
Heechul (Super Junior) đứng hạng 12 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò sub rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)

11. Chanyeol (EXO)

Chanyeol (EXO) đứng hạng 11 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, sub vocal và visual. (Nguồn: Internet)
Chanyeol (EXO) đứng hạng 11 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, sub vocal và visual. (Nguồn: Internet)

10. G-Dragon (BIGBANG)

G-Dragon (BIGBANG) đứng hạng 10 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò leader, main rapper, vocalist và gương mặt đại diện. (Nguồn: Internet)
G-Dragon (BIGBANG) đứng hạng 10 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò leader, main rapper, vocalist và khuôn mặt đại diện. (Nguồn: Internet)

9. Rocky (ASTRO)

Rocky (ASTRO) đứng hạng 9 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main dancer, lead rapper và vocalist. (Nguồn: Internet)
Rocky (ASTRO) đứng hạng 9 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main dancer, lead rapper và vocalist. (Nguồn: Internet)

8. Minho (SHINee)

Minho (SHINee) đứng hạng 8 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, vocalist và visual. (Nguồn: Internet)
Minho (SHINee) đứng hạng 8 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, vocalist và visual. (Nguồn: Internet)

7. Mino (WINNER)

Mino (WINNER) đứng hạng 7 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper và vocalist. (Nguồn: Internet)
Mino (WINNER) đứng hạng 7 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper và vocalist. (Nguồn: Internet)

6. Eunhyuk (Super Junior)

Eunhyuk (Super Junior) đứng hạng 6 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, sub vocal và main dancer. (Nguồn: Internet)
Eunhyuk (Super Junior) đứng hạng 6 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, sub vocal và main dancer. (Nguồn: Internet)

5. J-Hope (BTS)

J-Hope (BTS) đứng hạng 5 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò sub rapper, sub vocal và main dancer. (Nguồn: Internet)
J-Hope (BTS) đứng hạng 5 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò sub rapper, sub vocal và main dancer. (Nguồn: Internet)

4. RM (BTS)

RM (BTS) đứng hạng 4 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò leader và main rapper. (Nguồn: Internet)
RM (BTS) đứng hạng 4 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò leader và main rapper. (Nguồn: Internet)

3. Bobby (iKON)

J-Hope (BTS) đứng hạng 3 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, sub vocal và gương mặt đại diện. (Nguồn: Internet)
Bobby (iKON) đứng hạng 3 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, sub vocal và khuôn mặt đại diện. (Nguồn: Internet)

2. Suga (BTS)

Suga (BTS) đứng hạng 2 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò lead rapper. (Nguồn: Internet)
Suga (BTS) đứng hạng 2 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò lead rapper. (Nguồn: Internet)

1. JinJin (ASTRO)

JinJin (ASTRO) xuất sắc đứng đầu trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò leader, main rapper và lead dancer. (Nguồn: Internet)
JinJin (ASTRO) tuyệt vời đứng đầu trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò leader, main rapper và lead dancer. (Nguồn: Internet)

30 nữ rapper tuyệt vời nhất Kpop

30. Lee Chaeyeon (cựu thành viên IZ*ONE)

Lee Chaeyeon (cựu thành viên IZ*ONE) đứng hạng 30 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Nữ idol từng đảm nhận vai trò main dancer trong nhóm. (Nguồn: Internet)
Lee Chaeyeon (cựu thành viên IZ*ONE) đứng hạng 30 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Nữ idol từng đảm nhiệm vai trò main dancer trong nhóm. (Nguồn: Internet)

29. Sowon (cựu thành viên GFRIEND)

Sowon (cựu thành viên GFRIEND) đứng hạng 29 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. (Nguồn: Internet)
Sowon (cựu thành viên GFRIEND) đứng hạng 29 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. (Nguồn: Internet)

28. Hwasa (MAMAMOO)

Hwasa (MAMAMOO) đứng hạng 28 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nữ idol đảm nhận vai trò lead vocalist, lead rapper và maknae. (Nguồn: Internet)
Hwasa (MAMAMOO) đứng hạng 28 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò lead vocalist, lead rapper và maknae. (Nguồn: Internet)

27. Jiwon (Cherry Bullet)

Jiwon (Cherry Bullet) đứng hạng 27 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nữ idol đảm nhận vai trò main rapper, lead vocalist và visual. (Nguồn: Internet)
Jiwon (Cherry Bullet) đứng hạng 27 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper, lead vocalist và visual. (Nguồn: Internet)

26. Exy (WJSN)

Exy (WJSN) đứng hạng 26 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nữ idol đảm nhận vai trò leader, main rapper và vocalist. (Nguồn: Internet)
Exy (WJSN) đứng hạng 26 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò leader, main rapper và vocalist. (Nguồn: Internet)

25. Aisha (EVERGLOW)

Aisha (EVERGLOW) đứng hạng 25 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nữ idol đảm nhận vai trò lead rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)
Aisha (EVERGLOW) đứng hạng 25 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò lead rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)

24. Jinsoul (LOONA)

Jinsoul (LOONA) đứng hạng 24 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nữ idol đảm nhận vai trò rapper, vocalist và visual. (Nguồn: Internet)
Jinsoul (LOONA) đứng hạng 24 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò rapper, vocalist và visual. (Nguồn: Internet)

23. Choi Yena (cựu thành viên IZ*ONE)

Choi Yena (cựu thành viên IZ*ONE) đứng hạng 23 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Nữ idol từng đảm nhận vai trò rapper, lead vocal và lead dancer trong nhóm. (Nguồn: Internet)
Choi Yena (cựu thành viên IZ*ONE) đứng hạng 23 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Nữ idol từng đảm nhiệm vai trò rapper, lead vocal và lead dancer trong nhóm. (Nguồn: Internet)

22. Mimi (OH MY GIRL)

Mimi (OH MY GIRL) đứng hạng 24 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nữ idol đảm nhận vai trò main rapper, main dancer và sub vocal. (Nguồn: Internet)
Mimi (OH MY GIRL) đứng hạng 24 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper, main dancer và sub vocal. (Nguồn: Internet)

21. Jessi

Nữ ca sĩ solo Jessi đứng hạng 21 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. (Nguồn: Internet)
Nữ ca sĩ solo Jessi đứng hạng 21 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. (Nguồn: Internet)

20. Bomi (Apink)

Bomi (Apink) đứng hạng 20 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nữ idol đảm nhận vai trò lead vocalist, main rapper, main dancer và center. (Nguồn: Internet)
Bomi (Apink) đứng hạng 20 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò lead vocalist, main rapper, main dancer và center. (Nguồn: Internet)

19. Yura (Girl’s Day)

60 rapper đỉnh nhất Kpop do fans bình chọn (G)I-DLE AB6IX ASTRO ATEEZ BIGBANG bình chọn Black Pink Block B BTS Cherry Bullet Choi Yena CLC Dreamcatcher EVERGLOW EXO GFRIEND Girls Day GOT7 HyunA Idol iKON ITZY IZ*ONE Jessi KPOP Lee Chaeyeon LOONA Mamamoo MOMOLAND Monsta X NCT Oh My Girl Pentagon rapper Red Velvet Seventeen SF9 SHINee SNSD Stray kids Super Junior thần tượng Hàn quốc Twice VIXX Weki Meki Winner WJSN xuất sắc
Yura (Girl’s Day) đứng hạng 19 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper, lead dancer, vocalist và visual. (Nguồn: Internet)

18. Yoojung (Weki Meki)

Yoojung (Weki Meki) đứng hạng 18 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nữ idol đảm nhận vai trò main rapper, main dancer, vocal và gương mặt đại diện. (Nguồn: Internet)
Yoojung (Weki Meki) đứng hạng 18 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper, main dancer, vocal và khuôn mặt đại diện. (Nguồn: Internet)

17. E:U (EVERGLOW)

E:U (EVERGLOW) đứng hạng 17 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nữ idol đảm nhận vai trò main rapper và main dancer. (Nguồn: Internet)
E:U (EVERGLOW) đứng hạng 17 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper và main dancer. (Nguồn: Internet)

16. Dahyun (TWICE)

Dahyun (TWICE) đứng hạng 16 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nữ idol đảm nhận vai trò lead rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)
Dahyun (TWICE) đứng hạng 16 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò lead rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)

15. Hyoyeon (SNSD)

Hyoyeon (SNSD) đứng hạng 15 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nữ idol đảm nhận vai trò main rapper, main dancer và sub vocal. (Nguồn: Internet)
Hyoyeon (SNSD) đứng hạng 15 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper, main dancer và sub vocal. (Nguồn: Internet)

14. HyunA

Nữ ca sĩ solo HyunA đứng hạng 14 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. (Nguồn: Internet)
Nữ ca sĩ solo HyunA đứng hạng 14 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. (Nguồn: Internet)

13. LE (EXID)

LE (EXID) đứng hạng 13 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nữ idol đảm nhận vai trò main rapper và lead dancer. (Nguồn: Internet)
LE (EXID) đứng hạng 13 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper và lead dancer. (Nguồn: Internet)

12. Chaeyoung (TWICE)

Chaeyoung (TWICE) đứng hạng 12 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nữ idol đảm nhận vai trò main rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)
Chaeyoung (TWICE) đứng hạng 12 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)

11. Irene (Red Velvet)

Irene (Red Velvet) đứng hạng 11 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nữ idol đảm nhận vai trò leader, main rapper, lead dancer, sub vocal, visual và center. (Nguồn: Internet)
Irene (Red Velvet) đứng hạng 11 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò leader, main rapper, lead dancer, sub vocal, visual và center. (Nguồn: Internet)

10. Hyebin (MOMOLAND)

Hyebin (MOMOLAND) đứng hạng 10 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nữ idol đảm nhận vai trò leader, vocalist và rapper. (Nguồn: Internet)
Hyebin (MOMOLAND) đứng hạng 10 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò leader, vocalist và rapper. (Nguồn: Internet)

9. Jimin (cựu thành viên AOA)

Jimin (cựu thành viên AOA) đứng hạng 9 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. (Nguồn: Internet)
Jimin (cựu thành viên AOA) đứng hạng 9 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. (Nguồn: Internet)

8. Ryujin (ITZY)

Ryujin (ITZY) đứng hạng 8 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nữ idol đảm nhận vai trò main rapper, lead dancer, sub vocal và center. (Nguồn: Internet)
Ryujin (ITZY) đứng hạng 8 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper, lead dancer, sub vocal và center. (Nguồn: Internet)

7. CL

CL đứng hạng 7 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. (Nguồn: Internet)
CL đứng hạng 7 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. (Nguồn: Internet)

6. Yeeun (CLC)

Yeeun (CLC) đứng hạng 6 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nữ idol đảm nhận vai trò main rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)
Yeeun (CLC) đứng hạng 6 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)

5. Moonbyul (MAMAMOO)

Moonbyul (MAMAMOO) đứng hạng 5 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nữ idol đảm nhận vai trò main rapper, main dancer và vocalist. (Nguồn: Internet)
Moonbyul (MAMAMOO) đứng hạng 5 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper, main dancer và vocalist. (Nguồn: Internet)

4. Dami (Dreamcatcher)

Moonbyul (MAMAMOO) đứng hạng 6 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nữ idol đảm nhận vai trò main rapper, lead dancer và sub vocal. (Nguồn: Internet)
Dami (Dreamcatcher) đứng hạng 4 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper, lead dancer và sub vocal. (Nguồn: Internet)

3. Jennie (BLACKPINK)

Jennie (BLACKPINK) đứng hạng 3 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nữ idol đảm nhận vai trò main rapper và lead vocal. (Nguồn: Internet)
Jennie (BLACKPINK) đứng hạng 3 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper và lead vocal. (Nguồn: Internet)

2. Soyeon ((G)I-DLE)

Soyeon ((G)I-DLE) đứng hạng 2 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nữ idol đảm nhận vai trò leader, main rapper, sub vocal và center. (Nguồn: Internet)
Soyeon ((G)I-DLE) đứng hạng 2 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò leader, main rapper, sub vocal và center. (Nguồn: Internet)

1. Lisa (BLACKPINK)

Lisa (BLACKPINK) xuất sắc đứng đầu trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người hâm mộ bình chọn. Trong nhóm, nữ idol đảm nhận vai trò main dancer, lead rapper, sub vocal và maknae. (Nguồn: Internet)
Lisa (BLACKPINK) tuyệt vời đứng đầu trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main dancer, lead rapper, sub vocal và maknae. (Nguồn: Internet)

Hãy theo dõi Vik News thường xuyên để được biết thêm nhiều tin tức tiêu khiển thú vị và lôi cuốn khác nhé!

.

Xem thêm thông tin 60 rapper đỉnh nhất Kpop do fans bình chọn

60 rapper đỉnh nhất Kpop do fans đánh giá

60 rapper đỉnh nhất Kpop do fans đánh giá: Lisa (BLACKPINK) lại đứng đầu bảng nữ, 3 thành viên BTS góp mặt trong top 5 cao nhất bảng nam.

KingChoice là website đánh giá ko còn lạ lẫm với số đông người ngưỡng mộ, đặc thù là những fans Kpop. Mỗi tháng, các bảng xếp hạng với các chủ đề không giống nhau liên can đến người nổi danh đều hấp dẫn sự tham dự bỏ thăm của khách hàng. Trong tháng 6, KingChoice đã mở vote cho danh sách những rapper nam và rapper nữ tuyệt vời nhất theo ý kiến của người ngưỡng mộ. Dưới đây là danh sách 60 rapper đỉnh nhất Kpop do fans đánh giá.
30 nam rapper tuyệt vời nhất Kpop
30. Ravi (VIXX)
Ravi (VIXX) đứng hạng 30 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, lead dancer và vocalist. (Nguồn: Internet)29. S.Coups (SEVENTEEN)
S.Coups (SEVENTEEN) đứng hạng 29 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò leader, main rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)28. Zico (Block B)
Zico (Block B) đứng hạng 28 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò leader, main rapper, vocalist và khuôn mặt đại diện. (Nguồn: Internet)27. Vernon (SEVENTEEN)
Vernon (SEVENTEEN) đứng hạng 27 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, sub vocal, visual và khuôn mặt đại diện. (Nguồn: Internet)26. Mark (NCT)
Mark (NCT) đứng hạng 26 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, main dancer và sub vocal. (Nguồn: Internet)25. Yongguk
Yongguk đứng hạng 25 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Nam idol là cựu thành viên của nhóm nhạc dự án JBJ. (Nguồn: Internet)24. Mingi (ATEEZ)
Mingi (ATEEZ) đứng hạng 24 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper và lead dancer. (Nguồn: Internet)23. Seunghoon (WINNER)
Seunghoon (WINNER) đứng hạng 23 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main dancer, lead rapper và vocalist. (Nguồn: Internet)22. Woojin (AB6IX)
Woojin (AB6IX) đứng hạng 22 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper và main dancer. (Nguồn: Internet)21. Jackson (GOT7)
Jackson (GOT7) đứng hạng 21 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, lead dancer và khuôn mặt đại diện. (Nguồn: Internet)20. Hongjoong (ATEEZ)
Hongjoong (ATEEZ) đứng hạng 20 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò leader, lead rapper, sub vocal và center. (Nguồn: Internet)19. Zuho (SF9)
Zuho (SF9) đứng hạng 19 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper. (Nguồn: Internet)18. Taeyong (NCT)
Taeyong (NCT) đứng hạng 18 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò leader, main rapper, main dancer, sub vocal, visual và center. (Nguồn: Internet)17. Sehun (EXO)
Sehun (EXO) đứng hạng 17 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò lead rapper, lead dancer, visual và maknae. (Nguồn: Internet)16. Joohoney (MONSTA X)
Joohoney (MONSTA X) đứng hạng 16 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)15. Changbin (Stray Kids)
Changbin (Stray Kids) đứng hạng 15 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)14. Wooseok (PENTAGON)
Wooseok (PENTAGON) đứng hạng 14 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, sub vocal và maknae. (Nguồn: Internet)13. T.O.P (BIGBANG)
T.O.P (BIGBANG) đứng hạng 13 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò lead rapper, vocalist và visual. (Nguồn: Internet)12. Heechul (Super Junior)
Heechul (Super Junior) đứng hạng 12 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò sub rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)11. Chanyeol (EXO)
Chanyeol (EXO) đứng hạng 11 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, sub vocal và visual. (Nguồn: Internet)10. G-Dragon (BIGBANG)
G-Dragon (BIGBANG) đứng hạng 10 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò leader, main rapper, vocalist và khuôn mặt đại diện. (Nguồn: Internet)9. Rocky (ASTRO)
Rocky (ASTRO) đứng hạng 9 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main dancer, lead rapper và vocalist. (Nguồn: Internet)8. Minho (SHINee)
Minho (SHINee) đứng hạng 8 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, vocalist và visual. (Nguồn: Internet)7. Mino (WINNER)
Mino (WINNER) đứng hạng 7 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper và vocalist. (Nguồn: Internet)6. Eunhyuk (Super Junior)
Eunhyuk (Super Junior) đứng hạng 6 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, sub vocal và main dancer. (Nguồn: Internet)5. J-Hope (BTS)
J-Hope (BTS) đứng hạng 5 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò sub rapper, sub vocal và main dancer. (Nguồn: Internet)4. RM (BTS)
RM (BTS) đứng hạng 4 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò leader và main rapper. (Nguồn: Internet)3. Bobby (iKON)
Bobby (iKON) đứng hạng 3 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, sub vocal và khuôn mặt đại diện. (Nguồn: Internet)2. Suga (BTS)
Suga (BTS) đứng hạng 2 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò lead rapper. (Nguồn: Internet)1. JinJin (ASTRO)
JinJin (ASTRO) tuyệt vời đứng đầu trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò leader, main rapper và lead dancer. (Nguồn: Internet)30 nữ rapper tuyệt vời nhất Kpop
30. Lee Chaeyeon (cựu thành viên IZ*ONE)
Lee Chaeyeon (cựu thành viên IZ*ONE) đứng hạng 30 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Nữ idol từng đảm nhiệm vai trò main dancer trong nhóm. (Nguồn: Internet)29. Sowon (cựu thành viên GFRIEND)
Sowon (cựu thành viên GFRIEND) đứng hạng 29 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. (Nguồn: Internet)28. Hwasa (MAMAMOO)
Hwasa (MAMAMOO) đứng hạng 28 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò lead vocalist, lead rapper và maknae. (Nguồn: Internet)27. Jiwon (Cherry Bullet)
Jiwon (Cherry Bullet) đứng hạng 27 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper, lead vocalist và visual. (Nguồn: Internet)26. Exy (WJSN)
Exy (WJSN) đứng hạng 26 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò leader, main rapper và vocalist. (Nguồn: Internet)25. Aisha (EVERGLOW)
Aisha (EVERGLOW) đứng hạng 25 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò lead rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)24. Jinsoul (LOONA)
Jinsoul (LOONA) đứng hạng 24 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò rapper, vocalist và visual. (Nguồn: Internet)23. Choi Yena (cựu thành viên IZ*ONE)
Choi Yena (cựu thành viên IZ*ONE) đứng hạng 23 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Nữ idol từng đảm nhiệm vai trò rapper, lead vocal và lead dancer trong nhóm. (Nguồn: Internet)22. Mimi (OH MY GIRL)
Mimi (OH MY GIRL) đứng hạng 24 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper, main dancer và sub vocal. (Nguồn: Internet)21. Jessi
Nữ ca sĩ solo Jessi đứng hạng 21 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. (Nguồn: Internet)20. Bomi (Apink)
Bomi (Apink) đứng hạng 20 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò lead vocalist, main rapper, main dancer và center. (Nguồn: Internet)19. Yura (Girl’s Day)
Yura (Girl’s Day) đứng hạng 19 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper, lead dancer, vocalist và visual. (Nguồn: Internet)18. Yoojung (Weki Meki)
Yoojung (Weki Meki) đứng hạng 18 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper, main dancer, vocal và khuôn mặt đại diện. (Nguồn: Internet)17. E:U (EVERGLOW)
E:U (EVERGLOW) đứng hạng 17 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper và main dancer. (Nguồn: Internet)16. Dahyun (TWICE)
Dahyun (TWICE) đứng hạng 16 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò lead rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)15. Hyoyeon (SNSD)
Hyoyeon (SNSD) đứng hạng 15 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper, main dancer và sub vocal. (Nguồn: Internet)14. HyunA
Nữ ca sĩ solo HyunA đứng hạng 14 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. (Nguồn: Internet)13. LE (EXID)
LE (EXID) đứng hạng 13 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper và lead dancer. (Nguồn: Internet)12. Chaeyoung (TWICE)
Chaeyoung (TWICE) đứng hạng 12 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)11. Irene (Red Velvet)
Irene (Red Velvet) đứng hạng 11 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò leader, main rapper, lead dancer, sub vocal, visual và center. (Nguồn: Internet)10. Hyebin (MOMOLAND)
Hyebin (MOMOLAND) đứng hạng 10 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò leader, vocalist và rapper. (Nguồn: Internet)9. Jimin (cựu thành viên AOA)
Jimin (cựu thành viên AOA) đứng hạng 9 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. (Nguồn: Internet)8. Ryujin (ITZY)
Ryujin (ITZY) đứng hạng 8 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper, lead dancer, sub vocal và center. (Nguồn: Internet)7. CL
CL đứng hạng 7 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. (Nguồn: Internet)6. Yeeun (CLC)
Yeeun (CLC) đứng hạng 6 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)5. Moonbyul (MAMAMOO)
Moonbyul (MAMAMOO) đứng hạng 5 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper, main dancer và vocalist. (Nguồn: Internet)4. Dami (Dreamcatcher)
Dami (Dreamcatcher) đứng hạng 4 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper, lead dancer và sub vocal. (Nguồn: Internet)3. Jennie (BLACKPINK)
Jennie (BLACKPINK) đứng hạng 3 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper và lead vocal. (Nguồn: Internet)2. Soyeon ((G)I-DLE)
Soyeon ((G)I-DLE) đứng hạng 2 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò leader, main rapper, sub vocal và center. (Nguồn: Internet)1. Lisa (BLACKPINK)
Lisa (BLACKPINK) tuyệt vời đứng đầu trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main dancer, lead rapper, sub vocal và maknae. (Nguồn: Internet)Hãy theo dõi Vik News thường xuyên để được biết thêm nhiều tin tức tiêu khiển thú vị và lôi cuốn khác nhé!

Tags(G)I-DLE AB6IX ASTRO ATEEZ BIGBANG đánh giá Black Pink Block B bts Cherry Bullet Choi Yena CLC Dreamcatcher EVERGLOW EXO GFRIEND Girl’s Day GOT7 HyunA Idol iKON ITZY IZ*ONE Jessi KPOP Lee Chaeyeon LOONA Mamamoo MOMOLAND Monsta X NCT Oh My Girl Pentagon rapper Red Velvet Seventeen SF9 SHINee SNSD Stray kids Super Junior thần tượng Hàn quốc Twice VIXX Weki Meki Winner WJSN tuyệt vời

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#rapper #đỉnh #nhất #Kpop #fans #bình #chọn

60 rapper đỉnh nhất Kpop do fans đánh giá

60 rapper đỉnh nhất Kpop do fans đánh giá: Lisa (BLACKPINK) lại đứng đầu bảng nữ, 3 thành viên BTS góp mặt trong top 5 cao nhất bảng nam.

KingChoice là website đánh giá ko còn lạ lẫm với số đông người ngưỡng mộ, đặc thù là những fans Kpop. Mỗi tháng, các bảng xếp hạng với các chủ đề không giống nhau liên can đến người nổi danh đều hấp dẫn sự tham dự bỏ thăm của khách hàng. Trong tháng 6, KingChoice đã mở vote cho danh sách những rapper nam và rapper nữ tuyệt vời nhất theo ý kiến của người ngưỡng mộ. Dưới đây là danh sách 60 rapper đỉnh nhất Kpop do fans đánh giá.
30 nam rapper tuyệt vời nhất Kpop
30. Ravi (VIXX)
Ravi (VIXX) đứng hạng 30 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, lead dancer và vocalist. (Nguồn: Internet)29. S.Coups (SEVENTEEN)
S.Coups (SEVENTEEN) đứng hạng 29 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò leader, main rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)28. Zico (Block B)
Zico (Block B) đứng hạng 28 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò leader, main rapper, vocalist và khuôn mặt đại diện. (Nguồn: Internet)27. Vernon (SEVENTEEN)
Vernon (SEVENTEEN) đứng hạng 27 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, sub vocal, visual và khuôn mặt đại diện. (Nguồn: Internet)26. Mark (NCT)
Mark (NCT) đứng hạng 26 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, main dancer và sub vocal. (Nguồn: Internet)25. Yongguk
Yongguk đứng hạng 25 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Nam idol là cựu thành viên của nhóm nhạc dự án JBJ. (Nguồn: Internet)24. Mingi (ATEEZ)
Mingi (ATEEZ) đứng hạng 24 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper và lead dancer. (Nguồn: Internet)23. Seunghoon (WINNER)
Seunghoon (WINNER) đứng hạng 23 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main dancer, lead rapper và vocalist. (Nguồn: Internet)22. Woojin (AB6IX)
Woojin (AB6IX) đứng hạng 22 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper và main dancer. (Nguồn: Internet)21. Jackson (GOT7)
Jackson (GOT7) đứng hạng 21 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, lead dancer và khuôn mặt đại diện. (Nguồn: Internet)20. Hongjoong (ATEEZ)
Hongjoong (ATEEZ) đứng hạng 20 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò leader, lead rapper, sub vocal và center. (Nguồn: Internet)19. Zuho (SF9)
Zuho (SF9) đứng hạng 19 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper. (Nguồn: Internet)18. Taeyong (NCT)
Taeyong (NCT) đứng hạng 18 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò leader, main rapper, main dancer, sub vocal, visual và center. (Nguồn: Internet)17. Sehun (EXO)
Sehun (EXO) đứng hạng 17 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò lead rapper, lead dancer, visual và maknae. (Nguồn: Internet)16. Joohoney (MONSTA X)
Joohoney (MONSTA X) đứng hạng 16 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)15. Changbin (Stray Kids)
Changbin (Stray Kids) đứng hạng 15 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)14. Wooseok (PENTAGON)
Wooseok (PENTAGON) đứng hạng 14 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, sub vocal và maknae. (Nguồn: Internet)13. T.O.P (BIGBANG)
T.O.P (BIGBANG) đứng hạng 13 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò lead rapper, vocalist và visual. (Nguồn: Internet)12. Heechul (Super Junior)
Heechul (Super Junior) đứng hạng 12 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò sub rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)11. Chanyeol (EXO)
Chanyeol (EXO) đứng hạng 11 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, sub vocal và visual. (Nguồn: Internet)10. G-Dragon (BIGBANG)
G-Dragon (BIGBANG) đứng hạng 10 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò leader, main rapper, vocalist và khuôn mặt đại diện. (Nguồn: Internet)9. Rocky (ASTRO)
Rocky (ASTRO) đứng hạng 9 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main dancer, lead rapper và vocalist. (Nguồn: Internet)8. Minho (SHINee)
Minho (SHINee) đứng hạng 8 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, vocalist và visual. (Nguồn: Internet)7. Mino (WINNER)
Mino (WINNER) đứng hạng 7 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper và vocalist. (Nguồn: Internet)6. Eunhyuk (Super Junior)
Eunhyuk (Super Junior) đứng hạng 6 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, sub vocal và main dancer. (Nguồn: Internet)5. J-Hope (BTS)
J-Hope (BTS) đứng hạng 5 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò sub rapper, sub vocal và main dancer. (Nguồn: Internet)4. RM (BTS)
RM (BTS) đứng hạng 4 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò leader và main rapper. (Nguồn: Internet)3. Bobby (iKON)
Bobby (iKON) đứng hạng 3 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò main rapper, sub vocal và khuôn mặt đại diện. (Nguồn: Internet)2. Suga (BTS)
Suga (BTS) đứng hạng 2 trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò lead rapper. (Nguồn: Internet)1. JinJin (ASTRO)
JinJin (ASTRO) tuyệt vời đứng đầu trong BXH những nam rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nam idol giữ vai trò leader, main rapper và lead dancer. (Nguồn: Internet)30 nữ rapper tuyệt vời nhất Kpop
30. Lee Chaeyeon (cựu thành viên IZ*ONE)
Lee Chaeyeon (cựu thành viên IZ*ONE) đứng hạng 30 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Nữ idol từng đảm nhiệm vai trò main dancer trong nhóm. (Nguồn: Internet)29. Sowon (cựu thành viên GFRIEND)
Sowon (cựu thành viên GFRIEND) đứng hạng 29 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. (Nguồn: Internet)28. Hwasa (MAMAMOO)
Hwasa (MAMAMOO) đứng hạng 28 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò lead vocalist, lead rapper và maknae. (Nguồn: Internet)27. Jiwon (Cherry Bullet)
Jiwon (Cherry Bullet) đứng hạng 27 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper, lead vocalist và visual. (Nguồn: Internet)26. Exy (WJSN)
Exy (WJSN) đứng hạng 26 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò leader, main rapper và vocalist. (Nguồn: Internet)25. Aisha (EVERGLOW)
Aisha (EVERGLOW) đứng hạng 25 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò lead rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)24. Jinsoul (LOONA)
Jinsoul (LOONA) đứng hạng 24 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò rapper, vocalist và visual. (Nguồn: Internet)23. Choi Yena (cựu thành viên IZ*ONE)
Choi Yena (cựu thành viên IZ*ONE) đứng hạng 23 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Nữ idol từng đảm nhiệm vai trò rapper, lead vocal và lead dancer trong nhóm. (Nguồn: Internet)22. Mimi (OH MY GIRL)
Mimi (OH MY GIRL) đứng hạng 24 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper, main dancer và sub vocal. (Nguồn: Internet)21. Jessi
Nữ ca sĩ solo Jessi đứng hạng 21 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. (Nguồn: Internet)20. Bomi (Apink)
Bomi (Apink) đứng hạng 20 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò lead vocalist, main rapper, main dancer và center. (Nguồn: Internet)19. Yura (Girl’s Day)
Yura (Girl’s Day) đứng hạng 19 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper, lead dancer, vocalist và visual. (Nguồn: Internet)18. Yoojung (Weki Meki)
Yoojung (Weki Meki) đứng hạng 18 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper, main dancer, vocal và khuôn mặt đại diện. (Nguồn: Internet)17. E:U (EVERGLOW)
E:U (EVERGLOW) đứng hạng 17 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper và main dancer. (Nguồn: Internet)16. Dahyun (TWICE)
Dahyun (TWICE) đứng hạng 16 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò lead rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)15. Hyoyeon (SNSD)
Hyoyeon (SNSD) đứng hạng 15 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper, main dancer và sub vocal. (Nguồn: Internet)14. HyunA
Nữ ca sĩ solo HyunA đứng hạng 14 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. (Nguồn: Internet)13. LE (EXID)
LE (EXID) đứng hạng 13 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper và lead dancer. (Nguồn: Internet)12. Chaeyoung (TWICE)
Chaeyoung (TWICE) đứng hạng 12 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)11. Irene (Red Velvet)
Irene (Red Velvet) đứng hạng 11 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò leader, main rapper, lead dancer, sub vocal, visual và center. (Nguồn: Internet)10. Hyebin (MOMOLAND)
Hyebin (MOMOLAND) đứng hạng 10 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò leader, vocalist và rapper. (Nguồn: Internet)9. Jimin (cựu thành viên AOA)
Jimin (cựu thành viên AOA) đứng hạng 9 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. (Nguồn: Internet)8. Ryujin (ITZY)
Ryujin (ITZY) đứng hạng 8 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper, lead dancer, sub vocal và center. (Nguồn: Internet)7. CL
CL đứng hạng 7 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. (Nguồn: Internet)6. Yeeun (CLC)
Yeeun (CLC) đứng hạng 6 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper và sub vocal. (Nguồn: Internet)5. Moonbyul (MAMAMOO)
Moonbyul (MAMAMOO) đứng hạng 5 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper, main dancer và vocalist. (Nguồn: Internet)4. Dami (Dreamcatcher)
Dami (Dreamcatcher) đứng hạng 4 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper, lead dancer và sub vocal. (Nguồn: Internet)3. Jennie (BLACKPINK)
Jennie (BLACKPINK) đứng hạng 3 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main rapper và lead vocal. (Nguồn: Internet)2. Soyeon ((G)I-DLE)
Soyeon ((G)I-DLE) đứng hạng 2 trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò leader, main rapper, sub vocal và center. (Nguồn: Internet)1. Lisa (BLACKPINK)
Lisa (BLACKPINK) tuyệt vời đứng đầu trong BXH những nữ rapper đỉnh nhất Kpop do người ngưỡng mộ đánh giá. Trong nhóm, nữ idol đảm nhiệm vai trò main dancer, lead rapper, sub vocal và maknae. (Nguồn: Internet)Hãy theo dõi Vik News thường xuyên để được biết thêm nhiều tin tức tiêu khiển thú vị và lôi cuốn khác nhé!

Tags(G)I-DLE AB6IX ASTRO ATEEZ BIGBANG đánh giá Black Pink Block B bts Cherry Bullet Choi Yena CLC Dreamcatcher EVERGLOW EXO GFRIEND Girl’s Day GOT7 HyunA Idol iKON ITZY IZ*ONE Jessi KPOP Lee Chaeyeon LOONA Mamamoo MOMOLAND Monsta X NCT Oh My Girl Pentagon rapper Red Velvet Seventeen SF9 SHINee SNSD Stray kids Super Junior thần tượng Hàn quốc Twice VIXX Weki Meki Winner WJSN tuyệt vời

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#rapper #đỉnh #nhất #Kpop #fans #bình #chọn


#rapper #đỉnh #nhất #Kpop #fans #bình #chọn

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button