Thủ Thuật

7 Cách đánh số thứ tự trong Excel nhanh

Bạn đang tìm kiếm một phương pháp đánh số thứ tự trong Excel nhanh chóng để hoàn thành công việc? Nhưng vẫn chưa tìm ra cách tốt nhất? Nếu bạn cần nhập đơn đặt hàng của mình theo cách thủ công và không biết khi nào đơn đặt hàng sẽ sẵn sàng, hãy thử 7 chia sẻ dữ liệu lớn triển khai của chúng tôi.

Bạn có thể dễ dàng đánh số hàng theo cách thủ công trong Excel, nhưng đó không phải là cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Hãy tưởng tượng bạn phải đánh số hàng trăm nghìn dòng. Mất bao lâu để hoàn thành nhiệm vụ này? Đã đến lúc tìm hiểu một số cách họ có thể giúp bạn Đánh số hàng / đánh số tuần tự trong Excel Tự động, và trong bài viết này, Dữ liệu lớn sẽ lần lượt khám phá từng phương pháp này.

Danh sách bộ sưu tập trong Excel

Cách đánh số thứ tự trong Excel trên điện thoại và máy tính

nội dung:
1. Sử dụng tay cầm điền.
2. Sử dụng chuỗi điền.
3. Sử dụng chức năng ROW.
4. Sử dụng hàm COUNTA.
5. Sử dụng hàm tổng phụ.
6. Cách tạo bảng.
7. Thêm 1 đơn vị vào số dòng trước đó.

Cách nhanh chóng đánh số nguyên tử trong Excel

Cách tốt nhất để sắp xếp trong Excel tùy thuộc vào loại dữ liệu bạn đang làm việc. Đúng:
– Danh sách dữ liệu liên tục bắt đầu ở hàng đầu tiên của trang tính hoặc trong một hàng khác.
– Tôi có một số hàng trống trong danh sách dữ liệu và tôi muốn chỉ đánh số các hàng có dữ liệu.

Do đó, bạn có thể lựa chọn phương pháp thích hợp nhất trong số các phương pháp được trình bày trong Dữ liệu lớn dưới đây tùy theo đặc điểm của dữ liệu.

1. Đánh số (kéo và thả) trong Excel bằng cách sử dụng chốt điền

Ô điều khiển điền là một tính năng hữu ích trong Excel được sử dụng trong Excel để sao chép dữ liệu, sao chép công thức, tự động điền dữ liệu và tự động điền một loạt số. Sử dụng các chốt điền để đánh số trong Excel là phương pháp dễ nhất và được sử dụng phổ biến nhất. Làm như sau:

Giai đoạn 1: Nhập số thứ tự cho hai ô đầu tiên của cột trong trang tính Excel. dãy số.

Cách tạo nhanh danh sách trong Excel

Trong ví dụ này, Dữ liệu lớn nhập số 1 vào ô A2 và số 2 trong ô A3 trong Số cột.

Bước 2: Nếu tôi đánh dấu hai ô vuông mà tôi vừa điền số, nó sẽ trông giống như sau: biểu tượng hình vuông nhỏ Nó sẽ xuất hiện trong vùng chọn ở góc dưới bên phải.

Cách tạo danh sách so sánh 1: 1 trong Excel

Bước 3: Di chuột lên trên biểu tượng hình vuông ở đó và nó sẽ được biến đổi dấu cộng (+). Lúc này, bạn nhấn giữ chuột trái và kéo đến dòng mong muốn.

Liệt kê các so sánh trong Excel

2. Đánh số trong Excel với chuỗi điền

Cách tiếp theo để đánh số nguyên tử trong Excel là sử dụng công cụ Fill Series để thực hiện các bước sau:

Giai đoạn 1: Nhập số 1 vào ô đầu tiên của cột Thứ tự. Trong ví dụ này, Dữ liệu lớn nhập số 1 vào ô A2.
Bước 2: Bấm vào tab Căn nhà và lựa chọn Điền> Dòng trong phần biên tập ở góc trên bên phải của màn hình.

Liệt kê các so sánh trong Excel

Bước 3: trong hộp thoại hàng loạtbạn chọn Cột trụ trong bài báo loạt 1 nhập một giá trị dừng giá trị Số thứ tự cuối cùng. Ví dụ: vì bài viết của bạn có tổng cộng 10 cửa hàng, bạn nhập giá trị từ Dữ liệu lớn. dừng giá trị Lưu ý: Chuỗi điền sẽ không hoạt động trừ khi bạn nhập vị trí đánh số dừng.

Cách so sánh danh sách các bộ sưu tập trong excel dành cho thiết bị di động

Bước 4: nhấp chuột Xác nhận Các cột số trong bảng được đánh số từ 1 đến 10.

3. Đánh số trong Excel với hàm ROW

Bạn cũng có thể sử dụng hàm Excel để đánh số thứ tự. Đối với việc sử dụng chuỗi điền và xử lý điền ở trên, số thứ tự điền là một giá trị tĩnh. Nghĩa là, số được gán không thay đổi khi bạn thêm hoặc xóa các hàng khỏi trang tính. Do đó, bạn phải thực hiện cập nhật lại số dòng theo đúng thứ tự.

Để khắc phục sự cố này, bạn có thể sử dụng hàm ROW thay vì hai phương pháp đầu tiên. Tiến hành như sau:

bạn nhập công thức “= line () – 1” Sao chép công thức này vào ô đầu tiên của cột Thứ tự (ô A2 trong ví dụ này) và dán nó vào tất cả các ô còn lại của cột Thứ tự (bạn có thể sử dụng điều khiển điền kéo và thả để tăng tốc quá trình).

Cách tạo danh sách so sánh trong Excel 2003

bản ghi nhớ: Hàm ROW () hiển thị số thứ tự của hàng hiện tại. Vì vậy, trong ví dụ này, Dữ liệu lớn trừ 1 từ số ở hàng thứ hai của công thức. Nếu dữ liệu bắt đầu từ hàng 6, công thức phải được nhập là “= ROW () – 5”.

Điều tốt nhất khi sử dụng hàm ROW để đánh số trong Excel là nó tự động điều chỉnh số thứ tự khi các hàng được thêm hoặc bớt.

4. Đánh số trong Excel với hàm COUNTA

Hàm COUNTA chỉ được sử dụng để đánh số các hàng dữ liệu. Trong ô đầu tiên của cột Thứ tự (ô A2 trong ví dụ của chúng tôi), hãy nhập công thức sau:

A2 = IF (ISBLANK (B2), ””, COUNTA ($ B $ 2: B2))

Cách tạo danh sách trong Excel

Đối với hàm IF (ISLEER (B2), “”, COUNTA ($ B $ 2: B2)):

– IF (ISBLANK (B2), ””: Kiểm tra xem ô liền kề trong cột B có trống không. Nếu trống, một ô trống được trả về.
– COUNTA ($ B $ 2: B2): Đếm số ô chứa dữ liệu. trong đó $ B $ 2: B2 là Hàm COUNTA Nó áp dụng (luôn là giá trị đầu tiên, hãy đặt B2 ở đây, nếu không hàm sẽ bị lỗi đối với ô bên dưới).

Sau đó, sao chép và dán công thức vào tất cả các ô còn lại của cột Thứ tự (bạn có thể sử dụng các chốt điền kéo và thả).

5. Đánh số thứ tự khi lọc dữ liệu trong Excel với hàm SUBTOTAL

Nếu bạn có một danh sách lớn dữ liệu và bạn muốn lọc dữ liệu rồi sao chép và dán dữ liệu đã lọc vào một trang tính khác, bạn có thể sử dụng chức năng SUBTOTAL để tự động cập nhật số hàng ngay cả khi bạn lọc danh sách dữ liệu. Số hàng vẫn theo đúng thứ tự. Nếu bạn sử dụng một trong các phương pháp trên, bạn sẽ thấy rằng số thứ tự ban đầu vẫn được giữ nguyên. Điều này có nghĩa là nếu bạn sao chép dữ liệu đã lọc, bạn cần cập nhật lại số thứ tự.

Ví dụ, tôi có bảng sau:

Cách thay đổi danh sách bộ sưu tập trong Excel khi lọc

Sau khi lọc dữ liệu với. Chức năng lọc, Một số dòng đã biến mất và số thứ tự thay đổi thành:

Cách tạo danh sách so sánh từ tệp excel

Hàm SUBTOTAL đảm bảo rằng cột thứ tự được tự động cập nhật và đánh số theo đúng thứ tự, ngay cả khi dữ liệu được lọc. Trong ô đầu tiên của cột Thứ tự (ô A2 trong ví dụ của chúng tôi), hãy nhập công thức sau:

A2 = Tổng phụ (3, $ B $ 2: B2)

Ở đó,

#số ba Trong hàm SUBTOTAL, nó được hiểu là hàm COUNTA.
$ B $ 2: B2 Phạm vi mà hàm COUNTA áp dụng (luôn là giá trị đầu tiên, nhập B2 vào đây, nếu không hàm sẽ bị lỗi đối với ô bên dưới).

Ngoài ra, bạn có thể kết hợp thêm số thứ tự để bỏ qua các ô không có dữ liệu bằng cách nhập công thức sau vào ô đầu tiên của cột thứ tự (ô A2 trong ví dụ):

A2 = IF (ISBLANK (B2), ””, tổng phụ (3, $ B $ 2: B2))

Ở đó:

– IF (ISBLANK (B2), ””: Kiểm tra xem ô liền kề trong cột B có trống không. Nếu trống, một ô trống được trả về.
– Tổng phụ (3, $ B $ 2: B2): như bình luận ở trên

Cách tạo danh sách trong Excel

6. Tạo bảng và đánh số thứ tự trong Excel

Bảng tính Excel là công cụ tuyệt vời để sử dụng khi làm việc với dữ liệu bảng tính. Nó làm cho việc quản lý và sử dụng dữ liệu dễ dàng hơn nhiều. Đây là cách áp dụng một chuỗi số với bảng tính Excel.

Giai đoạn 1: Sửa đổi toàn bộ vùng dữ liệu.
Bước 2: bấm vào tab Chèn> Bảng và lựa chọn bàn.

Cách tạo danh sách nhanh chóng và dễ hiểu trong Excel

Bước 3: trong hộp thoại tạo bảng, Bạn cần đảm bảo rằng vùng bảng / lựa chọn là chính xác. sau đó Xác nhận Tạo một bảng.

Cách tạo danh sách trong Excel nhanh chóng và dễ dàng

Bước 4: trong cái hộp A2 (Hàng đầu tiên trong cột Số sê-ri) Nhập công thức sau:

A2 = hàng (A1)

Hàm ROW trả về số lượng hàng mà nó tham chiếu. Ví dụ: = ROW (A1) trả về số 1.

Bước 5: Các cột thứ tự trong bảng sau đó được đánh số tự động.

7. Đánh số bằng cách thêm 1 đơn vị vào số hàng trước đó trong Excel

Một cách khác nhanh chóng, ngắn gọn và dễ dàng để đánh số trong Excel là thêm 1 đơn vị vào số hàng trước đó. Điều này làm tăng số thứ tự của các dòng tiếp theo lên 1. Điều này chỉ áp dụng cho danh sách dữ liệu liên tục bắt đầu bằng hàng đầu tiên trong trang tính. Việc xóa hoặc thêm hàng không cập nhật số thứ tự. Làm như sau:

Giai đoạn 1: Nhập số 1 vào ô đầu tiên của cột Số sê-ri (trong trường hợp này là ô A2).
Bước 2: Trong ô A3 (ô liền kề bên dưới ô đầu tiên mà số 1 được nhập), hãy nhập công thức sau:

A3 = A2 + 1

3 cách dễ dàng để so sánh dữ liệu trong Excel

Bước 3: Sao chép công thức và dán nó vào phần còn lại của các ô trong cột Trình tự. Bạn có thể sử dụng điều khiển điền kéo và thả để tăng tốc quá trình.

https://thuthuat.taimienphi.vn/cach-danh-so-thu-tu-tong-excel-nhanh-63190n.aspx
Vì vậy, Vik News đã giới thiệu một số công thức đánh số nhanh trong Excel. Những phương pháp này có thể được áp dụng cho nhiều trường hợp khác nhau. Vì vậy, hãy chọn phương pháp thích hợp dựa trên biểu dữ liệu bạn có.


Thông tin thêm

7 Cách đánh số thứ tự trong Excel nhanh

Bạn đang tìm cách đánh số thứ tự trong Excel nhanh để giải quyết các công việc của mình? tuy nhiên, bạn chưa tìm ra cách tối ưu nhất? Nếu phải đánh thứ tự theo cách thủ công thì không biết bao giờ mới xong được, hãy thử 7 cách thực hiện mà Vik News chia sẻ nhé.
Bạn có thể dễ dàng đánh số các hàng trong Excel theo cách thủ công, nhưng đó không phải là phương pháp tốt nhất và hiệu quả nhất. Hãy thử tưởng tượng đến việc phải đánh số hàng trăm hàng nghìn hàng, bạn sẽ cần bao nhiêu lâu để hoàn thành công việc đó? Đã đến lúc để tìm hiểu một số cách giúp bạn đánh số hàng/số thứ tự trong Excel một cách tự động và trong bài viết này, Vik News sẽ cùng các bạn lần lượt khám phá từng phương pháp đó.

Cách đánh số thứ tự trong Excel trên điện thoại, máy tính
Nội dung bài viết:1. Sử dụng Fill Handle.2. Sử dụng Fill Series.3. Sử dụng Hàm ROW.4. Sử dụng Hàm COUNTA.5. Sử dụng Hàm SUBTOTAL.6. Cách tạo bảng.7. Cách cộng 1 đơn vị vào số hàng trước.
Cách đánh số thứ tự trong Excel nhanh chóng
Cách tối ưu nhất để đánh thứ tự trong Excel phụ thuộc vào loại dữ liệu mà bạn đang làm việc, chẳng hạn như:– Danh sách dữ liệu liên tục bắt đầu từ hàng đầu tiên của trang tính hoặc bắt đầu từ một hàng khác.– Danh sách dữ liệu có một vài hàng trống và bạn chỉ muốn đánh số thứ tự vào những hàng có dữ liệu.
Vì vậy, tùy vào loại dữ liệu bạn có, bạn lựa chọn cho mình một cách phù hợp nhất trong số những phương pháp được Vik News trình bày dưới đây:
1. Đánh số thứ tự trong Excel bằng Fill Handle (thao tác kéo thả)
Fill Handle là một tính năng hữu ích trong Excel, được dùng để copy dữ liệu, copy công thức, tự động điền dữ liệu và tự động hoàn thành chuỗi số trong Excel. Sử dụng Fill Handle để đánh số thứ tự trong Excel là cách dễ dàng nhất và được sử dụng nhiều nhất. Bạn thực hiện như sau:
Bước 1: Trong trang tính Excel, bạn nhập số thứ tự cho 2 ô đầu tiên trong cột Số thứ tự.

Trong ví dụ này, Vik News nhập số 1 vào ô A2 và số 2 vào ô A3 trong cột STT.
Bước 2: Bôi đen 2 ô vừa điền số và bạn sẽ nhìn thấy một biểu tượng hình vuông nhỏ xuất hiện ở dưới cùng bên phải của vùng chọn.

Bước 3: Di chuyển con trỏ chuột vào biểu tượng hình vuông đó và nó sẽ biến thành biểu tượng dấu cộng (+). Lúc này, bạn bấm giữ chuột trái và kéo xuống đến hàng mà bạn mong muốn.

2. Đánh số thứ tự trong Excel bằng Fill Series
Cách tiếp theo để đánh số thứ tự trong Excel là sử dụng công cụ Fill Series, với các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Nhập số 1 vào ô đầu tiên của cột thứ tự. Trong ví dụ này, Vik News nhập số 1 vào ô A2.Bước 2: Bạn click vào tab Home và chọn Fill > Series trong phần Editing nằm ở góc trên bên phải màn hình.

Bước 3: Trong hộp thoại Series, bạn chọn Columns trong mục Series in và chỉ định giá trị Stop Value là số thứ tự cuối cùng. Ví dụ trong bài viết có tất cả 10 cửa hàng, vậy Vik News sẽ nhập giá trị Stop Value là 10. Lưu ý: Nếu bạn không nhập vị trí dừng đánh số thứ tự, Fill Series sẽ không hoạt động.

Bước 4: Click OK và cột Số thứ tự trong bảng tính sẽ được đánh số từ 1 đến 10.
3. Đánh số thứ tự trong Excel bằng hàm ROW
Bạn cũng có thể sử dụng hàm Excel để đánh số thứ tự. Đối với cách sử dụng Fill Handle và Fill Series ở trên, số thứ tự được điền là giá trị tĩnh. Có nghĩa là nếu bạn thêm hoặc xóa các hàng trong trang tính của mình, các số được gán sẽ không thay đổi. Do đó, bạn sẽ phải thực hiện việc cập nhật lại số hàng cho đúng thứ tự.
Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể sử dụng hàm ROW thay vì 2 phương pháp đầu tiên. Cách thực hiện như sau:
Bạn nhập công thức “= ROW() – 1” vào ô đầu tiên của cột số thứ tự (ở ví dụ này là ô A2), sau đó sao chép và dán công thức này vào tất cả các ô còn lại của cột số thứ tự (bạn có thể sử dụng thao tác kéo thả Fill Handle để đẩy nhanh quá trình).

Lưu ý: Hàm ROW() hiển thị số thứ tự của hàng hiện tại. Đó là lý do vì sao trong ví dụ này, Vik News trừ đi 1 trong công thức bởi số thứ tự bắt đầu từ hàng thứ 2 trở đi. Nếu dữ liệu của bạn bắt đầu từ hàng số 6, bạn cần nhập công thức là “=ROW() – 5”.
Điều tuyệt vời của việc sử dụng hàm ROW để đánh số thứ tự trong Excel là khi bạn thêm hay xóa các hàng, số thứ tự sẽ được tự động điều chỉnh.
4. Đánh số thứ tự trong Excel bằng hàm COUNTA
Hàm COUNTA được dùng để chỉ đánh số thứ tự đối với các hàng có dữ liệu. Bạn nhập công thức sau vào ô đầu tiên của cột số thứ tự (trong ví dụ là ô A2).
A2 = IF(ISBLANK(B2),””,COUNTA($B$2:B2))

Đối với hàm IF(ISBLANK(B2),””,COUNTA($B$2:B2)), ta có:
– IF(ISBLANK(B2),””: Kiểm tra xem ô liền kề trong cột B có trống hay không. Nếu trống, nó sẽ trả kết quả là một khoảng trống.– COUNTA($B$2:B2): Đếm các ô chứa dữ liệu, trong đó $B$2:B2 là phạm vi mà hàm COUNTA được áp dụng (luôn phải khóa giá trị đầu tiên, ở đây là B2, nếu không thì hàm sẽ bị lỗi đối với các ô bên dưới).
Sau đó, sao chép và dán công thức vào tất cả các ô còn lại trong cột số thứ tự (bạn có thể sử dụng chức năng kéo thả Fill Handle).

5. Đánh số thứ tự khi lọc dữ liệu trong Excel với hàm SUBTOTAL
Trong trường hợp bạn có danh sách dữ liệu lớn và bạn muốn lọc dữ liệu, sau đó sao chép và dán dữ liệu được lọc vào một trang tính khác, sử dụng hàm SUBTOTAL sẽ có thể tự động cập nhật số hàng, ngay cả khi bạn lọc danh sách dữ liệu thì số hàng vẫn được đánh đúng thứ tự. Nếu sử dụng bất kỳ cách nào được trình bày ở trên, bạn sẽ thấy rằng số thứ tự ban đầu giữ nguyên. Điều này có nghĩa là khi sao chép dữ liệu đã lọc, bạn sẽ phải cập nhật lại số thứ tự.
Ví dụ, ta có bảng tính như sau:

Sau khi lọc dữ liệu bằng chức năng Filter, một số hàng đã biến mất và số thứ tự đã có sự thay đổi như hình bên dưới:

Hàm SUBTOTAL sẽ đảm bảo rằng ngay cả khi dữ liệu được lọc, cột số thứ tự tự động cập nhật và được đánh số theo đúng thứ tự. Bạn nhập công thức sau vào ô đầu tiên của cột số thứ tự (trong ví dụ là ô A2).
A2 = SUBTOTAL(3,$B$2: B2)
Trong đó,
– Số 3 được hiểu là hàm COUNTA trong hàm SUBTOTAL.– $B$2: B2 là phạm vi mà hàm COUNTA được áp dụng (luôn phải khóa giá trị đầu tiên, ở đây là B2, nếu không thì hàm sẽ bị lỗi đối với các ô bên dưới).
Ngoài ra, bạn có thể kết hợp thêm cách đánh số thứ tự bỏ qua các ô không có dữ liệu bằng cách nhập công thức sau vào ô đầu tiên của cột số thứ tự (trong ví dụ là ô A2):
A2 =  IF(ISBLANK(B2),””,SUBTOTAL(3,$B$2: B2))
Trong đó:
– IF(ISBLANK(B2),””: Kiểm tra xem ô liền kề trong cột B có trống hay không. Nếu trống, nó sẽ trả kết quả là một khoảng trống.– SUBTOTAL(3,$B$2: B2): Tương tự như chú thích phía trên

6. Đánh số thứ tự trong Excel bằng cách tạo bảng
Bảng Excel là một công cụ tuyệt vời mà bạn phải sử dụng khi làm việc với dữ liệu dạng bảng. Nó giúp cho việc quản lý và sử dụng dữ liệu dễ dàng hơn rất nhiều. Sau đây là cách bạn có thể áp dụng để đánh số các hàng bằng bảng Excel:
Bước 1: Bôi đen toàn bộ vùng dữ liệu.Bước 2: Click vào tab Insert > Table và chọn Table.

Bước 3: Trong hộp thoại Create Table, bạn cần đảm bảo phạm vi/vùng chọn bảng đã chính xác. Sau đó, click OK để tạo bảng.

Bước 4: Trong ô A2 (hàng đầu tiên của cột Số thứ tự), bạn nhập công thức sau:
A2 =ROW(A1)
Hàm ROW trả về số của hàng mà bạn tham chiếu. Ví dụ: =ROW(A1) trả về số 1.
Bước 5: Sau đó, cột Số thứ tự trong bảng tính sẽ được tự động đánh số.
7. Đánh số thứ tự trong Excel bằng cách cộng 1 đơn vị vào số hàng trước
Một cách đánh số thứ tự trong Excel nhanh, gọn, nhẹ khác là cộng 1 đơn vị vào số hàng trước. Điều này sẽ đảm bảo các hàng tiếp theo có số thứ tự tăng lên 1 đơn vị. Lưu ý cách này chỉ áp dụng cho danh sách dữ liệu liên tục bắt đầu từ hàng đầu tiên của trang tính. Nếu bạn xóa hoặc thêm hàng, số thứ tự sẽ không được cập nhật. Bạn thực hiện như sau:
Bước 1: Nhập số 1 vào ô đầu tiên của cột Số thứ tự (ở đây là ô A2).Bước 2: Ở ô A3 (ô liền kề bên dưới ô đầu tiên nhập số 1), bạn gõ công thức:
A3 = A2+1

Bước 3: Sao chép và dán công thức vào các ô còn lại của cột Số thứ tự. Bạn có thể sử dụng thao tác kéo thả Fill Handle để đẩy nhanh quá trình.
https://thuthuat.taimienphi.vn/cach-danh-so-thu-tu-trong-excel-nhanh-63190n.aspx Như vậy, Vik News đã giới thiệu cho bạn một số công thức đánh số thứ tự trong Excel nhanh chóng. Các cách này được áp dụng cho những trường hợp khác nhau. Do đó, tùy vào bảng dữ liệu mà bạn có, bạn lựa chọn phương pháp cho phù hợp.

#Cách #đánh #số #thứ #tự #trong #Excel #nhanh

7 Cách đánh số thứ tự trong Excel nhanh

Bạn đang tìm cách đánh số thứ tự trong Excel nhanh để giải quyết các công việc của mình? tuy nhiên, bạn chưa tìm ra cách tối ưu nhất? Nếu phải đánh thứ tự theo cách thủ công thì không biết bao giờ mới xong được, hãy thử 7 cách thực hiện mà Vik News chia sẻ nhé.
Bạn có thể dễ dàng đánh số các hàng trong Excel theo cách thủ công, nhưng đó không phải là phương pháp tốt nhất và hiệu quả nhất. Hãy thử tưởng tượng đến việc phải đánh số hàng trăm hàng nghìn hàng, bạn sẽ cần bao nhiêu lâu để hoàn thành công việc đó? Đã đến lúc để tìm hiểu một số cách giúp bạn đánh số hàng/số thứ tự trong Excel một cách tự động và trong bài viết này, Vik News sẽ cùng các bạn lần lượt khám phá từng phương pháp đó.

Cách đánh số thứ tự trong Excel trên điện thoại, máy tính
Nội dung bài viết:1. Sử dụng Fill Handle.2. Sử dụng Fill Series.3. Sử dụng Hàm ROW.4. Sử dụng Hàm COUNTA.5. Sử dụng Hàm SUBTOTAL.6. Cách tạo bảng.7. Cách cộng 1 đơn vị vào số hàng trước.
Cách đánh số thứ tự trong Excel nhanh chóng
Cách tối ưu nhất để đánh thứ tự trong Excel phụ thuộc vào loại dữ liệu mà bạn đang làm việc, chẳng hạn như:– Danh sách dữ liệu liên tục bắt đầu từ hàng đầu tiên của trang tính hoặc bắt đầu từ một hàng khác.– Danh sách dữ liệu có một vài hàng trống và bạn chỉ muốn đánh số thứ tự vào những hàng có dữ liệu.
Vì vậy, tùy vào loại dữ liệu bạn có, bạn lựa chọn cho mình một cách phù hợp nhất trong số những phương pháp được Vik News trình bày dưới đây:
1. Đánh số thứ tự trong Excel bằng Fill Handle (thao tác kéo thả)
Fill Handle là một tính năng hữu ích trong Excel, được dùng để copy dữ liệu, copy công thức, tự động điền dữ liệu và tự động hoàn thành chuỗi số trong Excel. Sử dụng Fill Handle để đánh số thứ tự trong Excel là cách dễ dàng nhất và được sử dụng nhiều nhất. Bạn thực hiện như sau:
Bước 1: Trong trang tính Excel, bạn nhập số thứ tự cho 2 ô đầu tiên trong cột Số thứ tự.

Trong ví dụ này, Vik News nhập số 1 vào ô A2 và số 2 vào ô A3 trong cột STT.
Bước 2: Bôi đen 2 ô vừa điền số và bạn sẽ nhìn thấy một biểu tượng hình vuông nhỏ xuất hiện ở dưới cùng bên phải của vùng chọn.

Bước 3: Di chuyển con trỏ chuột vào biểu tượng hình vuông đó và nó sẽ biến thành biểu tượng dấu cộng (+). Lúc này, bạn bấm giữ chuột trái và kéo xuống đến hàng mà bạn mong muốn.

2. Đánh số thứ tự trong Excel bằng Fill Series
Cách tiếp theo để đánh số thứ tự trong Excel là sử dụng công cụ Fill Series, với các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Nhập số 1 vào ô đầu tiên của cột thứ tự. Trong ví dụ này, Vik News nhập số 1 vào ô A2.Bước 2: Bạn click vào tab Home và chọn Fill > Series trong phần Editing nằm ở góc trên bên phải màn hình.

Bước 3: Trong hộp thoại Series, bạn chọn Columns trong mục Series in và chỉ định giá trị Stop Value là số thứ tự cuối cùng. Ví dụ trong bài viết có tất cả 10 cửa hàng, vậy Vik News sẽ nhập giá trị Stop Value là 10. Lưu ý: Nếu bạn không nhập vị trí dừng đánh số thứ tự, Fill Series sẽ không hoạt động.

Bước 4: Click OK và cột Số thứ tự trong bảng tính sẽ được đánh số từ 1 đến 10.
3. Đánh số thứ tự trong Excel bằng hàm ROW
Bạn cũng có thể sử dụng hàm Excel để đánh số thứ tự. Đối với cách sử dụng Fill Handle và Fill Series ở trên, số thứ tự được điền là giá trị tĩnh. Có nghĩa là nếu bạn thêm hoặc xóa các hàng trong trang tính của mình, các số được gán sẽ không thay đổi. Do đó, bạn sẽ phải thực hiện việc cập nhật lại số hàng cho đúng thứ tự.
Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể sử dụng hàm ROW thay vì 2 phương pháp đầu tiên. Cách thực hiện như sau:
Bạn nhập công thức “= ROW() – 1” vào ô đầu tiên của cột số thứ tự (ở ví dụ này là ô A2), sau đó sao chép và dán công thức này vào tất cả các ô còn lại của cột số thứ tự (bạn có thể sử dụng thao tác kéo thả Fill Handle để đẩy nhanh quá trình).

Lưu ý: Hàm ROW() hiển thị số thứ tự của hàng hiện tại. Đó là lý do vì sao trong ví dụ này, Vik News trừ đi 1 trong công thức bởi số thứ tự bắt đầu từ hàng thứ 2 trở đi. Nếu dữ liệu của bạn bắt đầu từ hàng số 6, bạn cần nhập công thức là “=ROW() – 5”.
Điều tuyệt vời của việc sử dụng hàm ROW để đánh số thứ tự trong Excel là khi bạn thêm hay xóa các hàng, số thứ tự sẽ được tự động điều chỉnh.
4. Đánh số thứ tự trong Excel bằng hàm COUNTA
Hàm COUNTA được dùng để chỉ đánh số thứ tự đối với các hàng có dữ liệu. Bạn nhập công thức sau vào ô đầu tiên của cột số thứ tự (trong ví dụ là ô A2).
A2 = IF(ISBLANK(B2),””,COUNTA($B$2:B2))

Đối với hàm IF(ISBLANK(B2),””,COUNTA($B$2:B2)), ta có:
– IF(ISBLANK(B2),””: Kiểm tra xem ô liền kề trong cột B có trống hay không. Nếu trống, nó sẽ trả kết quả là một khoảng trống.– COUNTA($B$2:B2): Đếm các ô chứa dữ liệu, trong đó $B$2:B2 là phạm vi mà hàm COUNTA được áp dụng (luôn phải khóa giá trị đầu tiên, ở đây là B2, nếu không thì hàm sẽ bị lỗi đối với các ô bên dưới).
Sau đó, sao chép và dán công thức vào tất cả các ô còn lại trong cột số thứ tự (bạn có thể sử dụng chức năng kéo thả Fill Handle).

5. Đánh số thứ tự khi lọc dữ liệu trong Excel với hàm SUBTOTAL
Trong trường hợp bạn có danh sách dữ liệu lớn và bạn muốn lọc dữ liệu, sau đó sao chép và dán dữ liệu được lọc vào một trang tính khác, sử dụng hàm SUBTOTAL sẽ có thể tự động cập nhật số hàng, ngay cả khi bạn lọc danh sách dữ liệu thì số hàng vẫn được đánh đúng thứ tự. Nếu sử dụng bất kỳ cách nào được trình bày ở trên, bạn sẽ thấy rằng số thứ tự ban đầu giữ nguyên. Điều này có nghĩa là khi sao chép dữ liệu đã lọc, bạn sẽ phải cập nhật lại số thứ tự.
Ví dụ, ta có bảng tính như sau:

Sau khi lọc dữ liệu bằng chức năng Filter, một số hàng đã biến mất và số thứ tự đã có sự thay đổi như hình bên dưới:

Hàm SUBTOTAL sẽ đảm bảo rằng ngay cả khi dữ liệu được lọc, cột số thứ tự tự động cập nhật và được đánh số theo đúng thứ tự. Bạn nhập công thức sau vào ô đầu tiên của cột số thứ tự (trong ví dụ là ô A2).
A2 = SUBTOTAL(3,$B$2: B2)
Trong đó,
– Số 3 được hiểu là hàm COUNTA trong hàm SUBTOTAL.– $B$2: B2 là phạm vi mà hàm COUNTA được áp dụng (luôn phải khóa giá trị đầu tiên, ở đây là B2, nếu không thì hàm sẽ bị lỗi đối với các ô bên dưới).
Ngoài ra, bạn có thể kết hợp thêm cách đánh số thứ tự bỏ qua các ô không có dữ liệu bằng cách nhập công thức sau vào ô đầu tiên của cột số thứ tự (trong ví dụ là ô A2):
A2 =  IF(ISBLANK(B2),””,SUBTOTAL(3,$B$2: B2))
Trong đó:
– IF(ISBLANK(B2),””: Kiểm tra xem ô liền kề trong cột B có trống hay không. Nếu trống, nó sẽ trả kết quả là một khoảng trống.– SUBTOTAL(3,$B$2: B2): Tương tự như chú thích phía trên

6. Đánh số thứ tự trong Excel bằng cách tạo bảng
Bảng Excel là một công cụ tuyệt vời mà bạn phải sử dụng khi làm việc với dữ liệu dạng bảng. Nó giúp cho việc quản lý và sử dụng dữ liệu dễ dàng hơn rất nhiều. Sau đây là cách bạn có thể áp dụng để đánh số các hàng bằng bảng Excel:
Bước 1: Bôi đen toàn bộ vùng dữ liệu.Bước 2: Click vào tab Insert > Table và chọn Table.

Bước 3: Trong hộp thoại Create Table, bạn cần đảm bảo phạm vi/vùng chọn bảng đã chính xác. Sau đó, click OK để tạo bảng.

Bước 4: Trong ô A2 (hàng đầu tiên của cột Số thứ tự), bạn nhập công thức sau:
A2 =ROW(A1)
Hàm ROW trả về số của hàng mà bạn tham chiếu. Ví dụ: =ROW(A1) trả về số 1.
Bước 5: Sau đó, cột Số thứ tự trong bảng tính sẽ được tự động đánh số.
7. Đánh số thứ tự trong Excel bằng cách cộng 1 đơn vị vào số hàng trước
Một cách đánh số thứ tự trong Excel nhanh, gọn, nhẹ khác là cộng 1 đơn vị vào số hàng trước. Điều này sẽ đảm bảo các hàng tiếp theo có số thứ tự tăng lên 1 đơn vị. Lưu ý cách này chỉ áp dụng cho danh sách dữ liệu liên tục bắt đầu từ hàng đầu tiên của trang tính. Nếu bạn xóa hoặc thêm hàng, số thứ tự sẽ không được cập nhật. Bạn thực hiện như sau:
Bước 1: Nhập số 1 vào ô đầu tiên của cột Số thứ tự (ở đây là ô A2).Bước 2: Ở ô A3 (ô liền kề bên dưới ô đầu tiên nhập số 1), bạn gõ công thức:
A3 = A2+1

Bước 3: Sao chép và dán công thức vào các ô còn lại của cột Số thứ tự. Bạn có thể sử dụng thao tác kéo thả Fill Handle để đẩy nhanh quá trình.
https://thuthuat.taimienphi.vn/cach-danh-so-thu-tu-trong-excel-nhanh-63190n.aspx Như vậy, Vik News đã giới thiệu cho bạn một số công thức đánh số thứ tự trong Excel nhanh chóng. Các cách này được áp dụng cho những trường hợp khác nhau. Do đó, tùy vào bảng dữ liệu mà bạn có, bạn lựa chọn phương pháp cho phù hợp.

#Cách #đánh #số #thứ #tự #trong #Excel #nhanh


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button